Nýyfirlesnar ræður á vef Alþingis

RSS - áskrift að nýbirtum ræðum

Ræður birtar föstudaginn 19. apríl

Fjármálaáætlun fyrir árin 2025--2029

Tilkynning forseta

Ræður birtar fimmtudaginn 18. apríl

Afbrigði

Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga

Fjármálaáætlun fyrir árin 2025--2029

Lengd þingfundar

Störf þingsins

Tilhögun umræðu um fjármálaáætlun

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

Ræður birtar miðvikudaginn 17. apríl

Aðhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar

Atvinnuþátttaka eldra fólks

Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga

Lengd þingfundar

Leyfi til hvalveiða

Mat á áhrifum nýrra búvörulaga og umsóknir um leyfi til hvalveiða

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

Tímabil strandveiða

Ræður birtar þriðjudaginn 16. apríl

Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga

Búvörulög (framleiðendafélög)

Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu

Landlæknir og lýðheilsa og sjúkraskrár (heilbrigðisskrár)

Ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf.

Sjúkraskrár (umsýsluumboð)

Sjúkraskrár og landlæknir og lýðheilsa (miðlun sjúkraskrárupplýsinga milli landa)

Sjúkratryggingar (ýmsar breytingar)

Staðfesting ríkisreiknings 2022

Störf þingsins

Tilkynning um mannabreytingar í nefndum

Varamenn taka sæti

Vistun barna í lokuðu búsetuúrræði

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (umfjöllun Persónuverndar)

Ræður birtar mánudaginn 15. apríl

Aðgerðir til eflingar náms í heibrigðisvísindum

Árshátíð Landsvirkjunar

Breyting á búvörulögum

Breyting á starfsáætlun

Búvörulög (framleiðendafélög)

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í heilbrigðismálum

Stefna ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum

Tilmæli forsætisnefndar Norðurlandaráðs vegna stríðsins fyrir botni Miðjarðarhafs

Varamenn taka sæti

Ræður birtar föstudaginn 12. apríl

Breyting á ýmsum lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaði

Fæðingar- og foreldraorlof og sorgarleyfi (stuðningur við kjarasamninga)

Náttúruverndar- og minjastofnun

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk (réttindagæslumenn og persónulegir talsmenn)

Stefna um stuðning Íslands við Úkraínu 2024--2028

Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna (forstaða og stafrænt aðgengi)

Ræður birtar fimmtudaginn 11. apríl

Ákvarðanir nr. 185/2023 um breytingu á IX. viðauka og nr. 240/2023 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta o.fl.)

Breyting á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (lagfæringar)

Brottfall ýmissa laga á sviði fjármálamarkaðar (úrelt lög)

Búvörulög (framleiðendafélög)

Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í loftslagsmálum og áhrif hérlendis

Hafnalög (gjaldtaka, rafræn vöktun o.fl.)

Innviðir markaða fyrir fjármálagerninga sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni

Kaup Landsbanka á TM

Ný búvörulög

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarkostir viðbótarlífeyrissparnaðar)

Skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)

Staða heilsugæslunnar

Stefna um stuðning Íslands við Úkraínu 2024--2028

Styrkir til félagasamtaka

Umferðarlög (smáfarartæki o.fl.)

Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna (forstaða og stafrænt aðgengi)

Yfirlýsing forsætisráðherra og umræður um hana

Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (reglugerðarheimild)