Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 545, 116. löggjafarþing 310. mál: heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík).
Lög nr. 110 23. desember 1992.

Lög um breytingu á lögum nr. 97/1990, um heilbrigðisþjónustu, sbr. lög nr. 86/1991.


1. gr.

     Eftirtaldar breytingar verða á 1. tölul. bráðabirgðaákvæðis laganna:
  1. Í stað ártalsins „1992“ í 1. málsl. kemur: 1993.
  2. Í stað orðanna „1. janúar 1993“ í 4. málsl. kemur: 1. janúar 1994.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1992.