Viðtakendur umsagnabeiðna

Viðtakandi Fjöldi beiðna Fjöldi svara
1909 ehf., Smálán 2 0
Advania hf. 1 0
Afstaða, félag fanga á Íslandi 2 0
Aftur ehf. 1 0
Akrahreppur 11 0
Akranesbær 11 0
Aktívismi gegn nauðgunarmenningu 1 0
Akureyrarkaupstaður 12 1
Alda - félag um sjálfbærni og lýðræði 6 0
Almannaheill, samtök þriðja geir 3 0
Alzheimersamtökin á Íslandi 1 0
Alþjóðasetur ehf. 1 0
Alþýðusamband Íslands 36 5
Amnesty International 2 0
Andlegt þjóðarráð Bahá´íA á Íslandi 1 0
Arion banki hf. - greiningardeild 1 0
Arnar Þór Stefánsson 2 1
Austurbrú ses. 1 0
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 2 0
Ákærendafélag Íslands 2 0
Álklasinn, félagasamtök 1 0
Árneshreppur 11 0
Árvakur hf 1 0
Ásahreppur 11 0
Ásatrúarfélagið 1 0
Bandalag háskólamanna 19 1
Bandalag íslenskra listamanna 1 0
Bandalag íslenskra skáta 3 0
Bankasýsla ríkisins 1 1
Barnaheill 5 1
Barnavernd Kópavogs 1 0
Barnaverndarnefnd Akraness 1 0
Barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum 1 0
Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala 1 0
Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd Fjarðarbyggðar 1 0
Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og Stranda 1 0
Barnaverndarnefnd Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 1 0
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 1 0
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 1 1
Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd ÚtEy 1 0
Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar og Tálknafjarðar 1 0
Barnaverndarstofa 5 2
Beint frá býli - félag heimavinnsluaðila 2 0
Betanía,kristið samfélag 1 0
Biskupsstofa 2 0
Bílgreinasambandið 1 0
Bjarkarhlíð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis 1 0
Bjarmahlíð 1 0
Björg Thorarensen 1 0
Björgin, geðræktarmiðstöð Suðurnesja 1 0
Blaðamannafélag Íslands 2 0
Bláskógabyggð 11 2
Blönduósbær 11 0
Boðunarkirkjan 1 0
Bolungarvíkurkaupstaður 11 0
Borgarbyggð 11 0
Borgarfjarðarhreppur 11 0
Bragi Már Valgeirsson 1 0
Breiðdalshreppur 11 0
BSRB 20 3
Búddistafélag Íslands 1 0
Búddistasamtökin SGI á Íslandi 1 0
Byggðasamlagið Hula 2 0
Byggðastofnun 7 1
Bænahúsið, kristileg miðstöð 1 0
Bændasamtök Íslands 16 2
Catch the Fire Reykjavík 1 0
CERT-ÍS 1 0
Creditinfo á Íslandi 2 0
CRESS - Þekkingarsetur um þróun hugbúnaðarkerfa 1 0
Dalabyggð 11 0
Dalvíkurbyggð 11 1
Deloitte ehf. 9 0
DíaMat - félag um díalektíska efnishyggju 1 0
Djúpavogshreppur 11 0
Dómarafélag Íslands 3 0
Dómsmálaráðuneytið 1 0
Dómstólaráð 1 0
Dómstólasýslan 3 0
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hrafnista 1 0
Dýralæknafélag Íslands 2 0
Dýralæknaráð 2 0
EAPN á Íslandi, samtök gegn fátækt 1 0
Efling stéttarfélag 4 0
Eimskip Ísland - Flytjandi 1 0
Einkaleyfastofan 1 0
Embætti landlæknis 13 2
Endurskoðendaráð 1 1
Endurvinnslan hf 2 0
Ernst & Young hf 5 0
Eyja- og Miklaholtshreppur 11 0
Eyjafjarðarsveit 11 0
EYÞING - Samband sveitarfél. á Norðurlandi eystra 11 0
Fangelsismálastofnun ríkisins 3 1
Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurl. vestra 1 0
Femínistafélag Háskóla Íslands 1 0
Ferðafélag Íslands 1 0
