Niðurstöður efnisorðaleitar

aðalskipulag


150. þing
  -> óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús. 513. mál
  -> umhverfismat vegna framkvæmda í Finnafirði. 352. mál

aðdragandi og afleiðingar óveðurs dagana 9.--11. desember 2019, viðbúnaður og úrbætur

  dh: aðdragandi og afleiðingar óveðurs dagana 9.–11. desember 2019, viðbúnaður og úrbætur. 493. mál

aðgangur að gögnum úr Panama-málinu

  dh: aðgangur að gögnum úr Panama-málinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-116. mál

aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis

  gr: þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis). 202. mál

aðgengi að RÚV í útlöndum

  dh: aðgengi að RÚV í útlöndum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-310. mál

aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð

  gr: sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð). 8. mál

aðgengi að upplýsingum

  -> ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá). 82. mál
  -> dómtúlkar. 307. mál
  -> rafræn birting álagningarskrár. 110. mál
  -> upplýsingagjöf um kolefnislosun. 199. mál
  -> þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis). 202. mál

aðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngum

  dh: aðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngum. 343. mál

aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum

  dh: aðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómum. 425. mál

aðgerðaáætlun í jarðamálum

  dh: aðgerðaáætlun í jarðamálum. 20. mál

aðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu

  dh: aðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. 369. mál

aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna

  dh: aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna. 562. mál

aðgerðir gegn peningaþvætti

  dh: aðgerðir gegn peningaþvætti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-140. mál

aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi

  dh: aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi. 570. mál

aðgerðir í loftslagsmálum

  dh: aðgerðir í loftslagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-154. mál
  dh: aðgerðir í loftslagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-198. mál

aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja

  dh: aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja. 30. mál

aðgerðir Íslandsbanka

  dh: aðgerðir Íslandsbanka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-179. mál

aðgerðir til að stuðla að aukinni framleiðslu á íslensku grænmeti

  dh: aðgerðir til að stuðla að aukinni framleiðslu á íslensku grænmeti. 333. mál

aðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaks

  dh: aðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaks. 522. mál

aðkoma stjórnvalda að lífskjarasamningunum

  dh: aðkoma stjórnvalda að lífskjarasamningunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-496. mál

aðlögun að loftslagsbreytingum og aðgerðaáætlun þar að lútandi

  dh: aðlögun að loftslagsbreytingum og aðgerðaáætlun þar að lútandi. 349. mál

afbrigði

  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-96. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-104. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-108. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-151. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-241. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-246. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-296. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-365. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-370. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-383. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-390. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-398. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-399. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-403. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-404. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-408. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-409. mál
  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-505. mál

afbrigði um sætaúthlutun

  dh: afbrigði um sætaúthlutun (afbrigði um dagskrármál). B-6. mál

afbrot

  -> ástæður hlerana frá ársbyrjun 2014. 192. mál
  -> íslenskur ríkisborgararéttur. 252. mál

afhendingaröryggi raforku

  dh: afhendingaröryggi raforku. 475. mál

aflaheimildir

  -> ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum. 295. mál
  -> stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða). 118. mál
  -> stjórn fiskveiða (strandveiðar). 312. mál
  -> ýsuveiðar. 342. mál

aflandsfélög

  -> breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.). 269. mál

afleiðingar óveðursins í síðustu viku og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla forsætisráðherra. --- Ein umræða

  dh: afleiðingar óveðursins í síðustu viku og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla forsætisráðherra. –- Ein umræða (skýrsla ráðherra). B-405. mál

afli

  -> strandveiðar árið 2019. 150. mál

aflýsingar

  gr: þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar). 371. mál

afmæli

  -> útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar. 232. mál

afmælisrit

  -> útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar. 232. mál

afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

  dh: afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 397. mál

afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu

  gr: áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu). 48. mál

afnám búsetuskilyrða

  gr: fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða). 186. mál

afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta

  gr: almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 77. mál

afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa

  gr: stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa). 313. mál

afnám takmarkana

  gr: fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana). 56. mál
  gr: þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana). 47. mál

