Niðurstöður efnisorðaleitar

aðalnámskrá


153. þing
  -> breytingar á aðalnámskrá í grunnskóla. 52. mál

aðdragandi stofnunar framtíðarnefndar

  dh: aðdragandi stofnunar framtíðarnefndar (um fundarstjórn). B-277. mál

aðfarargerðir

  dh: aðfarargerðir. 323. mál

aðgangur fatlaðra að rafrænum skilríkjum

  dh: aðgangur fatlaðra að rafrænum skilríkjum. 178. mál

aðgengi að upplýsingum

  -> peningamarkaðssjóðir. 328. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gjaldmiðlaáhætta og upplýsingagjöf til sjóðfélaga). 326. mál
  -> verksmiðjubúskapur. 150. mál

aðgengi fatlaðra

  -> aðgangur fatlaðra að rafrænum skilríkjum. 178. mál

aðgengi fatlaðra stúdenta að háskólanámi

  dh: aðgengi fatlaðra stúdenta að háskólanámi. 245. mál

aðgengi fatlaðs fólks að réttinum

  dh: aðgengi fatlaðs fólks að réttinum. 370. mál

aðgengi fatlaðs fólks í neyðar- og hamfaraástandi

  dh: aðgengi fatlaðs fólks í neyðar- og hamfaraástandi. 367. mál

aðgengi í lyfjamálum

  dh: aðgengi í lyfjamálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-118. mál

aðgerðaráætlanir

  -> grænmetisrækt. 151. mál
  -> uppbygging innviða til aukinnar kornræktar á Íslandi. 134. mál
  -> yfirlýsing um neyðarástand í loftslagsmálum. 21. mál

aðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðningur við þolendur þeirra

  dh: aðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðningur við þolendur þeirra. 39. mál

aðgerðir gegn kynsjúkdómum

  dh: aðgerðir gegn kynsjúkdómum. 252. mál

aðgerðir í geðheilbrigðismálum

  dh: aðgerðir í geðheilbrigðismálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-301. mál

aðgerðir í þágu barna

  dh: aðgerðir í þágu barna. 377. mál

aðgerðir í þágu kolefnishlutleysis

  dh: aðgerðir í þágu kolefnishlutleysis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-263. mál

aðgerðir og barátta gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum

  dh: aðgerðir og barátta gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. 496. mál

aðgerðir og rannsóknir á börnum

  gr: réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum). 62. mál

aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu

  gr: vextir og verðtrygging o.fl. (aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu). 12. mál

aðgerðir til að treysta innlenda matvælaframleiðslu

  dh: aðgerðir til að treysta innlenda matvælaframleiðslu. 258. mál

aðgerðir vegna fjölgunar umsækjenda um alþjóðlega vernd

  dh: aðgerðir vegna fjölgunar umsækjenda um alþjóðlega vernd (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-81. mál

aðgerðir vegna mengunar af völdum skotelda

  dh: aðgerðir vegna mengunar af völdum skotelda. 440. mál

aðkoma öryrkja og ellilífeyrisþega að kjaraviðræðum

  dh: aðkoma öryrkja og ellilífeyrisþega að kjaraviðræðum. 334. mál

afbrigði

  dh: afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-329. mál

afbrigði um sætaúthlutun

  dh: afbrigði um sætaúthlutun (afbrigði um dagskrármál). B-14. mál

afbrigði vegna 1. máls

  dh: afbrigði vegna 1. máls (afbrigði um dagskrármál). B-133. mál
  dh: afbrigði vegna 1. máls (afbrigði um dagskrármál). B-134. mál

afbrigði vegna 2. máls

  dh: afbrigði vegna 2. máls (afbrigði um dagskrármál). B-132. mál

afbrot

  -> kostnaður vegna rannsókna og haldlagningar vímuefna. 183. mál

afglæpavæðing vörslu neysluskammta

  gr: ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). 5. mál

aflaheimildir

  -> álit auðlindanefndar frá árinu 2000. 186. mál
  -> efling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins. 10. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir). 41. mál
  -> stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð). 19. mál
  -> stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða). 105. mál
  -> stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi). 106. mál
  -> stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild). 129. mál
  -> tímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.. 6. mál

