Islands delegation i Den Arktiske Parlamentariker­konference

Udvalgs sekretær

Arna Gerður Bang

Islands delegation i EFTAs og EØS' Parlamentarikerudvalg

Udvalgs sekretær

Stígur Stefánsson

Islands delegation i Europa­rådets Parlamentariske Forsamling

Udvalgs sekretær

Bylgja Árnadóttir

Islands delegation i Interparlamentarisk Union, IPU

Udvalgs sekretær

Arna Gerður Bang

Islands delegation i NATOs Parlamentariske Forsamling

Udvalgs sekretær

Arna Gerður Bang

Islands delegation i Nordisk Råd

Udvalgs sekretær

Helgi Þorsteinsson

Islands delegation i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas Parlamentariske Forsamling, OSCE

Udvalgs sekretær

Bylgja Árnadóttir

Islands delegation i Vestnordisk Råd

Udvalgs sekretær

Bylgja Árnadóttir