Ferill 289. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


109. löggjafarþing 1986–87.
Nr. 9/109.

Þskj. 763  —  289. mál.


Þingsályktun

um landgræðslu- og landverndaráætlun fyrir árin 1987 1991.


    Alþingi ályktar að á árunum 1987 1991, að báðum meðtöldum, skuli, auk árlegra fjárveitinga til viðkomandi stofnana á fjárlögum, unnið að landgræðslu- og landverndarmálum samkvæmt eftirfarandi áætlun:

                                       Fjárveit.     % af
     1.      Verkefni framkvæmd af Landgræðslu ríkisins:     þús. kr.     fjárv.
                   a.      Stöðvun jarðvegs- og gróðureyðingar og sandfoks, gróður-
                    eftirlit, gróðurvernd og gróðuraukning     
                   b.      Landgræðsla í samvinnu við bæjar- og sveitarfélög     150.353     56,5 

     2.      Verkefni framkvæmd af Skógrækt ríkisins:
                   a.      Verndun birkiskóga
                   b.      Skógrækt á útivistarsvæðum     
                   c.      Skógræktaráætlanir og rannsóknir     34.313     12,90

     3.      Verkefni framkvæmd af Rannsóknastofnun landbúnaðarins
          (RALA):
    
                   a.      Frærannsóknir     
                   b.      Nýting beitilanda     
                   c.      Gróður- og jarðakort     16.736     6,30

     4.      Samvinnuverkefni stofnana, sem aðild eiga að landgræðslu-
          áætlun:
    
                   a.      Fræðslustarf, kynbætur melgresis, birkis og niturbindandi
                    plantna     
                   b.      Rannsóknir á jarðvegseyðingu og ástandi gróðurs     
                   c.      Lúpínurannsóknir     
                   d.      Til ýmissa starfa í þágu gróðurverndar og landgræðslu     8.661     3,30

     5.      Varnir gegn landbroti af völdum vatna eða sjávar, í
          umsjá Landgræðslu ríkisins
    55.937     21,00

                                       Samtals á 5 árum   266.000

    Fjárhæðin er miðuð við verðlag í desember 1986.
    Á framlög áranna 1988 1991 greiðist verðbætur er miðist við framlög ársins 1987.

Samþykkt á Alþingi 5. mars 1987.