Lagafrumvörp

Málalisti

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
150 21.02.2017 Almannatryggingar (leiðrétting) Velferðarnefnd, meiri hluti
101 01.02.2017 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja) (endurflutt) Steinunn Þóra Árna­dóttir
121 07.02.2017 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
240 08.03.2017 Aukatekjur ríkissjóðs (nýskráning fyrirtækja) Smári McCarthy
234 07.03.2017 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
112 02.02.2017 Brottnám líffæra (ætlað samþykki) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
113 02.02.2017 Dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar) Dómsmála­ráð­herra
312 22.03.2017 Endurskoðendur (eftirlitsgjald) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
217 28.02.2017 Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
128 07.02.2017 Farþegaflutningar og farmflutningar Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
10 14.12.2016 Fjáraukalög 2016 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
1 06.12.2016 Fjárlög 2017 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
360 28.03.2017 Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda) Smári McCarthy
126 07.02.2017 Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
144 21.02.2017 Fjölmiðlar (textun myndefnis) (endurflutt) Svandís Svavars­dóttir
174 21.02.2017 Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum) (endurflutt) Katrín Jakobs­dóttir
269 20.03.2017 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja (endurflutt) Steingrímur J. Sigfús­son
116 06.02.2017 Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
110 02.02.2017 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
84 31.01.2017 Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald Svandís Svavars­dóttir
64 24.01.2017 Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda) (endurflutt) Vilhjálmur Bjarna­son
237 07.03.2017 Hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði) (endurflutt) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
149 21.02.2017 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum) (endurflutt) Katrín Jakobs­dóttir
7 12.12.2016 Kjararáð (endurflutt) Bjarni Benedikts­son
189 22.02.2017 Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013) Jón Þór Ólafs­son
208 28.02.2017 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka) (endurflutt) Viktor Orri Valgarðs­son
203 28.02.2017 Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta) (endurflutt) Viktor Orri Valgarðs­son
190 22.02.2017 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur) Katrín Jakobs­dóttir
258 09.03.2017 Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara) Pawel Bartoszek
271 20.03.2017 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
67 24.01.2017 Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
6 12.12.2016 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
356 27.03.2017 Loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
8 12.12.2016 Lokafjárlög 2015 (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
223 02.03.2017 Málefni aldraðra (akstursþjónusta) Eygló Harðar­dóttir
185 22.02.2017 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum) (endurflutt) Svandís Svavars­dóttir
13 21.12.2016 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar) Efnahags- og viðskiptanefnd
333 27.03.2017 Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.) (endurflutt) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
119 07.02.2017 Orlof húsmæðra (afnám laganna) (endurflutt) Vilhjálmur Árna­son
289 20.03.2017 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt) Pawel Bartoszek
252 09.03.2017 Sérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálum Steingrímur J. Sigfús­son
80 26.01.2017 Sjúkratryggingar (frestun gildistöku) Velferðarnefnd
4 07.12.2016 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
63 24.01.2017 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda) (endurflutt) Vilhjálmur Bjarna­son
176 22.02.2017 Stjórn fiskveiða (strandveiðar) Gunnar I. Guðmunds­son
83 31.01.2017 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
184 22.02.2017 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar) (endurflutt) Ásta Guðrún Helga­dóttir
85 31.01.2017 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) (endurflutt) Vilhjálmur Bjarna­son
103 01.02.2017 Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna) (endurflutt) Lilja Rafney Magnús­dóttir
86 31.01.2017 Tekjuskattur (gengishagnaður) (endurflutt) Vilhjálmur Bjarna­son
290 20.03.2017 Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð) (endurflutt) Guðjón S. Brjáns­son
310 21.03.2017 Tekjuskattur (skattfrádráttur vegna gjafa og framlaga) Teitur Björn Einars­son
120 07.02.2017 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) (endurflutt) Vilhjálmur Árna­son
306 20.03.2017 Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði) (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
307 20.03.2017 Umferðarlög (bílastæðagjöld) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
272 20.03.2017 Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) (endurflutt) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
204 28.02.2017 Umhverfisstofnun (heildarlög) (endurflutt) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
70 26.01.2017 Upplýsinga- og sannleiksskylda ­ráð­herra Jón Þór Ólafs­son
29 21.12.2016 Útlendingar (frestun réttaráhrifa) Þórunn Egils­dóttir
236 07.03.2017 Útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
355 27.03.2017 Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
28 21.12.2016 Veiting ríkisborgararéttar Allsherjar- og mennta­málanefnd
106 02.02.2017 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) (endurflutt) Teitur Björn Einars­son
216 28.02.2017 Vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
111 02.02.2017 Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum Fjármála- og efnahags­ráð­herra
332 23.03.2017 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir) (endurflutt) Oktavía Hrund Jóns­dóttir
235 07.03.2017 Vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur) (endurflutt) Dómsmála­ráð­herra
2 06.12.2016 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
202 27.02.2017 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála) (endurflutt) Birgitta Jóns­dóttir
195 23.02.2017 Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
117 06.02.2017 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
199 24.02.2017 Þjóðhagsstofnun (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
215 28.02.2017 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna) (endurflutt) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir