Lagafrumvörp

Málalisti

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
475 28.03.2018 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) Þorsteinn Sæmunds­son
165 05.02.2018 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
565 02.05.2018 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski) Dómsmála­ráð­herra
561 02.05.2018 Aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
93 22.01.2018 Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
51 19.12.2017 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna) Inga Sæland
97 23.01.2018 Almannatryggingar (barnalífeyrir) Silja Dögg Gunnars­dóttir
38 16.12.2017 Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar) Halldóra Mogensen
39 16.12.2017 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu) Halldóra Mogensen
114 30.01.2018 Almenn hegningarlög (bann við umskurði drengja) Silja Dögg Gunnars­dóttir
10 15.12.2017 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot) (endurflutt) Jón Steindór Valdimars­son
213 19.02.2018 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja) (endurflutt) Steinunn Þóra Árna­dóttir
458 28.03.2018 Almenn hegningarlög (mútubrot) Dómsmála­ráð­herra
471 28.03.2018 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) (endurflutt) Logi Einars­son
37 18.12.2017 Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi) Helgi Hrafn Gunnars­son
48 19.12.2017 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
629 31.05.2018 Aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
456 28.03.2018 Ábúðarlög (úttekt og yfirmat) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
127 25.01.2018 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
493 06.04.2018 Ársreikningar (texti ársreiknings) Óli Björn Kára­son
340 05.03.2018 Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum) (endurflutt) Efnahags- og viðskiptanefnd
12 15.12.2017 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
293 27.02.2018 Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum (endurflutt) Heilbrigðis­ráð­herra
238 22.02.2018 Barnalög (stefnandi faðernismáls) (endurflutt) Helga Vala Helga­dóttir
464 28.03.2018 Barnaverndarlög o.fl. (eftirlit með barnaníðingum) Silja Dögg Gunnars­dóttir
457 06.04.2018 Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
423 22.03.2018 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
389 16.03.2018 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
455 28.03.2018 Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
3 14.12.2017 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
563 02.05.2018 Brottfall laga Björn Leví Gunnars­son
424 22.03.2018 Brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda Fjármála- og efnahags­ráð­herra
138 30.01.2018 Brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
22 15.12.2017 Brottnám líffæra (ætlað samþykki) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
64 22.12.2017 Búvörulög og búnaðarlög (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
442 23.03.2018 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur) Dómsmála­ráð­herra
8 15.12.2017 Dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
110 24.01.2018 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
292 27.02.2018 Einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
599 09.05.2018 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Jón Gunnars­son
264 26.02.2018 Endurnot opinberra upplýsinga Forsætis­ráð­herra
111 24.01.2018 Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
485 06.04.2018 Ferðamálastofa Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
27 15.12.2017 Félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
433 22.03.2018 Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
390 16.03.2018 Fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
66 20.12.2017 Fjáraukalög 2017 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
1 14.12.2017 Fjárlög 2018 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
422 22.03.2018 Fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
46 18.12.2017 Fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
387 16.03.2018 Fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
462 28.03.2018 Framhaldsskólar (aðkoma Alþingis og bann við arðgreiðslum) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
461 28.03.2018 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi Haraldur Benedikts­son
214 20.02.2018 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja (endurflutt) Kolbeinn Óttars­son Proppé
439 22.03.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
24 16.12.2017 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
98 22.01.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs) Logi Einars­son
178 06.02.2018 Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
426 22.03.2018 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl) Heilbrigðis­ráð­herra
134 30.01.2018 Helgidagafriður (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
348 06.03.2018 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) Smári McCarthy
248 22.02.2018 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis) (endurflutt) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
469 06.04.2018 Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs) (endurflutt) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
346 06.03.2018 Húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
36 18.12.2017 Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining) Björn Leví Gunnars­son
395 19.03.2018 Innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
492 06.04.2018 Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.) Utanríkis­ráð­herra
133 30.01.2018 Íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi) (endurflutt) Dómsmála­ráð­herra
394 19.03.2018 Jöfn meðferð á vinnumarkaði (endurflutt) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
393 19.03.2018 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (endurflutt) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
630 30.05.2018 Kjararáð Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
89 23.01.2018 Kosningar til Alþingis (kosningaréttur) Björn Leví Gunnars­son
496 09.04.2018 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka) (endurflutt) Álfheiður Eymars­dóttir
40 16.12.2017 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur) (endurflutt) Andrés Ingi Jóns­son
269 26.02.2018 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
465 28.03.2018 Kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
63 20.12.2017 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
481 06.04.2018 Köfun Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
486 06.04.2018 Lagaráð Alþingis (heildarlög) (endurflutt) Anna Kolbrún Árna­dóttir
418 22.03.2018 Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar) Utanríkismálanefnd
