Fastanefndir Alþingis

Hlutverk og verksvið fastanefnda er skilgreint í þingsköpum.  Kosið er í fastanefndir á þingsetningarfundi að afloknum alþingiskosningum og gildir kosningin fyrir allt kjörtímabilið.


Allsherjar- og menntamálanefnd í desember 2017
Allsherjar- og menntamálanefnd í desember 2017