Lagafrumvörp

Málalisti

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
138 23.09.2019 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
77 12.09.2019 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
135 19.09.2019 Almannatryggingar (fjárhæð bóta) Inga Sæland
83 12.09.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) (endurflutt) Inga Sæland
6 13.09.2019 Almannatryggingar (hækkun lífeyris) (endurflutt) Logi Einars­son
74 12.09.2019 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna) (endurflutt) Inga Sæland
72 12.09.2019 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) (endurflutt) Guðmundur Ingi Kristins­son
33 16.09.2019 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja) Guðmundur Ingi Kristins­son
48 11.09.2019 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
82 12.09.2019 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
23 07.10.2019 Ávana- og fíkniefni Halldóra Mogensen
119 17.09.2019 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
123 17.09.2019 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) (endurflutt) Brynjar Níels­son
87 12.09.2019 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
131 19.09.2019 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
2 11.09.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
269 18.10.2019 Breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
12 11.09.2019 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði) (endurflutt) Þórarinn Ingi Péturs­son
163 26.09.2019 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
176 26.09.2019 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting) (endurflutt) Jón Steindór Valdimars­son
181 01.10.2019 Félög til almannaheilla (endurflutt) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
71 12.09.2019 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds) (endurflutt) Inga Sæland
186 04.10.2019 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
1 10.09.2019 Fjárlög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
224 15.10.2019 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja (endurflutt) Kolbeinn Óttars­son Proppé
56 11.09.2019 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
231 16.10.2019 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila) (endurflutt) Bergþór Óla­son
85 12.09.2019 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna) (endurflutt) Inga Sæland
16 17.09.2019 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
230 15.10.2019 Grunnskólar (ritfangakostnaður) (endurflutt) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
185 07.10.2019 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
183 30.09.2019 Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 Forsætis­ráð­herra
79 12.09.2019 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara) Andrés Ingi Jóns­son
51 11.09.2019 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) (endurflutt) Smári McCarthy
158 24.09.2019 Innheimtulög (leyfisskylda) (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
252 16.10.2019 Íslenskur ríkisborgararéttur Dómsmála­ráð­herra
29 23.09.2019 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga) Birgir Þórarins­son
81 12.09.2019 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
50 11.09.2019 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
62 11.09.2019 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma) (endurflutt) Ólafur Þór Gunnars­son
251 16.10.2019 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
117 17.09.2019 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (frysting olíuleitar) (endurflutt) Andrés Ingi Jóns­son
266 17.10.2019 Lyfjalög (lausasölulyf) Unnur Brá Konráðs­dóttir
68 12.09.2019 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna) (endurflutt) Karl Gauti Hjalta­son
90 12.09.2019 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú) (endurflutt) Inga Sæland
229 15.10.2019 Matvæli (endurflutt) Gunnar Bragi Sveins­son
63 12.09.2019 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum) (endurflutt) Ólafur Þór Gunnars­son
100 19.09.2019 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
159 24.09.2019 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
140 23.09.2019 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
170 25.09.2019 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
65 11.09.2019 Náttúruvernd (sorp og úrgangur) (endurflutt) Ásmundur Friðriks­son
223 14.10.2019 Neytendalán (efling neytendaverndar o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
145 23.09.2019 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
184 07.10.2019 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
122 17.09.2019 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
142 23.09.2019 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu (endurflutt) Utanríkis­ráð­herra
129 19.09.2019 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
125 19.09.2019 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið) Forsætisnefnd
19 11.09.2019 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) (endurflutt) Lilja Rafney Magnús­dóttir
4 11.09.2019 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
8 13.09.2019 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
101 12.09.2019 Skráning einstaklinga (heildarlög) (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
190 07.10.2019 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
99 12.09.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) (endurflutt) Hanna Katrín Friðriks­son
14 17.09.2019 Starfsemi smálánafyrirtækja (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
18 11.09.2019 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) (endurflutt) Vilhjálmur Árna­son
93 13.09.2019 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) (endurflutt) Þorsteinn Víglunds­son
118 17.09.2019 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða) Inga Sæland
57 11.09.2019 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
92 13.09.2019 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði) (endurflutt) Þorsteinn Víglunds­son
66 11.09.2019 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn) (endurflutt) Jón Gunnars­son
49 11.09.2019 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
96 12.09.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
27 11.09.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) (endurflutt) Ari Trausti Guðmunds­son
89 12.09.2019 Tekjuskattur (gengishagnaður) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
34 11.09.2019 Tekjuskattur (söluhagnaður) (endurflutt) Haraldur Benedikts­son
3 11.09.2019 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
104 13.09.2019 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
245 16.10.2019 Tollalög o.fl. Fjármála- og efnahags­ráð­herra
175 26.09.2019 Umferðarlög (endurflutt) Umhverfis- og samgöngunefnd
80 12.09.2019 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
45 11.09.2019 Úrskurðar­nefnd­ umhverfis- og auð­lindamála (kæruheimild samtaka) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
115 17.09.2019 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati) (endurflutt) Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
94 13.09.2019 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) (endurflutt) Hanna Katrín Friðriks­son
11 11.09.2019 Varnarmálalög (samþykki Alþingis) Kolbeinn Óttars­son Proppé
60 11.09.2019 Vegalög (þjóðferjuleiðir) (endurflutt) Karl Gauti Hjalta­son
53 11.09.2019 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
13 12.09.2019 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
10 12.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
26 19.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts) (endurflutt) Jón Gunnars­son
202 10.10.2019 Þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis) Forsætisnefnd
243 15.10.2019 Þjóðarsjóður (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
47 11.09.2019 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son