215 20.02.2018 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða) (endurflutt) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
453 28.03.2018 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hálfur lífeyrir) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
286 27.02.2018 Loftslagsmál (EES-reglur) Umhverfis- og samgöngunefnd
49 19.12.2017 Lokafjárlög 2016 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
427 22.03.2018 Lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja) Heilbrigðis­ráð­herra
345 06.03.2018 Lögheimili og aðsetur Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
83 22.01.2018 Mannanöfn Þorsteinn Víglunds­son
4 14.12.2017 Mannvirki (faggilding, frestur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
185 06.02.2018 Mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
167 05.02.2018 Markaðar tekjur (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
467 28.03.2018 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
306 28.02.2018 Mat á umhverfisáhrifum (víðtækari matsskylda) Ari Trausti Guðmunds­son
331 01.03.2018 Matvælastofnun Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
330 01.03.2018 Matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
28 15.12.2017 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
400 20.03.2018 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
399 20.03.2018 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
628 30.05.2018 Meðferð sakamála (áfrýjun dóms til Landsréttar eftir endurupptöku máls) Allsherjar- og mennta­málanefnd
203 16.02.2018 Meðferð sakamála (sakarkostnaður) Dómsmála­ráð­herra
415 21.03.2018 Opinber fjármál (fjölgun fulltrúa í fjármálaráði) Björn Leví Gunnars­son
477 28.03.2018 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar) Björn Leví Gunnars­son
484 06.04.2018 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
622 28.05.2018 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga Dómsmála­ráð­herra
454 28.03.2018 Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
115 24.01.2018 Raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
202 16.02.2018 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (endurflutt) Heilbrigðis­ráð­herra
566 02.05.2018 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
468 28.03.2018 Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál) (endurflutt) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
35 16.12.2017 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
249 26.02.2018 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs) Þorsteinn Sæmunds­son
67 20.12.2017 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
665 12.06.2018 Réttur barna sem aðstandendur Vilhjálmur Árna­son
109 24.01.2018 Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
263 26.02.2018 Siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.) (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
25 16.12.2017 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
441 23.03.2018 Skaðabótalög (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
466 28.03.2018 Skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
425 22.03.2018 Skipulag haf- og strandsvæða (endurflutt) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
23 16.12.2017 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) Hanna Katrín Friðriks­son
21 15.12.2017 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) (endurflutt) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
429 23.03.2018 Stjórn fiskveiða (strandveiðar) Atvinnuveganefnd
444 23.03.2018 Stjórn fiskveiða (strandveiðar) Sigurður Páll Jóns­son
6 15.12.2017 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
150 01.02.2018 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn) Björn Leví Gunnars­son
190 07.02.2018 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn) Jón Gunnars­son
613 24.05.2018 Sveitarstjórnarlög (framlenging bráðabirgðaákvæðis) Umhverfis- og samgöngunefnd
472 28.03.2018 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál) Helgi Hrafn Gunnars­son
452 28.03.2018 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
391 16.03.2018 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána) Sigríður María Egils­dóttir
108 24.01.2018 Tekjuskattur (skattleysi uppbóta á lífeyri) Guðmundur Ingi Kristins­son
11 15.12.2017 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
581 08.05.2018 Tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
518 11.04.2018 Tollalög (vanþróuðustu ríki heims) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
647 08.06.2018 Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit) Steingrímur J. Sigfús­son
7 15.12.2017 Útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms) Dómsmála­ráð­herra
42 18.12.2017 Útlendingar (fylgdarlaus börn) (endurflutt) Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
34 16.12.2017 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) (endurflutt) Hanna Katrín Friðriks­son
564 02.05.2018 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar) Dómsmála­ráð­herra
5 14.12.2017 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
632 30.05.2018 Vátryggingastarfsemi Björn Leví Gunnars­son
247 22.02.2018 Vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
414 21.03.2018 Vegalög Karl Gauti Hjalta­son
631 30.05.2018 Veiðigjald (endurreikningur veiðigjalds 2018) Atvinnuveganefnd, meiri hluti
648 08.06.2018 Veiðigjald (veiðigjald 2018) Atvinnuveganefnd
75 28.12.2017 Veiting ríkisborgararéttar Allsherjar- og mennta­málanefnd
660 11.06.2018 Veiting ríkisborgararéttar Allsherjar- og mennta­málanefnd
287 28.02.2018 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) (endurflutt) Þorsteinn Víglunds­son
246 26.02.2018 Vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs) Þorsteinn Sæmunds­son
388 16.03.2018 Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
562 02.05.2018 Virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
438 22.03.2018 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
19 16.12.2017 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku) Björn Leví Gunnars­son
222 21.02.2018 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála) (endurflutt) Smári McCarthy
132 25.01.2018 Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
460 28.03.2018 Þjóðaröryggisráð (skipan þjóðaröryggisráðs) Þorsteinn Sæmunds­son
459 28.03.2018 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum) Birgir Þórarins­son
339 05.03.2018 Þjóðskrá Íslands Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
26 15.12.2017 Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (endurflutt) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
105 22.01.2018 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna) (endurflutt) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
128 25.01.2018 Ættleiðingar (umsögn nákominna) (endurflutt) Vilhjálmur Árna­son