Lagafrumvörp

Málalisti

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
138 23.09.2019 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
700 25.03.2020 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu) Félags- og barnamála­ráð­herra
665 13.03.2020 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð) Félags- og barnamála­ráð­herra
709 02.04.2020 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka) Dómsmála­ráð­herra
683 21.03.2020 Aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru Fjármála- og efnahags­ráð­herra
77 12.09.2019 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
294 24.10.2019 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) Guðmundur Ingi Kristins­son
135 19.09.2019 Almannatryggingar (fjárhæð bóta) Inga Sæland
83 12.09.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) (endurflutt) Inga Sæland
437 30.11.2019 Almannatryggingar (hálfur lífeyrir) Félags- og barnamála­ráð­herra
6 13.09.2019 Almannatryggingar (hækkun lífeyris) (endurflutt) Logi Einars­son
74 12.09.2019 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna) (endurflutt) Inga Sæland
72 12.09.2019 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) (endurflutt) Guðmundur Ingi Kristins­son
33 16.09.2019 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja) Guðmundur Ingi Kristins­son
697 23.03.2020 Almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila) Dómsmála­ráð­herra
422 28.11.2019 Almenn hegningarlög (kyntjáning og kyneinkenni) (endurflutt) Una Hildar­dóttir
320 01.11.2019 Almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.) Félags- og barnamála­ráð­herra
739 28.04.2020 Atvinnuleysistryggingar (hækkun vegna framfærsluskyldu) Oddný G. Harðar­dóttir
812 15.05.2020 Atvinnuleysistryggingar (skilvirkari framkvæmd) Félags- og barnamála­ráð­herra
813 15.05.2020 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar) Félags- og barnamála­ráð­herra
973 27.08.2020 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa Oddný G. Harðar­dóttir
664 13.03.2020 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall) Félags- og barnamála­ráð­herra
48 11.09.2019 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
316 01.11.2019 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
447 04.12.2019 Ársreikningar (skil ársreikninga) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
721 18.04.2020 Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
82 12.09.2019 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
23 07.10.2019 Ávana- og fíkniefni Halldóra Mogensen
328 01.11.2019 Ávana- og fíkniefni (neyslurými) (endurflutt) Heilbrigðis­ráð­herra
119 17.09.2019 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
707 02.04.2020 Barnalög (skipt búseta barns) Dómsmála­ráð­herra
123 17.09.2019 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) (endurflutt) Brynjar Níels­son
87 12.09.2019 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum) (endurflutt) Silja Dögg Gunnars­dóttir
315 01.11.2019 Breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
448 04.12.2019 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
131 19.09.2019 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
726 21.04.2020 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
714 02.04.2020 Breyting á ýmsum lögum á sviði land­búnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
713 02.04.2020 Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávar­útvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
715 02.04.2020 Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi) Forsætis­ráð­herra
972 26.08.2020 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar) Félags- og barnamála­ráð­herra
318 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
450 04.12.2019 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
332 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
2 11.09.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
722 18.04.2020 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
731 22.04.2020 Breyting á ýmsum lögum vegna launa þing­manna og ­ráð­herra (frysting og niðurfelling hækkunar) Halldóra Mogensen
330 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
269 18.10.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
529 28.01.2020 Brottfall ýmissa laga (úrelt lög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
12 11.09.2019 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði) (endurflutt) Þórarinn Ingi Péturs­son
433 30.11.2019 Búvörulög (greiðslumark mjólkur) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
163 26.09.2019 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
382 14.11.2019 Búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
278 22.10.2019 Bætur vegna ærumeiðinga (endurflutt) Dómsmála­ráð­herra
470 11.12.2019 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur) (endurflutt) Dómsmála­ráð­herra
596 20.02.2020 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (tegundir eldsneytis, gagnaskil) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
176 26.09.2019 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting) (endurflutt) Jón Steindór Valdimars­son
607 28.02.2020 Fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
459 06.12.2019 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar) (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
839 22.05.2020 Ferðagjöf Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
666 13.03.2020 Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða Félags- og barnamála­ráð­herra
181 01.10.2019 Félög til almannaheilla (endurflutt) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
71 12.09.2019 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds) (endurflutt) Inga Sæland
775 07.05.2020 Fjarskipti Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
364 09.11.2019 Fjáraukalög 2019 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