Ferðamálasamtök Vestmannaeyja 1 0
Ferðamálastofa 3 0
Félag atvinnurekenda 20 3
Félag áfengis- og vímuefnaráðgjafa 1 0
Félag eggjaframleiðenda 2 0
Félag einstæðra foreldra 1 0
Félag eldri borgara 4 2
Félag fjölskyldufræðinga 1 0
Félag fósturforeldra 2 0
Félag hrossabænda 2 0
Félag íslenskra bifreiðaeigenda 3 0
Félag íslenskra endurhæfingalækna 1 0
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 3 0
Félag íslenskra náttúrufræðinga 1 0
Félag íslenskra sjúkraþjálfara 1 0
Félag íslenskra öldrunarlækna 2 0
Félag kjúklingabænda 2 0
Félag kvenna í atvinnulífinu 3 0
Félag kvikmyndagerðarmanna 1 0
Félag landfræðinga 1 0
Félag löggiltra endurskoðenda 7 0
Félag múslima á Íslandi 1 0
Félag náms- og starfsráðgjafa 1 0
Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði 1 0
Félag sjúkraþjálfara 1 1
Félag stjúpfjölskyldna 1 0
Félag stúdenta v/Háskólann á Akureyri 1 0
Félag um foreldrajafnrétti 4 0
Félagið femínísk fjármál 1 0
Félags- og barnaverndarnefnd Þingeyinga 1 0
Félagsfræðingafélag Íslands 2 0
Félagsmála- og barnaverndarnefnd Snæfellinga 1 0
Félagsmálanefnd Árborgar 1 0
Félagsmálanefnd Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar 1 0
Félagsmálanefnd Grindavíkur 1 0
Félagsmálanefnd Hornafjarðar 1 0
Félagsmálaráð Austur-Húnavatnssýslu 1 0
Félagsráðgjafafélag Íslands 5 2
Félagsráðgjafinn 1 1
Fjallabyggð 11 0
Fjarðabyggð 12 0
Fjarskiptasjóður 1 0
Fjármálaeftirlitið 12 1
Fjórðungssamband Vestfirðinga 10 1
Fjölmenningarsetur 1 0
Fjölmiðlanefnd 2 0
Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja 1 0
Fjölskyldu- og velferðarnefnd Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 1 0
Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar 1 0
Fjölskyldunefnd Seltjarnarness 1 0
Fjölskylduráð Garðabæjar 1 0
Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar 1 0
Fljótsdalshérað 11 1
Fljótsdalshreppur 11 0
Flokkur fólksins 2 0
Flóahreppur 11 0
Flugklasinn Air66 1 0
Foreldrafélag ættleiddra barna 1 0
Forsætisnefnd 1 0
Forsætisráðuneytið 1 0
Fótspor ehf 1 0
Framsóknarflokkurinn 2 0
Framvegis - miðstöð símenntunar 1 0
Fríkirkjan Kefas 1 0
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarfirði 1 0
Fríkirkjusöfnuðurinn Reykjavík 1 0
Frjáls fjölmiðlun ehf. 1 0
Frú Ragnheiður/Rauði krossinn 1 0
Fræðasetur um þriðja geirann 1 0
Fræðsla og forvarnir 1 0
Fræðslumiðstöð Vestfjarða 1 0
Fræðslunet Suðurlands 1 0
Fuglavernd 1 0
Fyrsta baptista kirkjan 1 1
Fæðingarorlofssjóður 1 0
Gagnaveita Reykjavíkur ehf 1 1
Gagnsæi, samtök gegn spillingu 4 0
Garðabær 11 0
Gámaþjónustan hf. 2 0
Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri 1 0
Geðhjálp 5 1
Geðlæknafélag Íslands 2 0
Geðsvið Landspítala 1 0
Geðverndarfélag Íslands 1 0
GEORG-Rannsóknarklasi í jarðhit 1 0
Gigtarfélag Íslands 1 0
Grant Thornton endurskoðun ehf 1 0
Grindavíkurbær 11 0
Grímsnes- og Grafningshreppur 11 0
Grundarfjarðarbær 11 0
Grýtubakkahreppur 11 0
Guðjón Ólafur Jónsson 2 0
Hafnarfjarðarbær 11 0
Hafrannsóknastofnun - rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 2 0
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 3 1
Hagsmunasamtök heimilanna 8 2
