Niðurstöður efnisorðaleitar

aðalnámsskrár


151. þing
  -> grunnskólar (kristinfræðikennsla). 141. mál

aðalskipulag

  -> bygging nýs þjóðarsjúkrahúss á Keldum. 177. mál
  -> jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.). 375. mál
  -> lagaheimildir Skipulagsstofnunar. 409. mál
  -> þjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðum. 445. mál

aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

  dh: aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). 456. mál

aðför

  -> bætt stjórnsýsla í umgengnismálum. 104. mál

aðgangsskilyrði

  gr: háskólar og opinberir háskólar (aðgangsskilyrði). 536. mál

aðgangur að heilbrigðisgögnum

  gr: lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (aðgangur að heilbrigðisgögnum). 343. mál

aðgangur fanga að bókasafni

  dh: aðgangur fanga að bókasafni. 176. mál

aðgengi að upplýsingum

  -> birting laga í Stjórnartíðindum. 303. mál
  -> birting laga um fiskeldi í Stjórnartíðindum. 253. mál
  -> birting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði. 228. mál
  -> dómtúlkar. 134. mál
  -> eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi. 423. mál
  -> hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá). 472. mál
  -> kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu). 16. mál
  -> lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (aðgangur að heilbrigðisgögnum). 343. mál
  -> rafræn birting álagningar- og skattaskrár. 258. mál
  -> skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.). 314. mál
  -> skráning hagsmunavarða. 476. mál
  -> urðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdóma. 261. mál
  -> urðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdóma. 298. mál

aðgengi að vörum sem innihalda CBD

  dh: aðgengi að vörum sem innihalda CBD. 105. mál

aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi

  dh: aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi. 239. mál

aðgengi fatlaðra

  -> aðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjum. 210. mál
  -> aðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðum. 194. mál
  -> bætt aðgengi að efnisframboði Ríkisútvarpsins. 415. mál

aðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjum

  dh: aðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjum. 210. mál

aðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðum

  dh: aðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðum. 194. mál

aðgerðaáætlun byggðaáætlunar

  dh: aðgerðaáætlun byggðaáætlunar. 154. mál

aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum

  dh: aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum. 157. mál

aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu

  dh: aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu. 489. mál

aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga

  dh: aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga. 49. mál

aðgerðir á landamærum

  dh: aðgerðir á landamærum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-430. mál
  gr: breyting á sóttvarnalögum (aðgerðir á landamærum). 442. mál

aðgerðir gegn atvinnuleysi

  dh: aðgerðir gegn atvinnuleysi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-278. mál
  dh: aðgerðir gegn atvinnuleysi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-395. mál

aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

  dh: aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða). 364. mál

aðgerðir gegn spillingu

  dh: aðgerðir gegn spillingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-157. mál

aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru

  dh: aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. 43. mál

aðgerðir og rannsóknir á börnum

  gr: réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum). 530. mál

aðgerðir til að draga úr nagladekkjanotkun

  dh: aðgerðir til að draga úr nagladekkjanotkun. 382. mál

aðgerðir til stuðnings landbúnaði

  dh: aðgerðir til stuðnings landbúnaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-214. mál

aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum

  dh: aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum. 36. mál

aðild að Geimvísindastofnun Evrópu

  dh: aðild að Geimvísindastofnun Evrópu. 557. mál

aðstoð við atvinnulífið og hina tekjulægstu

  dh: aðstoð við atvinnulífið og hina tekjulægstu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-191. mál

aðstoðarmenn dómara

  dh: aðstoðarmenn dómara. 450. mál

afbrigði

  dh: afbrigði (afbrigði frá þingsköpum). B-9. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-75. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-89. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-113. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-139. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-168. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-200. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-203. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-207. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-208. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-217. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-244. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-250. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-266. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-285. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-291. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-294. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-295. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-297. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-311. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-319. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-328. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-329. mál

afbrigði um sætaúthlutun

  dh: afbrigði um sætaúthlutun (afbrigði um dagskrármál). B-12. mál

afbrigið um dagskrármál

  dh: afbrigið um dagskrármál (afbrigði um dagskrármál). B-317. mál

afbrot

  -> viðskiptahættir útgerða í þróunarlöndum. 180. mál

afglæpavæðing vörslu neysluskammta

  gr: ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). 146. mál

afgreiðsla tekjufalls- og viðspyrnustyrkja

  dh: afgreiðsla tekjufalls- og viðspyrnustyrkja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál

aflaheimildir

  -> staðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021. 363. mál
  -> stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða). 231. mál
  -> stjórn fiskveiða (tengdir aðilar). 234. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildaraflahlutdeild). 350. mál
  -> stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.). 418. mál
  -> stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild). 545. mál
  -> tímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.. 37. mál
  -> úthlutun byggðakvóta. 64. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja). 419. mál
  -> viðskiptahættir útgerða í þróunarlöndum. 180. mál

afli

  -> meðafli í flotvörpuveiðum. 66. mál
  -> meðafli í hringnótaveiðum. 67. mál

afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

  dh: afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 185. mál

afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta

  gr: almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 84. mál

afnám takmarkana

  gr: fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana). 88. mál
  gr: þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana). 501. mál

afnám vasapeningafyrirkomulags

  dh: afnám vasapeningafyrirkomulags. 236. mál

afnám verðtryggingar

  gr: vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar). 38. mál

afreksfólk í íþróttum

  -> mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum. 81. mál

afsögn 5. varaforseta

  dh: afsögn 5. varaforseta (tilkynningar forseta). B-11. mál

afturköllun þingmála

  dh: afturköllun þingmála (tilkynningar forseta). B-472. mál

afturköllun þingmáls

  dh: afturköllun þingmáls (tilkynningar forseta). B-290. mál
  dh: afturköllun þingmáls (tilkynningar forseta). B-405. mál

afurðastöðvar í kjötiðnaði

  gr: búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði). 41. mál

afvopnun

  -> undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 186. mál

agaviðurlög fanga

  dh: agaviðurlög fanga. 175. mál

Akureyrarflugvöllur

  -> Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 126. mál

aldraðir

  -> aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum. 157. mál
  -> afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 185. mál
  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 236. mál
  -> almannatryggingar (hækkun lífeyris). 25. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 28. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæð bóta). 89. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 90. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 92. mál
  -> brottfall aldurstengdra starfslokareglna. 324. mál
  -> fjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis. 391. mál
  -> hagsmunafulltrúar aldraðra. 109. mál
  -> málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum). 164. mál
  -> úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks. 47. mál

aldursgreining

  gr: útlendingar (aldursgreining). 230. mál

aldursgreiningar

  -> útlendingar (aldursgreining). 230. mál

aldurstengd örorkuuppbót

  gr: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 92. mál

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli

  dh: Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 126. mál

algild hönnun ferðamannastaða

  dh: algild hönnun ferðamannastaða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-385. mál

almannatenglar

  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 283. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 284. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 285. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 286. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 287. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 288. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 289. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 290. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 291. mál
  -> upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar. 292. mál

almannatryggingar

  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 236. mál
  dh: almannatryggingar (hækkun lífeyris). 25. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 28. mál
  dh: almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 28. mál
  -> almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 84. mál
  dh: almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 84. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæð bóta). 89. mál
  dh: almannatryggingar (fjárhæð bóta). 89. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 90. mál
  dh: almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 90. mál
  -> almannatryggingar (kostnaður við greiðslur). 91. mál
  dh: almannatryggingar (kostnaður við greiðslur). 91. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 92. mál
  dh: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 92. mál
  -> almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 93. mál
  dh: almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 93. mál
  dh: almannatryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-305. mál
  -> almannatryggingar (raunleiðrétting). 458. mál
  dh: almannatryggingar (raunleiðrétting). 458. mál
  dh: almannatryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-479. mál
  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 94. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021. 5. mál
  -> félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og eingreiðsla). 361. mál
  -> fjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis. 391. mál
  -> orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. 187. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 95. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.). 424. mál

almannatryggingar og félagsleg aðstoð

  dh: almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 94. mál

almannavarnir

  -> almannavarnir (borgaraleg skylda). 443. mál
  dh: almannavarnir (borgaraleg skylda). 443. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástands. 148. mál
  -> Sundabraut. 317. mál
  -> varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat, sektir o.fl.). 311. mál
  -> viðbragðstími almannavarna. 447. mál

almenn hegningarlög

  dh: almenn hegningarlög (umsáturseinelti). 132. mál
  dh: almenn hegningarlög (kynferðisbrot). 241. mál
  dh: almenn hegningarlög (kynferðisleg friðhelgi). 267. mál
  dh: almenn hegningarlög (bann við afneitun helfararinnar). 453. mál
  dh: almenn hegningarlög (mansal). 550. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði (breytt kynskráning). 21. mál