695 21.03.2020 Fjáraukalög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
724 21.04.2020 Fjáraukalög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
841 26.05.2020 Fjáraukalög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
969 25.08.2020 Fjáraukalög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
186 04.10.2019 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
1 10.09.2019 Fjárlög 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
725 21.04.2020 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru Fjármála- og efnahags­ráð­herra
922 05.06.2020 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (viðbótarlokunarstyrkir) Efnahags- og viðskiptanefnd
960 25.06.2020 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur Efnahags- og viðskiptanefnd
468 11.12.2019 Fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla) Félags- og barnamála­ráð­herra
458 06.12.2019 Fjölmiðlar (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
719 11.04.2020 Framboð og kjör forseta Íslands og kosningar til Alþingis (rafræn söfnun meðmæla, heiti sveitarfélaga) Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
712 02.04.2020 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (markmið og hlutverk) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
224 15.10.2019 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja (endurflutt) Kolbeinn Óttars­son Proppé
56 11.09.2019 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
393 21.11.2019 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs) Félags- og barnamála­ráð­herra
231 16.10.2019 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila) (endurflutt) Bergþór Óla­son
646 12.03.2020 Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald) Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
815 15.05.2020 Gjaldþrotaskipti (aðgerðir gegn kennitöluflakki) Dómsmála­ráð­herra
85 12.09.2019 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna) (endurflutt) Inga Sæland
16 17.09.2019 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
230 15.10.2019 Grunnskólar (ritfangakostnaður) (endurflutt) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
185 07.10.2019 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
597 20.02.2020 Heilbrigðisþjónusta (stjórn Landspítala) Ólafur Ísleifs­son
439 02.12.2019 Heilbrigðisþjónusta (þjónustustig, fagráð o.fl.) Heilbrigðis­ráð­herra
323 01.11.2019 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum) (endurflutt) Ólafur Þór Gunnars­son
183 30.09.2019 Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 Forsætis­ráð­herra
735 28.04.2020 Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu Fjármála- og efnahags­ráð­herra
321 01.11.2019 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir) (endurflutt) Jón Steindór Valdimars­son
79 12.09.2019 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara) Andrés Ingi Jóns­son
51 11.09.2019 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) (endurflutt) Smári McCarthy
720 16.04.2020 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
436 30.11.2019 Hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
319 01.11.2019 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun Félags- og barnamála­ráð­herra
926 10.06.2020 Húsnæðismál (hlutdeildarlán) Félags- og barnamála­ráð­herra
456 06.12.2019 Höfundalög (mannvirki) Guðmundur Ingi Kristins­son
608 28.02.2020 Innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
314 01.11.2019 Innheimta opinberra skatta og gjalda Fjármála- og efnahags­ráð­herra
158 24.09.2019 Innheimtulög (leyfisskylda) (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
612 02.03.2020 Íslensk landshöfuðlén (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
252 16.10.2019 Íslenskur ríkisborgararéttur Dómsmála­ráð­herra
29 23.09.2019 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga) Birgir Þórarins­son
40 03.12.2019 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla o.fl. (lækkun tryggingagjalds) Þorsteinn Víglunds­son
423 28.11.2019 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku) Bryndís Haralds­dóttir
81 12.09.2019 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
50 11.09.2019 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
711 02.04.2020 Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
469 11.12.2019 Kynrænt sjálfræði (skráning kyns) Allsherjar- og mennta­málanefnd, meiri hluti
710 02.04.2020 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu) Dómsmála­ráð­herra
62 11.09.2019 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma) (endurflutt) Ólafur Þór Gunnars­son
251 16.10.2019 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
386 18.11.2019 Leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
421 28.11.2019 Leigubifreiðaakstur Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
773 06.05.2020 Leigubifreiðar (innlögn atvinnuleyfis) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
117 17.09.2019 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (frysting olíuleitar) (endurflutt) Andrés Ingi Jóns­son
467 11.12.2019 Loftslagsmál (hlutverk loftslagsráðs) Andrés Ingi Jóns­son
718 11.04.2020 Loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
390 21.11.2019 Lyfjalög Heilbrigðis­ráð­herra
618 03.03.2020 Lyfjalög (bann við útflutningi lyfja) Velferðarnefnd
266 17.10.2019 Lyfjalög (lausasölulyf) (endurflutt) Unnur Brá Konráðs­dóttir
451 04.12.2019 Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði Fjármála- og efnahags­ráð­herra
635 05.03.2020 Lækningatæki Heilbrigðis­ráð­herra
68 12.09.2019 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna) (endurflutt) Karl Gauti Hjalta­son
943 23.06.2020 Mannvirki (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð) Félags- og barnamála­ráð­herra
90 12.09.2019 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú) (endurflutt) Inga Sæland