afnám tryggingagjalds á fjölmiðla

  gr: tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla). 484. mál

afnám vasapeningafyrirkomulags

  dh: afnám vasapeningafyrirkomulags. 76. mál

afreksfólk í íþróttum

  -> mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum. 537. mál

afsökunarbeiðni þingmanns

  dh: afsökunarbeiðni þingmanns (um fundarstjórn). B-367. mál

afturköllun þingmáls

  dh: afturköllun þingmáls (tilkynningar forseta). B-260. mál

aftökur án dóms og laga

  dh: aftökur án dóms og laga. 527. mál

afurðastöðvar í kjötiðnaði

  gr: búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði). 12. mál

afvopnun

  -> undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 70. mál

Akureyrarflugvöllur

  -> Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 130. mál

Akureyri

  -> Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi. 182. mál

Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi

  dh: Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi. 182. mál

aldraðir

  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 76. mál
  -> almannatryggingar (hækkun lífeyris). 6. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 83. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæð bóta). 135. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 294. mál
  -> breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 253. mál
  -> dvalar- og hvíldarrými. 283. mál
  -> hagsmunafulltrúi aldraðra. 69. mál
  -> heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum). 323. mál
  -> málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum). 63. mál
  -> rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara. 22. mál

aldur ríkisstarfsmanna

  dh: aldur ríkisstarfsmanna. 167. mál

aldursdreifing ríkisstarfsmanna sundurliðuð eftir kynjum

  dh: aldursdreifing ríkisstarfsmanna sundurliðuð eftir kynjum. 399. mál

aldursgreining með heildstæðu mati

  gr: útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati). 115. mál

aldursgreiningar

  -> útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati). 115. mál

aldurshópar

  -> aldur ríkisstarfsmanna. 167. mál
  -> uppsagnir hjá Íslandspósti. 200. mál

aldurstengd örorkuuppbót

  gr: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 294. mál

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli

  dh: Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 130. mál

almannaskráning

  -> skráning einstaklinga (heildarlög). 101. mál

almannatryggingar

  -> 300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga. 17. mál
  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 76. mál
  dh: almannatryggingar (hækkun lífeyris). 6. mál
  -> almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 72. mál
  dh: almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 72. mál
  -> almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna). 74. mál
  dh: almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna). 74. mál
  -> almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 77. mál
  dh: almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta). 77. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 83. mál
  dh: almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 83. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæð bóta). 135. mál
  dh: almannatryggingar (fjárhæð bóta). 135. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 294. mál
  dh: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 294. mál
  dh: almannatryggingar (hálfur lífeyrir). 437. mál
  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 33. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof. 133. mál
  -> orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. 35. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs). 129. mál
  -> skerðingar á lífeyri almannatrygginga. 378. mál
  -> taka ellilífeyris hjá sjómönnum. 257. mál

almannatryggingar og félagsleg aðstoð

  dh: almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 33. mál

almannavarnir

  -> flóðavarnir á landi. 58. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 224. mál
  -> þjóðaröryggi og birgðastaða. 239. mál

almenn hegningarlög

  dh: almenn hegningarlög (kyntjáning og kyneinkenni). 422. mál
  -> bætur vegna ærumeiðinga. 278. mál

almennar íbúðir

  dh: almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.). 320. mál

almenningssamgöngur

  -> aðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngum. 343. mál
  -> forgangsvegir, endurbygging stofnleiða og lagningu bundins slitlags á tengivegi. 296. mál
  -> hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar. 262. mál

alzheimer sjúkdómur

  -> landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma). 62. mál

Alþingi

  -> Alþingi sem fjölskylduvænn vinnustaður. 334. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 222. mál
  -> kosningar til Alþingis (kosningarréttur). 81. mál
  -> ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra). 184. mál
  -> sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. 7. mál
  -> utanlandsferðir á vegum Alþingis. 205. mál
  -> útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar. 232. mál
  -> þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis). 202. mál