almenningssamgöngur

  -> hagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar. 259. mál

Alþingi

  -> ábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008. 352. mál
  -> framkvæmd ályktana Alþingis 2019. 235. mál
  -> frestun á fundum Alþingis. 425. mál
  -> Kosningar til Alþingis (kosningarréttur). 99. mál
  -> kosningar til Alþingis (fjölgun jöfnunarsæta). 496. mál
  -> óréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðni. 357. mál
  -> varnarmálalög (samþykki Alþingis). 485. mál
  -> Þingsköp Alþingis (kynjahlutföll). 80. mál
  -> þingsköp Alþingis (fjarfundir nefnda). 8. mál
  -> þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum). 460. mál
  -> þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.). 468. mál
  -> Þjóðhagsstofnun. 130. mál

alþingiskosningar

  -> Kosningar til Alþingis (kosningarréttur). 99. mál
  -> kosningar til Alþingis (fjölgun jöfnunarsæta). 496. mál

alþingismenn

  -> frestun á fundum Alþingis. 425. mál
  -> þingsköp Alþingis (fjarfundir nefnda). 8. mál

alþjóðanefndir

  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2020. 494. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2020. 493. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2020. 499. mál
  -> NATO-þingið 2020. 500. mál
  -> norðurskautsmál 2020. 498. mál
  -> norrænt samstarf 2020. 497. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2020. 492. mál
  -> ÖSE-þingið 2020. 490. mál

alþjóðasamningar

  -> aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi. 239. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða). 364. mál
  -> aðstoðarmenn dómara. 450. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 28. mál
  -> almenn hegningarlög (umsáturseinelti). 132. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi). 315. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 302. mál
  -> birting alþjóðasamninga í C-deild Stjórnartíðinda. 349. mál
  -> breyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferð. 389. mál
  -> fjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis. 391. mál
  -> framsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálum (málsmeðferð). 223. mál
  -> græn atvinnubylting. 360. mál
  -> hollustuhætti og mengunarvarnir o.fl. (niðurdæling koldíoxíðs). 335. mál
  -> höfundalög (takmarkanir á einkarétti til hagsbóta fyrir fólk með sjón- eða lestrarhömlun). 136. mál
  -> innflutningur á osti og kjöti. 385. mál
  -> loftslagsmál (bindandi markmið). 32. mál
  -> loftslagsmál. 483. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda. 416. mál
  -> Lúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum (útganga Bretlands úr Evrópusambandinu). 465. mál
  -> lögreglulög o.fl. (eftirlit með lögreglu, lögregluráð o.fl.). 365. mál
  -> ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.. 23. mál
  -> sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysi. 387. mál
  -> Schengen-upplýsingarkerfið á Íslandi. 266. mál
  -> stafrænir skattar. 384. mál
  -> tollasamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur. 348. mál
  -> umsækjendur um alþjóðlega vernd. 247. mál
  -> undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 186. mál
  -> undirritun og fullgilding valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 398. mál
  -> undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 102. mál
  -> þingmannanefnd um loftslagsmál. 488. mál

alþjóðasamstarf

  -> græn utanríkisstefna. 33. mál
  -> mótun stefnu Íslands um málefni hafsins. 359. mál

alþjóðastofnanir

  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2020. 494. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2020. 493. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2020. 499. mál
  -> NATO-þingið 2020. 500. mál
  -> norðurskautsmál 2020. 498. mál
  -> norrænt samstarf 2020. 497. mál
  -> stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna. 411. mál
  -> varnarmálalög (samþykki Alþingis). 485. mál
  -> ÖSE-þingið 2020. 490. mál

Alþjóðaþingmannasambandið 2020

  dh: Alþjóðaþingmannasambandið 2020. 494. mál

alþjóðleg vernd

  -> breyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferð. 389. mál
  -> kostnaður við alþjóðlega vernd. 481. mál
  -> kvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd. 248. mál
  -> kvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd. 249. mál
  -> kvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd. 250. mál
  -> umsækjendur um alþjóðlega vernd. 247. mál

andvana fæðingar

  -> skráning einstaklinga (kerfiskennitala og afhending upplýsinga úr þjóðskrá). 207. mál

arðgreiðslur

  -> hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna). 299. mál

Arion banki

  -> raunverulegir eigendur Arion banka. 118. mál
  -> raunverulegir eigendur Arion banka hf. 402. mál

athugasemd forseta við orðalag þingmanns

  dh: athugasemd forseta við orðalag þingmanns (um fundarstjórn). B-258. mál

atkvæðagreiðslur

  gr: stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðslur). 83. mál

Atlantshafsbandalagið

  -> NATO-þingið 2020. 500. mál
  -> varnarmálalög (samþykki Alþingis). 485. mál

atvinnu- og byggðakvótar o.fl.