728 21.04.2020 Matvælasjóður Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
229 15.10.2019 Matvæli (endurflutt) Gunnar Bragi Sveins­son
63 12.09.2019 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum) (endurflutt) Ólafur Þór Gunnars­son
383 14.11.2019 Málefni aldraðra (öldungaráð) Félags- og barnamála­ráð­herra
457 06.12.2019 Málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð) Félags- og barnamála­ráð­herra
100 19.09.2019 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
159 24.09.2019 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
140 23.09.2019 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
170 25.09.2019 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna) Dómsmála­ráð­herra
655 12.03.2020 Menningarminjar (friðlýsing trjálunda, stakra trjáa og garðagróðurs) Líneik Anna Sævars­dóttir
329 01.11.2019 Menntasjóður námsmanna Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
762 05.05.2020 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) Jón Þór Ólafs­son
611 02.03.2020 Náttúruvernd (óbyggt víðerni) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
65 11.09.2019 Náttúruvernd (sorp og úrgangur) (endurflutt) Ásmundur Friðriks­son
582 17.02.2020 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka Efnahags- og viðskiptanefnd
223 14.10.2019 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
843 26.05.2020 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
971 25.08.2020 Okur á tímum hættuástands Inga Sæland
145 23.09.2019 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
669 17.03.2020 Opinber fjármál (mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa) Andrés Ingi Jóns­son
842 26.05.2020 Opinber fjármál (samhliða framlagning mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
639 05.03.2020 Orkusjóður Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
727 21.04.2020 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (endurgreiðslur) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
993 01.09.2020 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (framlenging) Atvinnuveganefnd
944 24.06.2020 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðasjóður) Atvinnuveganefnd, meiri hluti
446 04.12.2019 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra) Heilbrigðis­ráð­herra
555 03.02.2020 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (þagnarskylda persónuverndarfulltrúa) Allsherjar- og mennta­málanefnd
184 07.10.2019 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra) (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
122 17.09.2019 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
142 23.09.2019 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu (endurflutt) Utanríkis­ráð­herra
341 05.11.2019 Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða Fjármála- og efnahags­ráð­herra
129 19.09.2019 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs) (endurflutt) Þorsteinn Sæmunds­son
970 25.08.2020 Ríkisábyrgðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
125 19.09.2019 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið) Forsætisnefnd
610 02.03.2020 Samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
331 01.11.2019 Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
19 11.09.2019 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) (endurflutt) Lilja Rafney Magnús­dóttir
662 13.03.2020 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
4 11.09.2019 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
8 13.09.2019 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
298 24.10.2019 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar) (endurflutt) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
701 26.03.2020 Sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit) Heilbrigðis­ráð­herra
535 29.01.2020 Sjúkratryggingar (tannlækningar og tannréttingar vegna afleiðinga meðfæddra galla) Inga Sæland
430 02.12.2019 Skaðabótalög (launaþróun og gjafsókn) Guðmundur Ingi Kristins­son
361 09.11.2019 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja Fjármála- og efnahags­ráð­herra
101 12.09.2019 Skráning einstaklinga (heildarlög) (endurflutt) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
452 04.12.2019 Skráning raunverulegra eigenda Efnahags- og viðskiptanefnd
999 03.09.2020 Skráning raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
190 07.10.2019 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
281 23.10.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) (endurflutt) Unnur Brá Konráðs­dóttir
99 12.09.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) (endurflutt) Hanna Katrín Friðriks­son
998 03.09.2020 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (kaupréttur og áskriftarréttindi) Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
449 04.12.2019 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar) Dómsmála­ráð­herra
708 02.04.2020 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar) Dómsmála­ráð­herra
431 30.11.2019 Staðfesting ríkisreiknings 2018 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
659 12.03.2020 Staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
14 17.09.2019 Starfsemi smálánafyrirtækja (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
965 29.06.2020 Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðsla um gildi kjarasamnings) Björn Leví Gunnars­son
313 01.11.2019 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa) (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
569 06.02.2020 Stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
18 11.09.2019 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) (endurflutt) Vilhjálmur Árna­son
93 13.09.2019 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) (endurflutt) Þorsteinn Víglunds­son
454 06.12.2019 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
312 01.11.2019 Stjórn fiskveiða (strandveiðar) (endurflutt) Álfheiður Eymars­dóttir