Hagstofa Íslands 7 1
Háskólasetur Vestfjarða ses 1 0
Háskóli Íslands 8 0
Háskólinn á Akureyri 8 0
Háskólinn á Bifröst ses. 6 0
Háskólinn í Reykjavík ehf. 7 0
Heilbrigðiseftirlit Austurlands 1 0
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 1 0
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 1 0
Heilbrigðiseftirlit Norðurl eystra 1 0
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 1 0
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 1 0
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 1 0
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 1 0
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 1 0
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 1 0
Heilbrigðisstofnun Austurlands 1 0
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 1 0
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 2 0
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 1 0
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 1 0
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 1 0
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 2 1
Heimakirkja 1 0
Heimili og skóli 3 0
Helga Dögg Sverrisdóttir 1 0
Helgafellssveit 11 0
Herjólfur 2 1
Héraðssaksóknari 4 1
Hið íslenska náttúrufræðifélag 1 0
Himinn á jörðu 1 0
Hjartavernd, landssamtök 1 0
Hjálparstarf kirkjunnar 1 0
Hjálpræðisherinn á Íslandi 1 0
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 2 0
Hraðpeningar ehf. 2 0
Hrafnista Kópavogi 1 0
Hrafnista,dvalarheim aldraðra 1 0
Hrannar Már S. Hafberg 1 0
Hringbraut - Fjölmiðlar ehf. 1 0
Hríseyjarferjan Sævar 1 0
Hrunamannahreppur 11 1
HS Orka hf. 1 0
Hugarafl 2 0
Húnavatnshreppur 11 0
Húnaþing vestra 11 0
Hvalfjarðarsveit 11 0
Hveragerðisbær 11 2
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía 1 0
Hörgársveit 11 0
IMMI, alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi 2 0
Internet á Íslandi hf - ISNIC 1 0
Íbúðalánasjóður 4 0
Ísafjarðarbær 11 0
Ísland kristin þjóð, félag 1 0
Íslandsbanki - greiningardeild 1 0
Íslandsdeild alþjóðasamtaka gegn ofbeldi 1 0
Íslandsstofa 2 1
Íslensk NýOrka ehf 1 0
Íslensk ættleiðing, félag 1 0
Íslenska gámafélagið ehf. 2 0
Íslenska Kristkirkjan 1 0
Íslenski ferðaklasinn 1 0
Íslenski jarðvarmaklasinn 1 0
Íslenski sjávarklasinn ehf. 1 1
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 4 0
Jafningjafræðslan - Hitt húsið 1 0
Jafnréttishús ehf 1 0
Jafnréttisráð 1 0
Jafnréttissjóður Íslands 1 0
Jafnréttisstofa 5 1
Júlíus Sólnes 1 0
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 2 0
Kaldrananeshreppur 11 0
Kalka ehf. Sorpeyðingarstöð Suðurnesja 2 1
Kauphöll Íslands hf. 4 0
Kaþólska kirkjan á Íslandi 1 0
Kennarasamband Íslands 9 1
Kirkja Jesú Krists HSDH á Íslandi 1 0
Kirkja sjöunda dags aðventista 1 0
Kjarninn miðlar ehf. 1 0
Kjartan Bjarni Björgvinsson 1 0
Kjósarhreppur 11 0
Klak Innovit 1 0
Knattspyrnusamband Íslands 1 0
Kópavogsbær 11 0
KPMG ehf. 9 0
Krabbameinsfélag Íslands 2 0
Kredia - smálán 2 0
Kvenfélagasamband Íslands 1 0
Kvenréttindafélag Íslands 3 0
Kvikmyndamiðstöð Íslands 1 0
Kærunefnd barnaverndarmála 1 0
Kærunefnd jafnréttismála 1 0
