Önnur mál nefnda

Síðasta dagsetning Nefnd Málstegund Málsnúmer Málsheiti
11.06.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2402137 Dagskrá auglýst síðar
21.05.2024 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309319 Dagskrá verður auglýst síðar
21.05.2024 Framtíðarnefnd Fundargerð 2308086 Fundargerð
21.05.2024 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2308087 Önnur mál
04.03.2024 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2401053 Framkvæmd fjárlaga 2024
04.03.2024 Fjárlaganefnd Fundargerð 2308083 Fundargerð
04.03.2024 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2308085 Önnur mál
22.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Fundargerð 2308076 Fundargerð
22.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2308077 Önnur mál
22.02.2024 Atvinnuveganefnd Fundargerð 2308078 Fundargerð
22.02.2024 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2308079 Önnur mál
22.02.2024 Efnahags- og viðskiptanefnd Ö-erindi, trúnaðarmál 2308081 Önnur mál
22.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 2308088 Fundargerð
22.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2312001 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Fangelsismálastofnun - Aðbúnaður - endurhæfing - árangur. Stjórnsýsluúttekt, skýrsla til Alþingis nóvember 2023
22.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2308089 Önnur mál
22.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 2308090 Fundargerð
22.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2308091 Önnur mál
21.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2402044 Álit Umboðsmanns Alþingis í máli 11782/2022 í tilefni af kvörtun sem laut að úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta
21.02.2024 Utanríkismálanefnd Fundargerð 2308092 Fundargerð
21.02.2024 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2305180 Netárásir
21.02.2024 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2402160 Norðurskautsráðið
21.02.2024 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2308093 Önnur mál
21.02.2024 Utanríkismálanefnd 2305202 Öryggis- og varnarmál
21.02.2024 Velferðarnefnd Fundargerð 2308094 Fundargerð
21.02.2024 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2308095 Önnur mál
20.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2402102 Endurskoðun almennra hegningarlaga í kjölfar dóms Hæstaréttar í máli nr. 31/2023
20.02.2024 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 2308080 Fundargerð
20.02.2024 Framtíðarnefnd 2401003 Fundur framtíðarnefndar með framtíðarnefnd finnska þingsins
20.02.2024 Framtíðarnefnd 2401006 Heimsókn finnsku framtíðarnefndarinnar til Íslands
20.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2402155 Kynning á skýrslu um fjarskipti
19.02.2024 Fjárlaganefnd 2401061 Endurskoðun ríkisreiknings 2022
19.02.2024 Velferðarnefnd Mál nefndar 2312098 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (eingreiðsla).
15.02.2024 Fjárlaganefnd Heimsókn 2402068 Heimsókn til Nýs Landspítala (NLSH)
14.02.2024 Fjárlaganefnd Heimsókn 2402067 Heimsókn til Veðurstofu Íslands
14.02.2024 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2402112 Kynning gesta á verkefnum Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, CAFF, PAME og Norðurslóðanetinu
14.02.2024 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2402111 Starfið fram undan
14.02.2024 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2309250 Önnur mál
14.02.2024 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2402114 Kosning varaformanns
14.02.2024 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2402115 Undirbúningur fyrir vetrarfund ÖSE-þingsins
14.02.2024 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2309251 Önnur mál
14.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2311112 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Matvælastofnun - Eftirlit með velferð búfjár - Stjórnsýsluúttekt
14.02.2024 Utanríkismálanefnd 2311050 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
14.02.2024 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2401170 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2022-2024
14.02.2024 Utanríkismálanefnd EES mál 2401149 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2033 frá 27. nóvember 2019 um varfærniskröfur fyrir verðbréfafyrirtæki og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1093/2010, (ESB) nr. 575/2013, (ESB) nr. 600/2014 og (ESB) nr. 806/2014.
14.02.2024 Utanríkismálanefnd EES mál 2401151 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/558 um breytingar á reglugerð (ESB) 575/2013 að því er varðar aðlögun á rammanum um verðbréfun til að styðja við efnahagslegar endurbætur til að bregðast við COVID-19 hættuástandinu.
14.02.2024 Utanríkismálanefnd EES mál 2401148 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/606 frá 15. mars 2023 um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/760 að því er varðar kröfur um fjárfestingarstefnu og rekstrarskilyrði evrópskra langtímafjárfestingarsjóða og gildissvið hæfra fjárfestingareigna, kröfur um samsetningu og fjölbreytileika eignasafna og lántöku í reiðufé og aðrar sjóðsreglur.
14.02.2024 Utanríkismálanefnd EES mál 2401150 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2034 frá 27. nóvember 2019 um varfærniseftirlit með verðbréfafyrirtækjum og breytingu á tilskipunum 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ESB, 2013/36/ESB, 2014/59/ESB og 2014/65/ESB.
13.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2401046 Viðbrögð og aðgerðir almannavarna við eldsumbrotum á Reykjanesskaga og ástand innviða
13.02.2024 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2402089 Orkumál á Reykjanesi
13.02.2024 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2402052 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir seinni hluta ársins 2023
13.02.2024 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2402077 Framtíðanefnd VR
13.02.2024 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2310060 Heimsþing framtíðarnefnda þjóðþinga í Uruguay 25.-27. september
13.02.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2402085 Heimsókn fulltrúa í embættismannanefndum Norrænu ráðherranefndarinnar
13.02.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2309240 Önnur mál
13.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2402091 Banaslys á þjóðvegum
13.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2402092 Framkvæmd snjómoksturs
12.02.2024 Fjárlaganefnd 2402058 Kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar
12.02.2024 Utanríkismálanefnd 2402075 Gullhúðun EES-gerða
12.02.2024 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2402076 Endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu
08.02.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2402066 Staða mála varðandi Grindavík
07.02.2024 Fjárlaganefnd 2402028 Hjúkrunarheimili - skipulag fasteignamála
07.02.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Mál nefndar 2401055 Fundur með framkvæmdastjóra Vestnorræna ráðsins
07.02.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2309248 Önnur mál
07.02.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Afgreiðslumál 2401166 Þingsályktunartillaga Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins
07.02.2024 Velferðarnefnd 2402045 Kynning á starfsemi og verkefnum Brakkasamtakanna
06.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2401191 Mat á endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020
06.02.2024 Fjárlaganefnd 2401190 Frumvarp til fjáraukalaga 2024
06.02.2024 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2401138 Boð á ráðstefnuna Futures of Democracies sem haldin verður 21.-23. febrúar
06.02.2024 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2311135 Málstofur framtíðarnefndar
05.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2203148 Könnun á kosningu varaþingmanns og kjörgengi
05.02.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2401056 Verklag ráðherra við skipun sendiherra í Róm og Washington D.C.
01.02.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2401192 Aukið samstarf og sameining háskóla
31.01.2024 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2401051 Framkvæmdir ríkisins 2024 og skilamat
31.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2401107 Upplýsingagjöf til ráðherra um stöðu Bankasýslu ríkisins sem sjálfstæðrar stofnunar og um framkvæmd hæfisreglna stjórnsýsluréttar við undirbúning að sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022
31.01.2024 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2401171 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 2. febrúar
31.01.2024 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2310193 Ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs
31.01.2024 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2401030 Málefni Grindavíkur
30.01.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2401060 Framkvæmd fjölskyldusameininga palestínskra einstaklinga
30.01.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2401143 Fundir Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 5.-6. febrúar
30.01.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2401145 Norrænn ráðgjafahópur í menntamálum
30.01.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2311189 Starfshópur um endurskoðun Helsingforssamingsins
30.01.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2401146 Tillaga frá dönsku landsdeildinni um að formenn landsdeilda fái sjálfkrafa sæti í forsætisnefnd
30.01.2024 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2401144 Val á nýjum fulltrúa landsdeildarinnar á Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins
25.01.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2401134 Skólahald barna frá Grindavík
25.01.2024 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2401109 Kosning 2. varaformanns
24.01.2024 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2401048 DRG kostnaðarbókhald Landspítalans
24.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2312053 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Eftirfylgni stjórnsýsluúttekta 2023
24.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2305245 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit með Fiskistofu - eftirfylgni - stjórnsýsluúttekt i maí 2023
24.01.2024 Umhverfis- og samgöngunefnd 2208022 Skýrsla Ríkisendurskoðunar. Úrvinnslusjóður. Stjórnsýsluúttekt - skýrsla að beiðni Alþingis
24.01.2024 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2301210 Varnar- og öryggismál
22.01.2024 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2401047 Launa- og verðlagsútreikningar í fjárlögum og fjármálaáætlunum
18.01.2024 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2311107 Efnahagsmál á Reykjanesskaga
18.01.2024 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2401035 Fjárhagsmálefni vegna Grindavíkur
18.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2310219 Beiðni um aðgang að tilteknum gögnum í tengslum við sölu á hlut ríkisins í Íslandsbankab
18.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2306097 Beiðni um skipun rannsóknarnefndar vegna snjóflóðsins í Súðavík 16. janúar 1995
18.01.2024 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2401057 Staða heimilislækna
17.01.2024 Fjárlaganefnd 2401024 Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2022
17.01.2024 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2209221 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar
17.01.2024 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2305276 Staðan í Rússlandi
17.01.2024 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2112360 Ástandið í Úkraínu
16.01.2024 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2401025 Heimsókn til Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu
16.01.2024 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2401049 Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993
16.01.2024 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2301104 Formanns- og varaformannsskipti framtíðarnefndar
15.01.2024 Fjárlaganefnd 2308018 Staðfesting ríkisreiknings 2022
15.01.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2312021 Barnabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins
15.01.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Mál nefndar 2401014 Skipting útgjalda í tengslum við fundi Vestnorræna ráðsins
15.01.2024 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 2312022 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Tasiilaq í mars 2024
15.01.2024 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2312052 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Breytingar á stjórnarmálefnum ráðuneyta - stjórnsýsluútekt - Skýrsla til Alþingis desember 2023
16.12.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2312040 Heiðurslaun listamanna
16.12.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2309403 Veiting ríkisborgararéttar
14.12.2023 Velferðarnefnd Mál nefndar 2312119 Húsnæðismál Grindvíkinga
13.12.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2312092 Heimsóknarskýrsla umboðsmanns Alþingis vegna OPCAT-eftirlits í Fangelsið Litla-Hraun
13.12.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Mál nefndar 2312116 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og lögum um Landmælingar og grunnkortagerð
13.12.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2212063 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (eingreiðsla)
12.12.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2311126 Framkvæmd aðfarargerða í forsjársviptingarmálum
11.12.2023 Utanríkismálanefnd 2312074 Alþjóðlegir framsalssamningar
11.12.2023 Utanríkismálanefnd 2312073 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 334/2023 og nr. 335/2023 varðandi viðskiptakerfi með losunarheimildir
06.12.2023 Utanríkismálanefnd 2311047 Uppbyggingarsjóður EFTA
05.12.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2312011 Forkynning - PISA könnun 2022
05.12.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 1805142 Barnabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins
04.12.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2310076 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/958 frá 10. maí 2023 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB að því er varðar framlag flugstarfsemi til markmiðs Sambandsins um samdrátt á losun sem hefur áhrif á allt hagkerfið og viðeigandi framkvæmd hnattrænnar markaðstengdar ráðstöfunar
04.12.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2310085 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/959 frá 10. maí 2023 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins og ákvörðun (ESB) 2015/1814 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda.
04.12.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2312017 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. desember
30.11.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2311204 Staða íslenskrar tungu
30.11.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2312030 Varaflugvallargjald
30.11.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2311211 Störf alþjóðanefnda
28.11.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 2310272 Norðurlandaráðsþing í Osló 2023
28.11.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2311185 Upprunaábyrgðir
27.11.2023 Atvinnuveganefnd Mál nefndar 2311133 Raforkuöryggi
27.11.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2310182 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um samning ríkisins við Microsoft. Stjórnsýsluúttekt að beiðni Alþingis. Skýrsla til Alþingis október 2023
27.11.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2311179 Húsnæðisstuðningur fyrir Grindvíkinga
24.11.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2311184 Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (e. Emissions Trading System ? ETS)
23.11.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2201081 Framkvæmd laga nr. 66/2012 um heiðurslaun listamanna
23.11.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2310014 Framkvæmd samkeppnislaga og eftirlit með samkeppnisbrotum - umgjörð, málsmeðferð og starfsemi Samkeppniseftirlitsins
22.11.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2309143 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Sinfóníuhljómsveit Íslands - stjórnsýsluúttekt september 2023
21.11.2023 Atvinnuveganefnd 2311117 Veiðistjórn grásleppu
21.11.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2208078 Önnur mál
21.11.2023 Framtíðarnefnd 2310230 Heimsókn framtíðarnefndar finnska þingsins 19.-22. nóvember
21.11.2023 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2311016 Starfsáætlun 154. löggjafarþings
21.11.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2311065 Beiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd um upplýsingar um efnistökuáform
20.11.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2311128 Jarðhræringar í Grindavík og nágrenni
16.11.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2311116 Heimsókn í dómsmálaráðuneytið
16.11.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2311121 Kynning á Evrópumálum
15.11.2023 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2311115 Kosning varaformanns
15.11.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2311111 Kynning á alþjóðamálum
14.11.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2311098 Kynning á drögum að frumvarpi um sjávarútveg
09.11.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2311063 Reglugerð um blóðmerahald
08.11.2023 Velferðarnefnd Heimsókn 2311032 Heimsókn til Embættis landlæknis
07.11.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2310270 Sjókvíeldi - aðgerðir vegna slysasleppinga
06.11.2023 Utanríkismálanefnd Heimsókn 2311017 Heimsókn á öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli
02.11.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2311005 Beiðni um umsögn um 234. mál frá allsherjar- og menntamálanefnd
26.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2309276 Kynning á þingmálaskrá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra á 154. löggjafarþingi
26.10.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd 2306210 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis 2023-1
26.10.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306143 Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2023
26.10.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2310271 Formennskuár Íslands í Norðurlandaráði 2024
26.10.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301072 Starfshópur um endurskoðun Helsingforssamningsins
26.10.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201227 Tilnefning fulltrúa í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingbankans
23.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2310223 Aðgerðir gegn ofbeldi í íslensku samfélagi
23.10.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2310221 Kynning á Lagareldi
23.10.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2310194 Áætlun Evrópusambandsins í útlendingamálum
19.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2310192 Kynning á þingmálaskrá menningar- og viðskiptaráðherra á 154. löggjafaringþingi
19.10.2023 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2310198 Haustþing IPU í Luanda 23. ? 27. okt.
19.10.2023 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2309245 Önnur mál
18.10.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 2309232 Arctic Circle
18.10.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2310178 Fundur forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins með DEEA í Brussel
18.10.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 2310179 Norðurlandaráðsþing í Osló
17.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2310126 Framhaldsskólastigið - áskoranir, tækifæri og fjármögnun
17.10.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2310158 Blóðtaka úr fylfullum hryssum
17.10.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2310157 Fjárhagsstaða bænda o.fl.
16.10.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2305113 Breyting í stjórn samstarfsnefndar um opinberar framkvæmdir
16.10.2023 Utanríkismálanefnd Kynning 2105158 Kynning á starfsemi sendiskrifstofa
16.10.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2310049 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1230 frá 14. júlí 2021 um greiðslur yfir landamæri í Sambandinu (kerfisbinding)
16.10.2023 Velferðarnefnd 2310123 Réttindi útlendinga sem sviptir hafa verið þjónustu í kjölfar lokasynjunar á umsókn þeirra um alþjóðlega vernd
12.10.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2310061 Fjárhagsstaða bænda o.fl.
11.10.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2310078 Ástandið í Ísrael
11.10.2023 Velferðarnefnd Heimsókn 2310005 Heimsókn til Sjúkratrygginga Íslands
10.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2310033 Framkvæmd laga um útlendinga nr. 80/2016 og staðan í málaflokknum
10.10.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2310034 Kynning á starfsemi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
10.10.2023 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2310036 Heimsókn í First Water
10.10.2023 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2310037 Heimsókn í GeoSalmo
10.10.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2310059 Framfarir gervigreindar til lengri og skemmri tíma
10.10.2023 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2309338 Kynning Péturs Ásgeirssonar á formennskuáætlun Noregs í Norðurskautsráðinu
09.10.2023 Velferðarnefnd Kynning 2310003 Kynning á þingmálaskrá innviðaráðherra á 154. löggjafarþingi
28.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2309402 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 154. löggjafarþingi
28.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2309401 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 154. löggjafarþingi
28.09.2023 Atvinnuveganefnd Kynning 2309377 Kynning á þingmálaskrá matvælaráðherra á 154. löggjafarþingi
28.09.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2309368 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 154. löggjafarþingi
28.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2309426 Kynning á þingmálaskrá innviðaráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2309361 Heimsókn til mennta- og barnamálaráðuneytis
27.09.2023 Atvinnuveganefnd Kynning 2309372 Kynning á þingmálaskrá menningar- og viðskiptaráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Atvinnuveganefnd Kynning 2309373 Kynning á þingmálaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2309363 Kynning á þingmálaskrá menningar- og viðskiptaráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2305167 Flugáhafnir og notkun adhd-lyfja
27.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2309375 Kynning á þingmálaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd 2309376 Loftslagsráð, staða mála
27.09.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309356 Kynning á þingmálaskrá utanríkisráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309354 Viðhorfskönnun um utanríkismál
27.09.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2309355 Ástandið í Nagorno Karabak
27.09.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2304049 Ástandið í Úganda
27.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309343 Kynning á þingmálaskrá félags- og vinnumarkaðsráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309342 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 154. löggjafarþingi
27.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309344 Kynning á þingmálaskrá mennta- og barnamálaráðherra á 154. löggjafarþingi
26.09.2023 Atvinnuveganefnd 2309347 Auðlindin okkar - kynning á niðurstöðum
26.09.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309243 Starfið framundan
21.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2309298 Kosning 2. varaformanns
21.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2309299 Umsagnarbeiðnir
21.09.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd 2309296 Umsagnabeiðnir
21.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2309301 Byggðastofnun og byggðaþróunarverkefni um brothættar byggðir
21.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2309302 Umsagnarbeiðnir á 154. löggjafarþingi
20.09.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2308032 Einkennisklæddir erlendir lögreglumenn í tengslum við leiðtogafund Evrópuráðsins í Reykjavík 16. og 17. maí 2023
20.09.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2308115 Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2022
20.09.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309285 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 22. september
20.09.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309284 Kosning formanns og 1. varaformanns
20.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309279 Kjör til formanns og 1. varaformanns
20.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309280 Starfið framundan á 154. þingi
20.09.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2309297 Umsagnarbeiðnir á 154. þingi
19.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2309278 Heimsókn til Háskóla Íslands
19.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2309277 Starfið framundan
19.09.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2309275 Árangurstengd fjármögnun háskóla
19.09.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2309259 Kosning formanns
19.09.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2309260 Starfið framundan á 154. þingi
19.09.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2309261 Umsagnarbeiðnir
19.09.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2309242 Kosning formanns
19.09.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2309216 Gervigreind og lýðræði
19.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301076 Formennska og formennskuáætlun Íslands í Norðurlandaráði 2024
19.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2306032 Fundur SCPAR 16 - 18 okt. á Egilsstöðum
19.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 2309027 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2023
19.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2309238 Kjör til formanns og 2. varaformanns
19.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2309241 Starfið framundan
19.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2309239 Uppgjör loftslagsráðs
18.09.2023 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2309184 Kosning formanns
18.09.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209176 Starfið framundan
13.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2303138 Samgöngusáttmálinn - endurskoðun
11.09.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2309035 Ferð á Þingvelli
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2309009 Fundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins í Berlín 27.-29. ágúst 2023
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2309007 Septemberfundir Norðurlandaráðs 4.-5. september 2023
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2309010 Sumarfundir nefnda Norðurlandaráðs
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2309005 Tilnefning í eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs 1. júní 2024-31. maí 2026
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2309002 Tilnefning í embætti forseta Norðurlandaráðs 2024
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2309003 Tilnefning í embætti varaforseta Norðurlandaráðs 2024
04.09.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2209027 Önnur mál
31.08.2023 Fjárlaganefnd Fundargerð 2208077 Fundargerð
31.08.2023 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2208090 Svör við ýmsum fyrirspurnum fjárlaganefndar á 153. þingi
24.08.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2302291 Undirbúningur fyrir ársfund
24.08.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2209029 Önnur mál
03.07.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2306172 Ákvörðun matvælaráðherra um tímabundna stöðvun á veiðum langreyða
30.06.2023 Utanríkismálanefnd Fundargerð 2208085 Fundargerð
30.06.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2306183 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. júlí 2023
30.06.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2208086 Önnur mál
28.06.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2306184 Brot Íslandsbanka við sölumeðferð eignarhluta ríkisins í bankanum
23.06.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2306171 Ákvörðun um að opna 2. dagskrárlið fyrir fréttamönnum
23.06.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2208074 Önnur mál
22.06.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306124 Norræn dagskrá á formennskuári Íslands í Norðurlandaráði 2024
22.06.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306127 Norðurlandaráðsþing 2024
22.06.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306161 Sumarfundir Norðurlandaráðs
22.06.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306126 Verðlaunaafhending Norðurlandaráðs 2024
22.06.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2306129 Ársfundur BSPC í Berlín í ágúst
22.06.2023 Velferðarnefnd Fundargerð 2208087 Fundargerð
22.06.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2306164 SMA sjúkdómurinn og aðgengi að lyfjum
22.06.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2208088 Önnur mál
22.06.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2306165 Öryggi vímuefnanotenda og andlát af völdum eitrana
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 2208081 Fundargerð
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2004113 Lindarhvoll ehf. Framkvæmd samnings við umsýslu, fullnustu og sölu á stöðugleikaeignum. Skýrsla til Alþingis
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2302007 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni stjórnsýsluúttekta 2021
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2302008 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni stjórnsýsluúttekta 2022
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2304172 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjárskuldbindingar ráðherra - samantekt
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2202100 Tollframkvæmd vegna landbúnaðarafurða. Skýrsla Ríkisendurskoðunar.
12.06.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2208082 Önnur mál
09.06.2023 Atvinnuveganefnd Önnur erindi 2306115 Velferð hvala við veiðar á langreyðum á Íslandi árið 2022
09.06.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2306096 Staða á alþjóðavettvangi
08.06.2023 Atvinnuveganefnd Fundargerð 2208073 Fundargerðir
08.06.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 2208075 Fundargerð
08.06.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2306095 Tollfrelsi vara sem upprunar eru í Úkraínu
08.06.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2208076 Önnur mál
08.06.2023 Velferðarnefnd Fundargerð 2208071 Fundargerð
08.06.2023 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2208072 Önnur mál
07.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2302279 ETS losunarheimildir í flugi
07.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 2208083 Fundargerð
07.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010328 Staða samgönguframkvæmda
07.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2208084 Önnur mál
06.06.2023 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Fundargerð 2209032 Fundargerð
06.06.2023 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2209033 Önnur mál
06.06.2023 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2306040 Undirbúningur fyrir ársfund ÖSE-þingsins í Vancouver
06.06.2023 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2209035 Önnur mál
06.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2305243 Beiðni Hvals hf. um undanþágu frá kröfum um starfsleyfi.
06.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2306027 Áhrif breytinga á skipulagslögum á stöðuna á húsnæðismarkaði
05.06.2023 Utanríkismálanefnd 2306023 Alþjóðleg þróunarsamvinna
05.06.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2306021 Endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu
01.06.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2211249 Starfið framundan
01.06.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2305120 Álit ESA varðandi rannsóknir flugslysa
31.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2305247 Staða óafgreiddra mála
30.05.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2305121 Upprunaábyrgðir á raforku
26.05.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2306001 Heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma
25.05.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2305201 Vandi fjármálafyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum og áhrif þeirra á íslenskt efnahagslíf
25.05.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2305222 Verkefnaáætlun vegna landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2023-2025
24.05.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301047 Dagskrá kemur síðar.
24.05.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2305219 Fundur Eystrasaltsþingsins 18.-19. maí 2023
24.05.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2305220 Norðurlandaráðsþing 2024
24.05.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2305221 Notkun Teams í starfi Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
24.05.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2305199 Efnagreining vímuefna
23.05.2023 Atvinnuveganefnd 2305179 Eftirlitsskýrsla um velferð hvala við veiðar á langreyðum á Íslandi 2022.
23.05.2023 Framtíðarnefnd Fundargerð 2208079 Fundargerð
23.05.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2305091 Sviðsmyndaskýrsla framtíðarnefndar: Græn umskipti - Áskoranir til ársins 2040
23.05.2023 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2208080 Önnur mál
22.05.2023 Fjárlaganefnd 2305172 Samgöngusáttmálinn
22.05.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2305181 Brottnám úkraínskra barna
22.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2302254 ETS-losunarheimildir í flugi
16.05.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2304153 Álit um landsrýniskýrslu stjórnvalda til Sameinuðu þjóðanna um heimsmarkmiðin
16.05.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Fundargerð 2209028 Fundargerð
16.05.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2305052 Vestnorrænt samstarf
12.05.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2305097 Fyrirkomulag og framtíð opinberrar skjalavörslu
12.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2305004 Endurskoðun reglna um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar
12.05.2023 Velferðarnefnd 2305177 Aðgengi fatlaðs fólks að rafrænum skilríkjum
11.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2304129 Þingmannamál í nefndinni
11.05.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2305105 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
09.05.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2305065 Veiting ríkisborgararéttar
09.05.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur erindi 2305061 Skýrsla fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands fyrir árið 2022
09.05.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2206219 Reykjavíkurflugvöllur
08.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2303030 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Vegagerðina, stjórnun, reikningshald og eftirlit með öryggi og gæðum framkvæmda
08.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2208006 Styrkir vegna fjárlaga 2023
08.05.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2304048 Leiðtogafundur Evrópuráðsins
08.05.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2002259 Störf alþjóðanefnda
05.05.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2305034 Skýrsla um tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvár
04.05.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2302032 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sjókvíaeldi, lagaframkvæmd, stjórnsýsla og eftirlit
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305033 Eldsneytisbirgðastöð Atlantshafsbandalagsins í Helguvík
04.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2305006 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1807 frá 14. nóvember 2018 um ramma um frjálst flæði ópersónulegra upplýsinga í Evrópusambandinu
04.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2305009 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1232 um tímabundna undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar 2002/58/EB í þágu baráttu gegn kynferðilegu ofbeldi gegn börnum
04.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2305007 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/858 frá 30. maí 2022 um skipulag til reynslu fyrir markaðsinnviði sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni (DLT) og sem breytir reglugerðum (ESB) nr. 600/2014 og (ESB) 909/2014 og tilskipun 2014/65/ESB.
04.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2305008 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1152 frá 20. júní 2019 um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði í Evrópusambandinu
04.05.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2303173 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1158 frá 20. júní 2019 um jafnvægi milli vinnu og einkalífs í lífi foreldra og umönnunaraðila og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 2010/18/ESB
03.05.2023 Fjárlaganefnd 2305021 Kosning 1. varaformanns
03.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305040 Kosning varaformanns
03.05.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2305005 Þróunarsamvinnustefna
28.04.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2304154 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands
27.04.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2304170 Stöðugildi í landvörslu
26.04.2023 Fjárlaganefnd Heimsókn 2304109 Heimsókn frá franska þinginu
25.04.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2304174 Kosning 2. varaformanns
25.04.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2304105 Loftslagsmarkmið Íslands
18.04.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2304029 Landsrýniskýrsla stjórnvalda við innleiðingu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
18.04.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2304028 Varaformannskjör
18.04.2023 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 2303310 Heimsókn forseta ÖSE-þingsins, Margareta Cederfelt
17.04.2023 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2304053 Heimsókn vísinda- og tækninefndar NATO- þingsins til Reykjavíkur 25. ? 27. apríl nk.
17.04.2023 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2304054 Vorfundur NATO-þingsins í Lúxemborg 19. ? 22. maí
17.04.2023 Íslandsdeild NATO-þingsins Önnur mál nefndarfundar 2209025 Önnur mál
17.04.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2210088 Undirbúningur rannsóknar á aðbúnaði og meðferð fullorðins fólks með þroskahömlun og fólks með geðrænan vanda. Skýrsla starfshóps.
29.03.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2303220 Móttaka umsækjenda um alþjóðlega vernd
27.03.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2210279 Ákvörðun dómsmálaráðherra vegna beiðna Alþingis um afhendingu gagna og upplýsinga skv. 51. gr. þingskapa
23.03.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2303185 Ábyrg uppbygging og framtíð lagareldis á Íslandi
22.03.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2302242 Eftirlit með framkvæmd fjárlaga 2023
21.03.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Heimsókn 2303134 Heimsókn til Landssamtaka lífeyrissjóða
21.03.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2302222 Vinnustofa framtíðarnefndar Alþingis og þjóðaröryggisráðs
20.03.2023 Fjárlaganefnd Skýrsla 2303150 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Vegagerðina - Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar á bókhaldi ársins 2020
16.03.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2303144 Hlutverk og starfsumhverfi fjölmiðla
16.03.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 1909264 Kirkjujarðasamkomulagið
16.03.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2303146 Athugun umboðsmanns Alþingis vegna samráðsleysis dómsmálaráðherra um "rafvarnarvopn"
15.03.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2303113 Framkvæmdir ríkisins 2023
15.03.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2210121 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Innheimtustofnun sveitarfélaga: Tilfærsla verkefna til ríkisins - Stjórnsýsluúttekt
14.03.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2303099 Alþjóðleg vernd vegna aðstæðna í Venesúela
13.03.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2303091 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 17. mars 2023
10.03.2023 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 2301062 Tilnefning í CPT nefnd Evrópuráðsþingsins 2023
10.03.2023 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Önnur mál nefndarfundar 2209023 Önnur mál
10.03.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2303078 Undirbúningur fyrir heimsókn til Bandaríkjanna
09.03.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2303070 Skýrsla fjármálastöðugleikanefndar til Alþingis 2022
09.03.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2303064 Heimsókn til Íslandspósts
08.03.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2304032 Fyrirspurn um skort á sýklalyfjum á Íslandi
08.03.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2304033 Notkun á lyfjum sem ekki hafa markaðsleyfi
08.03.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2304031 Samningar um sjúkraflug
07.03.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2212131 Veiting ríkisborgararéttar
06.03.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2302289 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Vegagerðina
06.03.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2211151 Formennska Íslands í Evrópuráðinu
03.03.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Kynning 2302293 Kynning frá KALAK - vinafélagi Grænlands og Íslands
03.03.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Kynning 2302292 Kynning á Hoyvíkursamningnum
02.03.2023 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2303014 Vorþing í Manama 11. - 15. mars
02.03.2023 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2209021 Önnur mál
02.03.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2301046 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um innheimtu dómsekta
02.03.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2105080 Samgöngusáttmálinn, staða framkvæmda og Borgarlína
02.03.2023 Velferðarnefnd Þingmál 2302233 Þingsályktunartillaga um aukið aðgengi að hjálpartækjum fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu.
01.03.2023 Fjárlaganefnd Skýrsla 2302258 Skýrsla um mótvægisaðgerðir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
28.02.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2203124 Framkvæmd við veitingu ríkisborgararéttar
28.02.2023 Atvinnuveganefnd Kynning 2302280 Kynning á skýrslu Ríkisendurskoðunar, Sjókvíaeldi - lagaframkvæmd, stjórnsýsla og eftirlit
28.02.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2302255 Kynning á reglum um þinglega meðferð EES-mála
28.02.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2302221 Samtal um siðferði og gervigreind
27.02.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2211078 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka
23.02.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2302078 Aðgerðir vegna mengunar yfir heilsufarsmörkum
23.02.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2206203 Fræðsluferð til Bretlands 2023
21.02.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2302170 Skýrsla GREVIO um Ísland
21.02.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2302172 Áhrif verðbólgu á hagkerfið og heimilin í landinu
20.02.2023 Utanríkismálanefnd 2202316 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
20.02.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2302145 Verklag við vegabréfsáritanir
09.02.2023 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2203064 Auðlindin okkar - Bráðabirgðatillögur starfshópa
09.02.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2302090 Kynning á breyttu fyrirkomulagi stofnana umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytis
08.02.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2302067 Fjárhagsstaða háskólanna
08.02.2023 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2211269 Störf alþjóðanefnda
08.02.2023 Velferðarnefnd Heimsókn 2302083 Heimsókn til Nýja Landspítalans
07.02.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2210244 Kortlagning á netglæpum
06.02.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2302030 Fjárhagsmálefni Landhelgisgæslunnar
06.02.2023 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2302043 Málefni Landhelgisgæslunnar
06.02.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2302029 Staðan á Sjúkrahúsinu á Akureyri
01.02.2023 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2301183 Fylgirit með fjárlögum 2023
01.02.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2301184 Lyfjakostnaður 2023
01.02.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2301204 Skýrsla Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins 2022
01.02.2023 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2301205 Þemaráðstefna í Færeyjum og innri fundur
01.02.2023 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2302002 Kosning formanns
01.02.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2301179 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 3. febrúar 2023
01.02.2023 Utanríkismálanefnd EES mál 2301084 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/123 frá 25. janúar 2022 um að styrkja hlutverk Lyfjastofnunar Evrópu að því er varðar viðbúnað við krísu og krísustjórnun varðandi lyf og lækningatæki
31.01.2023 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2301058 Störf nefndarinnar á 153. þingi
31.01.2023 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2301180 Skýrsla nefndar um ytra mat á starfsemi Seðlabanka Íslands
31.01.2023 Framtíðarnefnd Kynning 2301181 Kynning á samstarfsvettvangnum Sjálfbæru Íslandi
31.01.2023 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2301182 Þankatankur - umræður um viðfangsefni framtíðarnefndar
31.01.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2211182 Starfið framundan á 153. þingi
31.01.2023 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2212201 Ástand á stofnvegum frá höfuðborgarsvæðinu vegna illviðris í desember
25.01.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2301152 Upplýsingar um krabbameinslyf
24.01.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2301103 Heimild lögreglu til að bera rafvarnarvopn
24.01.2023 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2212050 Hugveita og sviðsmyndagreiningar
24.01.2023 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2210176 Samstarf framtíðarnefndar og þjóðaröryggisráðs
19.01.2023 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2301077 Heimsókn til fangelsanna Hólmsheiði, Litla-Hrauni og að Sogni
18.01.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2203055 Eftirlit með framkvæmd fjárlaga 2022
18.01.2023 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2301057 Stefnan í lánamálum ríkisins árin 2023-2027
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301068 Fjárhagsáætlun 2024 og ferli við gerð hennar
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301067 Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni (NMR) 2023 - fundir og viðburðir á næstunni
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301069 Framkvæmdaáætlun NMR 2025-2027
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301074 Fundir landsdeildarinnar í Stokkhólmi 23.-24. janúar
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301071 Fundur forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 23.-24. janúar nk. og tvíhliða fundir samstarfsráðherra (til uppl.)