1000 04.09.2020 Stjórn fiskveiða (strandveiðar) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
453 04.12.2019 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) Inga Sæland
118 17.09.2019 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða) Inga Sæland
279 22.10.2019 Stjórnarskipunarlög Logi Einars­son
57 11.09.2019 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
92 13.09.2019 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði) (endurflutt) Þorsteinn Víglunds­son
811 15.05.2020 Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti Fjármála- og efnahags­ráð­herra
696 21.03.2020 Sveitarstjórnarlög (afturköllun ákvörðunar) Umhverfis- og samgöngunefnd
66 11.09.2019 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn) (endurflutt) Jón Gunnars­son
49 11.09.2019 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
648 12.03.2020 Sveitarstjórnarlög (neyðarástand í sveitarfélagi) Umhverfis- og samgöngunefnd
276 21.10.2019 Sviðslistir (endurflutt) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
734 27.04.2020 Svæðisbundin flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
96 12.09.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
392 25.11.2019 Tekjuskattur (frádráttur) Óli Björn Kára­son
293 24.10.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga) Ágúst Ólafur Ágústs­son
27 11.09.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) (endurflutt) Ari Trausti Guðmunds­son
89 12.09.2019 Tekjuskattur (gengishagnaður) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
594 18.02.2020 Tekjuskattur (milliverðlagning) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
543 03.02.2020 Tekjuskattur (persónuarður) Halldóra Mogensen
34 11.09.2019 Tekjuskattur (söluhagnaður) (endurflutt) Haraldur Benedikts­son
3 11.09.2019 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
391 21.11.2019 Tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
104 13.09.2019 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
667 13.03.2020 Tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví Félags- og barnamála­ráð­herra
814 15.05.2020 Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar Dómsmála­ráð­herra
609 02.03.2020 Tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
245 16.10.2019 Tollalög o.fl. Fjármála- og efnahags­ráð­herra
484 13.12.2019 Tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla) Óli Björn Kára­son
175 26.09.2019 Umferðarlög (endurflutt) Umhverfis- og samgöngunefnd
396 26.11.2019 Umferðarlög (viðurlög o.fl.) (endurflutt) Umhverfis- og samgöngunefnd
776 07.05.2020 Uppbygging og rekstur fráveitna (átak í fráveitumálum) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
644 10.03.2020 Upplýsingalög (réttarstaða þriðja aðila) Forsætis­ráð­herra
716 11.04.2020 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
80 12.09.2019 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra) (endurflutt) Björn Leví Gunnars­son
45 11.09.2019 Úrskurðar­nefnd­ umhverfis- og auð­lindamála (kæruheimild samtaka) (endurflutt) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
381 14.11.2019 Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs Fjármála- og efnahags­ráð­herra
115 17.09.2019 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati) (endurflutt) Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
94 13.09.2019 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) (endurflutt) Hanna Katrín Friðriks­son
717 11.04.2020 Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi) (endurflutt) Dómsmála­ráð­herra
11 11.09.2019 Varnarmálalög (samþykki Alþingis) Kolbeinn Óttars­son Proppé
523 22.01.2020 Varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands Forsætis­ráð­herra
471 11.12.2019 Vegalög (framlenging) Umhverfis- og samgöngunefnd
60 11.09.2019 Vegalög (þjóðferjuleiðir) (endurflutt) Karl Gauti Hjalta­son
480 13.12.2019 Veiting ríkisborgararéttar Allsherjar- og mennta­málanefnd
957 25.06.2020 Veiting ríkisborgararéttar Allsherjar- og mennta­málanefnd
370 12.11.2019 Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning Fjármála- og efnahags­ráð­herra
362 09.11.2019 Vernd uppljóstrara Forsætis­ráð­herra
53 11.09.2019 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar) (endurflutt) Bryndís Haralds­dóttir
13 12.09.2019 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) (endurflutt) Ólafur Ísleifs­son
935 22.06.2020 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar) Inga Sæland
389 21.11.2019 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
10 12.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) (endurflutt) Óli Björn Kára­son
939 20.06.2020 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Efnahags- og viðskiptanefnd
26 19.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts) (endurflutt) Jón Gunnars­son
326 01.11.2019 Virðisaukaskattur (hjálpartæki) Inga Sæland
432 30.11.2019 Virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
640 05.03.2020 Vörumerki (EES-reglur) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
371 12.11.2019 Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar) Dómsmála­ráð­herra
202 10.10.2019 Þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis) Forsætisnefnd
840 26.05.2020 Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2020) Katrín Jakobs­dóttir
243 15.10.2019 Þjóðarsjóður (endurflutt) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
325 01.11.2019 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum) (endurflutt) Birgir Þórarins­son
925 09.06.2020 Þjóðhagsstofnun (endurflutt) Oddný G. Harðar­dóttir
317 01.11.2019 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.) Forsætis­ráð­herra
47 11.09.2019 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana) (endurflutt) Helgi Hrafn Gunnars­son
838 22.05.2020 Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð) Félags- og barnamála­ráð­herra