Kærunefnd útlendingamála 2 0
Lagastofnun Háskóla Íslands 1 0
Landbúnaðarháskóli Íslands 3 0
Landbúnaðarklasinn 1 1
Landflutningar ehf. 1 0
Landgræðsla ríkisins 7 1
Landhelgisgæsla Íslands 1 0
Landsbankinn - hagfræðideild 1 0
Landsnet hf 1 0
Landspítalinn 4 0
Landssamband eldri borgara 12 0
Landssamband fiskeldisstöðva 1 0
Landssamband heilbrigðisstofnana 7 0
Landssamband kúabænda 2 1
Landssamband lögreglumanna 2 0
Landssamband ungmennafélaga 1 0
Landssamband veiðifélaga 2 0
Landssamtök íslenskra stúdenta 3 0
Landssamtök landeigenda á Íslandi 4 1
Landssamtök lífeyrissjóða 12 1
Landssamtök sauðfjárbænda 3 1
Landssamtök skógareigenda 6 0
Landssamtökin Þroskahjálp 9 4
Landsvirkjun 3 0
Landvarðafélag Íslands 1 0
Landvernd 18 4
Langanesbyggð 11 0
Lánasjóður íslenskra námsmanna 2 0
Listaháskóli Íslands 2 0
Loftstofan Baptistakirkja 1 0
Læknafélag Íslands 5 0
Lögmannafélag Íslands 16 0
Lögreglan á Austurlandi 5 0
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 5 0
Lögreglan á Norðurlandi eystra 5 0
Lögreglan á Norðurlandi vestra 5 0
Lögreglan á Suðurlandi 5 0
Lögreglan á Suðurnesjum 5 0
Lögreglan á Vestfjörðum 5 0
Lögreglan á Vesturlandi 5 0
Lögreglan í Vestmannaeyjum 5 0
Lögreglustjórafélag Íslands 3 0
Mannréttindaskrifstofa Íslands 11 1
Mannvirkjastofnun 2 0
Matís ohf. 1 0
Matvælastofnun 4 1
Menningarsetur múslima á Íslandi 1 0
Menntamálastofnun 5 0
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 1 0
Miðflokkurinn 2 0
Miðstöð foreldra og barna ehf. 1 0
Miðstöð innflytjendarannsókna ReykjavíkurAkademíunni 1 0
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 1 0
Minjastofnun Íslands 1 0
Míla ehf. 1 1
Mímir-símenntun ehf. 1 0
Mjólkursamsalan 2 0
Mosfellsbær 11 1
Móðurmál - samtök um tvítyngi 1 0
Múla ehf. - neytendalánafyrirtæki 2 0
Myllusetur ehf /Viðskiptablaðið 1 0
Mýrdalshreppur 11 0
Náttúrufræðistofnun Íslands 7 3
Náttúruverndarsamtök Íslands 15 0
Nefnd um eftirlit með lögreglu 1 1
Nemendafélag Háskólans Bifröst 1 0
Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands 1 0
Nemendaráð Listaháskóla Íslands 1 0
Netters ehf. 1 0
Neytendasamtökin 18 0
Neytendastofa 8 0
No Borders Iceland 3 0
Norðurá bs. - sorpeyðing á Norðurlandi vestra 2 0
Norðurorka hf. 1 0
Norðurþing 11 0
Norræna félagið 1 0
Nova ehf. 1 0
Nýja Avalon miðstöðin,félag 1 0
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 2 0
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 1 0
Oddgeir Einarsson 2 0
Origo hf. 1 0
Orkubú Vestfjarða ohf. 1 0
Orkusetur, þjónustumiðstöð 1 0
Orkustofnun 10 0
Orkuveita Reykjavíkur 2 0
Óháði söfnuðurinn 1 0
Ólafur Arnalds prófessor 1 1
Páll Hreinsson 1 0
Páll Rúnar M. Kristjánsson 2 0
Páll Þór Imsland 1 1
Persónuvernd 9 1
Píeta samtökin 1 0
Píratar, stjórnmálaflokkur 2 0
Postulakirkjan Beth-Shekhinah 1 0
Póst- og fjarskiptastofnun 3 0
PricewaterhouseCoopers ehf. 9 0
Rafiðnaðarsamband Íslands 1 0
Ragnar Aðalsteinsson 3 0
Rangárþing eystra 13 0
Rangárþing ytra 11 0
Rannís - Rannsóknamiðstöð Íslands 2 0
Rannsókna- og háskólanet Íslands 1 0
Rannsóknarsetur um fólksflutninga og fjölmenningu 1 0
Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum 1 0
