Ýmsar skammstafanir

Fastanefndir

 • am allsh.- og menntmn. - allsherjar- og menntamálanefnd 
 • av atvinnuvn. - atvinnuveganefnd 
 • ev efh.- og viðskn. - efnahags- og viðskiptanefnd 
 • fl fjárln. - fjárlaganefnd 
 • se stjórnsk.- og eftirln. - stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
 • us um.- og samgn. - umhverfis- og samgöngunefnd 
 • ut utanrmn. - utanríkismálanefnd 
 • vf velfn. - velferðarnefnd

Alþjóðanefndir

 • Aþing ÍAÞ - Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES
 • Evr ÍÞER - Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 • NATO ÍNATO - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Norl ÍNR - Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 • Nsm ÍNSM - Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um Norðurskautsmál
 • Vnorþ ÍVN - Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
 • Öse ÍÖSE - Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

Fyrri alþjóðanefndir

 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 • NAA ÍÞNAA - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Röse ÍRÖSE - Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 • Ves VES - Íslandsdeild þings Vestur-Evrópusambandsins

Aðrar nefndir

 

 • frt framtíðarnefnd
 • k kjörbréfanefnd
 • sn sérnefndir

Fyrri nefndir

 • atv. atvinnumálanefnd
 • fv. fjárhags- og viðskiptanefnd
 • f. fjárveitinganefnd
 • Kosn. kosningalaganefnd
 • samv* samvinnunefnd samgöngu- og menntamála
 • stj sérnefnd um stjórnarskrármál

Skammstafanir embætta

 • fors. forseti
 • fors. Íslands - forseti Íslands
 • aldursf. aldursforseti/starfsaldursforseti - lengst þingseta
 • starfsf. starfsforseti (varaforseti eða aldursforseti sem gegnir störfum forseta Alþingis frá kjördegi fram til þingsetningar hafi hann ekki verið endurkjörinn.)
 • þflform. formaður þfl. - formaður þingflokks
 • þflvform. varaformaður þfl. - varaformaður þingflokks

Í eldri deildaskiptum þingum voru einnig þessi embætti:

 • 1vfE 1. varaforseti Ed.
 • 1vfN 1. varaforseti Nd.
 • 2vfE 2. varaforseti Ed.
 • 2vfN 2. varaforseti Nd.
 • forsE forseti Ed.
 • forsN forseti Nd.
 • skE skrifari í Ed.
 • skN skrifari í Nd.
 • skS skrifari í Sþ.

Sami þingmaður gat gegnt embætti bæði í deild og í sameinuðu þingi en einungis eitt embætti er skráð í gagnagrunn við hverja þingsetufærslu.

Skammstafanir ráðherraembætta

 • dómsmrh. — dómsmálarh. — dómsmálaráðherra
 • ferðamrh. — ferðam.-, viðsk.- og mennmrh. — ferðamála- viðskipta- og menningarmálaráðherra
 • fjmrh. — fjm.- og efnhrh. — fjármála- og efnahagsráðherra
 • forsrh. — forsætisrh. — forsætisráðherra
 • félrh. — félags- og vinnumrh. — félags- og vinnumarkaðsráðherra
 • háskólarh. — háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráðherra
 • heilbrrh. — heilbrigðisrh. — heilbrigðisráðherra
 • innvrh. — innviðarh. — innviðaráðherra
 • matvrh. — matvæla­ráðherra
 • menningarrh. — menningar- og við­skipta­ráðherra
 • mennta- og barnamrh. — mennta- og barnamálarh. — mennta- og barnamálaráðherra
 • samstrh. — samstarfsrh. — ráðherra norrænna samstarfsmála
 • umhv.- og loftslrh. — umhv.-, orku- og loftslrh. — umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra
 • utanrrh. — utanríkis­ráðherra
 • vísindarh. — vísinda-, iðn.- og nýsköpunarrh. — vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

 Ekki sérstök ráðuneyti

 • hagstrh. hagstofurh. - ráðherra Hagstofu Íslands
 • samstrh. samstarfsrh. - ráðherra norrænna samstarfsmála
 • kirkjumrh. kirkjumálarh. - kirkjumálaráðherra
 • orkumrh. orkumálarh. - orkumálaráðherra
 • trmrh. tryggingamálarh. - tryggingamálaráðherra

 Fyrri ráðherraembætti

 • atvvrh. atv.- og nýskrh.- atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra
 • dómsmrh. dómsmálarh. - dómsmála- og mannréttindaráðherra
 • efnahrh. efnahags- og viðskrh. - efnahags- og viðskiptaráðherra
 • ferðm-, iðn.- og nýskrh. - ferðam-, iðnaðar- og nýsköpunarrh. - ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráðherra
 • félmrh. félagsmálaráðh. - félagsmálaráðherra
 • félmrh. — félags- og vinnumrh. — félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra
 • fél.- og barnmrh. - fél.- og barnmrh. - félags- og barnamálaráðherra
 • fél.- og húsnrh. fél.- og húsnrh. - félags- og húsnæðismálaráðherra
 • féltrmrh. fél.- og tryggmálarh. - félags- og tryggingamálaráðherra
 • fjmrh. fjármálarh. - fjármálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • innanrrh. — innanríkisrh. — innanríkisráðherra
 • landbrh. landbúnaðarrh. - landbúnaðarráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - menntamálaráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - mennta- og menningarmálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • samgrh. samgöngurh. - samgönguráðherra
 • samgrh. - samgöngurh. - samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 • sjútvrh. sjávarútvegsrh. - sjávarútvegsráðherra
 • sjútv.- og landbrh. — sjávarútv.- og landbrh. — sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 • umhvrh. umhverfisrh. - umhverfisráðherra
 • umhvrh. umh.- og auðlrh. - umhverfis- og auðlindaráðherra
 • utanr.- og þrsvmrh. — utanríkis- og þróunarsamvrh. — utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra
 • velfrh. velferðarrh. - velferðarráðherra
 • viðskrh. viðskiptarh. - viðskiptaráðherra

