Tómas Ingi Olrich: ræður


Ræður

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Aðgerðir vegna stríðsátakanna í Kosovo

þingsályktunartillaga

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Samningur um flutning dæmdra manna

þingsályktunartillaga

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)

þingsályktunartillaga

Um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Fjarvinnslustörf í Ólafsfirði

fyrirspurn

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Íslensk málnefnd

(tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
lagafrumvarp

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000

þingsályktunartillaga

Staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT

þingsályktunartillaga

Fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti

þingsályktunartillaga

Skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

(tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
lagafrumvarp

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

þingsályktunartillaga

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(dvalarkostnaður foreldris)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Ályktanir Vestnorræna ráðsins

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 167,3
Flutningsræða 16 45,75
Andsvar 34 41,2
Grein fyrir atkvæði 1 0,23
Samtals 79 254,48
4,2 klst.