Viðtakendur umsagnabeiðna

Viðtakandi Fjöldi beiðna Fjöldi svara
A-stöðin ehf 1 0
Aðgengi ehf 1 0
Aero Design Gobal (ADG ehf) 1 0
Aflið - Samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi 5 0
Afstaða, félag fanga á Íslandi 2 0
Airport Associates 1 0
Akkeri - flóttahjálp 3 0
Akrahreppur 26 0
Akranesbær 26 0
Akureyrarbær 26 0
Almannaheill, samtök þriðja geir 1 0
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra 4 0
Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands 3 0
Alþjóðasetur ehf. 3 0
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 63 17
Andlegt þjóðarráð Bahá´íA á Íslandi 2 0
Anna Kristín B. Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur 1 0
Apótek Vesturlands ehf 1 0
Arion banki hf. 3 0
Arion banki hf. - greiningardeild 2 0
Arna ehf. 1 0
Arnarlax hf. 1 1
Astma- og ofnæmisfélag Íslands 1 0
Athafnagleði ehf. - Bæjarins besta 1 0
Atlantsflug ehf 1 0
Atvinnufjelagið 5 0
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 1 0
Auðhumla svf 1 0
Austurbrú ses. 1 0
Austurfrétt ehf. 1 0
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 3 1
Ákærendafélag Íslands 4 2
Árbæjarblaðið 1 0
Árneshreppur 26 0
Árvakur hf 1 0
Ásahreppur 26 0
Ásatrúarfélagið 3 0
Átak,bifreiðastjórafélag 1 0
B.B. og synir 1 0
Bandalag háskólamanna 35 6
Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra 2 0
Bandalag íslenskra listamanna 2 1
Bandalag íslenskra skáta 1 0
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa 1 0
Bankasýsla ríkisins 3 0
Baptistakirkjan á Suðurnesjum 1 0
Barna- og fjölskyldustofa 3 1
Barnaheill 16 6
Barnahús 1 0
Barnaverndarnefnd Akraness 1 0
Barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum 1 0
Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala 1 0
Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd Fjarðarbyggðar 1 0
Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og Stranda 1 0
Barnaverndarnefnd Kópavogs 1 0
Barnaverndarnefnd Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 1 0
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 1 0
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 1 0
Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 1 0
Barnaverndarnefnd ÚtEy 1 0
Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar og Tálknafjarðar 1 0
Barnaverndarnefndir sveitarfélaganna 1 0
Barnaverndarstofa 10 0
Beint frá býli - félag heimavinnsluaðila 3 0
Betanía,kristið samfélag 2 0
Bifreiðastjórafélagið Fylkir 1 0
Bifreiðastöð Oddeyrar - BSO 1 0
Bifreiðastöð Reykjavíkur - BSR 1 0
Bifreiðastöðin Hreyfill Bæjarleiðir hf 1 0
Bindindissamtökin IOGT 1 0
Birtingur útgáfufélag ehf. 1 0
Biskupsstofa 6 1
Bílgreinasambandið 1 0
Bjarg íbúðafélag 1 0
Bjargráðasjóður 1 0
Bjarkarhlíð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis 6 0
Bjarmahlíð 3 0
Björgunarsveitin Berserkir 1 0
Björgunarsveitin Heimamenn Reykhólum 1 0
Björgunarsveitin Ósk í Búðardal 1 0
Björt útgáfa - Bókabeitan 1 0
Blaðamannafélag Íslands 2 1
Bláfugl ehf. 1 0
Bláskógabyggð 26 1
Blindrafélagið 5 0
Blóðbankinn 1 1
Blönduósbær 26 0
Boðunarkirkjan 2 0
Bolungarvíkurkaupstaður 27 0
Borgarbílastöðin 1 0
Borgarblöð 1 0
Borgarbyggð 28 0
Borgarfjarðarhreppur 7 0
Borgarholtsskóli 1 0
Bótanefnd 1 0
Breiðafjarðarferjan Baldur ehf 1 0
Breiðafjarðarnefnd 1 0
Breiðarfjarðarnefnd 1 1
Breiðdalshreppur 2 0
British American Tobacco 1 0
Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalagsins 1 0
BSRB 37 11
BUGL - Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 3 1