 


Skammstafanir þingmanna

Í upphafi hvers kjörtímabils eru þingmönnum gefnar skammstafanir sem eru hafðar sem stystar en þó þannig að ekki sé hægt að lesa nema nafn eins þingmanns úr hverri skammstöfun. Notaðir eru fyrstu stafir úr nafni og föðurnafni og ef með þarf miðnafni.

Skammstöfun er aldrei breytt á miðju þingi jafnvel þó varamaður komi inn sem ófyrirséð var og hægt sé að lesa nafn hans úr skammstöfun annars þingmanns, en skammstöfun þingmannsins er þá væntanlega breytt á næsta þingi.

Skammstafanir þingmanna eru notaðar í Alþingistíðindum í atkvæðagreiðslum og í skjalalistum þar sem getið er flutningsmanna og stundum á þingskjölum.

Nafn þingmanns Skammstöfun
Greta Ósk Óskarsdóttir GÓÓ
Aðalsteinn Haukur Sverrisson AHS
Andrés Ingi Jónsson AIJ
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir ArnG
Ágúst Bjarni Garðarsson ÁBG
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ÁslS
Ásmundur Einar Daðason ÁsmD
Ásmundur Friðriksson ÁsF
Ásthildur Lóa Þórsdóttir ÁLÞ
Berglind Ósk Guðmundsdóttir BGuðm
Berglind Harpa Svavarsdóttir BHS
Bergþór Ólason BergÓ
Birgir Ármannsson
Birgir Þórarinsson BirgÞ
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir BjG
Bjarni Benediktsson BjarnB
Bjarni Jónsson BjarnJ
Björgvin Jóhannesson BJóh
Björn Leví Gunnarsson BLG
Bryndís Haraldsdóttir BHar
Brynhildur Björnsdóttir BrynB
Daði Már Kristófersson DMK
Dagbjört Hákonardóttir DagH
Diljá Mist Einarsdóttir DME
Elva Dögg Sigurðardóttir EDS
Eva Sjöfn Helgadóttir ESH
Eyjólfur Ármannsson
Friðjón R. Friðjónsson FRF
Gísli Rafn Ólafsson GRÓ
Guðbrandur Einarsson GE
Guðlaugur Þór Þórðarson GÞÞ
Guðmundur Ingi Guðbrandsson GuðmG
Guðmundur Ingi Kristinsson GIK
Guðmundur Andri Thorsson GuðmT
Guðrún Hafsteinsdóttir GHaf
Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir HHH
Halla Signý Kristjánsdóttir HSK
Halldór Auðar Svansson HAS
Halldóra Mogensen HallM
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir HallÞ
Hanna Katrín Friðriksson HKF
Hildur Sverrisdóttir HildS
Indriði Ingi Stefánsson IIS
Inga Sæland IngS
Ingibjörg Isaksen IÓI
Jakob Frímann Magnússon JFM
Jódís Skúladóttir JSkúl
Jóhann Friðrik Friðriksson JFF
Jóhann Páll Jóhannsson JPJ
Jón Gunnarsson JónG
Katrín Jakobsdóttir KJak
Kári Gautason KGaut
Kristrún Frostadóttir KFrost
Lenya Rún Taha Karim LenK
Lilja Alfreðsdóttir LA
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir LRS
Líneik Anna Sævarsdóttir LínS
Logi Einarsson LE
Magnús Árni Skjöld Magnússon MagnM
Njáll Trausti Friðbertsson NTF
Oddný G. Harðardóttir OH
Orri Páll Jóhannsson OPJ
Óli Björn Kárason ÓBK
Ragna Sigurðardóttir RagnaS
Ragnar Sigurðsson RS
Sigmar Guðmundsson SGuðm
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson SDG
Sigurður Ingi Jóhannsson SIJ
Sigurður Tyrfingsson STyrf
Stefán Vagn Stefánsson SVS
Steinunn Þóra Árnadóttir SÞÁ
Svandís Svavarsdóttir SSv
Teitur Björn Einarsson TBE
Tómas A. Tómasson TAT
Valgerður Árnadóttir ValÁ
Vilhjálmur Árnason VilÁ
Willum Þór Þórsson WÞÞ
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir ÞorbG
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ÞKG
Þórarinn Ingi Pétursson ÞórP
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ÞórdG
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir ÞSÆ
Þórunn Sveinbjarnardóttir ÞSv