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301073 Norræna húsið (hér verður rætt um hugsanlegar breytingar á eignarhaldi hússins og aðkomu íslenska ríkisins)
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301070 Samstarf NMR og Norðurlandaráðs
18.01.2023 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2301075 Vorþingið á Íslandi í mars
18.01.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2301064 Skýrsla um bráðaþjónustu á Íslandi - núverandi staða og framtíðarsýn
18.01.2023 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2301048 Staðan á Landspítalanum
17.01.2023 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2209041 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2021
14.12.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2212143 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, fjöldatakmörk vistvænna bifreiða o.fl.)
13.12.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2212052 Heiðurslaun listamanna
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212066 COP27 í Egyptalandi
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212064 Desemberfundir Norðurlandaráðs
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212067 Drög að nýrri alþjóðastefnu Norðurlandaráðs
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212065 Norðurlandaráðsþingi í Helsinki
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212070 Tillögur að dagsetningum og fyrirkomulagi funda með samstarfsráðherra á næsta ári
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212068 Þemaþing Norðurlandaráðs á Íslandi í marsh
07.12.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2212069 Þemu fyrir formennskuáætlun Íslands i Norðurlandaráði 2024
07.12.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2212054 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 9. desember 2022
06.12.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2212056 Umsagnarbeiðnir
06.12.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2212049 Samtal við Berg Ebba Benediktsson framtíðarfræðing
06.12.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2212046 Heimsókn til Orkustofnunar
02.12.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2212032 Undirbúningur samgönguáætlunar
02.12.2022 Velferðarnefnd Þingmál 2212031 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (framlenging á bráðabirgðaákvæði I)
02.12.2022 Velferðarnefnd Þingmál 2212030 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (frítekjumark og skerðingarhlutfall greiðslna vegna örorku)
30.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2211266 Heimsókn til Pure North
29.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2211228 Aðildarríkjaþing loftlagssamnings Sameinuðu þjóðanna, COP 27
28.11.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2211215 Kynning á formennsku í Norrænu ráðherranefndinni
24.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2210183 Hreinsun Heiðarfjalls
22.11.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Ferð 2209332 Fræðsluferð til Noregs og Danmerkur 2022
22.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2211026 Innleiðing hringrásarhagkerfisins
21.11.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2208027 Skýrsla Ríkisendurskoðunar. Samkeppniseftirlitið - samrunaeftirlit og árangur. Stjórnsýsluúttekt - skýrsla til Alþingis
21.11.2022 Utanríkismálanefnd Kynning 2211152 Kynning á þingmálaskrá utanríkisráðherra á 153. löggjafarþingi
21.11.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2211021 Greinargerð um meðferðarheimilið í Varpholti og á Laugalandi 1997-2007
18.11.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2211109 Heimsókn til Landsnets
18.11.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2211138 Vinna gegn kynferðisbrotum og kynbundnu ofbeldi
17.11.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2211112 Endurskoðun búvörusamninga
16.11.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2211110 Stríðið í Úkraínu og staðan í Póllandi
15.11.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2211077 Fjárhagsáætlun 2023
15.11.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2211076 Heimsþing framtíðarnefnda þjóðþinga
15.11.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2205101 Starfsáætlun framtíðarnefndar á 153. þingi
14.11.2022 Fjárlaganefnd Skýrsla 2210296 Skýrsla fjármálaráðherra um ÍL-sjóð
14.11.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2211066 Frásögn af fundum forsætisnefndar
14.11.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2210014 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Þórshöfn 2023
10.11.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2211032 Framkvæmd ákvarðana um brottvísanir og frávísanir
09.11.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2211050 Starfsemi borgaraþjónustu utanríkisráðuneytis
08.11.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2211031 Orkuskipti í sjávarútvegi
03.11.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2211009 Kynning á háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu
03.11.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2210228 Kynning á þingmálaskrá mennta- og barnamálaráðherra á 153. löggjafarþingi
03.11.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2211011 Eftirlit á grundvelli valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT)
03.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2211013 Kynning á starfsemi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins
03.11.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2211010 Netöryggisstefna
26.10.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Ferð 2210259 Utanferð til norska Stórþingsins 17.-19. október
26.10.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2207002 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/805 frá 16. febrúar 2022 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 með því að tilgreina gjöld sem eiga við um eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með tilteknum stjórnendum viðmiðana
26.10.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2207001 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1020 frá 20. júní 2019 um markaðseftirlit og samræmi vara við kröfur og um breytingu á tilskipun 2004/42/EB og reglugerðum (EB) nr. 765/2008 og (ESB) nr. 305/2011
26.10.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2210270 Skýrsla starfshóps um um greiningu á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk árin 2018-2020 og skýrsla starfshóps um heildarendurskoðun laga nr. 38/2018
25.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210263 Heimsókn til Útlendingastofnunar
25.10.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2210257 Heimsókn í Ferðamálastofu
25.10.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Heimsókn 2210250 Heimsókn í Seðlabanka Íslands
24.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210115 Kynning á þingmálaskrá menningar- og viðskiptaráðherra á 153. þingi
24.10.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2210216 Kynning á þingmálaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á 153. þingi
24.10.2022 Velferðarnefnd Heimsókn 2210251 Heimsókn í félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins
19.10.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2210205 Stýrihópur um endurskoðun almannatrygginga
18.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2210182 Mat greiningardeildar ríkislögreglustjóra á skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi
18.10.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2210168 Heimsókn í Matís
18.10.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210173 Kynning Seðlabanka Íslands á skýrslu Peningastefnunefndar
18.10.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2210175 Samtal um stöðu framtíðarfræða innan háskólasamfélagsins á Íslandi
13.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210122 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 153. þingi
13.10.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210140 Kynning menningar- og viðskiptaráðherra á þingmálaskrá 153. löggjafarþings
13.10.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2206218 Markmið í loftslagsmálum
12.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2210090 Veiting ríkisborgararéttar
12.10.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209007 Skipun embættismanna án auglýsingar
12.10.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209379 Væntanleg utanferð til norska Stórþingsins
12.10.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2210018 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1157 frá 20. júní 2019 um að efla öryggi kennivottorða borgara Sambandsins og dvalarskjala sem gefin eru út til handa borgurum Sambandsins og aðstandendum þeirra sem nýta sér réttinn til frjálsrar farar
12.10.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2210087 Menntun og mönnun innan heilbrigðiskerfisins
11.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2103063 Íslenskur ríkisborgararéttur
11.10.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2210060 Heimsókn í Orkustofnun
11.10.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2210097 Fundir Norðurlandaráðs 5.-7. september 2022
11.10.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2210096 Kjör aðal- og varamanns í stjórn Norræna menningarsjóðsins
11.10.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2210098 Tímasetning og dagskrá fundar með samstarfsráðherra fyrir Norðurlandaráðsþing
11.10.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2210012 Hringborð norðurslóða Arctic Circle
11.10.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2210011 Upplýsingagjöf formanns
11.10.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2210013 Þáttaka forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins í fundum Norðurlandaráðs
10.10.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2201117 Umsagnarbeiðnir
10.10.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2205156 Skýrsla Ríkisendurskoðunar. Landeyjarhöfn - Framkvæmda- og rekstrarkostnaður - Stjórnsýsluúttekt. Skýrsla til Alþingis
10.10.2022 Velferðarnefnd Kynning 2210050 Kynning á þingmálaskrá mennta- og barnamálaráðherra
07.10.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2210022 Norrænn fundur IPU í Reykjavík
07.10.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Önnur mál nefndarfundar 2210024 Undirbúningur fyrir þing í Kigali
29.09.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2105125 Störf nefndarinnar
28.09.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2209377 Heimsókn í Hafrannsóknastofnun
28.09.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2209357 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 153. löggjafarþingi
28.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2209401 Kynning á þingmálaskrá matvælaráðherra á 153. löggjafarþingi
28.09.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209400 Kynning á þingmálaskrá félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra
28.09.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209399 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra
28.09.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2201069 Starfið framundan
27.09.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2209362 Heimsókn í Fiskistofu
27.09.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Heimsókn 2209355 Heimsókn í Kauphöll Íslands, Laugavegi 182.
27.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2209352 Heimsókn til Vegagerðarinnar
23.09.2022 Fjárlaganefnd Önnur erindi 2209252 Fjárlög 2023
22.09.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2209285 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 153. löggjafarþingi
22.09.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2112271 Starfið framundan
22.09.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2209248 Kynning á þingmálaskrá matvælaráðherra á 153. löggjafarþingi (2022 - 2023)
22.09.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2209295 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 153. löggjafarþingi
22.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2209305 Kynning á þingmálaskrá innviðaráðherra á 153. löggjafarþingi
22.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2209419 Umsagnarbeiðnir á 153. þingi
21.09.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2209267 Skortur á lífsnauðsynlegum lyfjum fyrir börn
20.09.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Heimsókn 2209244 Heimsókn til landamæradeildar ríkislögreglustjóra
20.09.2022 Atvinnuveganefnd Kynning 2209186 Kynning á skýrslu matvælaráðuneytisins - Lagaumgjörð og stjórnsýsla
20.09.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2112273 Áheyrnaraðild
20.09.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2209246 Störf nefndarinnar á 153. þingi
20.09.2022 Framtíðarnefnd 2202247 Þátttaka á heimsþingi framtíðanefnda þjóðþinga í Helsinki 12.-13. október 2022
20.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2209271 Heimsókn til Samgöngustofu
19.09.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2209154 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1253 frá 21 apríl 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/565 að því er varðar samþættingu sjálfbærniþátta, -áhættu og -óska í tilteknar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði fyrir verðbréfafyrirtæki
19.09.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2209096 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. september 2022
19.09.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2209151 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/2261 frá 15. desember 2021 um breytingar á tilskipun 2009/65/EB um notkun rekstrarfélaga verðbréfasjóða á lykilupplýsingaskjölum
19.09.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209224 Aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði
19.09.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2209223 Kynning á þingmálaskrá innviðaráðherra
19.09.2022 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB Önnur mál nefndarfundar 2209226 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegu þingmannanefndar Íslands og ESB 21. september 2022
19.09.2022 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB Önnur mál nefndarfundar 2209228 Önnur mál
16.09.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2208046 Ferð á suðurland 2022
14.09.2022 Fjárlaganefnd Önnur erindi 2209055 Kostnaðarþróun sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks hjá sveitarfélögum
14.09.2022 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2209069 Peningamálastefnan
14.09.2022 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2209006 Starfið framundan á 153. þingi
07.09.2022 Fjárlaganefnd Fundargerð 2109041 Fundargerð
07.09.2022 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2109042 Önnur mál
07.09.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2201191 Önnur mál
07.09.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2109066 Önnur mál
07.09.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Önnur mál nefndarfundar 2209038 Þingmannaráðstefna í Nuuk 10.-13. september
07.09.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 2109043 Fundargerð
07.09.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2109044 Önnur mál
30.08.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 1803141 Dagskrá verður auglýst síðar
30.08.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2208069 Fundir Norðurlandaráðs 5.-7. september 2022
30.08.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2208070 Fundur með samstarfsráðherra Norðurlanda
30.08.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2109060 Önnur mál
29.08.2022 Utanríkismálanefnd Fundargerð 2109047 Fundargerð
29.08.2022 Utanríkismálanefnd 2208050 Samráðsfundur um endurskoðun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland
29.08.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2109048 Önnur mál
24.08.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2203276 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2022
23.08.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2206046 Eftirlit með áætlun vegaframkvæmda 2022
23.08.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2207018 Ráðstöfun plastúrgangs
23.08.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2207017 Tenging fyrir gangandi vegfarendur í Vogabyggð
23.08.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2109046 Önnur mál
28.06.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 2109045 Fundargerð
27.06.2022 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur mál nefndarfundar 2206176 Ársfundur ÖSE-þingsins í Birmingham
27.06.2022 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 2109068 Önnur mál
23.06.2022 Atvinnuveganefnd Fundargerð 2109037 Fundargerð
23.06.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2109038 Önnur mál
23.06.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 2109039 Fundargerð
23.06.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2109040 Önnur mál
23.06.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2205053 Fundir Norðurlandaráðs á Íslandi 5.-7. september 2022
23.06.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2206178 Sumarfundir Norðurlandaráðs 2022
23.06.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2206179 Þingmannaráðstefna Eystrasaltssvæðisins í Stokkhólmi 12.-14. júní
15.06.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Fundargerð 2109035 Fundargerðir
15.06.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2204196 Veiting ríkisborgararéttar
15.06.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2109036 Önnur mál
15.06.2022 Velferðarnefnd Fundargerð 2109049 Fundargerð
15.06.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2109050 Önnur mál
10.06.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2206029 Eignarhald Landsnets
10.06.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2206055 Tekjuskattur
10.06.2022 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Frumkvæðismál 2109056 Önnur mál
10.06.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2109062 Önnur mál
10.06.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur mál nefndarfundar 2203275 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 2022
10.06.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2206064 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 (Römpum upp Ísland)
07.06.2022 Framtíðarnefnd Fundargerð 2201190 Fundargerð
03.06.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2206020 Drög að landgræðsluáætlun og landsáætlun í skógrækt
03.06.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2201248 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar
02.06.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2205136 Framkvæmd útlendingalaga og brottvísanir eftir Covid-19
01.06.2022 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Kynning 2205141 Formennska Íslands í ráðherranefnd Evrópuráðsins
01.06.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2205152 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júní 2022
01.06.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2001042 Landgrunnsmál
01.06.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2205020 Málefni Georgíu
01.06.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203185 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2402 um almennan ramma fyrir verðbréfun og gerð sértæks ramma fyrir einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun, og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB, 2009/138/EB og 2011/61/ESB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 648/2012
01.06.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203186 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/557 um breytingar á reglugerð (ESB) 2017/2402 um almennan ramma fyrir verðbréfun og gerð sértæks ramma fyrir einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun til að stuðla að endurbótum í kjölfar COVID-19 hættuástandsins.
01.06.2022 Velferðarnefnd Kynning 2205161 Kynning frá Sjúkratryggingum Íslands
31.05.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2205121 Fjarfundur með framtíðarnefnd litáíska þingsins
30.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2205148 Framkvæmd sveitarstjórnakosninga 2022
30.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2204068 Skýrsla Ríkisendurskoðunar - Geðheilbrigðisþjónusta (stefna - skipulag - kostnaður - árangur) Stjórnsýsluúttekt
25.05.2022 Íslandsdeild NATO-þingsins Önnur mál nefndarfundar 2205133 Vorfundur í Vilníus 27. - 30. maí.
25.05.2022 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2109058 Önnur mál
25.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2205129 Birting dómstóla á viðkvæmum persónuupplýsingum varðandi fatlað fólk
25.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2108061 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2020
25.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2112292 Stofnanir ríkisins, fjöldi, stærð og stærðarhagkvæmni. Skýrsla Ríkisendurskoðunar.
24.05.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur erindi 2205118 Samgöngu og innviðaáætlun
23.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur erindi 2205085 Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands
23.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2204139 Frumkvæðisathuganir - næstu verkefni nefndarinnar
23.05.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2203375 Skýrsla umboðsmanns Alþingis vegna eftirlitsheimsóknar á grundvelli OPCAT-eftirlitsins á bráðageðdeild 32C við Hringbraut dagana 29. og 30. september 2021
23.05.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2205100 Ný og uppbrotskennd tækni (EDT)
20.05.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2205082 Hollustuhættir og mengunarvarnir (Geymsla koldíoxíðs)
19.05.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2205089 Heimsókn til Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna Hlíðarsmára 14
18.05.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Heimsókn 2204073 Heimsókn á sendiskrifstofu Færeyja í Reykjavík
17.05.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2205060 Fræðsla og menntun lögreglumanna um fjölmenningu og fordóma
17.05.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2205055 Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 2024
17.05.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2205052 Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2023
17.05.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2205054 Óskir Norðurlandaráðs um stofnun ráðherranefndar um samgöngu/innviðamál
17.05.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2203326 Olíuslysið á Suðureyri
06.05.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2205021 Formennskuáætlun Íslands í Evrópuráðinu
29.04.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2204099 Sala ríkisins á hlutum í Íslandsbanka
28.04.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2204187 Fundur formanns Ísl.deildar með formanni SCPAR
27.04.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2204175 Breyting á kosningalögum
27.04.2022 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2204171 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - forgangsmál 2022-2023
27.04.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2204155 Dómur Hæstaréttar í máli nr. 52/2021
27.04.2022 Velferðarnefnd Kynning 2204164 Kynning Rótarinnar á MARISSA-verkefni
26.04.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2204181 Beiðni um úrskurð forseta
26.04.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2101021 Greinagerð um sölu á hlut ríkissjóðs í Íslandsbanka hf.
26.04.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2203068 Kynning á skýrslunni Beyond tomorrow, scenarios 2030
26.04.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2202114 Kynnisferð til framtíðarnefndar finnska þingsins
26.04.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2201192 Starfsáætlun framtíðarnefndar á 152. þingi
25.04.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2204137 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. apríl nk.
25.04.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2204138 NATO-umræða í Finnlandi og Svíþjóð
08.04.2022 Framtíðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2204076 Erindi frá framtíðarnefnd litáíska löggjafarþingsins
07.04.2022 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2204059 Heimsókn atvinnuveganefndar í Grósku hugmyndahús
06.04.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2112269 Veiting ríkisborgararéttar
06.04.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2204054 Benelux-þing og -fundir í Brussel 24.-25. mars
06.04.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2204052 Erlendir gestir í tengslum við septemberfundi Norðurlandaráðs í Reykjavík 2022
06.04.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2204053 Þemaþing Norðurlandaráðs í Malmö 21.-22. mars 2022
06.04.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2204051 Þátttaka Íslandsdeildar Norðurlandaráðs á fundum Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins
06.04.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2204055 Heimsókn Corruption Prevention and Combating Bureau frá Lettlandi
06.04.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2203172 Kosningalög
06.04.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112296 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2099 frá 23. október 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar verklagsreglur og yfirvöld sem koma að starfsleyfi fyrir miðlæga mótaðila og kröfurnar fyrir viðurkenningu miðlægra mótaðila í þriðju löndum.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203352 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/23 frá 16. desember 2020 sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð miðlægra mótaðila og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1095/2010, nr. 648/2012, nr. 600/2014, nr. 806/2014 og 2015/2365 og tilskipunum 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2014/59/ESB og (ESB) 2017/1132.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203318 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/883 frá 17. apríl 2019 um móttöku úrgangs frá skipum, sem breytir tilskipun (ESB) 2010/65 og fellir úr gildi tilskipun (ESB) 2000/59.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112297 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/338 frá 16. febrúar um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB að því er varðar upplýsingakröfur, afurðastýringu og stöðuhámark og tilskipanir 2013/36/ESB og (ESB) 2019/878 að því er varðar beitingu þeirra á verðbréfafyrirtæki til að aðstoða við endurreisn í kjölfar COVID-19 hættuástandsins.
06.04.2022 Velferðarnefnd Kynning 2204028 Skýrsla heilbrigðisráðuneytis um Framtíðarþróun þjónustu Landspítala
05.04.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Heimsókn 2204025 Kynning á starfsemi skrifstofu fjármálamarkaðar
04.04.2022 Fjárlaganefnd Skýrsla 2203406 Skýrsla um framtíðarþróun þjónustu Landspítala
04.04.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2112018 Þjónusta við fatlað fólk samkvæmt lögum nr. 38/2018 - Innleiðing og framkvæmd sveitarfélaga
04.04.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2204013 Móttaka flóttafólks frá Úkraínu
01.04.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Heimsókn 2203386 Heimsókn í fjármála- og efnahagsráðuneytið
01.04.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2112117 Kosning varaformanns
01.04.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2203234 Samskipti íslenskra stjórnvalda við samstarfsríki varðandi refsiaðgerðir og viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi og Hvíta-Rússlandi frá 2010.
31.03.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2203356 Heimsókn til Fjarskiptastofu
31.03.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Heimsókn 2203358 Heimsókn til Neyðarlínunnar og almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra
29.03.2022 Atvinnuveganefnd Kynning 2203306 Kynning á starfsemi Verðlagsstofu skiptaverðs
29.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2203291 Skýrsla fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands fyrir árið 2021
28.03.2022 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Heimsókn 2203293 Heimsókn í utanríkisráðuneytið
24.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2203262 Framkvæmd sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka
23.03.2022 Fjárlaganefnd Heimsókn 2203197 Heimsókn til Nýs Landspítala
23.03.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2203066 Íbúðahúsnæðismarkaður
23.03.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2202132 Landhelgisgæsla Íslands, úttekt á verkefnum og fjárreiðum. Skýrsla Ríkisendurskoðunar.
23.03.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2203215 Flóttamannastraumurinn í Evrópu í kjölfar átakanna í Úkraínu
21.03.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2203189 Árangursmiðuð fjárlagagerð
18.03.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2202288 Fræðsla í sviðsmyndagreiningum
17.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2203163 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 152. löggjafarþingi
17.03.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2203154 Frumvarp til fjáraukalaga 2022
17.03.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2101110 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
17.03.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2112019 Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - stjórnsýsluúttket
16.03.2022 Fjárlaganefnd Heimsókn 2203150 Heimsókn til Landspítalans
16.03.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2203058 Álit umboðsmanns Alþingis um tímabundna setningu ráðuneytisstjóra
16.03.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2203146 Verkefnaáætlun vegna landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2022-2024
16.03.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2203074 Fjölþáttaógnir
16.03.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203062 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/369 frá 1. mars 2021 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem vísað er til tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849.
16.03.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2203056 Áhrif faraldurs kórónuveiru á Íslandi - Kynning stýrihóps sem vaktar óbein áhrif Covid-19 á geðheilsu.
15.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2202083 Fyrirkomulag gjaldheimtu vegna umsókna um ríkisborgararétt
15.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2203135 Reynslan af störfum fastanefnda Seðlabankans
14.03.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2203104 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 18. mars 2022
14.03.2022 Utanríkismálanefnd Kynning 2203125 Skipulag sendiskrifstofa
11.03.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2203108 Skipting þingmanna í nefndir
11.03.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2203107 Vorþing IPU 20.- 24. mars
11.03.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2109054 Önnur mál
10.03.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2201223 Raforkumál
09.03.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2203084 Endurskoðun á dagskrá þemaþings Norðurlandaráðs vegna stöðunnar í Úkraínu
09.03.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2203067 Starfsmannamál ríkisins
09.03.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2202138 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/27 frá 27. september 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 að því varðar mörk vegna tilkynningar um verulegar hreinar skorstöður í hlutafé.
08.03.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2203063 Áskoranir í íslensku menntakerfi og verkefnið Kveikjum neistann
07.03.2022 Utanríkismálanefnd Heimsókn 2203018 Heimsókn til utanríkisráðuneytis
07.03.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2203057 Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum
03.03.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2202229 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands fyrir síðari hluta árs 2021
02.03.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2203013 Breytingar á kosningalögum
02.03.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2203008 Kynning frá Krabbameinsfélaginu
02.03.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2112385 Áhrif faraldurs kórónuveiru á Íslandi - Kynning stýrihóps sem vaktar óbein áhrif Covid-19 á lýðheilsu
01.03.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2202327 Áhrif stríðsins í Úkraínu á útflutning og innflutning í sjávarútvegi og landbúnaði
24.02.2022 Atvinnuveganefnd 2202137 Staða nýsköpunar
23.02.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2102154 Stefna í lánamálum
22.02.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2202098 Staða íslenskrar ferðaþjónustu
15.02.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur erindi 2202199 Vegna ferðar til Påryd í Svíþjóð
11.02.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2201193 Framtíðarnefnd forsætisráðherra
11.02.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2202113 Nefnd forsætisráðherra um fjórðu iðnbyltinguna
11.02.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2202115 Skipulag starfs framtíðarnefndar til næstu fjögurra ára
11.02.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2202124 Kynning Norræna félagsins
11.02.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2202126 Kynning Norræna hússins
11.02.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2202125 Kynning Norðurlandskrifstofu utanríkisráðuneytisins
09.02.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2201176 Samskipti forsætisráðherra og Íslenskrar erfðagreiningar ehf. í tengslum við skimanir fyrirtækisins fyrir SARS-CoV-2- veirunni og mótefnum við henni sem fram fóru árið 2020
08.02.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Skýrsla 2110178 Skýrsla umboðsmanns Alþingis vegna eftirlitsheimsóknar á grundvelli OPCAT-eftirlitsins í fangageymslur lögreglustjórans á Suðurnesjum og varðstofu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
08.02.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Skýrsla 2112091 Skýrsla umboðsmanns Alþingis vegna heimsóknar á öryggisdeild Fangelsisins Litla-Hrauni
08.02.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2202095 Fundir IPU í Washington og New York 14. - 18. febrúar
08.02.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2202096 Norrænn samráðsfundur IPU í Reykavík
08.02.2022 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2202097 Vorþing IPU 20. ? 24. mars
07.02.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2202084 Starfsemi BUGL
04.02.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2202077 Fjarfundur SCPAR 11. febrúar nk.
04.02.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2202078 Ráðstefna 2. - 5. sept. í Grænlandi
04.02.2022 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2202079 Áherslur Íslandsdeildar
03.02.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2202052 Kynning á embætti ríkislögreglustjóra
03.02.2022 Atvinnuveganefnd Kynning 2202001 Kynning á þingmálaskrá umhverfis-, orku og loftslagsráðherra á 152. löggjafarþingi (2021 - 2022)
03.02.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2201220 Kynning á þingmálaskrá innviðaráðherra á 152. löggjafarþingi
03.02.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2201172 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- orku- og loftslagsráðherra á 152. löggjafarþingi
02.02.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2201071 Kynning á nefndastarfi og starfsreglum fastanefnda
02.02.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2202010 Framkvæmdir ríkisins
02.02.2022 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Frumkvæðismál 2201225 Fríverslunarsamningar Íslands
02.02.2022 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Frumkvæðismál 2109064 Önnur mál
02.02.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2202006 Krabbameinsskimanir
02.02.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2202008 Kynning á þingmálaskrá félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra
01.02.2022 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 2112172 Kynning á ÖSE-þinginu
01.02.2022 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 2112173 Skipun meðlima í málefnanefndir ÖSE-þingsins
01.02.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2201142 Málefni Kísilvers í Helguvík
31.01.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2201237 Framkvæmdir í samgöngumálum 2022
31.01.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd EES mál 1911001 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB
31.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2201230 Fundur sameiginlegu EES- nefndarinnar 4. febrúar 2022
31.01.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2201221 Kynning á niðurstöðum könnunar um lífskjör launamannaKo
28.01.2022 Framtíðarnefnd Frumkvæðismál 2201203 Kosning í stjórn nefndar
28.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201229 Fundir Norðurlandaráðs 24.-25. janúar
28.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201228 Val á fulltrúa til að fara á fundi Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins
27.01.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2201209 Kynning á þingmálaskrá innanríkisráðherra á 152. löggjafarþingi
27.01.2022 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2201211 Riðuveiki í sauðfé
27.01.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2112275 Áheyrnaraðild
26.01.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2201188 Fylgirit með fjárlögum 2022
26.01.2022 Fjárlaganefnd 2112268 Tilnefning fulltrúa í samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir
26.01.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2112001 Tilnefningar í stjórn Framkvæmdasjóð aldraðra - Endurskipun í desember 2021
26.01.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2201168 Kynning á embætti umboðsmanns Alþingis
26.01.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2201186 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 152. löggjafarþingi
25.01.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2201167 Kynning á starfsemi Útlendingastofnunar
25.01.2022 Atvinnuveganefnd Kynning 2201159 Kynning - Staða íslenskrar ferðaþjónustu í árslok 2021
25.01.2022 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2201158 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 152. löggjafarþingi
25.01.2022 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2201136 Umhverfismat vegna fiskeldis. Áminning Eftirlitsstofnunar EFTA
21.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201058 Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur segir frá samskiptum Íslands og Norðurlanda í ljós kenninga um skjól smáríkja
21.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2109059 Fundargerð
21.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201059 Kosning aðal- og varamanns í stjórn Norræna menningarsjóðsins
21.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201060 Undirbúningur vegna fjarfunda Norðurlandaráðs 24.-25. janúar
20.01.2022 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2201134 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 152. löggjafarþingi
20.01.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2201131 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld
19.01.2022 Utanríkismálanefnd Kynning 2112096 Kynning á störfum utanríkismálanefndar
19.01.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2201089 Öryggisvottun
19.01.2022 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2112082 Starfið framundan
18.01.2022 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2112122 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins á Akureyri 25. -27. janúar
17.01.2022 Fjárlaganefnd 2112102 Ríkisreikningur 2020 - Endurskoðunarskýrsla september 2021
17.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112300 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1257 frá 21. apríl 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2358 og (ESB) 2017/2359 að því er varðar samþættingu sjálfbærniþátta, áhættu og forgangs við eftirlit með afurðum og kröfum um stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga og við reglur um viðskiptahætti og fjárfestingarráðgjöf fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd Kynning 2201072 Kynning á þingmálaskrá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra á 152. löggjafarþingi
17.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112302 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1503 frá 7. október 2020 um hópfjármögnunarþjónustuveitendur fyrir fyrirtæki og sem breytir reglugerð (ESB) 2017/1129 og tilskipun 2019/1937/ESB
17.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112301 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/879 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar tapþol og endurfjármögnunargetu lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og tilskipun 98/26/EB.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2112303 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1504 frá 7. október 2020 sem breytir tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd EES mál 2008079 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/EB frá 25. október 2012 um orkunýtni, breytingu á tilskipunum 2009/125/EB og 2010/30/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2004/8/EB og 2006/32/EB.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2201073 Þróunarsamvinna á tímum Covid-19
17.01.2022 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2201018 Staða heimsfaraldurs kórónuveiru á Íslandi - framkvæmd sóttvarnaraðgerða
14.01.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2201055 Breyting á lögum um virðisaukaskatt
14.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201057 Kynning ritara fyrir nýja Íslandsdeild Norðurlandaráðs
14.01.2022 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2201056 Steingrímur J. Sigfússon segir frá reynslu sinni af störfum Norðurlandaráðs
13.01.2022 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2201036 Endurskoðun ríkisreiknings 2019
11.01.2022 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2201024 Áhrif sóttvarnaaðgerða á atvinnulífið og mótvægisaðgerðir
10.01.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur erindi 2111046 Kjörgengi og reynslulausn
27.12.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2112101 Svör við fyrirspurnum fjárlaganefndar á 152. þingi
22.12.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2112189 Heiðurslaun listamanna
16.12.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2112319 Kosning 1. varaformanns
16.12.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2112335 Kosning 2. varaformanns
15.12.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2106041 Styrkir vegna fjárlaga 2022
15.12.2021 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 2112171 Kosning varaformanns
15.12.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2112294 Frumvarp til laga um breytingu á kosningalögum
15.12.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 2109053 Fundargerð
15.12.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2112293 Kynning á starfsemi og fjármögnun Landspítala
14.12.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2112270 Áheyrnaraðild
14.12.2021 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Frumkvæðismál 2112169 Kosning varaformanns
14.12.2021 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Frumkvæðismál 2112170 Starfið framundan
14.12.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2112278 Starfið framundan
13.12.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Kynning 2112234 Kynning á embætti ríkisendurskoðanda
08.12.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2112121 Kynning á Vestnorræna ráðinu
08.12.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2112119 Skipun meðlims í sérnefnd um málefni norðurslóða
08.12.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2112120 Hlutverk og störf stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
08.12.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2112118 Áheyrnaraðild
08.12.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2112024 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. desember 2021
08.12.2021 Utanríkismálanefnd Kynning 2112097 Kynning á EES-málum og þinglegri meðferð EES-mála
08.12.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2106106 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/5 frá 11. desember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 726/2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1901/2006 um lyf fyrir börn og á tilskipun 2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum.
08.12.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2106107 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á tilskipun 2001/82/EB.
