Beiðnir, skýrslur og álit

Hér eru beiðnir um skýrslur, skýrslur (munnlegar og skriflegar) og álit nefnda.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
960 04.06.2019 framkvæmd samgönguáætlunar 2017 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
951 28.05.2019 ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
B183 25.10.2018 Aðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl., munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
B755 11.04.2019 Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum og tengd mál, munnleg skýrsla forsætisráðherra. -- Ein umræða Forsætis­ráð­herra
525 29.01.2019 Alþjóða­þing­manna­sambandið 2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins
861 29.04.2019 Ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum Jón Þór Ólafs­son
976 13.06.2019 Áhrif ráðstöfunar 1,125% af vergri landsframleiðslu til aðgerða til að stemma stigu við hamfarahlýnun Smári McCarthy
648 05.03.2019 Árangur af stefnu um opinbera háskóla Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
895 13.05.2019 Árangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs Helga Vala Helga­dóttir
961 04.06.2019 Áætlun heilbrigðisstefnu til fimm ára 2019--2023 Heilbrigðis­ráð­herra
969 13.06.2019 Dánaraðstoð Bryndís Haralds­dóttir
B44 20.09.2018 Efling trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu Forsætis­ráð­herra
528 30.01.2019 Evrópuráðsþingið 2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins
995 20.06.2019 Framkvæmd embætta sýslumanna á lögum um aðför og lögum um nauðungarsölu Jón Þór Ólafs­son
396 26.11.2018 Framkvæmd samgönguáætlunar 2016 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
557 18.02.2019 Framkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 2010--2016 Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
962 05.06.2019 Framkvæmd upplýsingalaga Forsætis­ráð­herra
B155 18.10.2018 Framtíð íslenskrar peningastefnu, munnleg skýrsla forsætisráðherra Forsætis­ráð­herra
392 22.11.2018 Framvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2014--2017 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
522 29.01.2019 Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES
B184 25.10.2018 Geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra Heilbrigðis­ráð­herra
667 11.03.2019 Húsnæðisverð í verðvísitölum, verðtrygging og verðbólgumarkmið Fjármála- og efnahags­ráð­herra
B484 29.01.2019 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra Fjármála- og efnahags­ráð­herra
196 09.10.2018 Innlend eldsneytisframleiðsla Ari Trausti Guðmunds­son
876 03.05.2019 Innlend eldsneytisframleiðsla Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
159 27.09.2018 Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
292 02.11.2018 Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2017 Forsætis­ráð­herra
948 24.05.2019 Meginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2018 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
524 29.01.2019 NATO-þingið 2018 Íslandsdeild NATO-þingsins
526 29.01.2019 Norðurskautsmál 2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
523 29.01.2019 Norrænt samstarf 2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs
305 08.11.2018 Nýjar aðferðir við orkuöflun Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
685 18.03.2019 Nýting og vistfræðileg þýðing loðnustofnsins 2000--2019 Inga Sæland
294 02.11.2018 Samkeppnisrekstur opinberra aðila, fyrirtækja og stofnana Óli Björn Kára­son
566 19.02.2019 Schengen-samstarfið Dómsmála­ráð­herra
408 27.11.2018 Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, tegund 2 Heilbrigðis­ráð­herra
688 19.03.2019 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um eftirlit Fiskistofu Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
870 30.04.2019 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um sýslumenn Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, meiri hluti
141 24.09.2018 Staða aðgerða samkvæmt ferðamálaáætlun 2011--2020 Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
444 10.12.2018 Staða eldri borgara hérlendis og erlendis Ágúst Ólafur Ágústs­son
280 25.10.2018 Staða þjóðkirkjunnar og tengsl hennar við ríkisvaldið umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög Jón Steindór Valdimars­son
616 28.02.2019 Stjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins Halldóra Mogensen
846 11.04.2019 Tjón af völdum myglusvepps á húseignum, opinberri þjónustu og heilsu manna Álfheiður Inga­dóttir
863 26.04.2019 Utanríkis- og alþjóðamál Utanríkis­ráð­herra
965 11.06.2019 Úttekt á aðkomu Samgöngustofu og Isavia ohf. að starfsemi og rekstri WOW air hf. í aðdraganda gjaldþrots félagsins Helga Vala Helga­dóttir
207 09.10.2018 Úttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun Þórunn Egils­dóttir
529 29.01.2019 Vestnorræna ráðið 2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
B656 18.03.2019 Viðbrögð stjórnvalda við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu, munnleg skýrsla forsætisráðherra Forsætis­ráð­herra
B144 17.10.2018 Þolmörk ferðamennsku, munnleg skýrsla ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
527 30.01.2019 ÖSE-þingið 2018 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu