Ýmsar skammstafanir

Fastanefndir

 • am allsh.- og menntmn. - allsherjar- og menntamálanefnd 
 • av atvinnuvn. - atvinnuveganefnd 
 • ev efh.- og viðskn. - efnahags- og viðskiptanefnd 
 • fl fjárln. - fjárlaganefnd 
 • se stjórnsk.- og eftirln. - stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
 • us um.- og samgn. - umhverfis- og samgöngunefnd 
 • ut utanrmn. - utanríkismálanefnd 
 • vf velfn. - velferðarnefnd

Alþjóðanefndir

 • Aþing ÍAÞ - Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES
 • Evr ÍÞER - Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 • NATO ÍNATO - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Norl ÍNR - Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 • Nsm ÍNSM - Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um Norðurskautsmál
 • Vnorþ ÍVN - Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
 • Öse ÍÖSE - Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

Fyrri alþjóðanefndir

 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 • NAA ÍÞNAA - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Röse ÍRÖSE - Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 • Ves VES - Íslandsdeild þings Vestur-Evrópusambandsins

Aðrar nefndir

 

 • k kjörbréfanefnd
 • sn sérnefndir

Fyrri nefndir

 • atv. atvinnumálanefnd
 • fv. fjárhags- og viðskiptanefnd
 • f. fjárveitinganefnd
 • Kosn. kosningalaganefnd
 • samv* samvinnunefnd samgöngu- og menntamála
 • stj sérnefnd um stjórnarskrármál

Skammstafanir embætta

 • fors. forseti
 • fors. Íslands - forseti Íslands
 • aldursf. aldursforseti/starfsaldursforseti - lengst þingseta
 • starfsf. starfsforseti (varaforseti eða aldursforseti sem gegnir störfum forseta Alþingis frá kjördegi fram til þingsetningar hafi hann ekki verið endurkjörinn.)
 • þflform. formaður þfl. - formaður þingflokks
 • þflvform. varaformaður þfl. - varaformaður þingflokks

Í eldri deildaskiptum þingum voru einnig þessi embætti:

 • 1vfE 1. varaforseti Ed.
 • 1vfN 1. varaforseti Nd.
 • 2vfE 2. varaforseti Ed.
 • 2vfN 2. varaforseti Nd.
 • forsE forseti Ed.
 • forsN forseti Nd.
 • skE skrifari í Ed.
 • skN skrifari í Nd.
 • skS skrifari í Sþ.

Sami þingmaður gat gegnt embætti bæði í deild og í sameinuðu þingi en einungis eitt embætti er skráð í gagnagrunn við hverja þingsetufærslu.

Skammstafanir ráðherraembætta

 • dómsmrh. - dómsmálarh. - dómsmálaráðherra
 • ferðm-, iðn.- og nýskrh.  - ferðam-, iðnaðar- og nýsköpunarrh. - ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráðherra
 • fél.- og barnmrh. -  fél.- og barnmrh. - félags- og barnamálaráðherra
 • fjmrh. fjm.- og efnhrh. - fjármála- og efnahagsráðherra
 • forsrh. - forsætisrh. - forsætisráðherra
 • heilbrrh. -  heilbrigðisrh. - heilbrigðisráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - mennta- og menningarmálaráðherra
 • samgrh. - samgöngurh. - samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 • sjútv.- og landbrh. sjútv.- og landbrh. - sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 • umhvrh. umh.- og auðlrh. - umhverfis- og auðlindaráðherra
 • utanr.- og þrsvmrh. - utanríkis- og þróunarsamvrh. - utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra

 Ekki sérstök ráðuneyti

 • hagstrh. hagstofurh. - ráðherra Hagstofu Íslands
 • samstrh. samstarfsrh. - ráðherra norrænna samstarfsmála
 • kirkjumrh. kirkjumálarh. - kirkjumálaráðherra
 • orkumrh. orkumálarh. - orkumálaráðherra
 • trmrh. tryggingamálarh. - tryggingamálaráðherra