08.12.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2111190 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/337 frá 16. febrúar 2021 um breytingar á reglugerð (ESB) 2017/1129 því er varðar endurbótalýsingu ESB og markvissar aðlaganir fyrir fjálmálamilliliði og tilskipun 2004/2109/EB að því er varðar notkun á sameinlega rafræna skýrslusniðinu fyrir árleg reikningsskil til að stuðla að endurbótum í kjölfar covid -19 hættuástandsins
07.12.2021 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Frumkvæðismál 2112114 Kosning varaformanns
07.12.2021 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Frumkvæðismál 2112115 Skipun meðlima í málefnanefndir Evrópuráðsþingsins
07.12.2021 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins Frumkvæðismál 2112116 Skipun tengiliða við herferðir Evrópuráðsþingsins
07.12.2021 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2112107 Kosning varaformanns
07.12.2021 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2112108 Kynning á starfsemi NATO-þingsins
07.12.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2112124 Kosning fulltrúa í eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs
07.12.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2112123 Kosning varaformanns Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
07.12.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2112125 Kynning á starfi Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
06.12.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 1712170 Beiðni um áheyrnaraðild
06.12.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2112074 Starfið framundan
06.12.2021 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2112094 Kosning varaformanns
06.12.2021 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2112095 Kynning á starfsemi IPU
06.12.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2112092 Kosning varaformanns
06.12.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2112093 Kynning á starfsemi þingmannanefndar
06.12.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2112159 Áheyrnaraðild
03.12.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2112021 Dagskrá fjárlaganefndar
03.12.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2112020 Kynning á störfum nefndarinnar
26.11.2021 Kjörbréfanefnd Frumkvæðismál 2111182 Álit kjörbréfanenfdar 2021
25.11.2021 Kjörbréfanefnd 2111075 Fundargerð
25.11.2021 Kjörbréfanefnd 2111073 Rannsókn kjörbréfa
25.11.2021 Kjörbréfanefnd 2111074 Störf nefndarinnar
23.11.2021 Kjörbréfanefnd 2111076 Kosning formanns
23.11.2021 Undirbúnings­nefnd­ fyrir rannsókn kjörbréfa 2110006 Undirbúningur fyrir rannsókn kjörbréfa
22.11.2021 Undirbúnings­nefnd­ fyrir rannsókn kjörbréfa 2110009 Fundargerð
22.11.2021 Undirbúnings­nefnd­ fyrir rannsókn kjörbréfa 2110008 Störf nefndarinnar
26.10.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2110156 Norðurlandaráðsþing 2021
13.10.2021 Undirbúnings­nefnd­ fyrir rannsókn kjörbréfa 2110082 Hæfi nefndarmanna
04.10.2021 Undirbúnings­nefnd­ fyrir rannsókn kjörbréfa 2110007 Kosning formanns
23.09.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2109082 Framkvæmd atkvæðnagreiðsla utan kjörfundar
23.09.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2009132 Önnur mál
30.08.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 2009131 Fundargerð
30.08.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2108013 Verklag nefndar um eftirlit með lögreglu
20.08.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Fundargerð 2009123 Fundargerð
20.08.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2108015 PCR próf og svipting þjónustu við flóttamenn
20.08.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur mál nefndarfundar 2009124 Önnur mál
05.08.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2108008 Skólahald í ljósi stöðu kórónuveirufaraldursins
04.08.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2003024 Staðan vegna heimsfaraldurs kórónaveiru Covid-19
04.08.2021 Velferðarnefnd Önnur mál nefndarfundar 2009138 Önnur mál
06.07.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2107005 Staðan á bráðamóttöku Landspítalans
30.06.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Þingmál 2106135 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um starfsemi stjórnmálasamtaka (listabókstafir og framlög til stjórnmálasamtaka)
30.06.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2106136 Framkvæmdir á Dynjandisheiði
30.06.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 2009133 Fundargerð
30.06.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2009134 Önnur mál
21.06.2021 Velferðarnefnd Önnur erindi 2106114 Staða barna með fjölþættan vanda
15.06.2021 Atvinnuveganefnd Fundargerð 2009125 Fundargerð
15.06.2021 Atvinnuveganefnd Kynning 2006301 Kynning á veiðiráðgjöf
12.06.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2105041 Veiting ríkisborgararéttar
12.06.2021 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2009126 Önnur mál
12.06.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 2009127 Fundargerð
12.06.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2009128 Önnur mál
12.06.2021 Fjárlaganefnd Fundargerð 2009129 Fundargerð
11.06.2021 Velferðarnefnd Fundargerð 2009137 Fundargerð
09.06.2021 Fjárlaganefnd Önnur mál nefndarfundar 2009130 Önnur mál
09.06.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2106046 Fríverslun við Bretland
09.06.2021 Utanríkismálanefnd Fundargerð 2009135 Fundargerð
09.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2104110 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu
09.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2106061 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) 596/2014 og (ESB) 2017/1129 um að liðka fyrir notkun vaxtamarkaðar fyrir lítil og meðaðstór fyrirtæki.
09.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2101030 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/933 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 469/2009 um vottorð um viðbótarvernd fyrir lyf
09.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2104111 ReglugerðEvrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 um að koma á ramma til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu og um breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088.
09.06.2021 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2009136 Önnur mál
08.06.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2106007 Þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd
08.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2106049 Fundur sameiginlegu EES- nefndarinnar 11. júní 2021
08.06.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2106056 Aðstaða dagdeildar blóð- og krabbameinsklækninga
08.06.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2106057 Domus Medica
08.06.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2106055 Staða á vinnumarkaði
07.06.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2011228 Álit umboðsmanns vegna stöðu einstaklinga sem ekki eru mæltir á íslensku í samskiptum þeirra við stjórnvöld
03.06.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2105081 Skýrslubeiðni til fjármála- og efnahagsráðherra um mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
02.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2101028 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 frá 20. júní 2019 um að setja kröfur um mengunarvarnargetu vegna losunar koltvísýrings fyrir ný, þung ökutæki og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 og tilskipun ráðsins 96/53/EB
02.06.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2005208 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/878 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2013/36/ESB að því er varðar aðila sem njóta undanþágu, eignarhaldsfélög á fjármálasviði, blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi, starfskjör, eftirlitsráðstafanir og -heimildir og ráðstafanir til að varðveita eigið fé
01.06.2021 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2003052 Áhrif kórónaveirunnar COVID-19 á ferðaþjónustu
28.05.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2105126 Aukastörf dómara
28.05.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2102229 Framkvæmd fjárlaga 2021
28.05.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2105141 Langtímahorfur í opinberum fjármálum
27.05.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2105009 Saknæmisskilyrði 172. gr. tollalaga
26.05.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2104091 Flutningur lífsýna til greiningar erlendis
25.05.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2105105 Ríkisstyrkir til sumarnáms
25.05.2021 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Frumkvæðismál 2105124 Undirbúningur fyrir fund með ráðherrum EFTA 31. maí nk.
25.05.2021 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES Önnur mál nefndarfundar 2009152 Önnur mál
21.05.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2105076 Úrvinnsla og endurnýting á plasti
20.05.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2105113 Ársfundur Vestrnorræna ráðsins 2021
20.05.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2009150 Önnur mál
20.05.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2105112 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 2022
19.05.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Heimsókn 2105101 Heimsókn Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
19.05.2021 Utanríkismálanefnd 2005213 Málefni Ísraels og Palestínu
19.05.2021 Velferðarnefnd 2011169 Aðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vanda
19.05.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2105096 Staðan á öryggis og réttargeðdeild Landspítalans
19.05.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2105097 Væntanleg skýrsla um Landakot
18.05.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2105083 Málefni Ísraels og Palestínu
18.05.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2105075 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/168 frá 10. febrúar 2021 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar undanþágu tiltekinna stundargengisviðmiðana þriðju landa og tilgreiningu á endurnýjun tiltekinna viðmiðana sem látið hefur verið af, og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012
14.05.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2105038 Breyting á 5. mgr. 43. gr. stjórnsýslulaga
14.05.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2105005 Breyting á fimm ára samgönguáætlun 2020-2024
12.05.2021 Íslandsdeild NATO-þingsins 2105063 Dagsrká vorfunda NATO - þingsins
12.05.2021 Íslandsdeild NATO-þingsins Frumkvæðismál 2105064 Starfið framundan
12.05.2021 Íslandsdeild NATO-þingsins 2105065 Önnur mál
07.05.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2104149 Greining á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila
05.05.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2103186 Menntamálastofnun
04.05.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2105027 Almenn hegningarlög (opinber saksókn)
04.05.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur erindi 1602031 Heiðarfjall í Langanesbyggð - barátta landeigenda við að fá mengandi úrgang frá ratsjárstöð bandaríska hersins fjarlægðan
04.05.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2102243 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá 30. maí 2018 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007
04.05.2021 Utanríkismálanefnd 2011038 Skýrsla starfshóps forsætisnefndar um stefnumótun fyrir alþjóðastarf Alþingis
04.05.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2010111 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/645 frá 18. apríl 2018 um breytingu á tilskipun 2003/59/EB um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga og á tilskipun ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
29.04.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2104147 Starfsemi Samkeppniseftirlitsins
29.04.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2104136 Skýrsla verkefnastjórnar um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila
28.04.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2104131 Skýrsla fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis 2020
20.04.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2104089 Kynning á skýrslu fjármálaeftirlitsnefndar
20.04.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Skýrsla 2103244 Fall Wow air hf. Aðkoma Samgöngustofu og Isavia ohf.
20.04.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2103113 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1054 frá 15. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 að því er varðar lágmarkskröfur um daglegan og vikulegan hámarksaksturstíma, lágmarkvinnuhlé og daglegan og vikulegan hvíldartíma og reglugerð (ESB) nr. 165/2014 að því er varðar staðarákvörðun með aðstoð ökurita
20.04.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2101040 Staða mála í Kína
20.04.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2104090 Viðvera Atlantshafsbandalagsins í Afghanistan
20.04.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 1811240 Ástandið í Úkraínu
14.04.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2104001 Sóttvarnahús - reglugerð heilbrigðisráðherra
12.04.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2101029 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012
12.04.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2103142 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1238 frá 20. júní 2019 um samevrópska einstaklingsbundna lífeyrisvöru (e. PEPP)
30.03.2021 Utanríkismálanefnd Kynning 1802051 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
30.03.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2011206 Staða COVID-19 faraldursins
25.03.2021 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 1909322 Samkeppnisstaða innlendrar fiskvinnslu gagnvart ríkisstyrktri fiskvinnslu innan ESB: Samfélagsleg og efnahagsleg áhrif á Íslandi vegna útflutnings á óunnum fiski í gámum
25.03.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2010039 Kynning á þjóðhagsspá
25.03.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2103202 Rafmyntir
23.03.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2103146 Fjármálaáætlun 2022 - 2026
23.03.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2103145 Þjóðhagsáætlun mars 2021
23.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2103195 Skimanir fyrir legháls- og brjóstakrabbameini
23.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2101020 Staða bólusetninga
22.03.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2103187 Ferjusiglingar á Breiðafirði
22.03.2021 Utanríkismálanefnd Kynning 1801079 Kynning á starfsemi sendiskrifstofa
22.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2102169 Málefni hjúkrunarheimila á vegum sveitarfélaga
19.03.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2103158 Endurskoðun á samstarfssamningi Norðurlandaráðs og Vestnorræna ráðsins
19.03.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2103155 Norræna félagið: Sókn eða áframhaldandi varnarbarátta norræns samstarfs?
19.03.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2103156 Störf stjórnsýsluhindranaráðsins
19.03.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2103157 Viðburðir framundan á vegum Norden i Fokus og hugmyndir um þátttöku þingmanna Íslandsdeildar
19.03.2021 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Önnur mál nefndarfundar 2009148 Önnur mál
18.03.2021 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2103159 Ferjusiglingar á Breiðafirði m.t.t. atvinnuuppbyggingar á sunnanverðum Vestfjörðum
18.03.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2103167 Breytingar á lögum um loftferðir 60/1998 (COVID -19 )
17.03.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2103161 Störf Vestnorræna ráðsins
17.03.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2103162 Þingsályktun uppúr ályktunum Vestnorræna ráðsins 2020
16.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2102107 Samningar íslenska ríkisins og lyfjaframleiðenda bóluefna við Covid-19
16.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2103054 Spilafíkn og áhrif á líf og fjölskyldu - Meðferðarúrræði og stefna stjórnvalda
15.03.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2103062 Samræmd próf og framkvæmd þeirra
15.03.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2102253 Samskipti dómsmálaráðherra og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við rannsókn
15.03.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2103088 Icelandair, staða og horfur
15.03.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2103126 Skýrsla starfshóps um ljósleiðaramál og útboð ljósleiðaraþráða
15.03.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2103116 Árlegt samráð við Bandaríkin um öryggis- og varnarmál
11.03.2021 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2010308 Áhrif Covid-19 á atvinnulífið
11.03.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2103068 Þjóðhagsreikningar 2020
11.03.2021 Velferðarnefnd Önnur erindi 2103087 Málefni hjúkrunarheimila í Fjarðabyggð
10.03.2021 Atvinnuveganefnd Kynning 2103060 Kynning á aðgerðaáætlun til eflingar íslensks landbúnaðar
10.03.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2103051 Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1071 frá 18. maí 2020 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar að útiloka flug, sem kemur frá Sviss, frá viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir
10.03.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2103047 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1024 frá 20. júní 2019 um opin gögn og endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera.
10.03.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2103052 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 frá 5. júní 2019 um að draga úr áhrifum tiltekinna plastvara á umhverfið
09.03.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2102187 Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar
08.03.2021 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2103041 Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé
08.03.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2103050 Ákvæði þingskapa um trúnað á nefndarfundum
01.03.2021 Atvinnuveganefnd Kynning 2102231 Kynning á þróunarstarfi við Breiðafjörð
01.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2102168 Málefni sjúkraþjálfara
01.03.2021 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2102167 Málefni talmeinafræðinga
25.02.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2102213 Starfsemi og hlutverk Ríkisútvarpsins og tillögur að breytingum
25.02.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2102222 Kynning á verkefnaáætlun landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum
23.02.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2102170 Framleiðni í heilbrigðisþjónustu
22.02.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2102188 Rannsóknar- og valdheimildir lögreglu
18.02.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2102131 Meðferð mála umsækjenda um alþjóðlega vernd sem jafnframt eru þolendur mansals
18.02.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010193 Umsagnabeiðnir
17.02.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2102139 Fundur SCPAR 25. febrúar
17.02.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2102142 Kosning nýs formanns SCPAR
17.02.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2102140 Kynning á yfirferð ráðstefnuyfirlýsingar
17.02.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2102141 Rafræn áðstefna CPAR í apríl
17.02.2021 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2009154 Önnur mál
16.02.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001109 Opinberar framkvæmdir 2020 - 2025
16.02.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2102073 Stefna við vinnslu fjármálaáætlunar og fjárlaga
16.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2102124 Kjörgengi einstaklinga sem hlotið hafa refsidóma
16.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1812008 Útlendingastofnun - málsmeðferð og verklagsreglur. Skýrsla til Alþingis
15.02.2021 Fjárlaganefnd Skýrsla 2012047 Áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru á ríkisfjármál - COVID-skýrsla nr. 3
15.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2005230 Hlutastarfaleiðin: Atvinnuleysisbætur vegna minnkaðs starfshlutfalls
15.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2012048 Vinnumarkaðsaðgerðir á tímum kórónuveiru - COVID-skýrsla nr. 2
15.02.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2102123 Mat og endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvár
15.02.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2102122 Skýrsla um Sundabraut
15.02.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2102084 Samstarf Grænlands og Íslands á nýjum Norðurslóðum
12.02.2021 Atvinnuveganefnd Skýrsla 2102111 Skýrsla Landbúnaðarháskóla Íslands um fæðuöryggi
12.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1703195 Eftirlit með stjórnsýslu dómstóla
12.02.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1909306 Ábending um meinbugi á lögum um almannatryggingar, 69. gr. viðmið um launaþróun
04.02.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2006108 Framkvæmd og umfang aðgerða vegna heimsfaraldurs
03.02.2021 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2102009 Skýrsla um samskipti Íslands og Grænlands
02.02.2021 Fjárlaganefnd 2101003 Framkvæmd fjárlaga - Janúar til september 2020 - Heildarstærðir. Skýrsla til Alþingis
02.02.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2101111 Fylgirit með fjárlögum 2021
01.02.2021 Utanríkismálanefnd 1607007 Brexit
01.02.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2101132 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. febrúar 2021
29.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd 2011307 Fjarskipti og netöryggi
29.01.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2006112 Staðan í Bandaríkjunum
28.01.2021 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2011052 Veiting ríkisborgararéttar
28.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101045 Málefni Íslandspósts ohf.
27.01.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2002001 Framkvæmd fjárlaga 2020
27.01.2021 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 2101100 Kosning formanns
27.01.2021 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 2009144 Önnur mál
21.01.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2101060 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands fyrir síðari hluta ársins 2020
20.01.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2101044 Starfið framundan
19.01.2021 Þingskapanefnd Frumkvæðismál 2011185 Endurskoðun þingskapalaga
19.01.2021 Þingskapanefnd Frumkvæðismál 2010222 Önnur mál
18.01.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2101027 Skýrsla OECD um viðbrögð íslenskra stjórnvalda við mútubrotum
18.01.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2010372 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1071/2009, (EB) nr. 1072/2009 og (ESB) nr. 1024/2012 að því er varðar að aðlaga þær að þróun sem orðið hefur á sviði flutninga á vegum
18.01.2021 Utanríkismálanefnd EES mál 2101031 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB frá 23. júlí 2014 um samanburð gjalda er varða greiðslureikninga, skipti á greiðslureikningum og aðgengi að almennum greiðslureikningum
18.01.2021 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2101041 Utanríkisviðskiptastefna Íslands: Skýrslan "Áfram gakk"
14.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101036 Samkeppnishæfni flugrekstrar á Íslandi
12.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101018 Aurskriðurnar á Seyðisfirði
21.12.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1910216 Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
16.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2002185 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1971 frá 11. desember 2018 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/2120 og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 1211/2009
16.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2002186 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti (endurútgefin)
15.12.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2010051 Valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana
15.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2012049 Breytingar á vegalögum
14.12.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2003011 Ríkislögreglustjóri - Fjárreiður, stjórnsýsla og stjórnarhættir. Skýrsla til Alþingis.
14.12.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 1811117 Kynning á þvingunaraðgerðum
10.12.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2011230 Heiðurslaun listamanna
10.12.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2012074 Skipulag næstu funda
09.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2012063 Loftslagsmarkmið stjórnvalda
08.12.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2012050 Aðbúnaður og þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ
07.12.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2012045 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11. desember 2020
04.12.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2009002 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2019
04.12.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2011300 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 frá 2. október 2018 um að koma á einni stafrænni gátt til að veita aðgang að upplýsingum, málsmeðferðarreglum og aðstoð og þjónustu til lausnar á vandamálum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012
03.12.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Skýrsla 2012027 Eftirfylgnisskýrsla GRECO um aðgerðir Íslands í fimmtu úttekt samtakanna og staða varðandi löggæslu
02.12.2020 Utanríkismálanefnd Kynning 2012021 Utanríkisráðherrafundur NATO 1-2 desember 2020
30.11.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2011348 Kynning á úttekt á samkeppnishæfni stóriðju á Íslandi með tilliti til raforkukostnaðar
30.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2011349 Skýrsla eftirlitsnefndar með framkvæmd viðbótar og stuðningslána
30.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011347 Kostnaður Íslands vegna uppgjörs á Kyoto-bókuninni
30.11.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2011329 Staða velferðarmála á Suðurnesjum
27.11.2020 Atvinnuveganefnd Skýrsla 2011331 Kynning á skýrslu um stöðu kvenna í nýsköpun á Norðurlöndunum
25.11.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2003071 Skýrsla um aukið norrænt samstarf á sviði utanríkis- og öryggismála
24.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2005175 Stýrivextir og staða efnahagsmála
23.11.2020 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2011283 Drög að ráðstefnuyfirlýsingu
23.11.2020 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2011282 Fjarfundur SCPAR 3. des
23.11.2020 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 2011281 Starf nefndarinnar í tímum Covid
23.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 2011286 Eftirfylgnisskýrsla GRECO um aðgerðir Íslands í fimmtu úttekt samtakanna
23.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2011132 Fyrirspurn um birtingu laga á málefnasviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
23.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2011297 Prófun kjörbréfs
23.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2006101 Útboð á ríkisstyrktum flugleiðum
23.11.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2011285 Umfjöllun um fjármálaáætlun 2021 - 2025
19.11.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2011218 Skólakerfið og staða nemenda á tímum kórónuveirufaraldursins
19.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2011007 Orkuskipti í flugsamgöngum á Íslandi
17.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2011225 Efnahagsleg áhrif aðgerða á landamærum
17.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2011226 Samkeppnismat OECD á ferðaþjónustu og byggingariðnaði á Íslandi.
16.11.2020 Atvinnuveganefnd Skýrsla 2011219 Skýrsla sérfræðingahóps samtaka launafólks um efnahagsleg áhrif Covid-19
16.11.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2009064 Frumvarp til fjárlaga 2021
16.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2004112 Stjórnsýsla dómstólanna. Skýrsla til Alþingis
16.11.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2011207 Þingmálaskrá heilbrigðisráðherra
11.11.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2011067 Fræðsla og menntun lögreglumanna og merkingar á lögreglufatnaði
11.11.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2011077 Kynning á Sviðsmyndagreiningu um ferðaþjónustu
11.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2011059 Lög um verðbréfamiðstöðvar
11.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd EES mál 2010113 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar stöðustofnunarskyldu, frestun á stöðustofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili stöðustofnar ekki, skráningu og eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám og kröfurnar fyrir afleiðuviðskiptaskrár
11.11.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2008102 Ástandið í Hvíta-Rússlandi
10.11.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2011054 NÍ síld - Verðsamanburður milli Íslands og Noregs
10.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1911191 Ríkisútvarpið ohf. Rekstur og aðgreining rekstrarþátta. Skýrsla til Alþingis.
10.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2011057 Kynning Carbon Iceland ehf. á lofthreinsiveri
10.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011058 Staða vetrarþjónustu á vegum
10.11.2020 Velferðarnefnd 2010384 Landspítali færður á neyðarstig
10.11.2020 Velferðarnefnd Skýrsla 2008109 Tryggingastofnun ríkisins og staða almannatrygginga
09.11.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2010331 Uppbygging flutningskerfis raforku
09.11.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2011053 Útflutningur fiskafurða til Bandaríkjanna (meðafli sjávarspendýra)
09.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011056 Dreifing plastmengaðrar moltu í Krýsuvík
09.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011055 Riðuveiki í Skagafirði, förgun fjár
09.11.2020 Velferðarnefnd 2010146 Staða áfengis og vímuefnameðferða á Íslandi
05.11.2020 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2010327 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2020
04.11.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2010200 Misræmi í tölum ESB um útflutning á landbúnaðarvörum til Íslands og innflutningstölum Hagstofu Íslands
28.10.2020 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2010374 Rafræn kosning forseta IPU
28.10.2020 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2010373 Rafrænn ráðsfundur IPU 1. - 4. nóv
28.10.2020 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 2009142 Önnur mál
26.10.2020 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 2010362 Dagskrá verður auglýst síðar
22.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010243 Breyting á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (reglugerð o.fl.)
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010334 Beiðni um áheyrnaraðild
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2010257 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. október 2020
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2010148 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - forgangsmál 2020-2021
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009017 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/873 frá 24. júní 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) 2019/876 að því er varðar tilteknar breytingar vegna COVID-19 heimsfaraldursins
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2010108 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/851 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2008/98/EB um úrgang
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2010109 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/852 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðarúrgang
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009025 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar breytingar, samruna og skiptingu í kjölfar flutninga yfir landamæri
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009019 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2161 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB, 2005/29/EB og 2011/83/ESB að því er varðar betri framfylgd og nútímavæðingu reglna Samb
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2007017 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009020 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni og stafrænni þjónustu
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009022 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 1999/44/EB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009018 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/789 frá 17. apríl 2019 um reglur um nýtingu höfundarréttar og skyldra réttinda sem gilda um tilteknar netútsendingar útvarspfyrirtækja og endurvarp hljóðvars- og sjónvarpsefnis og um breytingu á tilskipun rá
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2009023 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/790 frá 17. apríl 2019 um höfundarrétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum og um breytingu á tilskipunum 96/9/EB og 2001/29/EB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2010106 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/850 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs
20.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2010309 Heimildir sóttvarnarlæknis til aðgangs að persónuupplýsingum við rakningu kórónuveirusmita
20.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2009068 Löggæsla og fangelsiskerfi á Norðurlandi eystra
19.10.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2010213 Fráflæði og útskriftir sjúklinga á landspítala
15.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2010207 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
14.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2010251 Kosning 2. varaformanns
14.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2010205 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
14.10.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2010224 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021).
14.10.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2010226 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021).
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2010040 Breyting á lögum um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, nr. 50/2020
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2010216 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Kynning 2010215 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra
14.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2010241 Kynning á þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 151. löggjafarþingi
14.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2010242 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 151. löggjafarþingi
14.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010150 Eftirlitsstofnun EFTA
14.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010149 Kosning 1. varaformanns
14.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010151 Kynning á þingmálaskrá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra á 151. löggjafarþingi
14.10.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2010227 Söfnun gagna um íslenska ríkisborgara
14.10.2020 Velferðarnefnd 2010250 Starf nefndarinnar framundan
14.10.2020 Velferðarnefnd 2010145 Þingmálaskrá félags- og barnamálaráðherra
14.10.2020 Þingskapanefnd Frumkvæðismál 2010221 Endurskoðun þingskapalaga
13.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2010190 Störf nefndarinnar
13.10.2020 Atvinnuveganefnd Kynning 2010189 Kynning á skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um niðurstöður óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2010191 Kynning Flugmálafélags Íslands á rafmagnsflugi
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 1911002 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um koltvísýringslosun nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra atvinnuökutækja og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 443/2009 og (ESB) nr. 510/2011
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010192 Vetrarþjónusta á sunnanverðum Vestfjörðum
12.10.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1802074 Lokun flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli. Stjórnsýsla, framkvæmd, skilvirkni og ákvarðanataka.
12.10.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1909325 Vatnajökulsþjóðgarður. Skýrsla til Alþingis
12.10.2020 Velferðarnefnd 2010112 Lög um húsnæðismál (hlutdeildarlán)
08.10.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Kynning 2010104 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
08.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2010100 Starfið framundan
07.10.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2010052 Störf nefndarinnar
06.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010041 Starfið framundan
05.10.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur erindi 1703199 Afleiðingar lokunar brautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli
01.10.2020 Fjárlaganefnd Fundargerð 1908056 Fundargerð
01.10.2020 Fjárlaganefnd 1908057 Önnur mál
28.09.2020 Atvinnuveganefnd Fundargerð 1908052 Fundargerð
28.09.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2009044 Málefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
28.09.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2009112 Staða nýsköpunar á Íslandi
28.09.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 1908053 Önnur mál
28.09.2020 Fjárlaganefnd Skýrsla 2008009 Íslandspóstur ohf. - Framhaldsúttekt á rekstri og fjárhagsstöðu. Skýrsla til Alþingis
15.09.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2009067 Málsmeðferðartími umsókna um alþjóðlega vernd og brottvísanir
04.09.2020 Utanríkismálanefnd Fundargerð 1908064 Fundargerð
04.09.2020 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 1908065 Önnur mál
01.09.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2008110 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018
01.09.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2008105 Staða flugfélagsins Play og ríkisábyrgð gagnvart Icelandair group hf.
31.08.2020 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 2008103 Aðgangur að fundargerðum utanríkismálanefndar
31.08.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 1806115 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna
31.08.2020 Utanríkismálanefnd Önnur mál nefndarfundar 1908063 Önnur mál
28.08.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2008081 Strandveiðar 2020
27.08.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2008063 Skýrsla Peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir fyrri hluta árs 2020
27.08.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 1908055 Önnur mál
30.06.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2006326 Aðbúnaður erlends vinnufólks á Íslandi í ljósi nýlegs bruna á Bræðraborgarstíg
29.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 1908058 Fundargerð
29.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2006321 Fyrirspurn til dómsmálaráðuneytis vegna tiltekinna atriða við framkvæmd forsetakjörs 2020
29.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1909221 Íslandspóstur ohf. Skýrsla til Alþingis
29.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1908059 Önnur mál
25.06.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1912114 Veiting ríkisborgararéttar
25.06.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2006302 Nýsköpun og Covid-19 aðgerðir
25.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1906080 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Íslandspóst ohf.
25.06.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 1908060 Fundargerð
25.06.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 1908061 Önnur mál
24.06.2020 Utanríkismálanefnd Fundargerð 1908062 Fundargerð
22.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2006150 Kosning formanns
18.06.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2006123 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt
16.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1911215 Frumkvæðisathugun á hæfi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í ljósi stöðu hans gagnvart útgerðarfyrirtækinu Samherja
15.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2006110 Verklag ráðherra við tilnefningar í stöður
15.06.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2004022 Alþjóðlegt samstarf vegna COVID-19
12.06.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 2005166 Leiðbeiningar um fundahöld og notkun fjarfundabúnaðar á fundum fastanefnda frá 4. maí
10.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2006081 Skýrslur Ríkisendurskoðunar
09.06.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2006076 Áhættumat í fiskeldi
09.06.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2005093 Reykjavíkurflugvöllur og staða samkomulags um rannsóknir í Hvassahrauni
08.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2006064 Heimsókn ODIHR
08.06.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2006049 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 12. júní 2020
08.06.2020 Utanríkismálanefnd 2006048 Kynning á forsetaúrskurði um sendiráð, fastanefndir og sendiræðisskrifstofur
05.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 2006068 Beiðni um úrskurð forseta
04.06.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 1810048 Strandveiðar
04.06.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2005279 Lokunarstyrkir
03.06.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1909090 Starfið framundan
02.06.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2006001 Verklagsreglur Neyðarlínunnar
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005206 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005207 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar fjármögnunar, kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, markaðsáhættu, áhættuskuldbindingar gagnvart miðlægum mótaðilum, áhættuskuldbindingar gagnvart sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, stórar áhættuskuldbindingar, skýrslugjafarskyldu og birtingarkröfur og reglugerð (ESB) nr. 648/2012
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005201 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2341 frá 14. desember 2016 um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005203 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatningu til þátttöku hluthafa til lengri tíma
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005202 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1808 frá 14. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun 2010/13/ESB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) í ljósi breytinga á markaðsaðstæðum
27.05.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2005204 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1151 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun stafrænna tækja og ferla í félagarétti
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005214 Vendingar í Hong Kong
26.05.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur erindi 1909145 Starfið framundan
20.05.2020 Fjárlaganefnd 2005133 Samningur við Seðlabanka Íslands um stuðningslán
20.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005165 Varnartengd uppbygging á Suðurnesjum
18.05.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2005120 Umfang ráðstafana í ríkisfjármálum
15.05.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd 2005119 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 og lögum um meðferð einkamála nr. 91./1991 (rafrænt þinghald)
15.05.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2005002 Veiðar á grásleppu
15.05.2020 Atvinnuveganefnd 2005061 Áhrif kórónuveirunnar COVID-19
15.05.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1910031 Endurgreiðslukerfi kvikmynda. Skýrsla til Alþingis
13.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005095 Landamæramál
12.05.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306154 Störf nefndarinnar.
11.05.2020 Fjárlaganefnd 2005009 Sviðsmyndir í efnahagsmálum
11.05.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2004114 Réttur til atvinnuleysisbóta vegna minnkaðs starfshlutfalls
05.05.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur erindi 1902034 Starfið framundan
04.05.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1712179 Beiðni um áheyrnaraðild
04.05.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2003184 Vikuskýrsla sérstaks teymis vegna þjónustu við viðkvæma hópa.
29.04.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2004098 Viðbrögð stjórnvalda við auknu heimilisofbeldi í kórónuveirufaraldrinum
22.04.2020 Atvinnuveganefnd 2004072 Bráðabirgðaákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA vegna beitingu tilskipunar 2011/92/EB er varðar fiskeldi
22.04.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2004071 Stjórn fiskveiða
22.04.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2004070 Áhrif kórónuveirunnar COVID-19 á sjávarútveg og landbúnað
22.04.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 1908054 Fundargerð
22.04.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2004075 Kosning 1. varaformanns
21.04.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2004066 Greining KPMG um áhrif COVID-19 á ferðaþjónustuna
16.04.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2004030 Samningur við Seðlabanka Íslands um ríkisábyrgðir til að auðvelda viðbótarlán lánastofnana til fyrirtækja
12.03.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2003057 Tæki Seðlabankans til að bregðast við efnahagslegum áföllum
12.03.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 2003094 Ferðabann Bandaríkjanna
11.03.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2003083 Hlutverk og verklag ríkislögmanns
11.03.2020 Utanríkismálanefnd Kynning 2003072 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971
10.03.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2003068 Meðferð þingmannamála
10.03.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 2003059 Umsagnarbeiðnir nefndarinnar
10.03.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2003058 Ökutækjatryggingar
10.03.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2002164 Undirbúningur fyrir fjármálaáætlun 2021-2025
10.03.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2003055 Uppbygging innviða
09.03.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2003054 Aðgengismál fatlaðs fólks
04.03.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 1811116 Reglugerð (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og um breytingu á ýmsum reglugerðum
03.03.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2003007 Eftirlit með kjöt- og mjólkurframleiðslu
03.03.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2003008 Staða sjókvíaeldis á Vestfjörðum
03.03.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2002175 Nýsköpunarstefna fyrir Ísland
03.03.2020 Velferðarnefnd 2003010 Breyting á lyfjalögum
27.02.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2002270 Endurskoðun á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
27.02.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Kynning 2002260 Kynning á landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarminjum, verkefnaáætlun 2020-2022
26.02.2020 Atvinnuveganefnd Heimsókn 2002258 Heimsókn til Íslenska ferðaklasans
26.02.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2002257 Grunnatriði dulkóðunar
26.02.2020 Fjárlaganefnd Heimsókn 2002251 Heimsókn til Nýja Landspítalans, NLSH ohf.
25.02.2020 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 2002236 Heimsókn í Háskólann í Reykjavík
25.02.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2002249 Örsláturhús
25.02.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 1911113 Úttekt á strandveiðum
25.02.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 1910243 FATF og staða Íslands
24.02.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2002184 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/517 frá 19. mars 2019 um að taka í notkun höfuðlénið .eu og hlutverk þess og um breytingu og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 733/2002 sem og niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/
24.02.2020 Utanríkismálanefnd Frumkvæðismál 1810198 Störf alþjóðanefnda
24.02.2020 Velferðarnefnd Önnur erindi 1909033 Starfsáætlun 150. þing
24.02.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2002243 Ákvörðun um greiðslu vaxta í stað dráttavaxta í kjölfar dóms Landsréttar um ólögmætar afturvirkar skerðingar
19.02.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2002218 Heimsókn til Seðlabanka Íslands
19.02.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2002188 Siðareglur fyrir Alþingismenn
18.02.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2001044 Lög um neytendalán (smálán)
18.02.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2002187 Þjóðhagslegt mikilvægi áliðnaðar.
06.02.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2001158 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir seinni hluta ársins 2019
06.02.2020 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Önnur erindi 2002135 Vetrarfundur ÖSE-Þingsins í Vín 20.-21. febrúar
06.02.2020 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu Frumkvæðismál 1908082 Önnur mál
05.02.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2002038 Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna
05.02.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1909222 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2018
05.02.2020 Utanríkismálanefnd 2002033 Fundur varnarmálaráðherra Atlantshafsbandalagsins 12.-13. febrúar 2020
05.02.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2002020 Staðan vegna útbreiðslu Wuhan - veiru
04.02.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2002013 Tækifæri til grænmetisframleiðslu á íslandi
03.02.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 1908107 Ýmsar fyrirspurnir
03.02.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur erindi 2001150 Heimsókn sérfræðinga frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu vegna endurskoðunar siðareglna Alþingismanna
03.02.2020 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 2001021 Staða heilbrigðiskerfisins
29.01.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2001142 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 7. febrúar 2020
29.01.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2001100 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að greiða fyrir flutningi sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 345/2013, (ESB) nr. 346/2013 og (ESB) nr. 1286/2014
29.01.2020 Utanríkismálanefnd 2001099 TILSKIPUN 2013/50/ESB um breytingu á tilskipun 2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, tilskipun 2003/71/EB um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almen
29.01.2020 Utanríkismálanefnd EES mál 2001101 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1160 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2011/61/ESB með tilliti til flutnings sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri
28.01.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2001136 Jarðhræringar á Reykjanesi
23.01.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2001086 MSC - vottun
22.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001065 Stjórnunarupplýsingar úr fjárlögum og bókhaldi
22.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001064 Árangursmiðuð fjárlagagerð
22.01.2020 Utanríkismálanefnd 1912173 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á tilskipunum 2009
22.01.2020 Utanríkismálanefnd 1508001 Ástandið í Miðausturlöndum.
21.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001058 Málefni Fiskistofu
21.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001057 Málefni Hafrannsóknastofnunar
21.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001059 Málefni Matvælastofnunnar
21.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001022 Staða flutningskerfis raforku í ljósi rafmagnsleysis af völdum óveðurs.
21.01.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Önnur mál nefndarfundar 1908051 Önnur mál
21.01.2020 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1908076 Önnur mál
21.01.2020 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 1908078 Önnur mál
21.01.2020 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2001051 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 2020
20.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001052 Staða opinberra framkvæmda
17.01.2020 Utanríkismálanefnd 2001043 Viðræður um samning um líffræðilegan fjölbreytileika í úthafinu
16.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001039 Breytingar á skipulagi Hafrannsóknastofnunar
16.01.2020 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 2001038 Öryggisáætlanir ferðaþjónustuaðila og eftirlit með þeim
16.01.2020 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 2001024 Úthlutun eldissvæða skv. lögum um fiskeldi.
16.01.2020 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Heimsókn 2001047 Heimsókn til Dómstólasýslunnar
15.01.2020 Atvinnuveganefnd Skýrsla 2001023 Skýrsla íslenska sjávarklasans: Bak við yztu sjónarrönd
15.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001036 Fjármálaáætlanir almennt
15.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001037 Fylgirit með fjárlögum 2020
14.01.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2001031 Stafrænt Ísland
17.12.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1908050 Fundargerð
11.12.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 2001041 Breytingar á vegalögum
11.12.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 2001040 Málefni innanlandsflugs
10.12.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1912090 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði
06.12.2019 Fjárlaganefnd 1912025 Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2018
06.12.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1912026 Heimsókn til Umboðsmanns Alþingis
05.12.2019 Fjárlaganefnd 1911080 Endurskoðun ríkisreiknings 2018
04.12.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd EES mál 1911216 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarvörur fyrir almenna fjárfesta (PRIIP)
04.12.2019 Utanríkismálanefnd 1912024 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. desember 2019
04.12.2019 Utanríkismálanefnd 1911249 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1991 frá 29. október 2017 sem breytir reglugerðum (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði og 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði
03.12.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 1911242 FATF og lög um skráningu raunverulegra eigenda
03.12.2019 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1912023 Formennska Íslands í Norðurlandaráði 2020
03.12.2019 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1912021 Frásagnir af fundum sem þingmenn Íslandsdeildar Norðurlandaráðs hafa sótt erlendis síðustu vikur
03.12.2019 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1912022 Starfsemi Norræna félagsins 2020
03.12.2019 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1709022 Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum
03.12.2019 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1912073 Önnur mál
02.12.2019 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 1902068 Framkvæmd fjárlaga 2019
28.11.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1911221 Isavia ohf.
25.11.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1911074 Heiðurslaun listamanna
25.11.2019 Utanríkismálanefnd 1705121 Þróunarsamvinna Íslands
22.11.2019 Utanríkismálanefnd 1901073 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE
22.11.2019 Utanríkismálanefnd 1905138 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/746 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi og um niðurfellingu á tilskipun 98/79/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB
22.11.2019 Utanríkismálanefnd 1911202 Viðskipti Íslands og Rússlands
22.11.2019 Velferðarnefnd 1911207 Heimsókn til sjúkratrygginga Íslands
21.11.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1911204 Kynning á væntanlegri skýrslu um Flugvallakosti á suðvesturhorni landsins
21.11.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1911205 Kynning á væntanlegum frumvörpum um breytingar á vegalögum og samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
20.11.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1911188 Staða mála
20.11.2019 Atvinnuveganefnd 1911198 Áhrif Samherjamálsins á önnur fyrirtæki og sjávarútveg á Íslandi í heild
20.11.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1911192 Stafræn opinber þjónusta: stofnun veitingastaða. Skýrsla til Alþingis.
20.11.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1911193 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar.
19.11.2019 Atvinnuveganefnd 1911181 Kynning á skýrslu samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna
19.11.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1911179 Breytingar á umferðalögum
18.11.2019 Utanríkismálanefnd 1911173 Utanríkisráðherrafundur NATO 20. nóvember 2019
18.11.2019 Velferðarnefnd 1911154 Kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu
13.11.2019 Utanríkismálanefnd 1911121 Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/708 frá 15. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar ákvörðun á því hvaða geirar og undirgeirar teljast vera í áhættu á kolefnisleka á tímabilinu frá
13.11.2019 Utanríkismálanefnd 1812171 Reglugerð (ESB) 2018/956 um vöktun og skýrslugjöf að því er varðar koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra þungra ökutækja
12.11.2019 Atvinnuveganefnd 1911107 Kynning á nýsköpunarstefnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
12.11.2019 Atvinnuveganefnd 1809053 Önnur mál
11.11.2019 Velferðarnefnd 1910176 Skýrsla umboðsmanns Alþingis um OPCAT-eftirlit með geðsviðum Landspítala á Kleppi
11.11.2019 Velferðarnefnd 1911081 Starfið framundan
06.11.2019 Utanríkismálanefnd 1909261 Málefni norðurslóða
06.11.2019 Utanríkismálanefnd 1911004 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/760 frá 29. apríl 2015 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði
06.11.2019 Utanríkismálanefnd 1911003 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14. júní 2017 um peningamarkaðssjóði
06.11.2019 Utanríkismálanefnd 1910311 Tillaga að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 varðandi viðmiðanir fyrir fjárfestingar með lítil eða jákvæð áhrif á losun koltvísýrings
06.11.2019 Velferðarnefnd 1910309 Staða Landspítala
05.11.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1911009 Stafrænt Ísland
05.11.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1911008 Þjóðhagsspá að vetri 2019
05.11.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Önnur erindi 1905043 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Nuuk
05.11.2019 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1910316 Fríverslunarsamningar EFTA
05.11.2019 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1910317 Fundir þingmannanefndar EFTA 19.-20. nóvember
05.11.2019 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1908072 Önnur mál
04.11.2019 Velferðarnefnd 1911005 Heimsókn til Tryggingastofnunar
01.11.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1910310 Heimsókn í Seðlabanka Íslands
01.11.2019 Velferðarnefnd 1908044 Staða geðheilbrigðismála
31.10.2019 Velferðarnefnd 1910307 Vettvangsferð í Hveragerði og á Selfoss
24.10.2019 Atvinnuveganefnd 1910265 Dreifing fjármagns til rannsóknar, þróunar og nýsköpunar eftir landshlutum
24.10.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1910264 Heimsókn til Póst- og fjarskiptastofnunar
22.10.2019 Atvinnuveganefnd 1910242 Heimsókn í Sjávarklasann
21.10.2019 Utanríkismálanefnd 1910222 Fjárheimildir til utanríkismála
21.10.2019 Utanríkismálanefnd 1910179 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. október 2019
17.10.2019 Atvinnuveganefnd 1910174 Matarauður Íslands og verkefni tengd honum
17.10.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1910122 Samkeppnismat á ferðaþjónustu og byggingariðnaði
16.10.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2003178 Heimsókn á sendiskrifstofu Grænlands
16.10.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1910155 Kynning á endurskoðaðri samgönguáætlun fyrir tímabilið 2020 - 2034
16.10.2019 Velferðarnefnd 1909337 Útboð sjúkraþjálfunar á höfuðborgarsvæðinu
15.10.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1909338 Kynning á skýrslu um fjöldaþróun örorkulífeyrisþega
15.10.2019 Atvinnuveganefnd 1909332 Staða og framtíð sæbjúgnaveiða: rannsóknir og veiðiráðgjöf
15.10.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 1909108 Kynning frá utanríkisráðherra
15.10.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 1909305 Tungumál á Vestur-Norðurlöndum
14.10.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1910080 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
14.10.2019 Utanríkismálanefnd 1910096 Staða mála í Sýrlandi
14.10.2019 Velferðarnefnd 1910089 Heimsókn á Geðsvið Landspítala
10.10.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1910064 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 150. löggjafarþingi
10.10.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1910046 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013, (skilgreining á óbyggðum víðernum)
09.10.2019 Utanríkismálanefnd 1910025 Skýrsla starfshóps um EES-samstarfið
08.10.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1910018 Málsmeðferð umsókna um ríkisborgararétt hjá Alþingi
08.10.2019 Atvinnuveganefnd 1910002 Ákvörðun um að hafa dagskrárlið opinn fréttamönnum
08.10.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1910028 Ástæður að baki verulegum samdrætti í útlánum banka til fyrirtækja og áhrifin á þróun efnahagsmála
08.10.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Frumkvæðismál 2003177 Heimsókn á sendiskrifstofu Færeyja
26.09.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1909286 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra
26.09.2019 Atvinnuveganefnd 1909307 Kynning á starfsemi Algaennovation
26.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909284 Umferðarlög nr. 77/2019
26.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810249 Íslandspóstur ohf.
25.09.2019 Fjárlaganefnd 1908114 Ársskýrslur ráðherra 2018
25.09.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1909280 Yfirstjórn löggæslumála
25.09.2019 Utanríkismálanefnd 1909260 Belti og braut
25.09.2019 Utanríkismálanefnd 1909233 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. september 2019
25.09.2019 Utanríkismálanefnd 1907006 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2401 frá 12. desember 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og fjárfestingarfyrirtæki
25.09.2019 Utanríkismálanefnd 1907007 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/630 frá 17. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lágmarksvernd gegn tapi af áhættuskuldbindingum í vanskilum
25.09.2019 Utanríkismálanefnd 1909225 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2399 frá 12. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar rétthæð ótryggðra skuldagerninga í réttindaröð við meðferð vegna ógjaldfærni
25.09.2019 Velferðarnefnd 1909275 Afturvirk greiðsla húsaleigubóta og skerðing lífeyrisgreiðslna vegna dráttarvaxta
25.09.2019 Velferðarnefnd 1909274 Kynning á þingmálaskrá félags- og barnamálaráðherra á 150. þingi
24.09.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1909252 Vettvangsferð til Akureyrar
24.09.2019 Atvinnuveganefnd 1909255 Heimsókn til Íslandsstofu
24.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909256 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
23.09.2019 Velferðarnefnd 1909235 Heimsókn til Krabbameinsfélagsins
20.09.2019 Fjárlaganefnd 1901037 Úttekt á málefnum Íslandspósts
19.09.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1909229 Kosning 2. varaformanns
19.09.2019 Atvinnuveganefnd 1904064 Staða íslensku ferðaþjónustunnar eftir fall WOW-air
19.09.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1909161 Frumvarp vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
19.09.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1909163 Skýrsla peningastefnunefndar
18.09.2019 Atvinnuveganefnd 1909072 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Atvinnuveganefnd 1909071 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1909160 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1909117 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909188 Kosning 1. og 2. varaformanns
18.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909187 Kosning formanns
18.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909191 Kynning á þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909192 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Utanríkismálanefnd 1905115 Háskólar SÞ á Íslandi
18.09.2019 Utanríkismálanefnd 1802032 Þjóðaröryggisstefna
18.09.2019 Velferðarnefnd 1909115 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 150. löggjafarþingi
18.09.2019 Velferðarnefnd 1905134 Skýrsla faghóps um nýtt kerfi starfsendurhæfingar og mats á starfsgetu
17.09.2019 Atvinnuveganefnd 1909162 Kynning á smávirkjunum
17.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1909176 Kosning formanns og 1. og 2. varaformanns
16.09.2019 Fjárlaganefnd 1809047 Fundargerð
16.09.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1909087 Kosning formanns og 2. varaformanns
16.09.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1909089 Tillaga um heimsókn til Stortinget
16.09.2019 Utanríkismálanefnd 1909122 Kynning á þingmálaskrá utanríkismálaráðherra á 150. löggjafarþingi
13.09.2019 Utanríkismálanefnd 1909053 Kosning formanns
12.09.2019 Velferðarnefnd 1909058 Kosning formanns
05.09.2019 Fjárlaganefnd 1809048 Önnur mál
03.09.2019 Utanríkismálanefnd 1801080 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar
03.09.2019 Utanríkismálanefnd 1809054 Fundargerð
03.09.2019 Utanríkismálanefnd 1809055 Önnur mál
02.09.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809052 Fundargerð
29.08.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1908105 Málefni innanlandsflugs
28.08.2019 Velferðarnefnd 1809056 Fundargerð
28.08.2019 Velferðarnefnd 1809057 Önnur mál
27.08.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809045 Fundargerð
27.08.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809046 Önnur mál
21.08.2019 Atvinnuveganefnd 1809043 Fundargerð
21.08.2019 Atvinnuveganefnd 1809044 Önnur mál
19.08.2019 Utanríkismálanefnd 1908020 Heimsókn varaforseta Bandaríkjanna til Íslands
19.08.2019 Utanríkismálanefnd 1908019 Varnarsvæðið í Keflavík
02.07.2019 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1906035 Ársfundur ÖSE-þingsins í Lúxemborg
02.07.2019 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1809253 Önnur mál
20.06.2019 Utanríkismálanefnd 1906100 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júlí 2019
20.06.2019 Utanríkismálanefnd 1405113 Pósttilskipunin 2008/6/EB.
19.06.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809041 Fundargerð
19.06.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809042 Önnur mál
19.06.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1809050 Fundargerð
19.06.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1809051 Önnur mál
19.06.2019 Velferðarnefnd 1906098 Úttekt á fjárhagslegum áhrifum fyrir ríkissjóð af afnámi skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu
18.06.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1802137 Rannsókn kjörbréfs
13.06.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1906039 Frumvarp til laga um breytingu á náttúruverndarlögum (skilgreining á óbyggðum víðernum)
12.06.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1811177 Veiting ríkisborgararéttar
11.06.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1906041 Fundur með Ólafi Ragnari Grímssyni, formanni Hringborðs norðurslóða
06.06.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1906029 Skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi
06.06.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1906030 Beiðni um stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðanda
03.06.2019 Utanríkismálanefnd 1905254 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. júní 2019
03.06.2019 Utanríkismálanefnd 1905158 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur
03.06.2019 Utanríkismálanefnd 1905136 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/302 frá 28. febrúar 2018 um ráðstafanir gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum á netumferð og annarri mismunun sem byggist á því hvert ríkisfang neytanda er, hvar hann er búsettur eða hvar hann hefur sta
03.06.2019 Utanríkismálanefnd 1905157 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/958 frá 28. júní 2018 um meðalhófsprófun áður en samþykkt er ný lögverndun starfsgreina
24.05.2019 Velferðarnefnd 1905172 Staða barna á Íslandi
23.05.2019 Velferðarnefnd 1905135 Almannatryggingar - réttur til töku hálfs lífeyris
23.05.2019 Velferðarnefnd 1905081 Skýrsla samráðshóps um breytt framfærslukerfi almannatrygginga
16.05.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1905096 Þjóðhagsspá að sumri 2019
16.05.2019 Velferðarnefnd 1905106 Sjúkratryggingar (hjúkrunarheimili innan EES-svæðisins)
16.05.2019 Velferðarnefnd Önnur erindi 1806116 Ábending umboðsmanns Alþingis um meinbugi á lögum um almannatryggingar, útreikningur á búsetutíma varðandi örorkulífeyri
15.05.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1905042 Skipun meðlima í íslenska dómnefnd barna- og unglingabókmenntaverðlauan Vestnorræna ráðsins
15.05.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1809173 Önnur mál
14.05.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1905038 Breyting á lögum um verðbréfaviðskipti (Prospectus)
13.05.2019 Velferðarnefnd 1905071 Biðlistar vegna greininga á krabbameini
10.05.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1803102 Íslenskur ríkisborgararéttur
10.05.2019 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1905004 Fundur með Nancy Rossignol, sendiherra Belgíu
09.05.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1905063 Staðan í loftlagsmálum
08.05.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1905049 Samgöngumál
08.05.2019 Velferðarnefnd 1905044 Biðlistar í heilbrigðiskerfinu (liðskiptaaðgerðir)
06.05.2019 Utanríkismálanefnd 1902096 Reglugerð (ESB) 2018/841 Evrópuþingsins og ráðsins um að fella losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda frá landnotkun, breytingum á landnotkun og skógrækt inn í loftslags- og orkurammann fram til 2030 og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
06.05.2019 Utanríkismálanefnd 1902097 Reglugerð (ESB) 2018/842 Evrópuþingsins og ráðsins um bindandi, árlegan samdrátt aðildarríkjanna á losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2021 til 2030 sem framlag til loftslagsaðgerða til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytin
06.05.2019 Utanríkismálanefnd 1903233 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir fyrir fjármálagerninga og fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/1
06.05.2019 Utanríkismálanefnd 1902095 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 um stjórnun orkusambandsins og loftslagsgerða, sem breytir reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 663/2009 og (EB) 715/2009, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 200
30.04.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1801211 Beiðni um áheyrnaraðild
29.04.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1903151 Sýslumenn. Samanburður milli embætta. Skýrsla til Alþingis
29.04.2019 Utanríkismálanefnd 1904177 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. maí 2019
11.04.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1904130 Endurgreiðsla vsk. af varmadælum fyrir íbúðarhúsnæði - frumvarp
03.04.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1706043 Ákvarðanir dómsmálaráðherra og verklag við vinnslu tillögu til Alþingis um skipan dómara í Landsrétt sbr. 13. gr. laga um þingsköp Alþingis.
03.04.2019 Utanríkismálanefnd 1904044 Íslandsstofa
01.04.2019 Utanríkismálanefnd 1903279 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða
28.03.2019 Velferðarnefnd 1901014 Sjúkratryggingar, fæðingarþjónusta
27.03.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1510028 Lög um gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyriseftirlits
26.03.2019 Atvinnuveganefnd 1903244 Loðnubrestur
26.03.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1903247 Málefni Herjólfs og Landeyjahafnar
26.03.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1903248 Staðan á flugmarkaði
25.03.2019 Fjárlaganefnd 1903237 Fundir OECD
25.03.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1903239 Málefni heimila í réttarvörslukerfinu
21.03.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1903138 Aðgerðir lögreglu vegna mótmæla og réttindi útlendinga
20.03.2019 Utanríkismálanefnd 1903147 Endurskoðað samkomulag við Bretland um grannríkjasamstarf á sviði varnar- og öryggismála
20.03.2019 Utanríkismálanefnd 1903145 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. mars 2019
20.03.2019 Utanríkismálanefnd 1903148 Utanríkisráðherrafundur NATO 3. apríl 2019
14.03.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1901069 Ný heildarlög um Seðlabanka
14.03.2019 Utanríkismálanefnd 1901070 Reglugerð (ESB) 2017/2394 um samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum um neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 2006/2004
13.03.2019 Fjárlaganefnd 1903087 Kynjuð fjárlagagerð
12.03.2019 Fjárlaganefnd 1903067 Endurmat útgjalda
12.03.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1901064 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu
12.03.2019 Velferðarnefnd 1810239 Viðræður ríkis og sveitarfélaga vegna hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrýma
11.03.2019 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 1810138 Utanspítalaþjónusta
07.03.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1902197 Skýrsla og tillögur starfshóps um heildstæða stefnu í almenningssamgöngum
05.03.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1903035 Samræmd próf og eftirfylgni þeirra
05.03.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1903009 Endurskoðuð þjóðhagsspá að vetri
05.03.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1803057 Kynning á verkáætlun skv. lögum um landsáætlun um uppbyggingu innviða nr. 20/2016
04.03.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1903028 Útgáfa kjörbréfs
04.03.2019 Utanríkismálanefnd 1902098 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1263 frá 20. september 2018 um eyðublöð fyrir framlagningu upplýsinga frá veitendum bögglaútburðarþjónustu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/644
04.03.2019 Utanríkismálanefnd 1903001 Kynning á opnum EES-gagnagrunni
01.03.2019 Atvinnuveganefnd 1902194 Ákvörðun sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um áframhald hvalveiða
27.02.2019 Fjárlaganefnd 1902158 Þjóðhagsspá 2019
26.02.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810096 Kynning á endurskoðuðum reglum um þinglega meðferð EES-mála
21.02.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1902087 Skýrsla peningastefnunefndar fyrir seinni hluta ársins 2018
20.02.2019 Utanríkismálanefnd 1902108 Fundur með utanríkisráðherra Bandaríkjanna
20.02.2019 Utanríkismálanefnd 1902109 Samstarfsmöguleikar við atvinnulífið í þróunarsamvinnu Íslands
20.02.2019 Velferðarnefnd 1810033 Félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði
19.02.2019 Atvinnuveganefnd 1902089 Atvinnustarfsemi á Grundartanga
19.02.2019 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1902038 Vetrarfundur ÖSE-þingsins 2019
19.02.2019 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1801255 Önnur mál
18.02.2019 Fjárlaganefnd 1901025 Endurmat örorkubóta
12.02.2019 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 1902021 Réttindi ellilífeyrisþega og útreikningur bóta
07.02.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1902035 Rannsókn kjörbréfs
07.02.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1902076 Kosning formanns og 1. og 2. varaformanns
06.02.2019 Fjárlaganefnd 1901181 Endurskoðun ríkisreiknings 2017
06.02.2019 Utanríkismálanefnd 1901188 Fundur varnarmálaráðherra NATO 13. - 14. febrúar 2019
06.02.2019 Utanríkismálanefnd 1708027 Ástandið í Venesúela
06.02.2019 Velferðarnefnd 1902020 Öldrunarþjónusta
04.02.2019 Utanríkismálanefnd 1901167 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. febrúar 2019
04.02.2019 Velferðarnefnd 1901155 Niðurstöður átakshóps um framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði
31.01.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312001 Staða mála.
31.01.2019 Atvinnuveganefnd 1901172 Farþegaspá Isavia 2019
30.01.2019 Utanríkismálanefnd 1802046 Tilskipun (ESB) 2015/1513 sem breytir tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og díseleldsneytis og tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum
24.01.2019 Atvinnuveganefnd 1901096 Þjóðhagsleg áhrif hvalveiða
24.01.2019 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1806048 Þemaráðstefna 2019
24.01.2019 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1901092 Fundir framundan
24.01.2019 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1901091 Ársskýrsla 2018
23.01.2019 Fjárlaganefnd 1811238 Ársskýrslur ráðherra 2017
23.01.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1606097 Minnisblað frá velferðarráðuneytinu um læknismeðferð og ígræðslu plastbarka á Karolinska sjúkrahúsinu
22.01.2019 Atvinnuveganefnd 1901097 Endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar
17.01.2019 Atvinnuveganefnd 1901061 Heimsókn til Icelandair
17.01.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1901074 Málefni Hringbrautar
17.01.2019 Velferðarnefnd 1901024 Hlutaúttekt Embættis landlæknis vegna alvarlegrar stöðu á bráðamóttöku Landspítalans
16.01.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1901018 Réttur barna til dvalarleyfis
16.01.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1901019 Verkefni sérsveitar Lögreglu
16.01.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1901068 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
16.01.2019 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1901023 Undirbúningur undir þingfund í Strassborg
16.01.2019 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1811007 Önnur mál
16.01.2019 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1901062 Skipan sendiherra
16.01.2019 Umhverfis- og samgöngunefnd 1812169 Lega Vestfjarðavegar um Gufudalssveit
15.01.2019 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1901017 Brottfall tilvísunar til skilgreiningar á óflekkuðu mannorði
17.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1812129 Endurskoðun á fyrirkomulagi verðlauna Norðurlandaráðs
17.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801125 Fundur forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Finnlandi 10.-11. desember 2018
17.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1812131 Samstarf Samtakanna 78 við norræn systursamtök
17.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801114 Önnur mál (ÍNR 2018)
12.12.2018 Velferðarnefnd 1812086 Bráðalegudeild Landspítalans
10.12.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1812069 Rannsókn kjörbréfs
10.12.2018 Utanríkismálanefnd 1812062 Nýjar alþjóðasamþykktir Sameinuðu þjóðanna um flóttafólk og farendur
10.12.2018 Utanríkismálanefnd 1610013 Tilskipun (ESB) nr. 2015/849 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
10.12.2018 Velferðarnefnd 1812066 Endurskoðun laga um almannatryggingar og starfsgetumat
10.12.2018 Velferðarnefnd 1812065 Vinna við þýðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
07.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801123 Fundur stjórnar Norræna menningarsjóðsins 29-30. nóvember 2018
07.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1812011 Heimsending Íslendinga frá Danmörku
07.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1811154 Nordjobb
07.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1811182 Norræn námsstefna um málefni fatlaðs fólks 19. nóvember 2018
07.12.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1812009 Ráðgjafarnefnd um stjórnsýsluhindranir
06.12.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1812043 Kynning á starfi Landssamtaka íslenskra stúdenta og þróun mála hjá háskólastúdentum
06.12.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1812042 Staða íslenskra kvenleikstjóra og tillögur um aðgerðir í átt að jöfnuði í íslenskri kvikmyndagerð
06.12.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1812041 Löggjöf á sviði skatta
06.12.2018 Fjárlaganefnd 1812039 Tölfræðigreining á fjárlögum
05.12.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1811100 Heiðurslaun listamanna
05.12.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1811090 Útnefning fulltrúa Íslands í CPT-nefndinni.
05.12.2018 Utanríkismálanefnd 1805105 Afstaða til nýs EES-máls skv. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála (ríkisaðstoð)
03.12.2018 Velferðarnefnd 1811245 Fíknisjúkdómar og sjálfsvíg ungs fólks
30.11.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810242 Loftslagsmál
30.11.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1811248 Stefna og skilaboð Íslands á COP24 fundinum
29.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811210 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. desember 2018
29.11.2018 Utanríkismálanefnd 1810098 Hoyvíkursamningurinn
29.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811108 Reglugerð (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal við útboð verðbréfa á almennum markaði eða þegar þau eru tekin til viðskipta og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB
29.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811006 Tilskipun (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum, um breytingu á tilskipunum 2002/65/EB, 2009/110/EB og 2013/36/ESB og á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 og niðurfellingu á tilskipun 2007/67/EB
29.11.2018 Utanríkismálanefnd 1804123 Utanríkisráðherrafundur Atlantshafsbandalagsins
26.11.2018 Fjárlaganefnd 1801054 Framkvæmd fjárlaga 2018
26.11.2018 Fjárlaganefnd 1807005 Ríkisreikningur 2017
21.11.2018 Fjárlaganefnd 1804204 Lánveiting til Íslandspósts
21.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811159 Fjárheimildir til utanríkismála
21.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811111 Reglugerð (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur
19.11.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1811147 Rannsókn kjörbréfs.
15.11.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810160 Sjóvarnir og þjóðvegur í þéttbýli
14.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811115 Reglugerð (ESB) 2017/1369 um setningu ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB
14.11.2018 Utanríkismálanefnd 1811114 Reglugerð (ESB) 2018/1042 um breytingar á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð vegna ýmissa flugmála
08.11.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1811025 Þjóðhagsspá að vetri 2018
08.11.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810100 Áfangaskýrsla starfshóps um starfsemi og starfshætti Samgöngustofu
07.11.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1808064 Útnefning fulltrúa Íslands í CPT-nefndinni
06.11.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1811002 Heimsókn til flugdeildar Landhelgisgæslunnar
06.11.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809224 Ný peningastefna
01.11.2018 Utanríkismálanefnd 1810245 Afvopnunarsamningur um meðaldrægar kjarnaflaugar
01.11.2018 Utanríkismálanefnd 1810244 Breytt framkvæmd á afgreiðslu Schengen-vegabréfsáritana
01.11.2018 Utanríkismálanefnd 1810246 Kynning frá þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins
01.11.2018 Velferðarnefnd 1810240 Fólk með tvígreindan vanda
25.10.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809004 Virðisaukaskattur af myndveituþjónustu.
