Kaflar lagasafns


Íslensk lög 1. september 2017 (útgáfa 146b).

 1. Stjórnskipunarlög o.fl.
 2. Mannréttindi
 3. Forseti Íslands
 4. Alþingi og lagasetning
 5. Dómstólar og réttarfar
 6. Framkvæmdarvaldið
 7. Sveitarfélög
 8. Opinberir starfsmenn
 9. Stjórnsýsla
 10. Almannaskráning, hagskýrslur o.fl.
 11. Ríkisfjármál og ríkisábyrgðir
 12. Eignir og framkvæmdir ríkisins
 13. Skattar og gjöld
 14. Utanríkismál og ýmsar alþjóðastofnanir
 15. Öryggismál
 16. Ríkisborgararéttur, útlendingar o.fl.
 17. Löggæsla og almannavarnir
 18. Refsilög, fangelsismál o.fl.
 19. Fjársafnanir, happdrætti o.fl.
 20. Trúfélög og kirkjumál
 21. Menntun, æskulýðsstarfsemi og íþróttir
 22. Menningarmál
 23. Fjölmiðlun
 24. Heilbrigðismál
 25. Almannatryggingar, félagsþjónusta o.fl.
 26. Vinnuréttur
 27. Atvinnurekstur
 28. Verslun og viðskipti
 29. Bankar og fjármálafyrirtæki
 30. Vátryggingar
 31. Iðnaður
 32. Náttúruauðlindir og orkumál
 33. Sjávarútvegur, fiskveiðar og fiskirækt
 34. Landbúnaður
 35. Umhverfismál
 36. Mannvirkjagerð, húsnæðismál og brunamál
 37. Samgöngur og vöruflutningar
 38. Póstur, sími og fjarskipti
 39. Ferðaþjónusta, veitingastarfsemi o.fl.
 40. Persónuréttindi
 41. Málefni barna
 42. Sifjaréttindi
 43. Erfðaréttindi
 44. Kröfuréttindi
 45. Félög, firmu og stofnanir
 46. Hlutaréttindi
 47. Hugverka- og einkaréttindi
 48. Byggðamál