Alþingi sem fjölskylduvænn vinnustaður

  dh: Alþingi sem fjölskylduvænn vinnustaður. 334. mál

alþingiskosningar

  -> kosningar til Alþingis (kosningarréttur). 81. mál

alþjóðasamningar

  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd, EES-reglur). 188. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.). 374. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka.). 270. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka). 271. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur). 187. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur). 189. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi). 272. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða). 186. mál
  -> fjármálastofnanir og aðgerðir í loftslagsmálum. 340. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 222. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 224. mál
  -> fullgilding alþjóðasamnings um orkumál. 155. mál
  -> fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu. 275. mál
  -> hafverndarsvæði. 238. mál
  -> lagaheimild til útgáfu reglugerðar. 171. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá ökutækjum og alþjóðlegar skuldbindingar. 290. mál
  -> merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. 241. mál
  -> ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu. 142. mál
  -> stefna og aðgerðir í loftslagsmálum. 220. mál
  -> stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandi. 203. mál
  -> undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 70. mál
  -> undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 73. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 45. mál
  -> valfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 46. mál
  -> viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníu. 146. mál

alþjóðasamstarf

  -> Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi. 182. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.). 269. mál
  -> framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020–2023. 102. mál
  -> umhverfis- og öryggishagsmunir Íslands á norðurslóðum. 250. mál

alþjóðasamþykktir

  -> breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar). 315. mál

alþjóðasáttmálar

  -> ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum. 254. mál

alþjóðastofnanir

  -> Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi. 182. mál
  -> stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna. 52. mál

Alþjóðaþingmannasambandið 2019

  dh: Alþjóðaþingmannasambandið 2019. 536. mál

alþjóðlegar skuldbindingar

  gr: breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar). 315. mál

arðgreiðslur

  -> hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna). 51. mál

Armenar

  -> viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum. 198. mál

ArnaJ fyrir GBr, ÁsgG fyrir SilG, BjarnJ fyrir LRM, ElE fyrir BirgÞ, Eyb fyrir KÓP, JBÓ fyrir GIK, KEH fyrir BHar, NS fyrir OH, OC fyrir ÞSÆ, SVS fyrir HSK, UnaH fyrir RBB

  dh: ArnaJ fyrir GBr, ÁsgG fyrir SilG, BjarnJ fyrir LRM, ElE fyrir BirgÞ, Eyb fyrir KÓP, JBÓ fyrir GIK, KEH fyrir BHar, NS fyrir OH, OC fyrir ÞSÆ, SVS fyrir HSK, UnaH fyrir RBB (varamenn taka þingsæti). B-454. mál

athugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðir

  dh: athugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðir. 124. mál

Atlantshafsbandalagið

  -> viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníu. 146. mál

atvika- og slysaskráning

  dh: atvika- og slysaskráning. 259. mál

atvinnulíf

  -> breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks). 332. mál
  -> frumkvöðlar og hugvitsfólk. 380. mál
  -> samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. 267. mál

atvinnumál

  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 33. mál
  -> aukinn útflutningur á óunnum fiski. 240. mál
  -> dreifing fjármagns til rannsókna, þróunar og nýsköpunar eftir landshlutum. 263. mál
  -> mótun klasastefnu. 121. mál
  -> nýsköpun í landbúnaði. 236. mál

atvinnurekstur

  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða). 186. mál
  -> rekstur hjúkrunarheimila. 174. mál
  -> tekjuskattur (söluhagnaður). 34. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 293. mál

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  -> utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins. 216. mál
  -> utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins. 217. mál

atvinnuþátttaka

  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 33. mál

atvinnuþátttaka 50 ára og eldri

  dh: atvinnuþátttaka 50 ára og eldri (sérstök umræða). B-78. mál

atvinnuþróun

  -> frumkvöðlar og hugvitsfólk. 380. mál

auðkenni

  -> skráning einstaklinga (heildarlög). 101. mál

auðlindaákvæði í stjórnarskrá

  dh: auðlindaákvæði í stjórnarskrá (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-308. mál

Auðlindanefnd

  -> auðlindir og auðlindagjöld. 21. mál

auðlindaskattur

  -> auðlindir og auðlindagjöld. 21. mál

auðlindastefna

  dh: auðlindastefna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-311. mál

auðlindir

  -> aðgerðaáætlun í jarðamálum. 20. mál
  -> auðlindir og auðlindagjöld. 21. mál
  -> sala á ríkisjörðum. 144. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 45. mál
  -> þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.). 317. mál

auðlindir og auðlindagjöld

  dh: auðlindir og auðlindagjöld. 21. mál

aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum

  dh: aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. 292. mál

aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá

  gr: ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá). 82. mál

aukinn útflutningur á óunnum fiski

  dh: aukinn útflutningur á óunnum fiski. 240. mál