25.10.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1810207 Heimsókn til Veðurstofu Íslands
24.10.2018 Utanríkismálanefnd 1810197 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 26. október 2018
24.10.2018 Velferðarnefnd 1810185 Kynning á þingmálaskrá félags- og jafnréttismálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 -2019)
23.10.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1810163 Heimsókn til Hæstaréttar Íslands
17.10.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1810128 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2017
16.10.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1810097 Heimsókn til tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
16.10.2018 Atvinnuveganefnd 1810129 Staða makrílstofns og loðnustofns
11.10.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1810031 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og svartri atvinnustarfsemi
11.10.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1810019 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
10.10.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1810030 Starf verkefnishóps í stjórnarskrármálum
09.10.2018 Atvinnuveganefnd 1810028 Fiskeldi
09.10.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1810022 Heimsókn til Kauphallar Íslands
09.10.2018 Íslandsdeild NATO-þingsins 1809246 Kynning Silju Báru Ómarsdóttur, alþjóðastjórmálafræðings og aðstoðarprófessors við HÍ
09.10.2018 Íslandsdeild NATO-þingsins 1809247 Ársfundur NATO-þingsins í Halifax
28.09.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1806091 Undirbúningur undir þingfund Evrópuráðsþingsins
28.09.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1712055 Önnur mál
27.09.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809245 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
27.09.2018 Atvinnuveganefnd 1809265 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 - 2019)
27.09.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809250 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 149. löggjafarþingi
27.09.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809280 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 - 2019)
26.09.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1809040 Haustþing IPU í Genf 14.-18. október
26.09.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1809039 Norrænn formannafundur IPU í Kiruna
26.09.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1809038 Önnur mál
26.09.2018 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1809252 Fundargerð
26.09.2018 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1809251 Undirbúningur fyrir haustfund Öse-þingsins
26.09.2018 Velferðarnefnd 1809243 Heimsókn á Stuðla og kynning frá Barnaverndarstofu
25.09.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809244 Heimsókn til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
25.09.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1809172 Fundargerð
25.09.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1809171 Kynning á formennskuáætlunum Íslands í Norðurskautsráði og Norðurlandaráði
25.09.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809256 Kynning á samgönguáætlun
24.09.2018 Velferðarnefnd 1809241 Heimsókn velferðarnefndar til Íbúðalánasjóðs
20.09.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809165 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
20.09.2018 Atvinnuveganefnd 1809223 Ferð um sunnanverða Vestfirði
19.09.2018 Fjárlaganefnd 1809072 Framkvæmdir Ofanflóðasjóðs
19.09.2018 Fjárlaganefnd 1501075 Verkefni tengd almannatryggingum
19.09.2018 Fjárlaganefnd 1809071 Viðhald vega
19.09.2018 Utanríkismálanefnd 1809145 Kynning á varnaræfingu
19.09.2018 Velferðarnefnd 1809160 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 -2019)
18.09.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1809132 Starfið framundan
18.09.2018 Atvinnuveganefnd 1809143 Horfur í ferðaþjónustu
18.09.2018 Atvinnuveganefnd 1809144 Raforkuspá 2018 - 2050
18.09.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809100 Birting hluthafalista Kauphallarinnar
18.09.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809099 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis frá 5. júlí 2018
18.09.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1809098 Ákvörðun um opinn fund
18.09.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809138 Heimsókn til Sjálfsbjargar
17.09.2018 Fjárlaganefnd 1809070 Störf nefndarinnar
17.09.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1809069 Skýrsla starfshóps forsætisráðherra um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu
17.09.2018 Utanríkismálanefnd 1809101 Kynning á þingmálaskrá utanríkisráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
17.09.2018 Velferðarnefnd 1809049 Kynning á þverpólitískri nefnd breska þingsins um núvitund
13.09.2018 Atvinnuveganefnd 1809005 Heimsókn til Veðurstofu Íslands
13.09.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809058 Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018-2030
10.09.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál Frumkvæðismál 1809036 Kynning á verkefnum skrifstofu Norðurskautsráðsins
10.09.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1809002 Önnur mál
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1809161 Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2019
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1809163 Hringborð Norðurslóða í Hörpunni 19.-21. október 2018
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1808008 Janúarfundir Norðurlandaráðs á Íslandi 21.-22. janúar 2018
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1809159 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Nuuk á Grænlandi 12.-14. september 2018
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 1609071 Tillaga landsdeilda Finnland og Íslands um íslensku og finnsku sem vinnutungumál hjá Norðurlandaráði
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1809162 Ársfundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins 26.-28. ágúst 2018 á Álandseyjum
06.09.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 1712157 Önnur mál
06.09.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1809007 Ferð um sunnanverða Vestfirði
05.09.2018 Velferðarnefnd 1712074 Fundargerð
05.09.2018 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 1809006 Fólk með tvíþættan vanda sem kemst ekki í úrræði
05.09.2018 Velferðarnefnd 1712075 Önnur mál
03.09.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1805141 Undirbúningur undir ársfund Vestnorræna ráðsins
03.09.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1712059 Önnur mál
03.09.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1809001 Rástefna CPAR í Inari
27.08.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1808062 Fastanefnd Íslands gagnvart Evrópuráðinu
27.08.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1808063 Formennska Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur í laga- og mannréttindanefnd Evrópuráðsþingsins
17.07.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1807002 Vestnorrænt samstarf um fisktækni
05.07.2018 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1806092 Undirbúningur fyrir ársfund í Berlín
03.07.2018 Velferðarnefnd Frumkvæðismál 1807001 Uppsagnir ljósmæðra
29.06.2018 Atvinnuveganefnd Fundargerð 1712046 Fundargerð
29.06.2018 Atvinnuveganefnd Frumkvæðismál 1806121 Ástand humarstofnsins og veiðar á humri.
29.06.2018 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 1712047 Önnur mál
29.06.2018 Atvinnuveganefnd Önnur mál nefndarfundar 1806120 Úttekt Hafrannsóknarstofnunar á ástandi nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár
27.06.2018 Utanríkismálanefnd 1712072 Fundargerð
27.06.2018 Utanríkismálanefnd 1806113 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. júlí 2018
27.06.2018 Utanríkismálanefnd 1806112 Málefni innflytjenda og flóttafólks á alþjóðavettvangi
27.06.2018 Utanríkismálanefnd 1712073 Önnur mál
24.06.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1806127 Undirbúningur fyrir fundi þingmanna og ráðherra EFTA 25. júní
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801078 Fjárveitingar til Norræna eldfjallasetursins og annarra norrænna stofnana
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1805016 Fundur Norðurlandaráðs um málefni Hvíta-Rússlandi í Helsinki 7.-8. maí 2018
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801221 Fundur þingmannanefndar um norðurskautsmál (SCPAR) í Kiruna 13.-14. maí 2018
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1804006 Stjórnsýsluhindranir
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1711371 Sumarfundur forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Noregi 26.-28. júní 2018
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801084 Vorfundur fastanefndar Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins í Koli-þjóðgarðinum í Finnlandi 14.-15. maí 2018
21.06.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1708028 Vorþing Norðurlandaráðs á Íslandi 10.-11. apríl 2018
11.06.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712091 Veiting ríkisborgararéttar
08.06.2018 Atvinnuveganefnd 1801034 Veiðigjöld
08.06.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1712048 Fundargerð
08.06.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1712049 Önnur mál
08.06.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1712070 Fundargerð
08.06.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1712071 Önnur mál
08.06.2018 Utanríkismálanefnd 1806032 Staða alþjóðaviðskipta
08.06.2018 Utanríkismálanefnd 1806031 Ástandið á Gaza
06.06.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1712068 Fundargerð
06.06.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1705253 Nýsköpun í ríkisrekstri. Umhverfi, hvatar og hindranir. Skýrsla til Alþingis
06.06.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1805095 Sjórnsýsla fornleifanefndar. Skýrsla til Alþingis
06.06.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1711337 Vistvæn innkaup og grænn ríkisrekstur
06.06.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1712069 Önnur mál
06.06.2018 Utanríkismálanefnd 1801064 Endurskoðun reglna um þinglega meðferð EES-mála
06.06.2018 Utanríkismálanefnd 1804048 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/151 um reglur um beitingu tilskipunar (ESB) 2016/1148 að því er varðar frekari forskriftir þeirra þátta sem veitendur stafrænnar þjónustu skulu taka tillit til við stýringu áhættu sem steðjar að net- og upplýsingakerfum og
06.06.2018 Utanríkismálanefnd 1709013 Tilskipun (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki
05.06.2018 Atvinnuveganefnd 1806002 Hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja
05.06.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1805143 Vinnumál Vestnorræna ráðsins
01.06.2018 Fjárlaganefnd 1712050 Fundargerð
01.06.2018 Fjárlaganefnd 1712051 Önnur mál
01.06.2018 Utanríkismálanefnd 1805132 Kynning þróunarsamvinnuskrifstofu á deild atvinnulífs og svæðasamstarfs
01.06.2018 Utanríkismálanefnd 1802302 Lög og alþjóðasamningar um vopnaflutninga
30.05.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1805116 Brottfall laga um Kjararáð
30.05.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1805106 Kísilverksmiðja Sameinaðs Sílikons hf. Aðkoma og eftirlit stjórnvalda
29.05.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1805131 Breyting á lögum um meðferð sakamála
28.05.2018 Fjárlaganefnd 1805087 Fjármögnun samgönguverkefna
28.05.2018 Utanríkismálanefnd 1804049 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 200
28.05.2018 Utanríkismálanefnd 1802045 Tilskipun 2016/2102/ESB um aðgengi að opinberum vefjum
24.05.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1805091 Framlenging á bráðabirgðaákvæði um rafræna íbúakosningu og gerð rafrænnar kjörskrár
09.05.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1803184 Heilbrigðisstofnun Austurlands. Skýrsla um eftirfylgni
09.05.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1704157 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Skýrsla til Alþingis
09.05.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1804198 Heilsugæsla á landsbyggðinni. Skýrsla til Alþingis.
09.05.2018 Utanríkismálanefnd 1805057 Kjarnorkusamningur við Íran
09.05.2018 Velferðarnefnd 1802279 Barnaverndarmál
08.05.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712098 Störf nefndarinnar
07.05.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1805030 Persónuverndarlöggjöf
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1801057 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2015/2183 um sameiginlegt snið fyrir tilkynningu um rafsígarettur og áfyllingarílát
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1801038 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2015/2186 um snið til að leggja fram upplýsingar um tóbaksvörur og gera þær aðgengilegar
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1801037 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/586 um tæknistaðla fyrir áfyllingarbúnað rafsígaretta
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1801036 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/786 um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafanefndar til að aðstoða aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvörur hafi einkennandi bragð
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1801058 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/787 um forgangsskrá yfir aukaefni í vindlingum og vafningstóbaki sem falla undir auknar kvaðir um skýrslugjöf
07.05.2018 Utanríkismálanefnd 1802026 Reglugerð (ESB) 2016/589 um vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 492/2011 og (ESB) nr. 1296/2013
04.05.2018 Fjárlaganefnd 1506100 Fjármögnun Vaðlaheiðarganga
04.05.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1805015 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EES 7.-8. maí
04.05.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1712061 Önnur mál
04.05.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1805025 Verklag félags- og jafnréttismálaráðherra við yfirstjórn barnaverndarmála og upplýsingagjöf til Alþingis
02.05.2018 Utanríkismálanefnd 1804203 Nefndarferð utanríkismálanefndar
30.04.2018 Utanríkismálanefnd 1709036 Reglugerð (ESB) 2017/352 um fjárhagslegt gagnsæi í rekstri hafna
30.04.2018 Utanríkismálanefnd 1801063 Tilskipun (ESB) 2015/1794 um breytingu á á tilskipunum 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB og 2001/23/EB um farmenn
30.04.2018 Utanríkismálanefnd 1707015 Ákvörðun (ESB) 2017/899 um notkun 470-490 MHz tíðnisviðs innan sambandsins
27.04.2018 Atvinnuveganefnd 1804192 Valorka
26.04.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1712103 Störf nefndarinnar
25.04.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1710029 Hjúkrunarfræðingar. Mönnun, menntun og starfsumhverfi
25.04.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1802273 Sjúkratryggingar Íslands sem kaupandi heilbrigðisþjónustu. Skýrsla til Alþingis.
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1803158 Framseld reglugerð (ESB) 2018/105 sem breytir framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 sem bætir Eþíópíu á lista yfir áhættusöm þriðju ríki í töflunni í 1. lið í viðauka AMLD IV
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804047 Framseld reglugerð (ESB) 2018/212 sem breytir framseldri reglugerð (ESB) um viðbætur við tilskipun (ESB) 2015/849 um að bæta Sri Lanka, Trinidad og Tobago og Túnis við töflu í lið I í viðauka
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1707002 Reglugerð (ESB) 2015/847 um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1708116 Tilskipun (ESB) nr. 17/2014 um lánssamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1802213 Tilskipun ESB 2016/943 um verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskipti (viðskiptaleyndarmál) gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra
25.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804176 Verklag vegna leyfisveitinga til hergagnaflutninga
23.04.2018 Atvinnuveganefnd 1804131 Innflutningskvótar á ostum
23.04.2018 Fjárlaganefnd 1708049 Lífeyrisskuldbindingar 2016
20.04.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1804126 Skýrsla (5) GRECO um varnir gegn spillingu hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds og löggæslu á Íslandi birt
20.04.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1709004 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2016
20.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804124 Fundur utanríkisráðherra Norðurlandanna
17.04.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1804056 Undirbúningur undir þingfund Evrópuráðsþingsins í Strassborg 23.-27. apríl 2018.
17.04.2018 Utanríkismálanefnd 1405121 Tilskipun 2009/72/EB er varðar innri raforkumarkað (þriðji orkupakkinn)
17.04.2018 Velferðarnefnd 1804113 Úrræði fyrir börn í vanda
16.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804081 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. apríl 2008
16.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804103 Samningur um stjórnun fiskveiða og vísindasamstarf í Norður-Íshafi
15.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804107 Loftárásir Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands í Sýrlandi
12.04.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1804079 Heimsókn til Hafnarfjarðarbæjar
11.04.2018 Velferðarnefnd 1804046 Heimsókn frá Suður-afrískri velferðarnefnd
09.04.2018 Utanríkismálanefnd 1803046 Afleiddar gerðir frá tilskipun 2014/59/ESB
09.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804010 Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu 2019-2021
09.04.2018 Utanríkismálanefnd 1709049 Framseld reglugerð (ESB) nr. 1151/2014 - tæknilegir eftirlitsstaðlar
09.04.2018 Utanríkismálanefnd 1804011 Norðurslóðastefna Kína
09.04.2018 Utanríkismálanefnd 1709048 Tilskipun 2016/97/ESB um miðlun vátrygginga (IMD II)
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1804001 Dagskrá fyrir fund Íslandsdeildar Norðurlandaráðs með samstarfsráðherra Norðurlanda 4. apríl 2018
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1804002 Dagur Norðurlanda 23. mars
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1804004 Fundur eftirlitsnefndar Norræna fjárfestingarbankans 8.-9. mars 2018
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1804003 Fundur fólksins á 8.-9 september 2018 á Akureyri
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801127 Stefnumótunarfundur Norræna menningarsjóðsins í Kaupmannahöfn 7.-8. febrúar 2018
03.04.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1802069 Vetrarfundur fastanefndar Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) 22. febrúar 2018 í Brussel
26.03.2018 Utanríkismálanefnd 1803248 Viðbrögð við eiturefnaárás í Bretlandi
23.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1803189 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga (texti ársreiknings)
22.03.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1803198 Samskipti og úrræði við innlend og erlend lögreglulið vegna horfinna einstaklinga
22.03.2018 Atvinnuveganefnd 1803200 Strandveiðar
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1803145 Beiðni til Ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á Menntamálastofnun
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1710021 Endurmenntun starfsmanna stjórnarráðs
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1703366 Ferðamálastofa. Skýrsla um eftirfylgni
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1702155 Framkvæmd og utanumhald ramma-samninga. Skýrsla um eftirfylgni
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1706015 Innheimta opinberra gjalda. Ítrekuð eftirfylgni. Skýrsla til Alþingis
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1704114 Mannauðsmál ríkisins 1. Starfslok ríkisstarfsmanna. Skýrsla um eftirfylgni
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1704115 Mannauðsmál ríkisins 2. Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1708126 Siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
21.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1710015 Stjórnsýsla ferðamála. Skýrsla til Alþingis
21.03.2018 Utanríkismálanefnd 1803188 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979 (grunnlínupunktar)
20.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1803163 Heimsókn til skattaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytisins
19.03.2018 Fjárlaganefnd 1702024 Skuldastaða og vaxtagjöld ríkissjóðs
19.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1803154 Rannsókn kjörbréfs.
15.03.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1803104 #metoo-byltingin
15.03.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712044 Fundargerð
15.03.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712045 Önnur mál
15.03.2018 Atvinnuveganefnd 1803143 Ársfundur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
15.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1803138 Hæfi eigenda virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum
15.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1709017 Starfsemi smálánafyrirtækja
15.03.2018 Fjárlaganefnd 1803136 Skógrækt
15.03.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1803130 Heimsókn í umhverfis- og auðlindaráðuneyti
14.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1706070 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2016
14.03.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1803129 Heimsókn til Rannsóknarmiðstöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá
14.03.2018 Utanríkismálanefnd 1803137 Verkferlar vegna Íslendinga á stríðshrjáðum svæðum.
13.03.2018 Atvinnuveganefnd 1803128 Matvælaframleiðsla
13.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1803045 Innflæðishöft
13.03.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1803096 Undirbúningur fyrir fundi þingmannanefndar EFTA í London 19.-21. mars 2018
12.03.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1803101 Samræmd próf og framkvæmd þeirra
12.03.2018 Atvinnuveganefnd 1803099 Stjórn fiskveiða
12.03.2018 Fjárlaganefnd 1702120 Framkvæmdasjóður aldraðra
12.03.2018 Fjárlaganefnd 1701176 Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir
12.03.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1803095 Heimsókn til Samgöngustofu
12.03.2018 Utanríkismálanefnd 1803098 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. mars 2018
12.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802024 Reglugerð (ESB) 2017/1128 um frjálsa för fyrir þjónustu efnisveitna og myndmiðlaþjónustu á innri markaðinum
12.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802025 Tilskipun (ESB) 2017/1564 um notkun höfundarréttarvörðu efni í þágu blindra, sjónskertra eða þeirra sem glíma við aðra prentleturshömlun og um breytingu á tilskipun 2001/29/EB
12.03.2018 Velferðarnefnd 1708114 Geðheilbrigðismál
07.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1803037 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis
07.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802317 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1212 um tæknilega framkvæmdastaðla að því er varðar landsstaðla og eyðublöð til að leggja fram upplýsingar í samræmi við tilskipun 2009/65/EB (UCITS)
07.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802318 Framseld reglugerð (ESB) 2016/438 sem útfærir tilskipun 2009/65/EB um sjóði um sameiginlega fjárfestingu (UCITS
07.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802049 Reglugerð (ESB) nr. 593/2014 um útfærslu á reglugerð (ESB) nr. 345/2013 um evrópskan áhættufjármagnssjóð (EuVECA)
07.03.2018 Utanríkismálanefnd 1802050 Reglugerð (ESB) nr. 594/2014 um útfærslu á reglugerð (ESB) nr. 346/2013 um Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina (EuSEF)
06.03.2018 Atvinnuveganefnd 1712158 Kynning á meðferð EES-mála
05.03.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1609021 Skýrsla um tiltekna þætti í rekstri Isavia ohf.
02.03.2018 Fjárlaganefnd 1701060 Tilnefning í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra
01.03.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802322 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
28.02.2018 Utanríkismálanefnd 1802276 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2018
28.02.2018 Velferðarnefnd 1802275 Hlutaúttekt embættis landlæknis um heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja
27.02.2018 Atvinnuveganefnd 1802229 Fiskeldi
27.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802204 Kynning frá starfshópi um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis
27.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802057 Viðvera endurskoðenda á aðalfundum
27.02.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs Frumkvæðismál 1802106 Nýjungar í túlkunar- og þýðingatækni, meðal annars fjartúlkun.
26.02.2018 Utanríkismálanefnd 1605094 Reglugerð (ESB) nr. 2016/679 um persónuvernd og gagnaöryggi
22.02.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1802200 Læsi í grunnskólum og brotthvarf í framhaldsskólum
22.02.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1802199 Nýliðun í kennarastétt og fyrirsjáanlegur kennaraskortur
22.02.2018 Atvinnuveganefnd 1802142 Heimsókn til Landsnets
22.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802091 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis frá 18. janúar 2018
22.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1712078 Kynning á þingmálaskrá 148. löggjafarþings.
21.02.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1802138 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
21.02.2018 Utanríkismálanefnd 1802191 Dómur EFTA-dómstólsins í sameinuðum málum nr. E-2/17 og E-3/17
21.02.2018 Velferðarnefnd 1802185 Málefni Hugarafls
21.02.2018 Velferðarnefnd 1802186 Viðbrögð Barnaverndar Reykjavíkur vegna kynferðisofbeldi
20.02.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1802139 Heimsókn til Persónuverndar
20.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801115 Aðgangur að upplýsingum úr fyrirtækjaskrá
20.02.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1802154 Umræða um forgangsröðun sérnefndar um hlutverk Evrópuráðsþingsins
20.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802169 Breyting á lögum um lofstlagsmál
20.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802170 Kísilver á Bakka
19.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802152 Arion banki: Kaupréttur Kaupskila á 13% hlut ríkisins, kaupréttarákvæði samkvæmt samningi milli Kaupþings, Kaupskila og Seðlabanka Íslands, dags. 13. janúar 2016
19.02.2018 Utanríkismálanefnd 1802124 Heimsókn til utanríkisráðuneytisins
19.02.2018 Velferðarnefnd 1802140 Umræða um þingmannamál
08.02.2018 Atvinnuveganefnd 1802092 Mál til umsagnar
08.02.2018 Atvinnuveganefnd 1802075 Skógrækt
08.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802076 Loftslagsmál - landgræðsla
08.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802077 Málefni Vestmannaeyjaferju
07.02.2018 Utanríkismálanefnd 1802078 Fundur varnarmálaráðherra NATO 14.-15 febrúar 2018.
07.02.2018 Velferðarnefnd 1802055 Misnotkun á eftirritunarskyldum lyfjum
06.02.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1802022 Heimsókn til Útlendingastofnunar
06.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1802056 Skýrsla starfshóps um hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs
06.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802053 Samgöngumál - Skýrsla Samtaka iðnaðarins um innviði á Íslandi
06.02.2018 Umhverfis- og samgöngunefnd 1802054 Samgöngumál - Skýrsla starfshóps samgönguráðherra um fjármögnun stofnleiða til og frá höfuðborgarsvæðinu
01.02.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1801268 Heimsókn til Landhelgisgæslunnar
01.02.2018 Atvinnuveganefnd 1801269 Heimsókn til Ferðamálastofu
01.02.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801240 Heimsókn til skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu
31.01.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1801247 Ákvörðun um opinn fund
31.01.2018 Utanríkismálanefnd 1801239 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 9. febrúar 2018
31.01.2018 Utanríkismálanefnd 1801246 Kynning á forsetaúrskurði um sendiráð, fastanefndir og sendiræðisskrifstofur
30.01.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1801243 Heimsókn til Rauða krossins á Íslandi
25.01.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801183 Ákvörðun um opinn fund
24.01.2018 Utanríkismálanefnd 1801175 Hernaðaraðgerðir Tyrklands í Sýrlandi
24.01.2018 Utanríkismálanefnd 1801177 Öryggisvottun utanríkismálanefndar
24.01.2018 Velferðarnefnd 1801138 Kynning á þingmálaskrá félags- og jafnréttismálaráðherra
22.01.2018 Íslandsdeild NATO-þingsins 1712231 Kosning varaformanns
22.01.2018 Íslandsdeild NATO-þingsins 1801097 Starfið framundan
22.01.2018 Íslandsdeild NATO-þingsins 1712057 Önnur mál
22.01.2018 Velferðarnefnd 1801133 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra
19.01.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1801109 Kynning frá sérfræðingum utanríkisráðuneytisins
18.01.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801083 Heimsókn til ríkisskattstjóra
18.01.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1801111 Kynning frá sérfræðingum utanríkisráðuneytisins
17.01.2018 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1801081 Varðveisla sönnunargagna í sakamálum
17.01.2018 Atvinnuveganefnd 1801033 Kynning á starfsemi Félags kvenna í atvinnurekstri
17.01.2018 Atvinnuveganefnd 1801112 Áheyrnaraðild að fundum nefndarinnar
17.01.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801060 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
17.01.2018 Fjárlaganefnd 1801039 Staða ríkisstofnana á Suðurnesjum
17.01.2018 Fjárlaganefnd 1712105 Störf nefndarinnar
17.01.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1801085 Kosning varaformanns
17.01.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1801086 Kynning á starfi nefndarinnar
17.01.2018 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1712053 Önnur mál
17.01.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1801093 Drög að tillögum til þingsályktunar
17.01.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1801091 Kynning á starfsemi Vestnorræna ráðsins
17.01.2018 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1801092 Undirbúningur undir þemaráðstefnu og aukaársfund Vestnorræna ráðsins í Ilulissat
17.01.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1612062 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um þátttöku Hauck og Aufhauser Privatbankiers KGaA í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands hf. árið 2003.
17.01.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1801104 Skýrslur Ríkisendurskoðunar
17.01.2018 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1712101 Starfið framundan
17.01.2018 Velferðarnefnd 1712065 Önnur mál
16.01.2018 Efnahags- og viðskiptanefnd 1801059 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins
16.01.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1801102 Kynning á Evrópuráðsþinginu og störfum þess
16.01.2018 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1801103 Undirbúningur undir fund ERÞ 22.-26. janúar nk.
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801071 Boð utanríkisráðuneytis til alþjóðanefnda um kynningarfundi
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801077 Fundaáætlun Íslandsdeildar Norðurlandaráðs 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801072 Fundir með samstarfsráðherra Norðurlanda 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801099 Fyrirhuguð tillaga um súrnun sjávar
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1709128 Janúarfundir Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 23.-24. janúar 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801100 Landsdeild Grænlands óskar eftir túlkun á fundum Norðurlandaráðs
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801073 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Nuuk á Grænlandi 12.-14. september 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801075 Sumarfundur sjálfbærninefndar Norðurlandaráðs í júní 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801076 Sumarfundur velferðarnefndar Norðurlandaráðs í júní 2018
16.01.2018 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1801101 Íslenskir fulltrúar í stjórnsýsluhindranahópinn 2018
16.01.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1801055 Kosning varaformanns
16.01.2018 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1801056 Kynning á starfi Íslandsdeildar þingmannanefnda EFTA og EES og fundum á árinu 2018
16.01.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1801094 Kosning varaformanns
16.01.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1801095 Kynning á starfsemi þingmannanefndarinnar
16.01.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1801096 Tillögur að umræðuefnum fyrir CPAR ráðstefnu í Inari
16.01.2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1712063 Önnur mál
16.01.2018 Velferðarnefnd 1801113 Áheyrnaraðild að fundum nefndarinnar
29.12.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1712153 Kosning fulltrúa Íslandsdeildar Norðurlandaráðs á Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC)
29.12.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1712155 Kosning fulltrúa í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
29.12.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1712154 Kosning fulltrúa í stjórn Norræna menningarsjóðsins
29.12.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1712152 Kosning varaformanns
29.12.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1712207 Kosning varaformanns
29.12.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1712208 Umræða um verkefnatillögu Vestnorræna ráðsins vegna áheyrnaraðildar að Norðurskautsráðinu
28.12.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1712227 Kosning varaformanns
22.12.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1712188 Kosning varaformanns
22.12.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1712189 Skipun í málefnanefndir Evrópuráðsþingsins
21.12.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712090 Heiðurslaun listamanna
20.12.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712186 Beiðni um áheyrnaraðild
20.12.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712172 Fjármögnun verkefna dómsmálaráðuneytis
20.12.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1712173 Fjármögnun verkefna mennta- og menningarmálaráðuneytis
20.12.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1712096 Reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (MiFIR)
20.12.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1712095 Tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjámálagerninga og breytingu á tilskipun 2002/92/EB (MiFID2)
20.12.2017 Fjárlaganefnd 1712175 Áheyrnaraðild.
20.12.2017 Utanríkismálanefnd 1712171 Beiðni um áheyrnaraðild
20.12.2017 Utanríkismálanefnd 1712161 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
20.12.2017 Utanríkismálanefnd 1712159 Stefna ríkisstjórnarinnar í öryggis- og varnarmálum
18.12.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1801009 Áheyrnaraðild fulltrúa Flokks fólksins að fundinum
15.12.2017 Fjárlaganefnd 1712079 Störf nefndarinnar
19.10.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1710026 Skýrsla Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu um tjáningarfrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi 2012-2017.
19.10.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1710027 Vernd tjáningarfrelsis
19.10.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1705144 Áheyrnaraðild.
19.10.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1710025 Ákvörðun um að halda opinn fund um vernd tjáningarfrelsis
19.10.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1709038 Önnur mál
26.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1709030 Fundargerð
26.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1709031 Önnur mál
26.09.2017 Fjárlaganefnd 1709023 Bætur til rétthafa höfundarréttar
26.09.2017 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 1709034 Fundargerð
26.09.2017 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 1709035 Önnur mál
26.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 1709037 Fundargerðir
26.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Þingmál 1703228 Lög um opinber fjármál
26.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1708009 Reglur um uppreist æru
26.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1703341 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.
26.09.2017 Velferðarnefnd 1709124 Frumvarp um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og frumvarp um félagsþjónustu sveitarfélaga
26.09.2017 Velferðarnefnd 1709044 Önnur mál
19.09.2017 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 1709102 Heimsókn bresku IPU landsdeildarinnar
19.09.2017 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 1709100 Norrænn fundur IPU í Reykjavík 22. september
19.09.2017 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 1709101 Vorþing IPU í Pétursborg 14. -18. október
19.09.2017 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins Frumkvæðismál 1709046 Önnur mál
19.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1709114 Kosning 1. varaformanns.
19.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Önnur mál nefndarfundar 1709113 Kosning formanns.
14.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1709072 Málefni kvótaflóttafólks
14.09.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 1709079 Reglur um eftirlit með jarða- eða fasteignakaupum
14.09.2017 Utanríkismálanefnd 1709041 Fundargerð
14.09.2017 Utanríkismálanefnd 1709068 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 22. september 2017
14.09.2017 Utanríkismálanefnd 1612078 Tilskipun nr. 2014/67/ESB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (reglugerðin um IM-upplýsin
14.09.2017 Utanríkismálanefnd 1709042 Önnur mál
13.09.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur erindi 1704067 Fiskeldi
13.09.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 1709039 Fundargerð
13.09.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 1709073 Umræða um störf nefndarinnar
13.09.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd Önnur mál nefndarfundar 1709040 Önnur mál
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1709020 50 ára afmæli Norræna hússins 2018
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705034 Fundur fólksins 2017
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1709021 Heimsókn Ísl. Norðurlandaráðs í Veröld 2017
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1703204 Kosning aðal- og varamanns í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1702049 NR Fundir: Septemberfundir Norðurlandaráðs á Íslandi 19.-20. september 2017
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1702127 NR fundir: Norðurlandaráðsþing í Helsinki 30. október til 2. nóvember 2017
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1709019 Orkester Norden
12.09.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1702135 Ársfundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) í Hamborg 3.-5. september 2017
11.09.2017 Atvinnuveganefnd 1708017 Staðan í sauðfjárrækt
11.09.2017 Atvinnuveganefnd 1709024 Tillaga um að hafa fundinn opinn fjölmiðlum
11.09.2017 Atvinnuveganefnd 1611011 Önnur mál
11.09.2017 Fjárlaganefnd 1709014 Innleiðing laga um opinber fjármál
07.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1611008 Fundargerð
07.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1709015 Málefni flóttafólks og framkvæmd laga um útlendinga nr. 80/2016: Skuldbindingar Íslands samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
07.09.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1709016 Málefni flóttafólks og framkvæmd laga um útlendinga nr. 80/2016: Viðkvæm staða fórnarlamba mansals.
07.09.2017 Velferðarnefnd 1611020 Fundargerð
07.09.2017 Velferðarnefnd 1704036 Meðferðarheimilið Háholt.
07.09.2017 Velferðarnefnd 1611021 Önnur mál
06.09.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1708085 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins
04.09.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1708128 Heimsókn til skrifstofu skattamála fjármála- og efnahagsráðuneytisins
04.09.2017 Fjárlaganefnd 1706081 Ríkisreikningur 2016
04.09.2017 Fjárlaganefnd 1708046 Verklag og áherslur fjárlaganefndar
04.09.2017 Velferðarnefnd 1709003 Staða biðlista eftir félagslegu húsnæði
01.09.2017 Utanríkismálanefnd 1611018 Fundargerð
01.09.2017 Utanríkismálanefnd 1704068 Stýrihópur um utanríkisþjónustu til framtíðar
01.09.2017 Utanríkismálanefnd 1611019 Önnur mál
23.08.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703182 Staða framhaldsskóla
23.08.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1708023 Staða kennaranáms og kennaraskortur
23.08.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1708022 Staða verknáms
23.08.2017 Atvinnuveganefnd 1611010 Fundargerð
18.08.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1708012 Undirbúningur undir ársfund Vestnorræna ráðsins
18.08.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1701161 Önnur mál.
18.08.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1708025 Lyklafellslína
18.08.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1708036 Tafir á framkvæmdum við Teigsskóg
18.08.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1611017 Önnur mál
17.08.2017 Utanríkismálanefnd 1708020 Kjarnorkuvígvæðing Norður-Kóreu
14.08.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1611015 Önnur mál
03.07.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1706075 Undirbúningur fyrir ársfund ÖSE-þingsins í Minsk
27.06.2017 Utanríkismálanefnd 1608021 Endurskoðun reglna um þinglega meðferð EES-mála
27.06.2017 Utanríkismálanefnd 1706077 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 7. júlí 2017
27.06.2017 Utanríkismálanefnd 1704108 Innleiðingarákvörðun (ESB) nr. 2016/902 - BAT fyrir meðferð á frárennsli og afgasi frá efnaiðnaði
27.06.2017 Utanríkismálanefnd 1610109 Tilskipun nr. 2014/61/ESB um innviði fjarskipta
27.06.2017 Utanríkismálanefnd 1612149 Tilskipun nr. 2016/1148/ESB um aðgerðir til að samræma net- og fjarskiptaöryggi kerfa innan ESB
23.06.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1611016 Fundargerð
23.06.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1706085 Útgáfa starfsleyfis fyrir sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
19.06.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1702089 Fundargerð
19.06.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1706073 Undirbúningur fyrir þingfund Evrópuráðsþingsins 26.-30. júní
19.06.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1701150 Önnur mál
19.06.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1706068 Kosning varaformanns Ísl.deildar ÖSE
19.06.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1706069 Undirbúningur undir ÖSE-þing í Minsk í júlí
19.06.2017 Velferðarnefnd 1706067 Skýrsla landlæknisembættisins um úttekt á heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
16.06.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1706062 Þróun löggæslumála, vopnaburður lögreglu og aukinn viðbúnaður.
16.06.2017 Fjárlaganefnd 1703025 Framkvæmd fjárlaga 2017
16.06.2017 Fjárlaganefnd 1706053 Viljayfirlýsing ríkis og borgar um aukið framboð lóða.
16.06.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1611014 Fundargerð
15.06.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1706061 Skýrsla um kosti og galla við aðskilnað viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
14.06.2017 Velferðarnefnd 1705223 Staða biðlista
14.06.2017 Velferðarnefnd 1705224 Sérstakar húsaleigubætur
13.06.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1706044 Kynning frá ABN Amro
13.06.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703275 Sala á hlut í Arion banka hf.
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706030 Fundir forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins í Brussel 28.-29. júní 2017
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706032 Fundur forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins í Kaupmannahöfn 8. apríl 2017
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706029 Heimsókn Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins til Þorlákshafnar 2017
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706031 Hringborð norðurslóða í Hörpunni 15.-17. október 2017
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706026 Áheyrnaraðild Vestnorræna ráðsins að Norðurskautsráðinu
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706027 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2017 í Reykjavík
08.06.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1706028 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins á Grænlandi 2018
08.06.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1603189 Ástand Mývatns.
06.06.2017 Utanríkismálanefnd 1705276 Leiðtogafundur NATO
01.06.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1706013 Rannsókn kjörbréfs
31.05.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1705239 Tillaga dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt.
30.05.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1705237 Veiting ríkisborgararéttar
30.05.2017 Atvinnuveganefnd 1705263 Stjórn fiskveiða
30.05.2017 Utanríkismálanefnd 1705150 Afleiddar reglugerðir af EMIR reglugerð (ESB) nr. 648/2012
30.05.2017 Utanríkismálanefnd 1705219 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. júní 2017
30.05.2017 Utanríkismálanefnd 1702138 Reglugerð (ESB) nr. 699/2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu o.fl.
29.05.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1705226 Útgáfa kjörbréfs Óli Halldórsson
26.05.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1705183 Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu um vernd tjáningarfrelsis og bann við endurtekinni málsmeðferð vegna sama brots (ne bis in idem).
23.05.2017 Íslandsdeild NATO-þingsins 1705179 Vorfundir NATO-þingsins 26. - 29. maí.
23.05.2017 Íslandsdeild NATO-þingsins 1701069 Önnur mál
22.05.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1705158 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð
19.05.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1702090 Fundargerð
19.05.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1705143 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EES í Reykjavík 22.-23. maí nk.
19.05.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1701125 Önnur mál.
18.05.2017 Utanríkismálanefnd 1704112 Framseld reglugerð (ESB) 2015/61 til viðbótar reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um lausafjárþekju lánastofnana
18.05.2017 Utanríkismálanefnd 1705146 Geimvísindastofnun Evrópu
18.05.2017 Utanríkismálanefnd 1705145 Leiðtogafundur NATO 24.-25. maí 2017
17.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705129 Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2019
17.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705035 Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri
17.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705128 Verkefni Norrænu ráðherranefndarinnar
16.05.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1705108 Breyting á útlendingalögum
16.05.2017 Utanríkismálanefnd 1408051 Þróunarsamvinna Íslands.
11.05.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1705077 Kjörbréf varaþingmanns
11.05.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1702051 Umræða um störf nefndarinnar
11.05.2017 Utanríkismálanefnd 1705079 Upplýsingagjöf um Evrópumál
09.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705038 Efni og tímasetning fundar með samstarfsráðherra Norðurlanda
09.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1702145 Fundaáætlun fyrir Íslandsdeild Norðurlandaráðs 2017
09.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1705037 Sumarfundir Norðurlandaráðs 2017
09.05.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1703370 Önnur mál (NR2017)
09.05.2017 Utanríkismálanefnd 1701045 Tilskipun nr. 2014/51/EB sem breytir öðrum gerðum er varða evrópskar eftirlitsstofnanir
24.04.2017 Fjárlaganefnd 1704119 Fjármálaáætlun, skatta- eigna og fjármálaumsýsla
24.04.2017 Fjárlaganefnd 1704120 Ýmsar umbætur í ríkisrekstri
24.04.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1704124 Rannsókn kjörbréfs.
