Ýmsar skammstafanir

Fastanefndir

 • am allsh.- og menntmn. - allsherjar- og menntamálanefnd 
 • av atvinnuvn. - atvinnuveganefnd 
 • ev efh.- og viðskn. - efnahags- og viðskiptanefnd 
 • fl fjárln. - fjárlaganefnd 
 • se stjórnsk.- og eftirln. - stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
 • us um.- og samgn. - umhverfis- og samgöngunefnd 
 • ut utanrmn. - utanríkismálanefnd 
 • vf velfn. - velferðarnefnd

Alþjóðanefndir

 • Aþing ÍAÞ - Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES
 • Evr ÍÞER - Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 • NATO ÍNATO - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Norl ÍNR - Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 • Nsm ÍNSM - Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um Norðurskautsmál
 • Vnorþ ÍVN - Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
 • Öse ÍÖSE - Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

Fyrri alþjóðanefndir

 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 • NAA ÍÞNAA - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Röse ÍRÖSE - Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 • Ves VES - Íslandsdeild þings Vestur-Evrópusambandsins

Aðrar nefndir

 

 • k kjörbréfanefnd
 • sn sérnefndir

Fyrri nefndir

 • atv. atvinnumálanefnd
 • fv. fjárhags- og viðskiptanefnd
 • f. fjárveitinganefnd
 • Kosn. kosningalaganefnd
 • samv* samvinnunefnd samgöngu- og menntamála
 • stj sérnefnd um stjórnarskrármál

Skammstafanir embætta

 • fors. forseti
 • fors. Íslands - forseti Íslands
 • aldursf. aldursforseti/starfsaldursforseti - lengst þingseta
 • starfsf. starfsforseti (varaforseti eða aldursforseti sem gegnir störfum forseta Alþingis frá kjördegi fram til þingsetningar hafi hann ekki verið endurkjörinn.)
 • þflform. formaður þfl. - formaður þingflokks
 • þflvform. varaformaður þfl. - varaformaður þingflokks

Í eldri deildaskiptum þingum voru einnig þessi embætti:

 • 1vfE 1. varaforseti Ed.
 • 1vfN 1. varaforseti Nd.
 • 2vfE 2. varaforseti Ed.
 • 2vfN 2. varaforseti Nd.
 • forsE forseti Ed.
 • forsN forseti Nd.
 • skE skrifari í Ed.
 • skN skrifari í Nd.
 • skS skrifari í Sþ.

Sami þingmaður gat gegnt embætti bæði í deild og í sameinuðu þingi en einungis eitt embætti er skráð í gagnagrunn við hverja þingsetufærslu.

Skammstafanir ráðherraembætta

 • dómsmrh. - dómsmálarh. - dómsmálaráðherra
 • ferðm-, iðn.- og nýskrh.  - ferðam-, iðnaðar- og nýsköpunarrh. - ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráðherra
 • fél.- og jafnrh. -  fél.- og jafnréttmrh. - félags- og jafnréttismálaráðherra
 • fjmrh. fjm.- og efnhrh. - fjármála- og efnahagsráðherra
 • forsrh. - forsætisrh. - forsætisráðherra
 • heilbrrh. -  heilbrigðisrh. - heilbrigðisráðherra
 • iðnrh.-  iðn.- og viðskrh. - iðnaðar- og viðskiptaráðherra
 • innanrrh. innanríkisrh. - innanríkisráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - mennta- og menningarmálaráðherra
 • samgrh. - samgöngurh. - samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 • sjútv.- og landbrh. sjútv.- og landbrh. - sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 • umhvrh. umh.- og auðlrh. - umhverfis- og auðlindaráðherra
 • utanrrh. utanríkisrh. - utanríkisráðherra 

 Ekki sérstök ráðuneyti

 • hagstrh. hagstofurh. - ráðherra Hagstofu Íslands
 • samstrh. samstarfsrh. - ráðherra norrænna samstarfsmála
 • kirkjumrh. kirkjumálarh. - kirkjumálaráðherra
 • orkumrh. orkumálarh. - orkumálaráðherra
 • trmrh. tryggingamálarh. - tryggingamálaráðherra

 Fyrri ráðherraembætti

 • atvvrh. atv.- og nýskrh.- atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra
 • dómsmrh. dómsmálarh. - dómsmála- og mannréttindaráðherra
 • efnahrh. efnahags- og viðskrh. - efnahags- og viðskiptaráðherra
 • félmrh. félagsmálaráðh. - félagsmálaráðherra
 • fél.- og húsnrh. fél.- og húsnrh. - félags- og húsnæðismálaráðherra
 • féltrmrh. fél.- og tryggmálarh. - félags- og tryggingamálaráðherra
 • fjmrh. fjármálarh. - fjármálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • landbrh. landbúnaðarrh. - landbúnaðarráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - menntamálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • samgrh. samgöngurh. - samgönguráðherra
 • sjútvrh. sjávarútvegsrh. - sjávarútvegsráðherra
 • umhvrh. umhverfisrh. - umhverfisráðherra
 • velfrh. velferðarrh. - velferðarráðherra
 • viðskrh. viðskiptarh. - viðskiptaráðherra

 


Skammstafanir þingmanna

Í upphafi hvers kjörtímabils eru þingmönnum gefnar skammstafanir sem eru hafðar sem stystar en þó þannig að ekki sé hægt að lesa nema nafn eins þingmanns úr hverri skammstöfun. Notaðir eru fyrstu stafir úr nafni og föðurnafni og ef með þarf miðnafni.