Rannsóknarstofa um þróun skólastarf 1 0
Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnr.mála við Háskólann á Bifröst 1 0
Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni 1 0
Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd 1 0
Rarik ohf 1 0
Rauði krossinn á Íslandi 7 1
Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur 1 0
Regus á Íslandi - Orange Project 1 0
Rekstrarfélag Sjtjórnarráðsins 1 0
Reykhólahreppur 12 0
Reykjanesbær 11 0
Reykjavíkurborg 12 3
Ríkisendurskoðun 8 1
Ríkislögmaður 1 0
Ríkislögreglustjórinn 7 0
Ríkissaksóknari 5 0
Ríkisskattstjóri 21 6
Ríkisútvarpið 2 0
Rótin - félag um málefni kvenna 1 0
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan 1 0
Samband garðyrkjubænda 2 0
Samband íslenskra framhaldsskólanema 1 0
Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda 1 0
Samband íslenskra námsmanna erlendis 3 0
Samband íslenskra sveitarfélaga 42 5
Samband sveitarfélaga á Austurlandi 10 1
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 9 0
Sameyki 1 0
Samfélag trúaðra 1 0
Samfylkingin 2 0
Samgöngufélagið 1 0
Samgöngustofa 6 0
Samhjálp, félagasamtök 1 0
Samiðn, samband iðnfélaga 1 1
Samkeppniseftirlitið 8 3
Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja 11 3
Samskip hf. 1 0
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra 2 0
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf 3 1
Samtök atvinnulífsins 47 3
Samtök eigenda sjávarjarða 1 0
Samtök ferðaþjónustunnar 10 1
Samtök fjármálafyrirtækja 15 1
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 7 2
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 6 1
Samtök iðnaðarins 25 1
Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi 1 0
Samtök kvikmyndaleikstjóra 1 0
Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja 3 0
Samtök náttúrustofa 3 1
Samtök sjálfstæðra skóla 1 0
Samtök skattgreiðenda 2 0
Samtök sparifjáreigenda 5 0
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 10 2
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 10 0
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 9 0
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 10 0
Samtök um kvennaathvarf 2 0
Samtökin 78 1 0
SAMÚT - Samtök útivistarfélaga 1 0
SÁÁ - Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann 3 0
Sálfræðingafélag Íslands 6 1
Seðlabanki Íslands 8 4
Seltjarnarnesbær 11 0
Sendiskrifstofa Færeyja 1 0
Sendiskrifstofa Grænlands 1 0
Serbneska rétttrúnaðarkirkjan 1 0
Seyðisfjarðarkaupstaður 11 0
SGI - Soka Gakkai International, Íslandi 1 0
Siðfræðistofnun Háskóla Íslands 3 1
Siðmennt, félag siðrænna húmanista 2 0
Sigurður H Stefánsson 1 0
Síminn hf 1 1
Sjálfstæðisflokkurinn 2 0
Sjónarhæðarsöfnuður 1 0
Sjúkraliðafélag Íslands 1 1
Sjúkratryggingar Íslands 4 1
Skaftárhreppur 11 0
Skagabyggð 11 0
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 11 0
Skipulagsstofnun 6 0
Skorradalshreppur 11 0
Skógræktarfélag Íslands 2 0
Skógræktin 6 0
Skólameistarafélag Íslands 1 0
Skólaþjónustu- og velferðarnefnd Árnesþings 1 0
Skólaþróun - samtök áhugafólks um skólaþróun 1 0
Skútustaðahreppur 11 0