24.04.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1704077 Umfjöllun um lagfæringu á lögum nr. 30/2007 um áhafnir íslenskra fiskiskipa o.fl.
24.04.2017 Utanríkismálanefnd 1704107 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. maí 2017
10.04.2017 Utanríkismálanefnd 1704093 Staða mála í Sýrlandi
07.04.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1704074 Heimsókn til Íslandsbanka hf.
06.04.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1704066 Kynning á starfi Stúdentaráðs Háskóla Íslands
06.04.2017 Utanríkismálanefnd 1505111 Tilskipun 2014/104/ESB er varðar skaðabótareglur á sviði samkeppnismála
06.04.2017 Utanríkismálanefnd 1605124 Tilskipun ESB nr. 2015/2302 um pakkaferðir og létta ferðapakka
05.04.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703365 Vinna efnahags- og viðskiptanefndar vegna tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun
05.04.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1704035 Vátryggingastarfsemi (birting í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins)
05.04.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1703371 Aprílþing Evrópuráðsins 2017
05.04.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1704009 Málefni verksmiðju United Silicon í Helguvík
05.04.2017 Velferðarnefnd 1702050 Kynning á meðferð EES-mála
04.04.2017 Atvinnuveganefnd 1704042 Starfsemi fiskvinnslu á Akranesi
04.04.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1703208 Stjórnun og rekstur Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
04.04.2017 Utanríkismálanefnd 1704034 Þjóðernishyggja og þjóðernisflokkar í alþjóðastjórnmálum
30.03.2017 Atvinnuveganefnd 1703012 Innflutningur ferskra matvara
30.03.2017 Utanríkismálanefnd 1703367 Þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi
29.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703347 Eftirlit með kennitöluflakki og svartri atvinnu
29.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703348 Fyrirhugaðar heimsóknir efnahags- og viðskiptanefndar
29.03.2017 Fjárlaganefnd 1703309 Heimsókn til Fjársýslu ríkisins
29.03.2017 Fjárlaganefnd 1703183 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
28.03.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1703203 Kosning aðal- og varamanns í stjórn Norræna menningarsjóðsins
28.03.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1702122 NR Fundir: Vorþing Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 4.-5. apríl 2017
28.03.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1703205 Stjórnsýsluhindranaráðið
28.03.2017 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1703206 Viðmið varðandi setu þingmanna í stjórn Norræna menningarsjóðsins og eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1701044 Framseld reglugerð (ESB) nr. 1222/2014 um viðbætur við tilskipun nr. 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við að greina kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á undir
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1701046 Framseld reglugerð nr. 1152/2014 um viðbætur við tilskipun nr 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega staðsetningu viðkomandi lánaáhættu til að reikna út hlutfall sveiflujöfnunarauka
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611260 Reglugerð (EB) nr. 1002/2013 um aðila sem undanþegnir eru gildisviði EMIR reglugerðar nr. 648/2012
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611261 Reglugerð (EB) nr. 1003/2013 um gjöld sem ESMA er heimilt að leggja á afleiðuviðskiptaskrár
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611262 Reglugerð (EB) nr. 1247/2012 um tæknileg viðmið um form og tíðni tilkynninga til afleiðuviðskiptaskrár um afleiðuviðskipti
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611259 Reglugerð (EB) nr. 1248/2012 um form umsóknar um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611263 Reglugerð (EB) nr. 1249/2012 um tæknileg viðmið um form og aðferð sem miðlægir mótaðilar skulu varðveita upplýsingar um viðskipti
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611264 Reglugerð (EB) nr. 148/2013 um form og tíðni tilkynninga til afleiðuviðskiptaskrár um afleiðuviðskipti.
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612007 Reglugerð (EB) nr. 149/2013 um tæknileg viðmið um óbeina stöðustofnun, stöðustofnunarskylduna, opinbera skráningu upplýsinga, aðgengi að viðskiptavettvöngum, ófjárhagslega mótaðila og áhættuvarnir fyrir OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir í g
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612008 Reglugerð (EB) nr. 150/2013 um afleiðuviðskipti og tæknileg viðmið um upplýsingar sem fram skulu koma í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612009 Reglugerð (EB) nr. 151/2013 um afleiðuviðskipti og tæknileg viðmið um upplýsingar sem gera skal opinberar af afleiðuviðskiptaskrám og þau skilyrði sem uppfylla skal vegna söfnunar, samanburðar og aðgengis að gögnum
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612010 Reglugerð (EB) nr. 152/2013 um tæknileg viðmið um eiginfjárkröfur miðlægra mótaðila
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612011 Reglugerð (EB) nr. 153/2013 um tæknileg viðmið um kröfur sem gerðar eru til miðlægra mótaðila
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1701017 Reglugerð (EB) nr. 2016/1675 um athuganir á áhættusömum ríkjum utan EES þar sem veikleikar eru á eftirlit og aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612012 Reglugerð (EB) nr. 285/2014 um tæknileg viðmið um áhrif áhrif og gildissvið samninga og til að koma í veg fyrir tilraunir til að fara í kringum gildissvið reglna
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611257 Reglugerð (EB) nr. 345/2013 um áhættufjármagnssjóði.
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611258 Reglugerð (EB) nr. 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612013 Reglugerð (EB) nr. 484/2014 um tæknileg viðmið um fræðilegt fé miðlægra mótaðila
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612014 Reglugerð (EB) nr. 667/2014 um málsmeðferðarreglur ESMA við ákvörðun viðurlaga vegna brota afleiðuviðskiptaskrár á ákvæðum EMIR eða afleiddra gerða.
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612077 Reglugerð (EB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612076 Reglugerð (ESB) nr. 537/2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1610006 Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1611255 Reglugerð (ESB) nr. 876/2013 um tæknileg viðmið um ráð eftirlitsaðila vegna miðlægra mótaðila
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1604122 Reglugerð nr. 910/2014/ESB um rafræn skilríki og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaði.
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1703031 Tilskipun 2010/78/ESB um valdsvið Evrópski eftitlitsstofnunarinnar - Omnibus I
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1702190 Tilskipun 2014/59/ESB um viðbúnað og skilameðferð fjármálafyrirtækja
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1610007 Tilskipun nr. 2013/36/ESB um stofnun og starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612075 Tilskipun nr. 2014/56/ESB um breytingu á tilskipun 2006/43/8EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga
28.03.2017 Utanríkismálanefnd 1610051 Tilskipun nr. 2014/91/ESB - UCITS - stjórnsýslufyrirmæli um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum
27.03.2017 Fjárlaganefnd 1703296 Starfsáætlun fjárlaganefndar
27.03.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1701160 Stutt kynning á þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins í Þórshöfn í Færeyjum 25. -26. febrúar
27.03.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1703393 Áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Norður-Atlantshafssvæðið (NAUST)
27.03.2017 Velferðarnefnd 1703308 Fátækt á Íslandi
23.03.2017 Atvinnuveganefnd 1703283 Ferðaþjónusta á Siglufirði
23.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1611247 Eignasala Landsbankans hf. 2010 - 2016. Skýrsla til Alþingis
22.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702150 Erindi efnahags- og viðskiptanefndar til ríkisskattstjóra
21.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703244 Vernd tjáningarfrelsis
21.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1703201 Gæði lagasetningar
20.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703216 Fundur með sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
16.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703181 Staða samræmdra prófa
16.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1612074 Loftgæði á Íslandi. Umhverfi og heilsa. Skýrsla til Alþingis
16.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1603051 Meðhöndlun heimilisúrgangs. Skýrsla til Alþingis
16.03.2017 Utanríkismálanefnd 1612147 Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1032 sem ákvarðar niðurstöður sem gilda fyrir bestu aðgengilegu tækni (BAT) samkvæmt tilskipun nr. 2010/75/EU, fyrir járnlausan málmiðnað.
16.03.2017 Utanríkismálanefnd 1609081 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/403 frá 18. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 að því er varðar flokkun alvarlegra brota flutningsaðila (umferðaröryggi, flutningaöryggi)
16.03.2017 Utanríkismálanefnd 1610108 Reglugerð nr. 1257/2013 (EB) um endurvinnslu skipa
15.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703194 Heimsókn í Fangelsið á Hólmsheiði
15.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703065 Stefna um framtíðarskipulag fjármálakerfisins
15.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703029 Umsagnir um upptöku gerða í EES-samninginn
15.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1609140 Sjúkraflug á Íslandi. Skýrsla um eftirfylgni
15.03.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1703193 Heimsókn til Samgöngustofu
15.03.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1703192 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
14.03.2017 Fjárlaganefnd 1703166 Fjármögnun samgönguframkvæmda 2017
14.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1606146 Flutningur ríkisstarfsemi milli landshluta. Áhrifaþættir í vandasömu breytingaferli
14.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1611269 Sérstakur saksóknari. Skýrsla til Alþingis
14.03.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1611004 Vegagerðin Skipulag og samruni. Skýrsla til Alþingis
14.03.2017 Velferðarnefnd 1703173 Heimsókn til Íbúðalánasjóðs
14.03.2017 Velferðarnefnd 1703070 Húsnæðisbætur
13.03.2017 Velferðarnefnd 1703116 Heimsókn til Sambands íslenskra sveitarfélaga
12.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703170 Áætlun um afnám hafta
12.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1703171 Ósk um áheyrn að tilteknu máli.
10.03.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1703061 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EFTA um fríverslunarmál 22. mars.
10.03.2017 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1703063 Kosning formanns
10.03.2017 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1703062 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB 23. mars
10.03.2017 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1703064 Önnur mál
09.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703081 Starfið framundan
08.03.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1703066 Kynning á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um Ísland og loftslagsmál
08.03.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1703067 Samgöngumál
08.03.2017 Velferðarnefnd 1703069 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975
07.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1703048 Framkvæmd laga nr. 66/2012 um heiðurslaun listamanna
07.03.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1702156 Öryggi í miðborg Reykjavíkur
07.03.2017 Atvinnuveganefnd 1612021 Störf fastanefnda
07.03.2017 Utanríkismálanefnd 1703051 Fríverslunarmál
07.03.2017 Utanríkismálanefnd 1703050 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 17. mars 2017
07.03.2017 Utanríkismálanefnd 1309090 Reglugerð ESB nr 391/2009 - eftirlit með skipum
06.03.2017 Velferðarnefnd 1703040 Uppbygging Landspítala
01.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702126 Drög að eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki
01.03.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1608037 Framvinda við úrvinnslu stöðugleikaeigna
01.03.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1702254 Heimsókn til Landsnets
01.03.2017 Velferðarnefnd 1702257 Málefni hjúkrunarheimila
28.02.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1702246 Heimsókn í Háskóla Íslands
28.02.2017 Atvinnuveganefnd 1702229 Heimsókn til Hafrannsóknastofnunar
28.02.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1702247 Heimsókn til ríkisendurskoðanda og Ríkisendurskoðunar, Bríetartúni 7
28.02.2017 Utanríkismálanefnd 1607008 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
28.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702244 Norðurslóðamál
27.02.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702226 Kynning á starfi fjármálastöðugleikaráðs, kerfisháættunefndar og þjóðhagsráðs og á stöðu og horfum í efnahagsmálum og á fjármálamarkaði
27.02.2017 Velferðarnefnd 1702230 Heimsókn til Öryrkjabandalags Íslands
23.02.2017 Atvinnuveganefnd 1702199 Kynning á starfsemi Hafrannsóknastofnunar
23.02.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509181 Reglugerð (ESB) nr. 788/2014 - útfærsla á reglugerð (EB) nr. 391/2009 um skipaeftirlit
23.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702194 Varnarmálaráðherrafundur NATO
23.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702195 Varnaræfingar á Íslandi 2017
23.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702193 Öryggisvottun utanríkismálanefndar
22.02.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702149 Skýrsla peningastefnunefndar
22.02.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702147 Ákvörðun um hvort fundur um skýrslu peningastefnunefndar verði opinn
22.02.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1702171 Kynning á tilgangi og hlutverki rammaáætlunar
22.02.2017 Velferðarnefnd 1701072 Kosning 2. varaformanns
22.02.2017 Velferðarnefnd 1702157 Skýrsla Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
21.02.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1701168 Kynning á þingmálaskrá
21.02.2017 Atvinnuveganefnd 1702151 Kynning á starfi Ferðamálastofu
21.02.2017 Utanríkismálanefnd 1508002 Viðskipti Íslands og Rússlands.
20.02.2017 Velferðarnefnd 1702026 Leiðrétting laga nr. 116/2016 um breyt. á l. um almannatryggingar o.fl.
17.02.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702146 Verkfall sjómanna.
10.02.2017 Fjárlaganefnd 1608013 Kynning á starfsemi Fjármálaráðs
09.02.2017 Atvinnuveganefnd 1702097 Kynning frá Landssambandi smábátaeigenda
08.02.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1702062 Heimsókn til ríkisskattstjóra
08.02.2017 Umhverfis- og samgöngunefnd 1702070 Frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
07.02.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1702058 Kl. 9:40 Heimsókn til Útlendingastofnunar, Skógarhlíð 6
07.02.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1702042 Fjárhagsáætlun Vestnorræna ráðsins 2017
07.02.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1701162 Kynning á starfi Vestnorræna ráðsins.
07.02.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1702043 Ályktanir Vestnorræna ráðsins
07.02.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1702059 Þýðingar og túlkun í starfi Vestnorræna ráðsins
07.02.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1702030 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis
07.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702060 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar.
07.02.2017 Utanríkismálanefnd 1702055 Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Samanburður á Íslandi og Noregi.
02.02.2017 Atvinnuveganefnd 1701156 Kynning á þingmálum
02.02.2017 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1701159 Kosning formanns og varaformanns
02.02.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1702015 Hlutverk og störf stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
02.02.2017 Utanríkismálanefnd 1701167 Tilskipun Trumps Bandaríkjaforseta um ferðabann
01.02.2017 Fjárlaganefnd 1701171 Styrkveitingar úr afrekssjóði Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
01.02.2017 Fjárlaganefnd 1701173 Yfirlit skattastyrkja
01.02.2017 Velferðarnefnd 1701174 Klíníkin Ármúla
31.01.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1701165 Heimsókn til Menntamálastofnunar
31.01.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1701148 Kosning formanns og varaformanns
31.01.2017 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1701149 Kynning á Evrópuráðsþinginu
31.01.2017 Utanríkismálanefnd 1701163 Kynning á starfi utanríkismálanefndar
26.01.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1701116 Kosning 1. og 2. varaformanns
26.01.2017 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1701115 Kosning formanns
26.01.2017 Atvinnuveganefnd 1701118 Kosning 1. og 2. varaformanns
26.01.2017 Atvinnuveganefnd 1701117 Kosning formanns
26.01.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1701123 Kosning formanns og varaformanns
26.01.2017 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1701124 Kynning á starfi þingmannanefnda EFTA og EES.
26.01.2017 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1701130 Kosning formanns og varaformanns
26.01.2017 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1701131 Önnur mál
26.01.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1701129 Kosning formanns og varaformanns
26.01.2017 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1602065 Önnur mál.
26.01.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1701121 Kosning 1. og 2. varaformanns
26.01.2017 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1701120 Kosning formanns
26.01.2017 Utanríkismálanefnd 1701113 Kosning 1. og 2. varaformanns
26.01.2017 Utanríkismálanefnd 1701112 Kosning formanns
26.01.2017 Velferðarnefnd 1701059 Frestun á gildistöku laga nr. 77/2016, um breytingu á lögum um sjúkratryggingar
25.01.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1701064 Kosning 1. og 2. varaformanns
25.01.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1701063 Kosning formanns
25.01.2017 Fjárlaganefnd 1701066 Kosning 1. og 2. varaformanns
25.01.2017 Fjárlaganefnd 1701065 Kosning formanns
25.01.2017 Fjárlaganefnd 1612020 Verkefni og verklag fjárlaganefndar
25.01.2017 Íslandsdeild NATO-þingsins 1701067 Kosning formanns og varaformanns
25.01.2017 Íslandsdeild NATO-þingsins 1701068 Kynning á starfi NATO-þingsins
25.01.2017 Velferðarnefnd 1701071 Kosning formanns
20.01.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1701015 Eignir Íslendinga á aflandssvæðum. Skýrsla
20.01.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1701047 Kosning 2. varaformanns
20.01.2017 Efnahags- og viðskiptanefnd 1701048 Tillaga um að hafa 4. dagskrárlið opinn fyrir fréttamenn
22.12.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1611009 Önnur mál
22.12.2016 Fjárlaganefnd Fundargerð 1611024 Fundargerð
22.12.2016 Fjárlaganefnd 1611025 Önnur mál
21.12.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1612109 Heiðurslaun listamanna 2017
21.12.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1610015 Málefni útlendinga
21.12.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1612108 Veiting ríkisborgararéttar
21.12.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1612114 Framlenging á samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð
21.12.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd Fundargerð 1611012 Fundargerð
21.12.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1611013 Önnur mál
13.12.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1612064 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
08.12.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1612029 Skipulag á vinnu efnahags- og viðskiptanefndar
07.12.2016 Fjárlaganefnd 1612019 Ný hugsun - nýtt verklag
12.10.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1509034 Fundargerð
12.10.2016 Utanríkismálanefnd 1509027 Önnur mál
10.10.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509013 Fundargerð
10.10.2016 Atvinnuveganefnd 1610040 Störf nefndarinnar
10.10.2016 Atvinnuveganefnd 1509031 Önnur mál
07.10.2016 Atvinnuveganefnd 1509030 Fundargerð
07.10.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509024 Fundargerð
07.10.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509025 Önnur mál
05.10.2016 Fjárlaganefnd 1509044 Fundargerð
05.10.2016 Fjárlaganefnd 1509045 Önnur mál
04.10.2016 Utanríkismálanefnd 1509026 Fundargerð
27.09.2016 Velferðarnefnd 1609095 Breyting á lögum um almennar íbúðir, nr. 52/2016 (staða stofnframlaga)
26.09.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509022 Fundargerð
26.09.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1608069 Meðferð mála í stjórnsýslunni
26.09.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509023 Önnur mál
22.09.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1609108 Undirbúningur fyrir haustfund ÖSE-þingsins í Skopje 29. september til 2. október 2016
21.09.2016 Fjárlaganefnd 1609076 Einkavæðing bankanna hin síðari
21.09.2016 Fjárlaganefnd 1604204 Fjárhagsstaða framhaldsskóla
20.09.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1609073 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Stokkhólmi
20.09.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1609072 Tillaga að bréfi frá Íslandsdeildinni til skrifstofu Norðurlandaráðs um íslenska starfsmenn á sameiginlegri upplýsingadeild Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar
20.09.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1510137 Önnur mál.
20.09.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1609074 Þátttaka Íslandsdeildar á Norðurlandaráðsþingi í Kaupmannahöfn
20.09.2016 Utanríkismálanefnd 1609085 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. september
19.09.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1608036 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2015
16.09.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1609078 Upplýsingafundur um skattlagningu kaupauka
14.09.2016 Fjárlaganefnd 1603034 Framkvæmd fjárlaga 2016
14.09.2016 Fjárlaganefnd 1604203 Skýrsla um einkavæðingu bankanna hin síðari.
13.09.2016 Utanríkismálanefnd 1607021 Reglug 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og vottun losunar á koldíoxíði frá sjóflutningum
12.09.2016 Fjárlaganefnd 1609050 Kynning á skýrslu ráðgjafarfyrirtækisins McKinsey um Landspítalann
07.09.2016 Atvinnuveganefnd 1609027 Stjórn fiskveiða
07.09.2016 Velferðarnefnd 1609042 Heimsókn í velferðarráðuneytið
06.09.2016 Utanríkismálanefnd 1608052 Aflétting stjórnskipulegs fyrirvara
05.09.2016 Fjárlaganefnd 1608078 Útboðsmál Vegagerðarinnar
01.09.2016 Atvinnuveganefnd 1608077 Kynning á tillögum verkefnastjórnar rammaáætlunar
31.08.2016 Fjárlaganefnd 1608072 Sala á landi ríkisins í Skerjafirði
31.08.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1608075 Jarðskjálftar við Kötlu
31.08.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1608070 Þeistareykjarlína 1 og Kröflulína 4
31.08.2016 Velferðarnefnd 1608068 Endurskoðun á lögum um greiðsluaðlögun
30.08.2016 Atvinnuveganefnd 1608071 Staða sauðfjárbænda og verð afurða
30.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404077 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna
29.08.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1607014 Skýrsla peningastefnunefndar 2016
29.08.2016 Fjárlaganefnd 1608067 Álit fjárlaganefndar vegna endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar á ríkisreikningi 2014.
25.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1608035 Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarétt o.fl.)
25.08.2016 Utanríkismálanefnd 1608051 Málefni Sameinuðu þjóðanna
24.08.2016 Fjárlaganefnd 1608041 Fasteignaumsýsla ríkisins
24.08.2016 Fjárlaganefnd 1606100 Ríkisreikningur fyrir árið 2015
24.08.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1608044 Málefni Reykjavíkurflugvallar
24.08.2016 Velferðarnefnd 1608029 Staða þingmannamála í nefndinni
18.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1511239 Þjónustusamningur ríkisins við Farice ehf. Skýrsla um eftirfylgni
17.08.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1608020 Gjaldeyrisútboð Seðlabanka 16. júní 2016
17.08.2016 Velferðarnefnd 1511234 Mál hjá velferðarnefnd
16.08.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1608010 Kosning varaformanns
16.08.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1608012 Þátttaka á Fundi fólksins við Norræna húsið 2.-3. september
16.08.2016 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1608011 Þátttaka á fundi BSPC í Ríga 28. - 30. ágúst
16.08.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1608019 Undirbúningur fyrir ársfund Vestnorræna ráðsins í Qaqortoq á Grænlandi 20.-25. ágúst 2016.
16.08.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1511150 Önnur mál.
16.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1605118 Eftirlit Tryggingastofnunar með bótagreiðslum. Skýrsla um eftirfylgni.
16.08.2016 Utanríkismálanefnd 1607031 Ástandið í Tyrklandi
12.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1605099 Málefni skuldara
11.08.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1608008 Staða mála
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1511009 Eftirlit með skuldum og fjármagnskostnaði ríkisstofnana. Skýrsla um eftirfylgni
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1606118 Innkaupastefna ráðuneyta. Skýrsla um eftirfylgni
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1511008 Ríkisábyrgðir og endurlán ríkissjóðs. Skýrsla til Alþingis
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1605017 Stuðningur við atvinnu- og byggðaþróun. Skýrsla um eftirfylgni
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1606119 Verktakagreiðslur hjá Fasteignaskrá. Skýrsla um eftirfylgni
11.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604226 Þjóðskrá Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
11.08.2016 Velferðarnefnd 1608006 Áform fjárfesta um uppbyggingu einkasjúkrahúss í Mosfellsbæ
10.08.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509135 Starfið framundan
06.07.2016 Utanríkismálanefnd 1607006 Leiðtogafundur NATO í Varsjá 8.-9. júlí
10.06.2016 Utanríkismálanefnd 1606057 Samráðsfundur
09.06.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1606037 Eftirlit með lögreglu o.fl.
06.06.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1606033 Heimsókn í Sjávarklasann
01.06.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1605156 Veiting ríkisborgararéttar.
31.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1602103 Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (ORRI) - Uppfærsla 2010
31.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1603043 Reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Eftirfylgniskýrsla
31.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1511108 Rekstur og fjárhagsstaða Ábyrgðasjóðs launa. Skýrsla um eftirfylgni
27.05.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1605125 Frv. til laga um breyt. á lögum vegna samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms
27.05.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1605133 Verkefnastaða nefndar
26.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1605098 Ályktun Alþingis frá 7. nóv. 2012 um rannsókn á einkavæðingu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf.
25.05.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1604142 Ársfundur ÖSE-þingsins í Tiblisi 1-5. júlí 2016.
24.05.2016 Atvinnuveganefnd 1601045 Meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla skv. 5. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006.
24.05.2016 Utanríkismálanefnd 1605100 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 3. júní 2016.
20.05.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1605095 Upplýsingafundur.
20.05.2016 Fjárlaganefnd 1605091 Umönnunargreiðslur Tryggingastofnunar
20.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604192 Umboðsmaður Alþingis - tilkynning um meinbugi á lögum
19.05.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 1604109 Aðgerðir gegn skattaskjólum
12.05.2016 Atvinnuveganefnd 1605041 Lög um stjórn fiskveiða
12.05.2016 Utanríkismálanefnd 1603133 Ferð nokkurra þingmanna utanríkismálanefndar til Japan.
11.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604205 Mótvægisaðgerðir vegna samdráttar þorskveiðiheimilda árið 2007. Skýrsla um eftirfylgni
11.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604191 Skipulag og úrræði í fangelsismálum. Skýrsla um eftirfylgni
11.05.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604190 Vinnueftirlit ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
10.05.2016 Utanríkismálanefnd 1605032 Leiðtogafundur Norðurlanda og Bandaríkjanna.
09.05.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1605018 Hádegisfundur með japanska sendiherranum.
09.05.2016 Fjárlaganefnd 1605014 Heimsókn fjárlaganefndar til Listaháskóla Íslands
09.05.2016 Fjárlaganefnd 1605013 Heimsókn tékknesku fjárlaganefndarinnar til Íslands
03.05.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1605005 Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna
27.04.2016 Fjárlaganefnd 1604189 Fjárhagsstaða framhaldsskóla
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1601040 Fjárveitingar til Fullorðinsfræðslu fatlaðs fólks. Skýrsla
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1603092 Samningamál SÁÁ. Skýrsla um eftirfylgni
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1602145 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna (SRA). Skýrsla um eftirfylgni
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1603181 Stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færni. Skýrsla um eftirfylgni
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604056 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2015
27.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604057 Þjónustusamningar við öldrunarheimili. Skýrsla um eftirfylgni
27.04.2016 Utanríkismálanefnd 1504080 Tilskipun um endurnot / endurnýtingu opinberra upplýsinga. 2013/37/Eu
26.04.2016 Utanríkismálanefnd 1604180 Fundur Sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. apríl 2016
25.04.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1507033 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis 2015
25.04.2016 Fjárlaganefnd 1604183 Fjármál Íbúðarlánasjóðs
25.04.2016 Fjárlaganefnd 1604182 Uppgjör tryggingafélaga
20.04.2016 Fjárlaganefnd 1602110 Útboð á Herjólfi
19.04.2016 Utanríkismálanefnd 1405117 Tilskipun 2013/37/ESB er varðar endurnot opinberra upplýsinga.
18.04.2016 Fjárlaganefnd 1604148 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
14.04.2016 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1604117 Aprílþing Evrópuráðsins 18.-22. apríl 2016.
14.04.2016 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1604116 Kjör varaformanns Íslandsdeildar
14.04.2016 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1604118 Önnur mál.
14.04.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1604141 Samráðsfundur Norður- og Eystrasaltslandanna innan þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í Reykjavík 2-3. maí 2016.
14.04.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1604001 Aflandsfélög, hæfi ráðherra o.fl.
13.04.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1601119 Drög að breytingum á byggingarreglugerð
12.04.2016 Utanríkismálanefnd 1409134 Landgrunnsmál.
12.04.2016 Utanríkismálanefnd 1510059 Staða Schengensamstarfsins og flóttamannavandinn í Evrópu.
18.03.2016 Atvinnuveganefnd 1603117 Frumvarp nefndar um breyt. á raforkulögum
18.03.2016 Atvinnuveganefnd 1603037 Frumvarp nefndar um hitaveitur
18.03.2016 Atvinnuveganefnd 1603148 Reglugerð um grásleppuveiðar.
18.03.2016 Atvinnuveganefnd 1603149 Staðan á loðnuveiðum.
17.03.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1603125 Heimsókn til Héraðssaksóknara
17.03.2016 Utanríkismálanefnd 1601062 Reglugerð (ESB) nr. 2015/2120 (TSM - Telecom Single Market)
16.03.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1511032 Upplýsingafundur með félagi rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK).
16.03.2016 Fjárlaganefnd 1603123 Lög um opinber fjármál
16.03.2016 Fjárlaganefnd 1406012 Opinber innkaup
15.03.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1603116 Málefni tónlistarskóla
15.03.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1602118 Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga. Annað og þriðja þjónustustig. Skýrsla til Alþingis
15.03.2016 Utanríkismálanefnd 1603113 Fundur Sameiginlegu EES-nefndarinnar 18. mars 2016
14.03.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1603084 Gjalddagar aðflutningsgjalda á gjaldfresti.
14.03.2016 Fjárlaganefnd 1601082 Salan á Borgun
14.03.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1603093 Málefni Hvalfjarðargangna
10.03.2016 Atvinnuveganefnd 1603052 Frumvarp nefndar um tengingu við dreifikerfi raforku.
10.03.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1603047 Málefni tryggingafélaganna.
10.03.2016 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1602012 Norrænn samráðsfundur 2. mars nk.
10.03.2016 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1602011 Vorþing IPU 19.-23. mars nk.
10.03.2016 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1509155 Önnur mál
04.03.2016 Fjárlaganefnd 1603030 Eftirlit með hlutafélögum í eigu ríkisins 2016
03.03.2016 Fjárlaganefnd 1602151 Heimsókn til Þjóðskjalasafns Íslands
03.03.2016 Fjárlaganefnd 1602152 Heimsókn í fangelsið á Hólmsheiði
03.03.2016 Utanríkismálanefnd 1603015 Heimsókn þingmanna í höfuðstöðvar Atlantshafsbandalagsins.
02.03.2016 Fjárlaganefnd 1602149 Búvörusamningar
02.03.2016 Velferðarnefnd 1511064 Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki.
01.03.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1406049 Starf stjórnarskrárnefndar
01.03.2016 Utanríkismálanefnd 1310235 Reglugerð (ESB) nr. 734/2013 er varðar eftirlit með ríkisaðstoð
01.03.2016 Utanríkismálanefnd 1506059 Tilskipanir 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB er varða opinber innkaup
01.03.2016 Utanríkismálanefnd 1511195 Tilskipun 2014/26/ESB um höfundarétt og leyfisveitingu fyrir netafnot tónlistar
29.02.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1602140 Rannsókn kjörbréfs.
29.02.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1602137 Umferðaröryggismál
24.02.2016 Fjárlaganefnd 1602102 Innheimtumál ríkissjóðs
24.02.2016 Velferðarnefnd 1602111 Málefni heilsugæslunnar
23.02.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1602027 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, með síðari breytingum (úrskurðarnefnd og fjölgun nefndarmanna)
23.02.2016 Utanríkismálanefnd 1512142 Framkvæmdaákvörðun nr. 2015/2119/ESB um niðurstöður fyrir bestu aðgengilegu tækni (BAT)
23.02.2016 Utanríkismálanefnd 1512153 Framkvæmdaákvörðun nr. 2015/2398/ESB um skipaniðurrifsstöðvar
18.02.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1601096 Samningar ríkisins vegna sjúkrahótels í Ármúla. Skýrsla til Alþingis
17.02.2016 Fjárlaganefnd 1511131 Endurskoðun ríkisreiknings 2014. Skýrsla til Alþingis.
17.02.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1602063 Drög að ályktun fyrir ársfund ÖSE-þingsins í Tíblisi 1.-5. júlí 2016.
17.02.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1602061 Kjör varaformanns Íslandsdeildar
17.02.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1602064 Vetrarfundur ÖSE-þingsins í Vín 25-26. febrúar 2016.
17.02.2016 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu 1602062 Þátttaka í kosningaeftirliti ÖSE-þingsins
17.02.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1602078 Stjórnstöð ferðamála.
11.02.2016 Utanríkismálanefnd 1602060 Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna.
03.02.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1602018 Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 14/2015.
03.02.2016 Fjárlaganefnd 1602004 Dómsmál vegna tollkvóta
03.02.2016 Fjárlaganefnd 1601094 Vaxtakostnaður vegna stofnunar Arion banka
03.02.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1602017 Kynning á starfsemi GPO ehf. (Græn plast olía)
03.02.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1602016 Öryggisstig Akureyrarflugvallar
02.02.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1503119 Málefni útlendinga.
02.02.2016 Atvinnuveganefnd 1601112 Aflaregla í loðnu
01.02.2016 Fjárlaganefnd 1601097 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð á Eskifirði
01.02.2016 Fjárlaganefnd 1601098 Opinberar framkvæmdir, skilamat Framkvæmdasýslu ríkisins
28.01.2016 Utanríkismálanefnd 1601091 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. febrúar 2016
27.01.2016 Fjárlaganefnd 1601060 Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum
27.01.2016 Fjárlaganefnd 1411020 Rekstrarafkoma og fjárhagsstaða hjúkrunarheimila á árinu 2013, skýrsla
27.01.2016 Velferðarnefnd 1601031 Upptaka nýrra S-merktra lyfja
26.01.2016 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1601063 Meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu, skýrsla nefndar innanríkisráðherra
26.01.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1601036 Kjör varaformanns Íslandsdeildar.
26.01.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1601038 Samstarf við Arctic Circle.
26.01.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1601039 Vestnorræn kvennaráðstefna.
26.01.2016 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1601037 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Grindavík 28.-31. janúar 2016
26.01.2016 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1601067 Undirbúningur fundar sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB 9. febrúar nk.
26.01.2016 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1601068 Önnur mál
25.01.2016 Efnahags- og viðskiptanefnd 1601026 Eignarhald og sala á Landsbankanum hf.: Stöðuskýrsla varðandi fyrirhugaða sölumeðferð.
