Fastanefndir Alþingis

Hlutverk og verksvið fastanefnda er skilgreint í þingsköpum.  Kosið er í fastanefndir á þingsetningarfundi að afloknum alþingiskosningum og gildir kosningin fyrir allt kjörtímabilið.


Velferðarnefnd í febrúar 2017.
Velferðarnefnd í febrúar 2017.