Slysavarnafélagið Landsbjörg 3 0
Smárakirkja 1 0
Snarrótin, samtök um borgaraleg réttindi 2 1
Snæfellsbær 11 0
SORPA bs 3 1
Sorpsamlag Strandasýslu ehf 2 0
Sorpstöð Rangárvallasýslu bs 2 0
Sorpstöð Suðurlands 2 0
Sorpurðun Vesturlands hf. 2 0
Starfsgreinasamband Íslands 3 0
Stefán Guðsteinsson 1 0
Stígamót,samtök kvenna 2 0
Stjórnarskrárfélagið 3 0
Stofnun múslima á Íslandi ses. 1 0
Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands 3 0
Strandabyggð 11 0
Stúdentafélag Háskólans í Rvík 3 0
Stúdentafélag Hólaskóla 1 0
Stúdentaráð Háskóla Íslands 5 2
Stykkishólmsbær 12 0
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna 2 0
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 1 0
Suðurnesjabær 11 0
Suðurorka ehf. 1 0
SUNN - Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi 1 0
Súðavíkurhreppur 11 0
Svalbarðshreppur 11 0
Svalbarðsstrandarhreppur 11 0
Svanni sf., lánatryggingasjóður kvenna 1 0
Sveitarfélagið Árborg 11 1
Sveitarfélagið Hornafjörður 11 0
Sveitarfélagið Skagafjörður 11 0
Sveitarfélagið Skagaströnd 11 0
Sveitarfélagið Vogar 11 0
Sveitarfélagið Ölfus 12 0
SVFR Stangveiðifélag Reykjavíkur 1 0
Svínaræktarfélag Íslands 2 0
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu 14 1
Syndis slf. 1 0
Sýn hf. 2 1
Sýslumaðurinn á Austurlandi 3 0
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 3 0
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 3 0
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 3 0
Sýslumaðurinn á Suðurlandi 3 0
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3 0
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3 0
Sýslumaðurinn á Vesturlandi 3 0
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 3 0
Sýslumannafélag Íslands 2 0
Sæferðir ehf. 1 0
Tannlæknadeild Háskóla Íslands 1 0
Tálknafjarðarhreppur 11 0
Tjörneshreppur 11 0
Tollstjóri 4 1
Tryggingastofnun ríkisins 12 1
Umboðsmaður Alþingis 1 0
Umboðsmaður barna 3 0
Umboðsmaður skuldara 8 0
UMFÍ 2 0
Umhverfisstofnun 15 1
UN Women - Jafnréttisstofnun Samein. þjóðanna 1 0
Ungmennafélag Íslands 1 0
UNICEF á Íslandi 5 1
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 1 0
Útgáfufélagið Stundin ehf. 1 0
Útlendingastofnun 3 1
Útvarp Saga 1 0
Valorka ehf 1 0
Vantrú 1 0
Vatnajökulsþjóðgarður 1 0
Vegagerðin 4 1
Vegurinn 1 0
Veitur 1 0
Verkalýðsfélag Akraness 1 0
Verkfræðingafélag Íslands 1 0
Vernd, fangahjálp 1 0
Vestmannaeyjabær 13 1
Vesturbyggð 11 0
Viðskiptaráð Íslands 28 3
Vinnumálastofnun 4 0
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0
Vísinda- og tækniráð 1 0
Vodafone 1 0
Vonarhöfn, kristilegt félag 1 0
Vopnafjarðarhreppur 11 0
VOR- félag framleiðenda í lífrænum búskap 2 0
Votlendissjóður 1 0
Vottar Jehóva 1 0
Vottunarstofan Tún 2 0
VR 3 0
Zen á Íslandi-Nátthagi, trúfélag 1 0
Þingeyjarsveit 11 0
Þjóðaröryggisráð 1 0
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 1 0
Þjóðkirkjan 1 0
Þjóðskjalasafn Íslands 1 1
Þjóðskrá Íslands 4 1
Þraut ehf - miðstöð vefjagigtar og tengdra sjúkdóma 1 1
Öldrunarfræðafélag Íslands 5 0
Öldrunarráð Íslands 2 0
Öldungaráð Reykjavíkur 1 0
Öryrkjabandalag Íslands 20 1