21.01.2016 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1506102 Orri-Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. Undirbúningur og innleiðing. Skýrsla um eftirfylgni
21.01.2016 Utanríkismálanefnd 1410005 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir vegna Úkraínu
20.01.2016 Umhverfis- og samgöngunefnd 1601035 Heimsókn til Íslandspóst
19.01.2016 Utanríkismálanefnd 1509004 Reglugerð (ESB) 2015/340 er varðar tæknikröfur og ferli tengd réttindum flugumferðarstjóra skv. reglugerð (ESB) nr. 216/2008
19.01.2016 Utanríkismálanefnd 1601033 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins
19.01.2016 Utanríkismálanefnd 1510031 Tilskipun 2014/30/ESB um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsamhæfi
19.01.2016 Utanríkismálanefnd 1510052 Tilskipun 2014/34/ESB er varðar búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar á sprengihættustöðum
19.01.2016 Utanríkismálanefnd 1510038 Tilskipun 2014/35/ESB um samræmingu laga aðildarríkjanna um markaðssetningu raffanga innan ákveðinna spennumarka
14.01.2016 Velferðarnefnd 1601017 Frumvörp á sviði húsnæðismála og kjarasamningar.
19.12.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd Frumkvæðismál 1512119 Upplýsingar um útlendingamál
19.12.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1411138 Veiting ríkisborgararéttar.
19.12.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509014 Önnur mál
19.12.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1509035 Önnur mál
19.12.2015 Velferðarnefnd 1509028 Fundargerð
19.12.2015 Velferðarnefnd 1509029 Önnur mál
17.12.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1512154 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013, með síðari breytingum (reikningsár og frestun gildsitöku).
10.12.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1503105 Málefni útlendinga og innflytjenda á Íslandi. Skýrsla
10.12.2015 Utanríkismálanefnd 1512091 Kynning sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á stöðu samninga um uppsjávarveiði.
09.12.2015 Velferðarnefnd 1512085 Fjöldatakmarkanir á greiðsluþátttöku vegna lyfja.
09.12.2015 Velferðarnefnd 1512054 Kynning á úttekt á íslensku heilbrigðiskerfi með sérstakri áherslu á stöðu heilsugæslunnar.
08.12.2015 Atvinnuveganefnd 1512080 Horfur í framleiðslu og vinnslu mjólkurafurða.
08.12.2015 Utanríkismálanefnd 1512079 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11. desember 2015
03.12.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509190 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014
30.11.2015 Velferðarnefnd 1511189 Samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð.
27.11.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1511224 Heiðurslaun listamanna 2016
26.11.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1511209 Nemendafjöldi í framhaldsskólum.
26.11.2015 Utanríkismálanefnd 1511210 Fundur utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins
26.11.2015 Utanríkismálanefnd 1511031 Tilskipun 2014/60/ESB er varðar skil á menningarminjum
26.11.2015 Utanríkismálanefnd 1509157 Tilskipun 2014/95/ESB um breytingu á tilskipun 2013/34/ESB er varðar ársreikninga
26.11.2015 Utanríkismálanefnd 1511211 Þátttaka Íslands í atkvæðagreiðslu um ályktun um að banna kjarnorkuvopn í fyrstu nefnd Sameinuðu þjóðanna
25.11.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1511204 Breytingartillaga við 3. mgr. 103. gr. a.
25.11.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1511203 Loftslagsráðstefnan í París
25.11.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1511202 Málefni Vaðlaheiðargangna
24.11.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1511194 Fjárhagsleg áhrif vegna breytinga á ákæruvaldinu v. laga nr. 47/2015.
23.11.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1510157 Sala fasteigna og skipa
23.11.2015 Velferðarnefnd 1511188 Sumardvalarheimili fyrir fatlað fólk.
19.11.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1506072 Landhelgisgæsla Íslands. Verkefni erlendis. Skýrsla um eftirfylgni
19.11.2015 Utanríkismálanefnd 1511167 Hryðjuverkin í París.
17.11.2015 Atvinnuveganefnd 1511153 Tillögur Landssambands smábátaeigenda
17.11.2015 Atvinnuveganefnd 1511151 Veiðigjöld
17.11.2015 Atvinnuveganefnd 1511152 Úthlutun byggðakvóta
17.11.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1511148 Kjör varaformanns.
17.11.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1511147 Starf Vestnorræna ráðsins frá ársfundi í ágúst sl. til dagsins í dag.
17.11.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1511146 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Grindavík 28. janúar til 1. febrúar 2016.
16.11.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1511139 Kynning á þjóðhagsspá
12.11.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1510054 Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405022 Framseld reglugerð (ESB) nr. 665/2013 frá 3. maí 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar ryksuga.
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405010 Reglugerð (EB) nr. 80/2009, er varðar tölvufarskráningarkerfi
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405013 Reglugerð (ESB) nr. 801/2013, er varðar kröfur varðandi visthönnun raf- og rafeindatækja til heimilis- og skrifstofunota
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405014 Reglugerð (ESB) nr. 811/2013, er varðar orkumerkingar hitara fyrir rými
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405012 Reglugerð (ESB) nr. 812/2013, er varðar orkumerkingar vatnshitara
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405023 Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 617/2013 frá 26. júní 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun tölva og netþjóna.
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405024 Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 666/2013 frá 8. júlí 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun ryksuga.
12.11.2015 Utanríkismálanefnd 1405015 Ákvörðun 2013/633/ESB, er varðar veitingu umhverfismerkis ESB fyrir raf- eða gasdrifnar varmadælur
11.11.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1509323 Stöðugleikaskilyrði, stöðugleikaskattur og afnám hafta
11.11.2015 Velferðarnefnd 1509131 Málefni eldri borgara.
10.11.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509007 Málefni flóttamanna á Íslandi.
09.11.2015 Velferðarnefnd 1511063 Heimsókn til Sjúkratrygginga Íslands.
06.11.2015 Velferðarnefnd 1511037 Heimsókn til Íbúðalánasjóðs.
05.11.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1510002 Landsnet hf. Hlutverk, eignarhald og áætlanir. Skýrsla til Alþingis
05.11.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1505076 Náttúruminjasafn Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
05.11.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1505106 Staða barnaverndarmála á Íslandi. Skýrsla til Alþingis
05.11.2015 Utanríkismálanefnd 1503137 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir.
03.11.2015 Utanríkismálanefnd 1502054 Staða Íslands í loftslagsmálum.
03.11.2015 Utanríkismálanefnd 1509009 Tilskipun 2010/31/ESB er varðar orkunýtingu bygginga
29.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510222 Aðbúnaður dýra
29.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510221 Slysavarnarmál sjómanna
29.10.2015 Fjárlaganefnd 1510105 Ríksútvarpið, fjárhagsmálefni
29.10.2015 Velferðarnefnd 1510223 Kynning á breytingum á bifreiðum fyrir fatlað fólk og velferðartækni.
28.10.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1510220 Kynning ráðherra á undanþágum frá gjaldeyrishöftum sbr. 13.gr. o l. nr. 87/1992 um gjaldeyrismál.
22.10.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1510155 Núverandi ógnir við borgaraleg réttindi kvenna.
22.10.2015 Utanríkismálanefnd 1510159 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 30. október 2015
20.10.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1510134 Refsirammi í fíkniefnamálum.
20.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510139 Kynning á starfsemi Marine Stewardship Council (MSC).
20.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510138 Kynning á starfsemi Sjávarklasans.
20.10.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1510136 Undirbúningur Norðurlandaráðsþings 2015.
19.10.2015 Fjárlaganefnd 1510106 Sala hlutabréfa í Símanum
19.10.2015 Velferðarnefnd 1510129 Forvarnir vegna lífsstílssjúkdóma með sérstakri áherslu á sykursýki.
15.10.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1405066 Hvítbók um umbætur í menntun.
14.10.2015 Velferðarnefnd 1510049 Flutningur á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga.
13.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510087 Rannsókn sjóslysa
13.10.2015 Utanríkismálanefnd 1509011 Tilskipun 2014/40/ESB er varðar framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum
13.10.2015 Utanríkismálanefnd 1510085 Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 106/2015 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara).
09.10.2015 Fjárlaganefnd 1510064 Fjárhagsmálefni Isavia
08.10.2015 Atvinnuveganefnd 1509053 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra
07.10.2015 Velferðarnefnd 1510012 Starf velferðarnefndar í vetur
06.10.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509319 Skipun hæstaréttardómara.
06.10.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1410273 Árlegur samráðsfundur um stöðu löggæslumála í landinu
06.10.2015 Atvinnuveganefnd 1510017 Samningar við ESB um viðskipti með landbúnaðarvörur
06.10.2015 Atvinnuveganefnd 1509278 Verndar- og orkunýtingaráætlun skv. lögum nr. 48/2011
06.10.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509052 Dvalarheimili aldraðra. Rekstur og starfsemi 2006-11. Skýrsla um eftirfylgni
06.10.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1505054 Rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila 2008-2010. Skýrsla um eftirfylgni
06.10.2015 Utanríkismálanefnd 1510011 Kosning 1. varaformanns.
06.10.2015 Þingskapanefnd 1310220 Endurskoðun þingskapa.
06.10.2015 Þingskapanefnd 1510004 Önnur mál.
05.10.2015 Velferðarnefnd 1509049 Kosning 2. varaformanns.
25.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509281 Staða fangelsismála á Íslandi.
24.09.2015 Íslandsdeild NATO-þingsins 1509297 Ársfundur í Stavanger 9.-12. október
24.09.2015 Íslandsdeild NATO-þingsins 1509298 Önnur mál.
24.09.2015 Utanríkismálanefnd 1509279 Ákvörðun Reykjavíkurborgar um að sniðganga ísraelskar vörur.
23.09.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1509260 Gerð griðareglna og úttekt á úrræðum skattyfirvalda til að sporna gegn skattsvikum
23.09.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509274 Rannsókn kjörbréfs
23.09.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509256 Geislavirk spilliefni við Reykjanesvirkjun.
23.09.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509257 Heimsókn forstjóra Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA).
22.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509217 Heimsókn til Háskólans í Reykjavík
22.09.2015 Utanríkismálanefnd 1509229 Öryggis- og varnarmálastefna Noregs.
22.09.2015 Utanríkismálanefnd 1509228 Þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
21.09.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1509218 Kosning 1. varaformanns
21.09.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509220 Staðan í ferðamannamálum
21.09.2015 Velferðarnefnd 1509216 Þingmálaskrá félags- og húsnæðismálaráðherra
17.09.2015 Utanríkismálanefnd 1509163 Fundur sameiginlegu EES nefndarinnar 25. september 2015
17.09.2015 Utanríkismálanefnd 1509164 Kosning formanns
16.09.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1509139 Heimsókn til Samgöngustofu.
15.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509056 Heimsókn til Háskóla Íslands
15.09.2015 Atvinnuveganefnd 1509111 Heimsókn í Hús atvinnulífsins
15.09.2015 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1509153 Haustþing 17.-21. október
15.09.2015 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1509152 Norrænn fundur 28. september
15.09.2015 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1509154 Ályktun Birgittu Jónsdóttur
15.09.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1509134 Kosning 1. varaformanns
14.09.2015 Fjárlaganefnd 1412064 Endurskoðun ríkisreiknings 2013. Skýrsla til Alþingis
14.09.2015 Velferðarnefnd 1409019 Fundargerðir velferðarnefndar frá 144. þingi
10.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509046 Kosning 1. varaformanns.
10.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1509032 Kynning á þingmálaskrá innanríkisráðherra.
03.09.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1306055 Önnur mál
03.09.2015 Velferðarnefnd 1306072 Önnur mál
28.08.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1501097 Frumvarp til laga um náttúruvernd.
25.08.2015 Atvinnuveganefnd 1508034 Málefni mjólkuriðnaðarins.
24.08.2015 Fjárlaganefnd 1501076 Framkvæmd fjárlaga 2015
24.08.2015 Fjárlaganefnd 1409020 Fundargerðir fjárlaganefndar á 144. þingi
24.08.2015 Fjárlaganefnd 1508031 Opinberar framkvæmdir 2015-2017
24.08.2015 Fjárlaganefnd 1409051 Önnur mál
24.08.2015 Utanríkismálanefnd 1409024 Fundargerð
24.08.2015 Utanríkismálanefnd 1508035 Staða dómsmála gegn TIF.
24.08.2015 Utanríkismálanefnd 1306070 Önnur mál
14.08.2015 Utanríkismálanefnd 1508011 Aðgerðir þjóðþinga til að minnast þess að sjötíu ár eru liðin frá kjarnorkuárásunum á Hiroshima og Nagasaki.
21.07.2015 Velferðarnefnd 1507042 Viðbrögð stjórnvalda vegna uppsagna heilbrigðisstarfsfólks og kjaramála heilbrigðisstétta
16.07.2015 Utanríkismálanefnd 1507040 Uppbyggingarsjóður EES 2014-2019.
16.07.2015 Utanríkismálanefnd 1507041 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2015 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara).
03.07.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1507013 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Færeyjum 10.-14. ágúst nk.
03.07.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1312011 Önnur mál.
03.07.2015 Utanríkismálanefnd 1507014 Greinargerð stjórnvalda til EFTA-dómstólsins í máli innstæðutryggingasjóða Bretlands og Hollands gegn TIF
02.07.2015 Utanríkismálanefnd 1506106 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júlí 2015
02.07.2015 Utanríkismálanefnd 1506036 Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er varða aukaafurðir úr dýrum
01.07.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409028 Fundargerð
01.07.2015 Atvinnuveganefnd 1409021 Fundargerð.
30.06.2015 Fjárlaganefnd 1506101 Framkvæmd fjárlaga árið 2014
30.06.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409026 Fundargerð
30.06.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409025 Fundargerð.
29.06.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1506092 Rannsókn kjörbréfs.
26.06.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1409027 Fundargerð
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1501085 12 ákvarðanir tengdar tilskipun 2010/75/ESB um losun mengunarefna í iðnaði
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1503204 Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1355/2014 er varðar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1505045 Framseld reglugerð (ESB) 2015/208 til viðbótar reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar gerðarviðurkenningu dráttarvéla
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1503038 Framseld reglugerð (ESB) 2015/96 er varðar umhverfisáhrif landbúnaðarökutækja
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1503205 Reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar dráttarvélar
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1503203 Reglugerð (ESB) nr. 660/2014 er varðar flutning úrgangs
24.06.2015 Utanríkismálanefnd 1503040 Reglugerð ESB (ónúmeruð) til framkvæmdar á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar dráttarvélar
23.06.2015 Atvinnuveganefnd 1506070 Frumvarp nefndar um stjórn fiskveiða.
12.06.2015 Atvinnuveganefnd 1506054 Iðnaðaruppbygging
11.06.2015 Atvinnuveganefnd 1506046 Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um ástand fiskistofna og aflahorfur fiskveiðiárið 2015/2016.
11.06.2015 Atvinnuveganefnd 1506001 Uppbygging innviða á Bakka í Norðurþingi.
11.06.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1412041 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2013
10.06.2015 Velferðarnefnd 1506026 Ákvörðun örorku við 18 ára aldur
09.06.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1505069 Efling tónlistarnáms
09.06.2015 Utanríkismálanefnd 1506011 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11.júní 2015
07.06.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1506027 Undirbúningur aðgerðaráætlunar um afnám fjármagnshafta
03.06.2015 Fjárlaganefnd 1501077 Eftirlit með B- og E-hluta fyrirtækjum
02.06.2015 Velferðarnefnd 1505127 Áhrif verkfalls heilbrigðisstarfsmanna á öryggi sjúklinga og heilbrigðiskerfið
29.05.2015 Atvinnuveganefnd 1505126 Heimsókn iðnaðar- og viðskiptaráðherra
27.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1505113 Rannsókn kjörbréfs.
26.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1401078 Erindi Víglundar Þorsteinssonar.
21.05.2015 Atvinnuveganefnd 1503065 Staða svína- og alifuglabænda.
21.05.2015 Utanríkismálanefnd 1505083 Icesave-málið
18.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1504041 Bílanefnd ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
18.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1503201 Rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands. Skýrsla til Alþingis
18.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1504031 Samningar um æskulýðsrannsóknir. Skýrsla
18.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1505009 Verðlagsnefnd búvara og ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. Skýrsla til Alþingis
18.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1504094 Útflutningsaðstoð og landkynning. Skýrsla um eftirfylgni
12.05.2015 Atvinnuveganefnd 1505050 Skýrsla frá Sjávarklasanum.
12.05.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1505046 Samtök norrænna slökkviliðsmanna.
08.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411160 Alþjóðlegir samningar um varnir gegn mengun sjávar frá skipum.
08.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1503116 Ríkissaksóknari. Skýrsla
07.05.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1505026 Verksmiðja Silicor í Hvalafirði
07.05.2015 Utanríkismálanefnd 1505025 Undirbúningur heimsóknar utanríkismálanefndar til Washington.
06.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1304030 Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins(ORRI) - Uppfærsla 2010
06.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1210359 Orri - Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins Undirbúningur og innleiðing
05.05.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1504121 Breyt. á lögum um útlendinga.
05.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1504077 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2014
05.05.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409218 Þjónusta við fatlaða. Skýrsla um eftirfylgni
30.04.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1504051 Meðferð trúnaðargagna í stjórnsýslunni "lekamálið" og embættisskyldur innanríkisráðherra.
29.04.2015 Fjárlaganefnd 1501005 Útboð og innkaup
29.04.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1504082 Aðgengismál fatlaðra.
29.04.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1504085 Brennisteinsmengun frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjunum og áhrif á heilsu fólks.
29.04.2015 Velferðarnefnd 1504100 Skil sérgreinalækna á upplýsingum til embættis landlæknis.
28.04.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1504101 Upplýsingafundur - Málefni Iðnskólans í Hafnarfirði
22.04.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1504084 Málefni ISAVIA.
22.04.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1504083 Samgöngur til Vestmannaeyja - málefni Landeyjahafnar.
22.04.2015 Utanríkismálanefnd 1504090 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 30. apríl 2015
22.04.2015 Velferðarnefnd 1410209 Eftirlit með lyfjaávísunum og lyfjanotkun og sjálfstætt starfandi læknum
21.04.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1504075 Upplýsingafundur.
21.04.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1503056 Frumgreinakennsla íslenskra skóla. Skýrsla um eftirfylgni
21.04.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1502103 Fóðursjóður - Tilgangur og ávinningur. Eftirfylgniskýrsla
21.04.2015 Utanríkismálanefnd 1504078 Fjárfestingarbanki Asíu.
20.04.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd Fundargerð 1310036 Fundargerðir
20.04.2015 Velferðarnefnd 1502027 Ferðaþjónusta fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu.
20.04.2015 Velferðarnefnd 1504069 Verkfall BHM, áhrif þess á heilbrigðiskerfið og öryggi sjúklinga
17.04.2015 Atvinnuveganefnd 1504070 Verkfall dýralækna.
16.04.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1501069 Samningar ráðuneyta og stofnana þeirra. Skýrsla til Alþingis
16.04.2015 Utanríkismálanefnd 1310037 Fundargerð
15.04.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1504035 Upplýsingafundur - Heimild Skattrannsóknarstjóra til að nota öll gögn til endurákvörðunar skattskyldu, álitamál tengd kaupum á skattaskjólsgögnum.
15.04.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1504034 Upplýsingafundur um málefni Sparisjóðs Vestmannaeyja.
15.04.2015 Velferðarnefnd 1306181 Fundargerð
14.04.2015 Atvinnuveganefnd 1504044 Vindmyllugarðar.
14.04.2015 Utanríkismálanefnd 1504042 Women deliver
14.04.2015 Utanríkismálanefnd 1504043 Öryggis- og varnarmál á vettvangi NATO
13.04.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1411057 Störf peningastefnunefndar - Skýrsla frá 16. janúar 2015.
26.03.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1503161 Heimilisofbeldi.
25.03.2015 Fjárlaganefnd 1203067 Þrautavaralán til Kaupþings
24.03.2015 Utanríkismálanefnd 1402081 Ástandið í Úkraínu.
23.03.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1503088 Störf nefndarinnar
23.03.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1503134 Ástand gatnakerfisins.
19.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404070 Frumvarp um gagnageymd.
19.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409313 Lánasjóður íslenskra námsmanna. Lánshæfi náms og þróun útlána. Skýrsla um eftirfylgni
19.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409298 Stjórnarráðið. Skýrsla um eftirfylgni
19.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409203 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra. Skýrsla um eftirfylgni
19.03.2015 Utanríkismálanefnd 1503042 Reglugerð (ESB) nr. 524/2013 er varðar lausn deilna í netviðskiptum neytenda
19.03.2015 Utanríkismálanefnd 1503041 Tilskipun 2013/11/ESB er varðar lausn deilna í neytendamálum
17.03.2015 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1501063 Vorþing IPU í Hanio 28.mars til 2. apríl 2015.
17.03.2015 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1309075 Önnur mál.
17.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1502098 Starfið framundan
17.03.2015 Utanríkismálanefnd 1503094 Bréf utanríkisráðherra til ESB.
17.03.2015 Utanríkismálanefnd 1503084 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 20. mars 2015
16.03.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1502015 Þunn eiginfjármyndun.
12.03.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1503078 Upplýsingafundur um framkvæmd innheimtu námslána og ábyrgðir dánarbúa.
12.03.2015 Utanríkismálanefnd 1309081 Eftirlitskerfi ESB með fjármálamörkuðum
12.03.2015 Velferðarnefnd 1503059 Samráðsfundur um velferðarmál.
11.03.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1405036 Menntunarmál fanga
11.03.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1502142 Breyting á lögum 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
10.03.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1503062 Breytingar á sýslumanns- og lögregluembættum.
10.03.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1503063 Fýsileikaskýrsla.
10.03.2015 Fjárlaganefnd 1503023 Fundur norrænna fjárlaga- og eftirlitsnefnda
10.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1412062 Mannauðsmál ríkisins - 1. Starfslok ríkisstarfsmanna. Skýrsla um eftirfylgni
10.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1412097 Mannauðsmál ríkisins - 2. Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni.
10.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410333 Samantekt á skipulagi lögreglu við mótmælin 2008-2011.
10.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1405045 Álit umboðsmanns Alþingis í málum 7092/2012,7126/2012 og 7127/2012, meinbugir á lögum o.fl.
10.03.2015 Utanríkismálanefnd 1411148 Reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 er varðar upplýsingakerfi fyrir innri markaðinn
10.03.2015 Utanríkismálanefnd 1503073 Varnartengd verkefni
10.03.2015 Velferðarnefnd 1503024 Tillögur um aðgerðir til að vinna bug á fátækt - Skýrsla Velferðarvaktarinnar.
09.03.2015 Atvinnuveganefnd 1306104 Fundargerð
09.03.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1503014 Þingmannamál - verkefnalisti
03.03.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1503002 Staða mála í nefndinni
03.03.2015 Utanríkismálanefnd 1412090 Tilskipun 2013/55/ESB er varðar gagnkvæma viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi
03.03.2015 Þingskapanefnd 1310199 Önnur mál.
02.03.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1502141 Breyting á lögum um Fjármálastöðugleikaráð
27.02.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1502134 Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum árásum
26.02.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1502120 Upplýsingafundur með Félagi kvenna í atvinnulífinu.
26.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1407004 Álit umboðsmanns Alþingis í málum nr. 7021/2012 og 7400/2013, meinbugir á lögum o.fl.
24.02.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1310022 Fundargerðir
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1412038 Reglugerð (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega á sjó og skipgengum vatnaleiðum
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1410347 Reglugerð (ESB) nr. 3/2014 er varðar bifhjól
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1409129 Reglugerð (ESB) nr. 361/2014 um stöðlun skjala sem fylgja fólksflutningum á vegum milli ríkja
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1501003 Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 er varðar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1409316 Reglugerð (ESB) nr. 901/2014 er varðar stjórnsýslukröfur fyrir samþykkt og eftirliti ákveðinna ökutækja
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1410302 Reglugerð (ESB) nr. 911/2014 um fjármögnun aðgerða Siglingaöryggisstofnunar Evrópu
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1210317 Reglugerð ESB nr 181/2011 - jöfnun á réttindum farþega
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1309086 Tilskipun 2012/35/ESB - lágmarksþjálfun sjómanna
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1409132 Tilskipun 2014/47/ESB um vegaskoðun ökutækja
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1409319 Tilskipun 2014/52/ESB er varðar mat á umhverfisáhrifum tiltekinna framkvæmda
24.02.2015 Utanríkismálanefnd 1501011 Tilskipun 2014/99/ESB er varðar staðla fyrir gufugleypibúnað á eldsneytisstöðvum
18.02.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1502064 Skattaskjólsgögn.
18.02.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1502065 Upplýsingafundur.
18.02.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1409169 Formennskuáætlun Íslands í Norðurlandaráði 2015
18.02.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1310029 Fundargerðir Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
18.02.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1502047 Norræna húsið
18.02.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1502062 Kynning nýs innanríkisráðherra
17.02.2015 Utanríkismálanefnd 1502053 Staða TISA-viðræðna.
17.02.2015 Utanríkismálanefnd 1405120 Tilskipun 2013/34/ESB er varðar ársreikninga.
16.02.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1502049 Kynning á stöðu Íslands í loftslagsmálum
05.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1406045 Framkvæmdasýsla ríkisins. Skýrsla
05.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1406014 Samningar um símenntunarmiðstöðvar. Skýrsla
05.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1412063 Siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Skýrsla til Alþingis
05.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1406002 Stjórnun og rekstur Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands. Eftirfylgniskýrsla
05.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409014 Yfirlit um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið 2012, júlí 2014
05.02.2015 Utanríkismálanefnd 1306076 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar.
05.02.2015 Utanríkismálanefnd 1502023 ISIS og ástandið í Miðausturlöndum.
04.02.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1501022 Blaðamannastyrkir Norðurlandaráðs 2015
04.02.2015 Velferðarnefnd 1409217 25 ára afmæli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1405130 Framkvæmd og utanumhald rammasamninga. Eftirfylgni
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310035 Fundargerðir
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410017 Greinargerð um málefni Þorláksbúðar
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410321 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum. Skýrsla um eftirfylgni
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409202 Innheimta opinberra gjalda. Skýrsla um eftirfylgni
03.02.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409012 Vinnumálastofnun. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
03.02.2015 Utanríkismálanefnd 1501112 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. febrúar 2015
02.02.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1501118 Kynning nýs umhverfis- og auðlindaráðherra
02.02.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1501120 Málefni Reykjavíkurflugvallar
02.02.2015 Umhverfis- og samgöngunefnd 1501119 Málefni stjórnar Úrvinnslusjóðs
02.02.2015 Velferðarnefnd 1501108 Heimsókn til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins
29.01.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1501114 Innleiðing safnalaga nr. 141/2011.
28.01.2015 Velferðarnefnd 1410331 Yfirlýsing forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags Íslands í tengslum við gerð kjarasamninga lækna
26.01.2015 Efnahags- og viðskiptanefnd 1501065 Starfsemi Samkeppniseftirlitsins (Páll Gunnar Pálsson o.fl.).
25.01.2015 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1501021 Janúarfundir Norðurlandaráðs 2015
23.01.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1501078 Fyrirkomulag á umfjöllun um frumkvæðisathugun umboðsmanns Alþingis.
23.01.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1501080 Álit umboðsmanns Alþingis vegna frumkvæðisathugunar hans á samskiptum innanríkisráðherra við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu.
22.01.2015 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1310152 Heimsókn til almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
22.01.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1501030 Skipun í nefnd Vestnorræna ráðsins um málefni norðurslóða.
22.01.2015 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1501029 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Aasiaat á Grænlandi 31. janúar til 1. febrúar 2015.
22.01.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1308025 Vinna nefndarinnar framundan.
22.01.2015 Utanríkismálanefnd 1309150 Reglugerð (ESB) nr. 1203/2012 er varðar reikiþjónustu fjarskiptafyrirtækja
22.01.2015 Utanríkismálanefnd 1309085 Ákvörðun nr. 243/2012/ESB er varðar skipulag tíðnirófsins
21.01.2015 Fjárlaganefnd 1310203 Endurskoðun ríkisreiknings 2012
21.01.2015 Velferðarnefnd 1501050 Kosning 1. varaformanns.
20.01.2015 Atvinnuveganefnd 1501028 Heimsókn til Landsnets - kynning á starfseminni.
20.01.2015 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411158 Erindi starfsmanna Fiskistofu vegna fyrirhugaðs flutnings stofnunarinnar.
16.12.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1412095 Tilnefning í nefnd Evrópuráðsþingsins um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og refsingu (CPT-nefndina).
16.12.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1309142 Önnur mál.
15.12.2014 Fjárlaganefnd 1412098 Málefni Bankasýslu ríkisins
15.12.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1306068 Önnur mál
12.12.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1412087 Flughlaðið á Akureyrarflugvelli
12.12.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1412088 Málefni Húsavíkurflugvallar
11.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412079 Breytingar á lögregluumdæmum.
11.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412061 Staða námsráðgjafa við fangelsið á Litla Hrauni
11.12.2014 Utanríkismálanefnd 1412056 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 12. desember 2014
10.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412077 Breyt. á lögum um gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur).
10.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412076 Frumvarp nefndar um breyt. á lögum um meðferð einkamála (flýtimeðferð).
10.12.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409164 Eldgosið í Holuhrauni
08.12.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1412048 Sala Landsbankans á hlutafé í Borgun.
05.12.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1412034 Málefni sparisjóða.
04.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412022 Fjárhagsstaða Ríkisútvarpsins.
04.12.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1412035 Staða vinnu við afnám gjaldeyrishafta
03.12.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1409136 Málefni smálánafyrirtækja
03.12.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410326 Rannsókn kjörbréfs
03.12.2014 Velferðarnefnd 1411170 Heimsókn til umboðsmanns skuldara
02.12.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1412002 Staðgöngumæðrun
27.11.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1411149 Heiðurslaun listamanna.
26.11.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1411110 Frv. til l. um breyt. á skipulagslögum, nr. 123/2010.
25.11.2014 Atvinnuveganefnd 1411152 Heimsókn til Bændasamtaka Íslands.
25.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409279 Reglugerð (ESB) nr. 520/2012 er varðar skyldu markaðsleyfishafa lyfja til að halda úti grunnskjali lyfjagátarkerfis
25.11.2014 Utanríkismálanefnd 1411129 Tvísköttunarsamningar Íslands
24.11.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1411142 Myndlistaskólinn í Reykjavík.
24.11.2014 Atvinnuveganefnd 1411146 Frumvarp nefndar um framlengingu laga nr. 41/2013.
24.11.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1411147 Dómur EFTA dómstólsins í máli nr. E-27/13
24.11.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411145 Fyrirkomulag næstu funda.
20.11.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1411109 Heimsókn til ríkislögreglustjóra Björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð 14.
18.11.2014 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1411113 Kosning varaformanns.
18.11.2014 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1310241 Önnur mál.
18.11.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411097 Framkvæmd sýslumanna við uppboð.
18.11.2014 Utanríkismálanefnd 1309083 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um lyf fyrir börn
18.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409212 Tilskipun 2014/49/ESB er varðar innlánatryggingakerfi
17.11.2014 Velferðarnefnd 1411089 Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.
14.11.2014 Fjárlaganefnd 1311051 Þjóðhagsáætlun 2014
13.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409121 Reglugerð (ESB) nr. 1062/2013 um framsetningu evrópsks tæknimats fyrir byggingarvörur
13.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409122 Reglugerð (ESB) nr. 157/2014 um skilyrði fyrir aðgengilegri yfirlýsingu á vefnum um nothæfi fyrir byggingarvörur
13.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409288 Reglugerð (ESB) nr. 568/2014 um breytingu á V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 305/2011 (mat á nothæfi byggingarvara)
13.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409289 Reglugerð (ESB) nr. 574/2014 um breytingu á viðauka III við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 (markaðssetning byggingarvara)
12.11.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1411018 Vinna við afnám fjármagnshafta.
12.11.2014 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1410011 Haustþing 11.-16. október nk. í Genf.
12.11.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1411046 Vinna við mat á umhverfisáhrifum vegna háspennulínu og vegar um Sprengisand
11.11.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1411026 Túlkaþjónusta
11.11.2014 Íslandsdeild NATO-þingsins 1411044 Kynning frá utanríkisráðuneytinu.
11.11.2014 Íslandsdeild NATO-þingsins 1411045 Ársfundur í Haag 21.-24. nóv. nk.
11.11.2014 Íslandsdeild NATO-þingsins 1309047 Önnur mál.
11.11.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411054 Stjórnskipuleg álitamál í tengslum við EES-mál.
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1405112 Reglugerð (ESB) 167/2013 er varðar dráttarvélar.
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1405114 Reglugerð (ESB) 168/2013 er varðar bifhjól.
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409123 Reglugerð (ESB) nr. 452/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslumeðferð sem tengjast flugrekstri rekstraraðila í þriðja landi
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1306139 Staða makrílmálsins
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1405116 Tilskipun 2010/75/ESB er varðar losun mengunarefna frá iðnaði.
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1405115 Tilskipun 2012/19/ESB er varðar raf- og rafeindatækjaúrgang.
11.11.2014 Utanríkismálanefnd 1409103 Tilskipun 2013/14/EB um áhættumat lífeyrisjóða, verðbréfasjóða og fagfjárfestasjóða á fjárfestingu
07.11.2014 Atvinnuveganefnd 1411039 Staða smábátaútgerðar í Strandabyggð
07.11.2014 Fjárlaganefnd 1411035 Ráðgjafanefnd um opinberar eftirlitsreglur
06.11.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1411027 Endurupptaka dómsmála.
06.11.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1411029 Flugvöllur í Vatnsmýri.
06.11.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1411030 Tillaga um að 2. dagskrárliður verði opinn fréttamönnum, sbr. 2. mgr. 19. gr. þingskapa.