 Fyrri ráðherraembætti

 • atvvrh. atv.- og nýskrh.- atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra
 • dómsmrh. dómsmálarh. - dómsmála- og mannréttindaráðherra
 • efnahrh. efnahags- og viðskrh. - efnahags- og viðskiptaráðherra
 • félmrh. félagsmálaráðh. - félagsmálaráðherra
 • fél.- og húsnrh. fél.- og húsnrh. - félags- og húsnæðismálaráðherra
 • féltrmrh. fél.- og tryggmálarh. - félags- og tryggingamálaráðherra
 • fjmrh. fjármálarh. - fjármálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • landbrh. landbúnaðarrh. - landbúnaðarráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - menntamálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • samgrh. samgöngurh. - samgönguráðherra
 • sjútvrh. sjávarútvegsrh. - sjávarútvegsráðherra
 • umhvrh. umhverfisrh. - umhverfisráðherra
 • velfrh. velferðarrh. - velferðarráðherra
 • viðskrh. viðskiptarh. - viðskiptaráðherra

 


Skammstafanir þingmanna

Í upphafi hvers kjörtímabils eru þingmönnum gefnar skammstafanir sem eru hafðar sem stystar en þó þannig að ekki sé hægt að lesa nema nafn eins þingmanns úr hverri skammstöfun. Notaðir eru fyrstu stafir úr nafni og föðurnafni og ef með þarf miðnafni.

Skammstöfun er aldrei breytt á miðju þingi jafnvel þó varamaður komi inn sem ófyrirséð var og hægt sé að lesa nafn hans úr skammstöfun annars þingmanns, en skammstöfun þingmannsins er þá væntanlega breytt á næsta þingi.

Skammstafanir þingmanna eru notaðar í Alþingistíðindum í atkvæðagreiðslum og í skjalalistum þar sem getið er flutningsmanna og stundum á þingskjölum.

Nafn þingmanns Skammstöfun
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir AFE
Andrés Ingi Jónsson AIJ
Anna Kolbrún Árnadóttir AKÁ
Ari Trausti Guðmundsson ATG
Ágúst Ólafur Ágústsson ÁÓÁ
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ÁslS
Ásmundur Einar Daðason ÁsmD
Ásmundur Friðriksson ÁsF
Bergþór Ólason BergÓ
Birgir Ármannsson
Birgir Þórarinsson BirgÞ
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir BjG
Bjarni Benediktsson BjarnB
Björn Leví Gunnarsson BLG
Bryndís Haraldsdóttir BHar
Brynjar Níelsson BN
Guðjón S. Brjánsson GBr
Guðlaugur Þór Þórðarson GÞÞ
Guðmundur Ingi Kristinsson GIK
Guðmundur Andri Thorsson GuðmT
Gunnar Bragi Sveinsson GBS
Halla Signý Kristjánsdóttir HSK
Halldóra Mogensen HallM
Hanna Katrín Friðriksson HKF
Haraldur Benediktsson HarB
Helga Vala Helgadóttir HVH
Helgi Hrafn Gunnarsson HHG
Hjálmar Bogi Hafliðason HBH
Inga Sæland IngS
Jón Gunnarsson JónG
Jón Þór Ólafsson JÞÓ
Jón Steindór Valdimarsson JSV
Karl Gauti Hjaltason KGH
Katla Hólm Þórhildardóttir
Katrín Jakobsdóttir KJak
Kolbeinn Óttarsson Proppé KÓP
Kristján Þór Júlíusson KÞJ
Lilja Alfreðsdóttir LA
Lilja Rafney Magnúsdóttir LRM
Líneik Anna Sævarsdóttir LínS
Logi Einarsson LE
María Hjálmarsdóttir MH
Njáll Trausti Friðbertsson NTF
Oddný G. Harðardóttir OH
Olga Margrét Cilia OC
Ólafur Þór Gunnarsson ÓGunn
Ólafur Ísleifsson ÓÍ
Óli Björn Kárason ÓBK
Páll Magnússon PállM
Rósa Björk Brynjólfsdóttir RBB
Sara Elísa Þórðardóttir SEÞ
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson SDG
Sigríður Á. Andersen SÁA
Sigurður Ingi Jóhannsson SIJ
Sigurður Páll Jónsson SPJ
Silja Dögg Gunnarsdóttir SilG
Smári McCarthy SMc
Steingrímur J. Sigfússon SJS
Steinunn Þóra Árnadóttir SÞÁ
Sunna Rós Víðisdóttir SRV
Svandís Svavarsdóttir SSv
Vilhjálmur Árnason VilÁ
Willum Þór Þórsson WÞÞ
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir ÞorbG
Þorgerður K. Gunnarsdóttir ÞKG
Þorsteinn Sæmundsson ÞorS
Þórarinn Ingi Pétursson ÞórP
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ÞórdG
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir ÞSÆ
Þórunn Egilsdóttir ÞórE