afmörkun hafsvæða

  dh: afmörkun hafsvæða. 340. mál

afnám banns við klámi

  gr: almenn hegningarlög (afnám banns við klámi). 33. mál

afnám opnunarbanns á frídögum

  gr: áfengislög (afnám opnunarbanns á frídögum). 135. mál

afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna

  gr: almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna). 72. mál

afnám vasapeningafyrirkomulags

  dh: afnám vasapeningafyrirkomulags. 83. mál

afnám verðtryggingar lána til neytenda

  gr: vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda). 50. mál

afsal varaþingmennsku

  dh: afsal varaþingmennsku (tilkynningar forseta). B-9. mál

afsögn varaforseta

  dh: afsögn varaforseta (tilkynningar forseta). B-8. mál

afurðastöðvar í kjötiðnaði

  gr: búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði). 120. mál

afvopnun

  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 86. mál

Akureyrarflugvöllur

  -> Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 159. mál

Akureyri

  -> staðsetning á þyrlu Landhelgisgæslunnar. 172. mál
  -> útboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyri. 42. mál

akuryrkja

  -> uppbygging innviða til aukinnar kornræktar á Íslandi. 134. mál

aldraðir

  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 83. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 44. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 54. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu). 65. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 78. mál
  -> búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. 75. mál
  -> sjúkratryggingar (tannheilbrigðisþjónusta fyrir börn, aldraða og öryrkja). 57. mál

aldursfriðun húsa og mannvirkja

  gr: menningarminjar (aldursfriðun húsa og mannvirkja). 429. mál

aldurstengd örorkuuppbót

  gr: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 54. mál

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli

  dh: Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli. 159. mál

almannatryggingar

  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 83. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 44. mál
  dh: almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 44. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 54. mál
  dh: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 54. mál
  -> almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu). 65. mál
  dh: almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu). 65. mál
  -> almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 66. mál
  dh: almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir). 66. mál
  -> almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna). 72. mál
  dh: almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna). 72. mál
  -> almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 78. mál
  dh: almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna). 78. mál
  -> almannatryggingar (kostnaður við greiðslur). 117. mál
  dh: almannatryggingar (kostnaður við greiðslur). 117. mál
  -> almannatryggingar (raunleiðrétting). 217. mál
  dh: almannatryggingar (raunleiðrétting). 217. mál
  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 68. mál
  -> auðlindir og auðlindagjöld. 140. mál
  -> félagsleg aðstoð (heimilisuppbót). 97. mál
  -> gjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börn. 104. mál
  -> orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. 88. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs). 141. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 58. mál

almannatryggingar og félagsleg aðstoð

  dh: almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 68. mál

almannavarnir

  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 91. mál
  -> okur á tímum hættuástands. 112. mál
  -> rannsóknasetur öryggis- og varnarmála. 139. mál
  -> Sundabraut. 391. mál

almenn hegningarlög

  dh: almenn hegningarlög (afnám banns við klámi). 33. mál
  dh: almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs). 35. mál
  dh: almenn hegningarlög (bælingarmeðferð). 45. mál
  dh: almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja). 456. mál

almenningssamgöngur

  -> hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar. 84. mál

Alþingi

  -> óréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðni. 215. mál
  -> ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra). 87. mál
  -> skjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússins. 43. mál
  -> þingsköp Alþingis (Lögrétta). 219. mál

Alþingishús

  -> skjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússins. 43. mál

alþingiskosningar

  -> opinber fjármál (styrkir og framlög ráðherra). 93. mál

alþjóðanefndir

  -> persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga). 103. mál

alþjóðasamningar

  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 44. mál
  -> birting alþjóðasamninga. 109. mál
  -> evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir. 137. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 91. mál
  -> fullgilding og lögfesting valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 49. mál
  -> greiðslureikningar. 166. mál
  -> landamæri. 212. mál
  -> neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka). 76. mál
  -> peningamarkaðssjóðir. 328. mál
  -> réttlát græn umskipti. 90. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 86. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 61. mál
  -> skuldbindingar Íslands samkvæmt Kyoto-bókuninni. 149. mál
  -> tillaga til þingsályktunar um vistmorð. 192. mál
  -> undirritun og fullgilding valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarlega réttindi. 374. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 37. mál
  -> yfirlýsing um neyðarástand í loftslagsmálum. 21. mál

alþjóðasamstarf

  -> rannsóknasetur öryggis- og varnarmála. 139. mál
  -> útlendingar (alþjóðleg vernd). 382. mál

alþjóðastofnanir

  -> persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga). 103. mál

alþjóðaviðskipti

  -> samkeppnishæfni Íslands í alþjóðaviðskiptum og fjárfesting erlendra aðila. 176. mál

alþjóðleg vernd

  -> landamæri. 212. mál
  -> stöðvun brottvísana og endursendinga flóttafólks til Grikklands, Ítalíu og Ungverjalands. 414. mál
  -> útlendingar (alþjóðleg vernd). 382. mál
  gr: útlendingar (alþjóðleg vernd). 382. mál

alþjóðleg vernd flóttamanna

  dh: alþjóðleg vernd flóttamanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-338. mál

alþjóðlegar fjárfestingar í nýsköpun

  dh: alþjóðlegar fjárfestingar í nýsköpun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-336. mál

Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn

  -> tillaga til þingsályktunar um vistmorð. 192. mál

Andlát Ragnars Arnalds

  dh: Andlát Ragnars Arnalds (tilkynningar forseta). B-25. mál

andleg heilsa íslenskra barna

  dh: andleg heilsa íslenskra barna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-322. mál

arðgreiðslur

  -> breyting á lögum um tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda (reiknað endurgjald). 18. mál

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

  dh: Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni (um fundarstjórn). B-177. mál

atkvæðagreiðsla utan kjörfundar og póstkosning íslenskra ríkisborgara erlendis

  dh: atkvæðagreiðsla utan kjörfundar og póstkosning íslenskra ríkisborgara erlendis. 314. mál

atkvæðagreiðsla utan kjörfundar samkvæmt ákvæði til bráðabirgða nr. VII í kosningalögum

  dh: atkvæðagreiðsla utan kjörfundar samkvæmt ákvæði til bráðabirgða nr. VII í kosningalögum. 507. mál

Atlantshafsbandalagið

  -> aukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálum. 22. mál

atvinnubílstjórar

  -> leigubifreiðaakstur. 167. mál

atvinnuleyfi

  -> atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi). 28. mál
  -> útlendingar (alþjóðleg vernd). 382. mál

atvinnuleyfi vegna skorts á starfsfólki

  dh: atvinnuleyfi vegna skorts á starfsfólki. 364. mál

atvinnuleysi

  -> flutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar. 40. mál

atvinnulíf

  -> flutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðina. 123. mál
  -> flutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar. 40. mál
  -> framhaldsfræðsla (stjórn Fræðslusjóðs). 136. mál
  -> hringtenging rafmagns á Vestfjörðum. 197. mál
  -> kaup á nýrri Breiðafjarðarferju. 56. mál
  -> samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. 131. mál
  -> sjálfstæðar fiskeldisrannsóknir á vegum Háskólaseturs Vestfjarða. 64. mál

atvinnulýðræði

  -> atvinnulýðræði. 82. mál
  dh: atvinnulýðræði. 82. mál

atvinnumál

  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 68. mál
  -> atvinnulýðræði. 82. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi). 28. mál
  -> efling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins. 10. mál
  -> fjarvinnustefna. 213. mál
  -> flutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðina. 123. mál
  -> flutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar. 40. mál
  -> læknaskortur. 170. mál
  -> réttlát græn umskipti. 90. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 58. mál
  -> skattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. 133. mál
  -> umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver). 116. mál
  -> uppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnana. 124. mál

atvinnurekstrarbann

  -> gjaldþrotaskipti o.fl. (kennitöluflakk). 277. mál

atvinnurekstur

  -> breyting á lögum um tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda (reiknað endurgjald). 18. mál
  -> gjaldþrotaskipti o.fl. (kennitöluflakk). 277. mál
  -> uppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnana. 124. mál

atvinnuréttindi útlendinga

  dh: atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi). 28. mál

atvinnuskapandi aðgerðir

  -> umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver). 116. mál

atvinnuþátttaka

  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). 68. mál
  -> skaðabótalög (launaþróun). 58. mál

atvinnuþróun

  -> flutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðina. 123. mál

auðkenni

  -> rafræn skilríki í Evrópu. 156. mál

auðlindagjald af vindorku

  dh: auðlindagjald af vindorku. 473. mál

auðlindanefnd

  -> álit auðlindanefndar frá árinu 2000. 186. mál

auðlindir

  -> álit auðlindanefndar frá árinu 2000. 186. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 37. mál

auðlindir og auðlindagjöld

  dh: auðlindir og auðlindagjöld. 140. mál

aukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálum

  dh: aukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálum. 22. mál

aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum

  dh: aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. 108. mál

aukin verðmætasköpun við nýtingu þörunga

  dh: aukin verðmætasköpun við nýtingu þörunga. 119. mál

AÞJ fyrir BHar, BJóh fyrir VilÁ, DA fyrir SSv, EÁs fyrir LE, HEG fyrir BergÓ

  dh: AÞJ fyrir BHar, BJóh fyrir VilÁ, DA fyrir SSv, EÁs fyrir LE, HEG fyrir BergÓ (varamenn taka þingsæti). B-265. mál