Skammstöfun er aldrei breytt á miðju þingi jafnvel þó varamaður komi inn sem ófyrirséð var og hægt sé að lesa nafn hans úr skammstöfun annars þingmanns, en skammstöfun þingmannsins er þá væntanlega breytt á næsta þingi.

Skammstafanir þingmanna eru notaðar í Alþingistíðindum í atkvæðagreiðslum og í skjalalistum þar sem getið er flutningsmanna og stundum á þingskjölum.

Nafn þingmanns Skammstöfun
Albert Guðmundsson AlbG
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir AFE
Alex B. Stefánsson ABBS
Andrés Ingi Jónsson AIJ
Anna Kolbrún Árnadóttir AKÁ
Ari Trausti Guðmundsson ATG
Arna Lára Jónsdóttir ArnaJ
Ágúst Ólafur Ágústsson ÁÓÁ
Álfheiður Eymarsdóttir ÁlfE
Álfheiður Ingadóttir ÁI
Ásgerður K. Gylfadóttir ÁsgG
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ÁslS
Ásmundur Einar Daðason ÁsmD
Ásmundur Friðriksson ÁsF
Berglind Häsler BergH
Bergþór Ólason BergÓ
Birgir Ármannsson
Birgir Þórarinsson BirgÞ
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir BjG
Bjarni Benediktsson BjarnB
Bjartur Aðalbjörnsson BjA
Björn Leví Gunnarsson BLG
Bryndís Haraldsdóttir BHar
Brynjar Níelsson BN
Einar Kárason EinK
Ellert B. Schram EBS
Elvar Eyvindsson ElE
Fjölnir Sæmundsson FjS
Gísli Garðarsson GGarð
Guðjón S. Brjánsson GBr
Guðlaugur Þór Þórðarson GÞÞ
Guðmundur Ingi Kristinsson GIK
Guðmundur Andri Thorsson GuðmT
Gunnar Bragi Sveinsson GBS
Halla Gunnarsdóttir HallaG
Halla Signý Kristjánsdóttir HSK
Halldóra Mogensen HallM
Hanna Katrín Friðriksson HKF
Haraldur Benediktsson HarB
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir HeiðÁ
Helga Vala Helgadóttir HVH
Helgi Hrafn Gunnarsson HHG
Hildur Sverrisdóttir HildS
Hjálmar Bogi Hafliðason HBH
Inga Sæland IngS
Ingibjörg Þórðardóttir
Jarþrúður Ásmundsdóttir JarÁ
Jóhann Friðrik Friðriksson JFF
Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir JVG
Jón Gunnarsson JónG
Jón Þór Ólafsson JÞÓ
Jón Steindór Valdimarsson JSV
Jón Þór Þorvaldsson JÞÞ
Jónína Björk Óskarsdóttir JBÓ
Karen Elísabet Halldórsdóttir KEH
Karl Gauti Hjaltason KGH
Katla Hólm Þórhildardóttir
Katrín Jakobsdóttir KJak
Kolbeinn Óttarsson Proppé KÓP
Kristján Þór Júlíusson KÞJ
Lilja Alfreðsdóttir LA
Lilja Rafney Magnúsdóttir LRM
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir LiljS
Líneik Anna Sævarsdóttir LínS
Logi Einarsson LE
Margrét Tryggvadóttir MT
María Hjálmarsdóttir MH
Maríanna Eva Ragnarsdóttir MER
Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir NMG
Njáll Trausti Friðbertsson NTF
Njörður Sigurðsson NS
Oddný G. Harðardóttir OH
Olga Margrét Cilia OC
Ólafur Þór Gunnarsson ÓGunn
Ólafur Ísleifsson ÓÍ
Óli Halldórsson ÓHall
Óli Björn Kárason ÓBK
Pawel Bartoszek PawB
Páll Valur Björnsson PVB
Páll Magnússon PállM
Rósa Björk Brynjólfsdóttir RBB
Sara Elísa Þórðardóttir SEÞ
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson SDG
Sigríður Á. Andersen SÁA
Sigríður María Egilsdóttir SME
Sigurður Ingi Jóhannsson SIJ
Sigurður Páll Jónsson SPJ
Silja Dögg Gunnarsdóttir SilG
Smári McCarthy SMc
Snæbjörn Brynjarsson SnæB
Steingrímur J. Sigfússon SJS
Steinunn Þóra Árnadóttir SÞÁ
Svandís Svavarsdóttir SSv
Teitur Björn Einarsson TBE
Una Hildardóttir UnaH
Una María Óskarsdóttir UMÓ
Unnur Brá Konráðsdóttir UBK
Valgerður Gunnarsdóttir ValG
Valgerður Sveinsdóttir VSv
Vilhjálmur Árnason VilÁ
Willum Þór Þórsson WÞÞ
Þorgerður K. Gunnarsdóttir ÞKG
Þorgrímur Sigmundsson ÞorgS
Þorsteinn Sæmundsson ÞorS
Þorsteinn Víglundsson ÞorstV
Þórarinn Ingi Pétursson ÞórP
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ÞórdG
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir ÞSÆ
Þórunn Egilsdóttir ÞórE