  gr: stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.). 418. mál

atvinnubílstjórar

  -> leigubifreiðaakstur. 10. mál

atvinnuhúsnæði

  -> álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði). 301. mál
  gr: álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði). 301. mál

atvinnuleyfi

  -> aukin atvinnuréttindi útlendinga. 48. mál

atvinnuleysi

  -> atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur). 300. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa. 35. mál
  -> græn atvinnubylting. 360. mál
  -> listamannalaun (tímabundin fjölgun starfslauna og styrkja). 310. mál
  -> ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar. 31. mál
  -> stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. 200. mál

atvinnuleysi og veiðigjöld

  dh: atvinnuleysi og veiðigjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-426. mál

atvinnuleysisbótaréttur

  dh: atvinnuleysisbótaréttur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-462. mál

atvinnuleysisbætur

  -> atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur). 300. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa. 35. mál

atvinnuleysistryggingar

  -> atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur). 300. mál
  dh: atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur). 300. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa. 35. mál

atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

  dh: atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa. 35. mál

atvinnulíf

  -> breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki. 444. mál
  -> ferðagjöf (framlenging gildistíma). 377. mál
  -> flutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðina. 379. mál
  -> opinber stuðningur við nýsköpun. 322. mál
  -> stefnumótun á sviði stafrænnar þróunar. 455. mál
  -> tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks. 24. mál

atvinnulýðræði

  -> atvinnulýðræði. 40. mál
  dh: atvinnulýðræði. 40. mál

atvinnumál

  -> aðgerðaáætlun byggðaáætlunar. 154. mál
  -> aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. 43. mál
  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 94. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur). 300. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa. 35. mál
  -> atvinnulýðræði. 40. mál
  -> aukin atvinnuréttindi útlendinga. 48. mál
  -> aukin skógrækt til kolefnisbindingar. 139. mál
  -> áfengislög (sala á framleiðslustað). 504. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað (áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað). 495. mál
  -> flutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðina. 379. mál
  -> framkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar 2020. 459. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (vantsorkuver, vindbú). 156. mál
  -> mótun sjálfbærrar iðnaðarstefnu. 44. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 95. mál
  -> stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.). 418. mál
  -> stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. 200. mál

atvinnurekendur

  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda. 233. mál

atvinnurekstur

  -> álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði). 301. mál
  -> eftirlit með lánum með ríkisábyrgð. 331. mál
  -> fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi). 265. mál
  -> fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum). 201. mál
  -> fjölmiðlar (stuðningur við einkarekna fjölmiðla). 367. mál
  -> frádráttur frá tekjuskatti. 183. mál
  -> stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. 200. mál
  -> tekjufallsstyrkir. 212. mál
  -> viðspyrnustyrkir. 334. mál

atvinnusjúkdómar

  -> slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.). 424. mál

atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.

  gr: slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.). 424. mál

atvinnuskapandi aðgerðir

  -> aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. 43. mál
  -> aukin skógrækt til kolefnisbindingar. 139. mál
  -> græn atvinnubylting. 360. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (vantsorkuver, vindbú). 156. mál

atvinnuþátttaka

  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 94. mál
  -> mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu. 381. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 95. mál

atvinnuþróun

  -> flutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðina. 379. mál
  -> hugtökin tækni, nýsköpun og atvinnuþróun. 155. mál
  -> ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar. 31. mál

auðlindaákvæði í stjórnarskrá

  dh: auðlindaákvæði í stjórnarskrá (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-370. mál

Auðlindanefnd

  -> auðlindir og auðlindagjöld. 127. mál

auðlindaskattur

  -> auðlindir og auðlindagjöld. 127. mál

auðlindir

  -> auðlindir og auðlindagjöld. 127. mál
  -> frumvarp um skilgreiningu auðlinda. 193. mál
  -> stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.). 466. mál

auðlindir og auðlindagjöld

  dh: auðlindir og auðlindagjöld. 127. mál

aukatekjur ríkissjóðs

  dh: aukatekjur ríkissjóðs (leyfi til nafnbreytinga og leyfi til breytinga á skráningu kyns). 512. mál

aukaverkanir lyfja

  -> sjúklingatrygging (bótaréttur vegna bólusetningar). 371. mál

aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum

  dh: aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. 184. mál

aukin atvinnuréttindi útlendinga

  dh: aukin atvinnuréttindi útlendinga. 48. mál
  dh: aukin atvinnuréttindi útlendinga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-147. mál

aukin skógrækt til kolefnisbindingar

  dh: aukin skógrækt til kolefnisbindingar. 139. mál

aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá

  gr: hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá). 472. mál

aurskriður á Austurlandi

  dh: aurskriður á Austurlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-337. mál

aurskriður á Seyðisfirði

  dh: aurskriður á Seyðisfirði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-303. mál