05.11.2014 Fjárlaganefnd 1402054 Framkvæmd fjárlaga 2014
04.11.2014 Utanríkismálanefnd 1410337 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar teknar með skriflegum hætti í nóvember 2014
03.11.2014 Fjárlaganefnd 1410334 Lífeyrisskuldbindingar 2013
03.11.2014 Fjárlaganefnd 1409048 Ríkisreikningur 2013
30.10.2014 Atvinnuveganefnd 1410052 Stjórn fiskveiða.
29.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410327 Málefnasvið nefnda.
29.10.2014 Utanríkismálanefnd 1410317 Fríverslunarsamningar Íslands
29.10.2014 Utanríkismálanefnd 1409120 Reglugerð (ESB) nr. 210/2013 um samþykki spíruframleiðenda
29.10.2014 Velferðarnefnd 1410329 Umgjörð leyfisskyldra lyfja - kynning á skýrslu.
28.10.2014 Atvinnuveganefnd 1410298 Heimsókn til Landsvirkjunar.
24.10.2014 Fjárlaganefnd 1410284 Þjónustusamningur Háholts við velferðarráðuneyti
23.10.2014 Utanríkismálanefnd 1410282 Samskipti við Evrópuþingið
22.10.2014 Fjárlaganefnd 1410117 Staða Ríkisútvarpsins
22.10.2014 Fjárlaganefnd 1410033 Staða Íbúðalánasjóðs 2014
21.10.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1410230 Heimsókn til Þjóðskrár Íslands
21.10.2014 Atvinnuveganefnd 1410239 Landssamband smábátaeigenda
21.10.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1402092 Norðurlandaráðsþing 2014
21.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410235 Framkvæmd sýslumanna við uppboð
21.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410236 Um skyldur sérstaks saksóknara og héraðsdómara í tengslum við símahleranir, húsleitir o.fl.
21.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1409214 Upplýsingafundur - símahleranir
21.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1410237 Verklag embættis sérstaks saksóknara við rannsókn mála
21.10.2014 Utanríkismálanefnd 1410147 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 24. október 2014
20.10.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1410207 Lokun vefsíðu tengdri samtökunum Ríki Islam
20.10.2014 Velferðarnefnd 1410210 Greiðsluþátttökukerfi lyfja
16.10.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409008 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra.
16.10.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1406050 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um úthlutanir forsætisráðuneytis af safnliðum fjárlagaárin 2012-2014
15.10.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1309137 Kynning á þinglegri meðferð EES-mála
15.10.2014 Velferðarnefnd 1410014 Álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 7851/2014: Almannatryggingar. Upphafstími bótaréttar og athugasemdir Tryggingastofnunar ríkisins og Öryrkjabandalags Íslands.
15.10.2014 Velferðarnefnd 1410015 Álit umboðsmanns barna vegna niðurfellingar máls tengd leikskólanum 101.
14.10.2014 Utanríkismálanefnd 1405118 Tilskipun 2012/28/ESB er varðar munaðarlaus höfundarverk.
10.10.2014 Atvinnuveganefnd 1410077 Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar um fiskveiði.
09.10.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1410060 Ferð umhverfis- og samgöngunefndar um Vestfirði.
08.10.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1410002 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
08.10.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1410030 Heimsókn í Umhverfisstofnun.
08.10.2014 Velferðarnefnd 1410029 Ebóla.
07.10.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1410001 Heimsókn til Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
07.10.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1410004 Heimsókn til Stúdentaráðs
07.10.2014 Atvinnuveganefnd 1410013 Kl. 9:45 Heimsókn til Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4.
06.10.2014 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1410010 Norrænn samráðsfundur 8. október nk.
06.10.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409266 Ferð umhverfis- og samgöngunefndar um Vestfirði.
01.10.2014 Utanríkismálanefnd 1409131 Tilskipun 2014/28 um samhæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með sprengiefnum til almennra nota
01.10.2014 Utanríkismálanefnd 1409130 Tilskipun 2014/58 um skráningarkerfi til að rekja skotelda frá framleiðanda til notanda
01.10.2014 Utanríkismálanefnd 1409318 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2014 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara)
25.09.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409269 Eftirlitsnefnd írska þingsins (Assembly and Executive Review Committee)
25.09.2014 Atvinnuveganefnd 1409277 Málefni Mjólkursamsölunnar
25.09.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1405125 Viðskipti heilbrigðisyfirvalda við Heimilislæknastöðina ehf. Eftirfylgni
24.09.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409124 Tilskipun 2011/76 um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum
24.09.2014 Velferðarnefnd 1409211 Vinna gegn fátækt
23.09.2014 Atvinnuveganefnd 1409219 Heimsókn í Vélsmiðju Hjalta í Hafnarfirði.
23.09.2014 Utanríkismálanefnd 1409215 Ferill EES-mála
22.09.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1409213 Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána - ráðstöfun fjármuna með rafrænu skilríki.
22.09.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405119 Tilskipun 2009/14/EB er varðar innlánatryggingakerfi.
22.09.2014 Velferðarnefnd 1409022 Sameining heilbrigðisstofnana
18.09.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1409167 Septemberfundir Norðurlandaráðs 2014
18.09.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1409168 Tilnefning til forseta og varaforseta Norðurlandaráðs 2015
18.09.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1312013 Vinnueftirlit ríkisins. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
18.09.2014 Utanríkismálanefnd 1409165 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. september 2014
18.09.2014 Utanríkismálanefnd 1409189 Þingmálaskrá utanríkismálanefndar 144. þing
17.09.2014 Velferðarnefnd 1409166 Störf í nefndum
16.09.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409135 Heimsókn til Minjastofnunar Íslands.
16.09.2014 Atvinnuveganefnd 1409138 Heimsókn til Trefja ehf.
15.09.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409001 Fjarskiptamál á Vestfjörðum
15.09.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409109 Kjalvegur
15.09.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1409108 Álag á ferðamannasvæði
11.09.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1312079 Keilir ehf. Ríkisframlög og árangur (2010) Skýrsla um eftirfylgni.
11.09.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404084 Lækningaminjasafn Íslands
05.09.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409007 Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
05.09.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409006 Málefni Lögregluskóla ríkisins.
04.09.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1409003 Upplýsingafundur með Europol vegna tölvu- og netglæpa.
02.09.2014 Utanríkismálanefnd 1408052 Leiðtogafundur NATO
26.08.2014 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1408038 Ráðstefna CPAR í Whitehorse.
26.08.2014 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1309064 Önnur mál.
26.08.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1212078 Skýrsla um atvinnutengda starfsendurhæfingu
25.08.2014 Fjárlaganefnd 1310016 Fundargerðir fjárlaganefndar á 143. þingi
25.08.2014 Fjárlaganefnd 1310017 Önnur mál
21.08.2014 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1408031 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Vestmannaeyjum 1.-4. september 2014.
15.08.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1408050 Heimsókn á Litla-Hraun, Sogn í Ölfusi og Hólmsheiði.
14.08.2014 Utanríkismálanefnd 1408005 Samskipti við Rússland og þvingunaraðgerðir.
30.07.2014 Utanríkismálanefnd 1407024 Ástandið á Gaza
01.07.2014 Atvinnuveganefnd 1406033 Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um ástand fiskistofna og aflahorfur fiskveiðiárið 2014/2015.
26.06.2014 Atvinnuveganefnd 1406051 Fjarskipti á sjó. Hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar um gervihnött.
26.06.2014 Utanríkismálanefnd 1406044 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. júní 2014.
19.06.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1404128 Undirbúningur fyrir júníþing Evrópuráðsþingsins 23.-27. júní 2014.
12.06.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1210112 Eftirlit með innheimtu sekta og sakarkostnaðar. Skýrsla um eftirfylgni
19.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405084 Kynning á Landsbankabréfum
16.05.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1405072 Heimsókn skólastjóra danska lögregluskólans
16.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1310024 Fundargerð
16.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1312094 Áform um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003
15.05.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312080 Ríkisborgararéttur.
15.05.2014 Atvinnuveganefnd 1310023 Fundargerð.
15.05.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1405042 Helsingforssamningurinn
15.05.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1405043 Umbætur í Norðurlandaráði
14.05.2014 Velferðarnefnd 1309139 Fundargerð
13.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405056 Lög um gjaldeyrismál
13.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1311028 Innkaupastefna ráðuneyta (2010), skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni
13.05.2014 Utanríkismálanefnd 1405049 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 16. maí 2014
13.05.2014 Utanríkismálanefnd 1405011 Reglugerð (ESB) nr. 141/2003, er varðar Heilsufarsrannsókn Evrópusambandsins
13.05.2014 Utanríkismálanefnd 1402036 Reglugerð (ESB) nr. 209/2013 (Örverufræðileg viðmið fyrir spírur).
13.05.2014 Utanríkismálanefnd 1402038 Tilskipun 2012/33/ESB (Brennisteinsinnihald skipaeldsneytis).
12.05.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1405046 Samtök evrópskra útvarpsstöðva
12.05.2014 Fjárlaganefnd 1403211 Málefni Landbúnaðarháskóla Íslands.
08.05.2014 Atvinnuveganefnd 1405038 Kynning frá KPMG
08.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1401014 Jafningjaúttekt á vinnubrögðum Ríkisendurskoðunar við fjárhagsendurskoðun
08.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404069 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2013
08.05.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1405008 Bráðabirgðaákvæði í loftslagslög
07.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404101 Sjúkrahúsið á Akureyri. Skýrsla um eftirfylgni
07.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1404102 Átaksverkefni um tannlækningar fyrir börn tekjulágra forráðamanna
06.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405005 Breyting á lögum um vátryggingastarfsemi
06.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405021 Frumvarp til laga um breyt. á lögum um stimpilgjald
06.05.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1405026 Vátryggingastarfsemi, 584. mál.
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310251 Kostnaður, skilvirkni og gæði háskólakennslu - 2007. Ítrekuð eftirfylgniskýrsla
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403001 Löggjöf um verkefni umhverfisstofnunar. Eftirfylgni
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1402116 Rekstrarstaða og reiknilíkan framhaldsskóla
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403162 Samgönguframkvæmdir. Ítrekuð eftirfylgniskýrsla
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403103 Úthlutun styrkja úr Rannsóknarsjóði. Eftirfylgniskýrsla
06.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403218 Þjóðleikhúsið. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
05.05.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1405006 Þingeftirlit með framkvæmdavaldinu í Danmörku, rannsóknarnefndir.
05.05.2014 Utanríkismálanefnd 1402037 Reglugerð (ESB) nr. 1086/2011 (Salmonella í nýju alifuglakjöti).
05.05.2014 Utanríkismálanefnd 1203107 Varðveisla fjarskiptaupplýsinga 2006/24/EB
05.05.2014 Velferðarnefnd 1405004 Kynning á skýrslu um fátækt barna.
02.05.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1401026 Önnur mál.
30.04.2014 Velferðarnefnd 1404122 Þjónusta við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir.
29.04.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1211125 Skýrsla um eftirlit með skuldum og fjármagnskostnaði ríkisstofnana.
29.04.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1211228 Skýrsla um þjónustusamning ríkisins við Farice ehf.
28.04.2014 Fjárlaganefnd 1211268 Endurskoðun ríkisreiknings 2011
28.04.2014 Fjárlaganefnd 1404098 Kynning á starfsemi Ríkiskaupa
08.04.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1404053 Menningarsamningar
08.04.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1404054 Málefni Hljóðbókasafns Íslands
08.04.2014 Utanríkismálanefnd 1404058 Skýrsla Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands um aðildarviðræður Íslands við ESB
03.04.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309116 Vorþingfundur Norðurlandaráðs 2014
03.04.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403090 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og eftirlit ríkisins. Skýrsla
03.04.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403161 Sorpbrennslur með undanþágur frá tilskipun ESB. Skýrsla um eftirfylgni
03.04.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403210 Útvistun opinbera verkefna til Bændasamtaka Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
03.04.2014 Utanríkismálanefnd 1404048 Viðbrögð bandarískra stjórnvalda við hvalveiðum Íslendinga.
02.04.2014 Fjárlaganefnd 1403187 Eftirlit með B- og E-hluta fyrirtækjum
02.04.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1404022 Aprílþing Evrópuráðsþingsins 7.-11. apríl 2014.
02.04.2014 Velferðarnefnd 1403178 Opinberar heilbrigðistryggingar
01.04.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1404030 Frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE.
01.04.2014 Utanríkismálanefnd 1403198 Fundur sameiginlegur EES-nefndarinnar 4. apríl 2014
31.03.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1403209 Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða
31.03.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1403073 Rafrænir gjaldmiðlar.
31.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1403212 Tillaga til þingsályktunar um gerð sáttmála um stafræn mannréttindi.
31.03.2014 Velferðarnefnd 1403197 Málefni hjúkrunarheimila í Reykjavík.
28.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403200 Staða samgangna í Vestmannaeyjum.
28.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403199 Staðan í orkumálum.
27.03.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1403183 Alþjóðastarf Norðurlandaráðs
27.03.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1401022 Eftirfylgni tilmæla Norðurlandaráðs
27.03.2014 Utanríkismálanefnd 1306175 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart hryðjuverkasamtökum.
27.03.2014 Utanríkismálanefnd 1403190 Evrópumál og EES-mál.
27.03.2014 Utanríkismálanefnd 1403189 Norræn framboð til setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
26.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403094 Samgönguáætlun.
25.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1205006 Skýrsla um eftirfylgni: Útflutningsaðstoð og landkynning.
25.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1206005 Skýrsla um frumgreinakennslu íslenskra skóla.
25.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1204033 Skýrsla um rannsóknarframlög til háskóla.
20.03.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1306212 Fundargerðir
19.03.2014 Velferðarnefnd 1403095 Ferð velferðarnefndar í Eyjafjörð.
19.03.2014 Velferðarnefnd 1403050 Störf nefndarinnar
13.03.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1402091 Fréttamannastyrkir Norðurlandaráðs 2014
13.03.2014 Utanríkismálanefnd 1403070 Minnisblað um trúnað í utanríkismálanefnd.
12.03.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1402138 Fyrning uppgjörskrafna vegna ólögmætrar gengistryggingar
12.03.2014 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1403055 Undirbúningur f vorþing IPU í Genf 16.-20. mars
12.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403052 Samkeppnissjónarmið varðandi ýmis mál
12.03.2014 Velferðarnefnd 1403049 Kynning á vinnu við gerð krabbameinsáætlunar
11.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1306161 Umfjöllun um skýrslur Ríkisendurskoðunar
11.03.2014 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1403044 Undirbúningur 8. fundar sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB í Reykjavík 25. mars nk.
11.03.2014 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1306173 Önnur mál.
06.03.2014 Utanríkismálanefnd 1403011 Heimsóknir erlendra gesta.
05.03.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1309001 Skýrsla peningastefnunefndar 2013, síðari hluti.
05.03.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1206082 Skýrsla um rekstur og fjárhagsstöðu Ábyrgðasjóðs launa
05.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403007 Erindi frá Svifflugfélagi Íslands.
05.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403008 Félagsfræðilegar greiningar á áætlunarflugi innanlands.
05.03.2014 Velferðarnefnd 1403006 Heimsókn til Sambands íslenskra sveitarfélaga
04.03.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1403005 Heimsókn til embættis sérstaks saksóknara.
04.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1403003 Heimsókn á Veðurstofu Íslands
04.03.2014 Utanríkismálanefnd 1306069 Fundargerð síðasta fundar
03.03.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1310186 Fjármálastöðugleiki o.fl.
03.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1402142 Endurmenntun atvinnubílstjóra
03.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1402141 Félagshagfræðilegar greiningar á áætlunarflugi innanlands
03.03.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1402140 Verndun fornleifa og menningarminja
03.03.2014 Velferðarnefnd 1402139 Gjaldskrárhækkanir á málefnasviði velferðarráðuneytisins
25.02.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1402095 EES og stjórnarskráin
24.02.2014 Fjárlaganefnd 1402016 Fulltrúar í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra
20.02.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1401012 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Ferðamálastofu.
19.02.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1402060 Eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja.
18.02.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1306119 Þingleg meðferð EES-mála
17.02.2014 Fjárlaganefnd 1401047 Verklok sjúkraflutningaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu
17.02.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1402044 Verkefni nefndarinnar.
17.02.2014 Utanríkismálanefnd 1402052 Aðgangur að fundargerðum utanríkismálanefndar
17.02.2014 Utanríkismálanefnd 1402039 Vinnuhópur utanríkismálanefndar um EES-mál.
13.02.2014 Atvinnuveganefnd 1402034 Markaðssetning sjávarafurða.
13.02.2014 Utanríkismálanefnd 1402015 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 14. febrúar 2014.
12.02.2014 Fjárlaganefnd 1401120 Heimsókn fjárlaganefndar til Kadeco
12.02.2014 Velferðarnefnd 1402029 Geðheilbrigðisþjónusta barna og ungmenna á Norðurlandi
11.02.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1305080 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um verkefni fyrrum Varnarmálastofnunar
10.02.2014 Fjárlaganefnd 1306113 Fjárhagsstaða LSR og lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs
10.02.2014 Fjárlaganefnd 1204034 Staða Farice ehf.
29.01.2014 Fjárlaganefnd 1205057 Breyting á lögum um markaðar tekjur
28.01.2014 Atvinnuveganefnd 1401086 Staðan í sjávarútvegi.
27.01.2014 Velferðarnefnd 1401079 Sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu
24.01.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1401071 Flutningaskipið Just Mariiam
23.01.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1401063 Heimsókn í Barnahús
22.01.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1401045 Heimsókn til ÁTVR.
22.01.2014 Fjárlaganefnd 1311019 Framkvæmd fjárlaga janúar-júní 2013
21.01.2014 Atvinnuveganefnd 1401056 Norðurál
21.01.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1312012 Svifflugfélag Íslands
21.01.2014 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1401054 Upplýsingaöflunarferð Péturs H. Blöndal til þýska þingsins
21.01.2014 Utanríkismálanefnd 1210323 Heilbrigðisþjónusta yfir landamæri
20.01.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1401044 Bankaskattur, frískuldamark.
20.01.2014 Velferðarnefnd 1401046 Málefni aldraðra á hjúkrunarheimilum.
17.01.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1401028 Janúarþing Evrópuráðsþingsins 27.-31. janúar 2014.
17.01.2014 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1401027 Kosning varaformanns.
15.01.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1311147 Hugmyndir um breyt. á l. um skyldutryggingu lífeyrisréttinda o.fl.
15.01.2014 Efnahags- og viðskiptanefnd 1401018 Verðhækkanir og samningar aðila á vinnumarkaði.
15.01.2014 Fjárlaganefnd 1312093 Framkvæmd fjárlaga janúar-september 2013
15.01.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1401020 Formennskuáætlun Sviþjóðar í Norðurlandaráði 2014
15.01.2014 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1401021 Janúarfundir Norðurlandaráðs 2014
15.01.2014 Umhverfis- og samgöngunefnd 1401016 Norðlingaölduveita.
14.01.2014 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312055 Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun vegna íslensku í stafrænum heimi.
17.12.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312074 Verkefni ársins 2014 - upplýsingafundur.
16.12.2013 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1312010 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 20.-24. Janúar 2014 í Sandey í Færeyjum - kynning og undirbúningur.
16.12.2013 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1312009 Þátttaka formanns Vestnorræna ráðsins á fundi Norðurlandaráðsþings, þingmannaráðstefnu Norðlægu víddarinnar og fundi Vestnorræna ráðsins með sendinefnd Evrópuþingsins - stutt frásögn.
12.12.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312056 Heiðurslaun listamanna.
12.12.2013 Atvinnuveganefnd 1312057 Hönnunarmiðstöð Íslands - Kynning (óstaðfest).
12.12.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1201128 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Náttúruminjasafn Íslands.
12.12.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310165 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2012
11.12.2013 Velferðarnefnd 1312046 Heimsókn til landlæknis.
10.12.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1312043 Varðveisla gagna.
09.12.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312039 Málefni Menntaskólans í Reykjavík
09.12.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1311040 Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna (NSA) og samskipti við hana.
09.12.2013 Utanríkismálanefnd 1308032 IPA-styrkir.
06.12.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312032 Heimsókn í Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, Grensásvegi 9.
06.12.2013 Utanríkismálanefnd 1312021 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. desember 2013.
06.12.2013 Utanríkismálanefnd 1312022 Reglugerð (EB) nr. 1073/2009 um flutninga með hópbifreiðum milli landa (12 daga reglan).
05.12.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1312019 PISA könnunin.
05.12.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1304068 Stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færni, skýrsla Ríkisendurskoðunar.
05.12.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311183 Kynning frá Hagstofunni.
05.12.2013 Utanríkismálanefnd 1312020 Beiðni Alþjóðabankans o.fl. um að stofna Ice Circle á Íslandi.
04.12.2013 Fjárlaganefnd 1311151 Fjárhagsstaða og framtíðarsýn
04.12.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1312015 Persónuupplýsingar hjá fjarskiptafyrirtækjum.
04.12.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1312017 Ákvörðun um að hafa 3. dagskrárlið opinn fjölmiðlum frá kl. 9:05 til kl. 11:15.
29.11.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd Önnur erindi 1311169 Málefni Ríkisútvarpsins.
29.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311176 Breyting á lögum um velferð dýra.
28.11.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1311150 Frv. til l. um breytingu á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með rafföngum sem ekkki eru varanlega tengt mannvirkjum til Mannvirkjastofnunar
27.11.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1311156 Erindi frá Hagsmunasamtökum heimilanna.
27.11.2013 Fjárlaganefnd 1311152 Fjárhagsleg samskipti við sveitarfélög
27.11.2013 Velferðarnefnd 1311155 Kynning á reiknilíkani heilbrigðisstofnana.
26.11.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1311103 Frumvarp til laga um breyt. á dómstólalögum
26.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311089 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, lög nr. 40/2013
26.11.2013 Fjárlaganefnd Skýrsla 1203126 Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands
26.11.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1311153 Formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2014
26.11.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1311148 Norðurlandaráðsþing 2013
26.11.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1311083 Matvælastofnun. Skýrsla
22.11.2013 Atvinnuveganefnd 1302066 Síld í Kolgrafarfirði.
22.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311142 Efni úr Vaðlaheiðargöngum
22.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311143 Samgöngumál Seyðisfjarðar
22.11.2013 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1306171 Kosning formanns og varaformanns.
22.11.2013 Þing­manna­nefnd­ Íslands og ESB 1306172 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og Evrópusambandsins 27. júní nk.
21.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311128 Heimsókn í Náttúrufræðistofnun Íslands.
20.11.2013 Fjárlaganefnd 1311102 Fjarskiptasjóður
20.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311117 Úranvinnsla Grænlendinga.
20.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1310045 Þingmálaskrá 143. löggjafarþings 2013-2014
20.11.2013 Velferðarnefnd 1311116 Málefni Mænuskaðastofnunar Íslands.
19.11.2013 Utanríkismálanefnd 1309089 Viðurkenning lyfseðla
18.11.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1311081 Opinn fundur um störf peningastefnunefndar.
18.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311100 Súrnun sjávar - fræðslufundur.
15.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311088 Jarðstrengir
15.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1310236 Almenningssamgöngur
14.11.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1311021 Heimsókn nefndarinnar í Þjóðskjalasafn Íslands
14.11.2013 Atvinnuveganefnd 1306093 Kynning á fundagátt.
14.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311085 Stærðarmörk smábáta.
13.11.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1311065 22. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.
13.11.2013 Fjárlaganefnd 1311039 Staðlar um reikningsskil
13.11.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1311067 Kynning ályktana 58. Fjórðungsþings Vestfirðinga.
12.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311054 Heimsókn til Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði, Bitruhálsi 1, Reykjavík.
12.11.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310253 Samningamál SÁÁ. Skýrsla til Alþingis
12.11.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310118 Stuðningur við atvinnu- og byggðaþróun (2010). Skýrsla um eftirfylgni
12.11.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310252 Viðlagatrygging Íslands. Skýrsla
11.11.2013 Fjárlaganefnd 1309011 Fjárhagsstaða Íbúðalánasjóðs
07.11.2013 Atvinnuveganefnd 1311037 Skipasmíði - kynning á starfsemi Álasunds ehf.
05.11.2013 Utanríkismálanefnd 1309136 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 4. október 2013
05.11.2013 Utanríkismálanefnd 1311025 Yfirlit fríverslunarsamninga Íslands
04.11.2013 Velferðarnefnd 1311013 Heimsókn fulltrúa NAV og TR.
01.11.2013 Utanríkismálanefnd 1310289 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. nóvember 2013.
01.11.2013 Utanríkismálanefnd 1309087 Markaðssetning og notkun efna til sprengiefnagerðar
01.11.2013 Utanríkismálanefnd 1309088 Merking og rekjanleiki sprengiefna
31.10.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1303161 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna
31.10.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1305097 Þjónustusamningar við öldrunarheimili. Ábending frá Ríkisendurskoðun
31.10.2013 Utanríkismálanefnd 1310268 Dómur Evrópudómstólsins í máli C-431/11
24.10.2013 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1310239 Kosning varaformanns.
24.10.2013 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES 1310240 Undirbúningur fundar þingmannanefndar EES 27.-29. október.
18.10.2013 Fjárlaganefnd 1310201 Rekstur og fjárhagsstaða Vísindagarða
17.10.2013 Atvinnuveganefnd 1310194 Nýafstaðin vertíð í makríl- og strandveiðum.
17.10.2013 Atvinnuveganefnd 1310195 Áform um kvótasetningu á rækju.
17.10.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1304067 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2012
17.10.2013 Þingskapanefnd 1310198 Vinnunefnd þingflokka um endurskoðun þingskapa.
15.10.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309115 Norðurlandaráðsþing.
15.10.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1309007 Ábending umboðsmanns Alþingis um tilmæli stjórnvalda.
14.10.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1306067 Fundargerðir.
14.10.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1310009 Kynning á EES-málum
10.10.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1310130 Beiðni um skýrslu frá forsætisráðherra um rétt allra til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur innan stjórnsýslunnar.
09.10.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1310113 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra.
09.10.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1309099 Staða rammaáætlunar.
09.10.2013 Velferðarnefnd 1310069 Málefni Landspítalans
08.10.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1306054 Fundargerðir
08.10.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1309146 Löggæsluáætlun.
08.10.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1310115 Stúdentaráð Háskóla Íslands.
04.10.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1310044 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 24. sept. 2013 (hrd. 553/2013).
04.10.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306060 Fundargerð.
04.10.2013 Fjárlaganefnd 1310015 Starfsemi og áætlun bankasýslunnar
04.10.2013 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1310012 Haustþing IPU í Genf 7.-9. okt.
04.10.2013 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1310011 Norrænn undirbúningsfundur.
03.10.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1310008 Kynning á þingmálaskrá
03.10.2013 Atvinnuveganefnd 1310006 Kynning þingmála iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
02.10.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1310005 ESB-gerðir um innri fjármálamarkaðinn.
02.10.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1310004 Meðferð EES-mála.
02.10.2013 Velferðarnefnd 1309138 Kynning á almannatryggingakerfinu.
30.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1309153 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins.
30.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306061 Önnur mál
30.09.2013 Fjárlaganefnd Fundargerð 1306063 Fundargerðir fjárlaganefndar á 142. þingi
30.09.2013 Fjárlaganefnd 1309123 Heimsókn fjárlaganefndar til Ríkisendurskoðunar, Hagstofu Íslands og Fjársýslu ríkisins
30.09.2013 Fjárlaganefnd 1306064 Önnur mál
30.09.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309156 Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum.
30.09.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309051 Önnur mál.
27.09.2013 Fjárlaganefnd 1309133 Aðgerðaráætlun lyflækningasviðs Landspítala Háskólasjúkrahúss, kynning.
26.09.2013 Atvinnuveganefnd 1309127 Flutningskerfi raforku.
26.09.2013 Atvinnuveganefnd 1306062 Önnur mál.
26.09.2013 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins 1309141 Haustfundur Evrópuráðsþingsins
26.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1307018 Skýrsla rannsóknarnefndar um Íbúðalánasjóð.
26.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1306066 Önnur mál
25.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1309124 Heimsókn til Samtaka fjármálafyrirtækja.
25.09.2013 Fjárlaganefnd 1202174 Lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs
25.09.2013 Fjárlaganefnd 1309113 Ríkisreikningur 2012
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1309032 Eftirfylgni RE um skipulag og úrræði í fangelsismálum (2010)
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Fundargerð 1306065 Fundargerðir
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1309120 Kjör 2. varaformanns
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1308028 Skýrsla RE um reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1308034 Skýrsla RE um rekstur og stjórnskipulag Vatnajökulsþjóðgarðs
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1309005 Skýrsla RE um sjúkraflug á Íslandi
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1309061 Skýrsla RE um Þjóðskrá Íslands
24.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Skýrsla 1308020 Yfirlit RE um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið 2011
23.09.2013 Velferðarnefnd 1309091 Heimsókn á Landspítalann. Mæting kl. 10:15 á Eiríksgötu 5, 4. hæð.
20.09.2013 Fjárlaganefnd 1309107 Heimsókn fjárlaganefndar til ríkisstofnana á Akureyri
19.09.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1309112 Heimsókn umhverfis- og samgöngunefndar á Akureyri og í Mývatnssveit 19. og 20. september 2013.
18.09.2013 Fjárlaganefnd 1111196 Endurskoðun ríkisreiknings 2010
18.09.2013 Fjárlaganefnd Skýrsla 1209021 Heilbrigðisstofnun Austurlands (2009), skýrsla um eftirfylgni
18.09.2013 Fjárlaganefnd 1111148 Mat á samfélagslegum áhrifum efnahagshrunsins
18.09.2013 Fjárlaganefnd 1309095 Skrá yfir B-, C-, D- og E-hluta fyrirtæki og stofnanir 2012
18.09.2013 Fjárlaganefnd 1211256 Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2011
18.09.2013 Fjárlaganefnd Skýrsla 1210113 Sértekjur A-hluta. Skýrsla til Alþingis
18.09.2013 Velferðarnefnd 1309092 Kynning á lögum á heilbrigðissviði.
17.09.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309048 Norræna eldfjallasetrið.
17.09.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309050 Opinbert norrænt samstarf.
17.09.2013 Íslandsdeild Norður­landa­ráðs 1309049 Septemberfundir Norðurlandaráðs.
16.09.2013 Fjárlaganefnd 1308019 Framkvæmd fjárlaga janúar-desember 2012
16.09.2013 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1309074 Haustþing í Genf 7.-9. okt. nk.
16.09.2013 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins 1309073 Norrænn samráðsfundur í Stokkhólmi 26. sept. nk.
16.09.2013 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál 1309063 Fundur þingmannanefndar í Murmansk 19. sept. 2013.
12.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1307016 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit Tryggingastofnunar með bótagreiðslum (febr. 2013).
11.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306211 Málefni Dróma hf.
11.09.2013 Fjárlaganefnd 1302015 Frv. til laga um opinber fjármál
11.09.2013 Fjárlaganefnd 1309010 Starf fjárlaganefndar og skipan vinnuhóps
11.09.2013 Velferðarnefnd 1309033 Kynning á vinnumarkaðsmálum.
09.09.2013 Velferðarnefnd 1309015 Frumvarp nefndarinnar um breyt. á lögum um almannatryggingar.
05.09.2013 Atvinnuveganefnd 1308050 Heimsóknir.
05.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1309009 Heimsókn í Seðlabanka Íslands.
05.09.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1309012 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
02.09.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1308054 Heimsókn til Ríkisskattstjóra.
29.08.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1308053 Heimsókn til Útlendingastofnunar.
29.08.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1308052 Heimsókn á Leifsstöð
29.08.2013 Utanríkismálanefnd 1308055 Staða mála í Sýrlandi.
29.08.2013 Utanríkismálanefnd 1308051 Álitsgerð um bindandi áhrif þingsályktana.
22.08.2013 Utanríkismálanefnd 1308031 Staða mála í Egyptalandi.
21.08.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1308030 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis.
21.08.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1308029 Umboðsmaður Alþingis - kynning á embættinu.
04.07.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1306091 Staða Hellisheiðarvirkjunar.
04.07.2013 Utanríkismálanefnd 1307029 Evrópumál.
27.06.2013 Atvinnuveganefnd 1306208 Tillaga um að 3. dagskrárliður verði opinn fréttamönnum sbr. 2. mgr. 19. gr. þingskapa.
27.06.2013 Fjárlaganefnd 1306192 Kynning frá OECD
26.06.2013 Fjárlaganefnd 1306112 Staða og horfur í ríkisfjármálum
26.06.2013 Velferðarnefnd 1306194 Heimsókn til Öryrkjabandalags Íslands
24.06.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306168 Frestun gildistöku nýrra laga um neytendalán.
24.06.2013 Fjárlaganefnd 1306111 Kynjuð fjárlagagerð, kynning
20.06.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306148 Lög nr. 33/2013 um neytendalán.
19.06.2013 Fjárlaganefnd 1306110 Kynning á starfsemi Ríkisendurskoðunar
19.06.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1306151 Heimboð
19.06.2013 Velferðarnefnd 1306150 Kynning á nefndarstarfi.
14.06.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306129 Krónueignir erlendra aðila, gjaldeyrisstaða, fjármagnsflæði úr landi og lausnir.
13.06.2013 Allsherjar- og mennta­málanefnd 1306107 Kynning á starfi nefndarinnar.
13.06.2013 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1306109 Kynning á nefndarstörfum.
13.06.2013 Utanríkismálanefnd 1306075 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 14. júní 2013.
13.06.2013 Utanríkismálanefnd 1306118 Staða mála í Tyrklandi.
12.06.2013 Atvinnuveganefnd 1306058 Fundagátt.
12.06.2013 Atvinnuveganefnd 1306053 Skýrsla um nytjastofna sjávar 2012/2013 og aflahorfur 2013/2014.
12.06.2013 Atvinnuveganefnd 1306094 Staða Hellisheiðarvirkjunar.
12.06.2013 Efnahags- og viðskiptanefnd 1306088 Minnisblað um hlutverk og störf efnahags- og viðskiptanefndar.
12.06.2013 Fjárlaganefnd 1306074 Kynning á starfi fjárlaganefndar
12.06.2013 Umhverfis- og samgöngunefnd 1306092 Fundagátt.