Búddistafélag Íslands 2 0
Búddistasamtökin SGI á Íslandi 1 0
Búmenn hsf. 1 0
Búseti 2 1
Búseti á Norðurlandi 1 0
Byggðasamlagið Hula 1 0
Byggðastofnun 17 0
Byggingafélag námsmanna ses. 1 0
Bænahúsið, kristileg miðstöð 2 0
Bændablaðið 1 0
Bændasamtök Íslands 19 10
Catch the Fire Reykjavík 1 0
City Taxi 1 0
Claudia & Partners Legal Services ehf. 1 0
Creditinfo Lánstraust hf 1 0
Dagný & Co 1 0
Dalabyggð 29 1
Dalvíkurbyggð 26 0
Daufblindrafélag Íslands 1 0
Deloitte ehf. 7 2
DHL Express Iceland ehf. 1 0
Djúpavogshreppur 7 0
Dómarafélag Íslands 3 0
Dómsmálaráðuneytið 1 0
Dómstólasýslan 2 0
Dr. Reynir Arngrímsson 1 0
Drekaslóð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis 4 0
Drivers.is 1 0
Druslugangan 1 0
Dufland 1 1
DV ehf. 1 0
Dýralæknafélag Íslands 5 2
Dýralæknaráð 2 0
Dýraverndarsamband Íslands 2 1
EAPN á Íslandi, samtök gegn fátækt 1 0
Efla hf., verkfræðistofa 1 0
Efling stéttarfélag 13 0
Eimskip Ísland - Flytjandi 2 0
Eimur 1 0
Einstök börn, foreldrafélag 2 0
Eldsneytisafgreiðslan EAK ehf. (eldsneytisbirgðastöðin) 1 0
Embætti landlæknis 19 7
Endurhæfing - þekkingarsetur 1 0
Endurhæfingarstöðin ehf 1 0
Endurvinnslan hf 1 0
ENICNARIC Ísland 1 0
Ernst & Young hf 6 0
ET miðlar ehf. 1 0
Eyja- og Miklaholtshreppur 28 0
Eyjafjarðarsveit 27 0
Eyjan, vefmiðill 1 0
Eyjasýn ehf. - Eyjafréttir 1 0
EYÞING - Samband sveitarfél. á Norðurlandi eystra 5 0
Fagdeild geðhjúkrunarfræðinga 1 0
Fagdeild um forystu í hjúkrun 1 0
Fallorka ehf. 1 0
Fangelsismálastofnun ríkisins 3 1
Farsæl öldrun - Þekkingarmiðstöð 1 1
Ferðafélag Íslands 1 0
Ferðafélagið Útivist 1 0
Ferðamáladeild Háskólans á Hólum 1 0
Ferðamálasamtök Vesturlands 1 0
Ferðamálastofa 7 1
Félag astma- og ofnæmislækna 1 0
Félag atvinnurekenda 26 8
Félag áfengis- og vímuefnaráðgjafa 1 0
Félag eggjaframleiðenda 2 0
Félag eldri borgara Akran/nágr 1 0
Félag eldri borgara á Álftanesi 1 0
Félag eldri borgara á Seltjarnarnesi 1 0
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 1 0
Félag eldri borgara Borgarnesi 1 0
Félag eldri borgara í Garðabæ 1 0
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 1 0
Félag eldri borgara í Kópavogi 1 0
Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 8 1
Félag eldri borgara Skagafirði 1 0
Félag fasteignasala 5 0
Félag flugmálastarfsmanna ríkisins 1 0
Félag forstöðumanna ríkisstofnana 1 0
Félag framhaldsskólakennara 1 0
Félag fréttamanna RÚV 1 0
Félag grunnskólakennara 2 0
Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 1 1
Félag heyrnarlausra 1 0
Félag hrossabænda 2 1
Félag íslenskra atvinnuflugmanna 1 1
Félag íslenskra bifreiðaeigenda 6 0
Félag íslenskra flugumferðarstjóra 1 0
Félag íslenskra framhaldsskólanema 2 0
Félag íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna 1 0
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 11 2
Félag íslenskra hljómlistarmanna 2 0
Félag íslenskra leikara og sviðslistafólks 1 0
Félag íslenskra náttúrufræðinga 1 0
Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga 2 0
Félag íslenskra öldrunarlækna 3 0
Félag kjúklingabænda 1 0
Félag kvikmyndagerðarmanna 1 0
Félag leiðsögumanna 2 0
Félag leikskólakennara 1 0
Félag lýðheilsufræðinga 3 0
Félag læknanema 1 0
Félag löggiltra endurskoðenda 2 0
Félag löggiltra leigumiðlara 3 0
Félag múslima á Íslandi 3 0
Félag náms- og starfsráðgjafa 2 0
Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 1 0
Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði 1 0
Félag sjálfstætt starfandi tónlistarfólks 1 0
Félag skipstjórnarmanna 3 0
Félag starfsmanna Stjórnarráðsins 1 0
Félag strandveiðimanna 5 1
Félag tónskálda og textahöfunda 1 0
Félag um foreldrajafnrétti 1 0
Félag um innri endurskoðun 1 0
Félag um lýðheilsu 1 0
Félag umhverfisfræðinga á Íslandi 1 0
Félag vélstjóra og málmtæknimanna 3 0
Félagið femínísk fjármál 2 1
Félagið Náttúrugriða 1 1
Félagið Vinir Þjórsárvera 1 0
Félagsbústaðir hf. 2 1
Félagsfræðingafélag Íslands 1 0
Félagsmálaráðuneytið 1 0
Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands 2 0
Félagsráðgjafafélag Íslands 4 2
Félagsstofnun stúdenta 1 0
Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri 1 0
Fiskistofa 13 2
Fitnessfréttir 1 0
Fjallabyggð 27 1
Fjallalamb 1 0
Fjarðabyggð 27 2
Fjarðalax ehf. 1 0
Fjarðarfréttir 1 0
Fjarskiptastofa 3 1
Fjármála- og efnahagsráðuneytið 1 0
Fjármálaeftirlitið 1 0
Fjármálaráð 1 0
Fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands 1 0
Fjársýsla ríkisins 2 0
Fjóla - félag fólks með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu 1 0
Fjórðungssamband Vestfirðinga 24 6
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 1 0
Fjölbrautaskóli Snæfellinga 2 0
Fjölbrautaskóli Suðurlands 1 0
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 1 0
Fjölbrautaskóli Vesturlands 1 0
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 1 1
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 1 0
Fjölbrautaskólinn við Ármúla 1 0
Fjölmenningarsetur 9 1
Fjölmiðlanefnd 4 1
Fjölskylduhjálp Íslands 1 0
Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar 2 0
Flensborgarskóli 1 0
Fljótsdalshérað 7 0
Fljótsdalshreppur 27 0
Flóahreppur 26 0
Flugakademía Íslands (FAÍ) 1 0
Flugfélag Austurlands ehf. 1 0
Flugfélagið Atlanta ehf. 1 0
Flugfélagið Ernir ehf. 1 0
Flugfélagið PLAY 1 0
Flugfreyjufélag Íslands 1 0
Fluglæknasetrið 1 0
Flugmálafélag Íslands 1 1
Flugufréttir ehf. 1 0
Flugverk ehf. 1 0
Forsætisráðuneytið 1 0
Fótbolti.net 1 0
Fótspor ehf 1 0
Framhaldsskólinn á Húsavík 1 0
Framhaldsskólinn á Laugum 1 0
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 1 0
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 1 0
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 1 0
Frami - bifreiðastjórafélag 1 0
Framkvæmdasýsla ríkisins 1 0
Frequency ehf. 1 0
Fréttablaðið 1 0
Fríkirkjan Kefas 2 0
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarfirði 2 0
Fríkirkjusöfnuðurinn Reykjavík 2 0
FRÍSK - Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði 1 0
Frú RagnheiðurRauði krossinn 1 0
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf 1 0
Fyrirtæki í hótel- og gistiþjónustu 3 2
Fyrsta baptista kirkjan 2 0
Gaflaraleikhúsið,félagasamtök 1 0
Gagnaveita Reykjavíkur ehf 2 0
Gagnsæi, samtök gegn spillingu 1 0
Garðabær 27 0
Garðaflug ehf 1 0
Garðapósturinn 1 0
Geðhjálp 8 3
Geðlæknafélag Íslands 1 0
Geðverndarfélag Íslands 2 0
Geimvísinda- og tækniskrifstofan (SPACE ICELAND) 3 0
Geislavarnir ríkisins 3 0
Gljúfrasteinn - Hús skáldsins 1 0
GMT ehf. 1 0
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 5 0
Grindavíkurbær 27 0
Grímsnes- og Grafningshreppur 26 1
Grófin geðverndarmiðstöð 1 0
Grundarfjarðarbær 28 0
Grýtubakkahreppur 27 0
Guðmundur Runólfsson hf. 1 0
Gunnar Helgi Kristinsson 1 0
Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) 1 0
Hafnarfjarðarbær 29 0
Hafnasamband Íslands 3 1
Hafrannsóknastofnun - rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 16 1
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2 0
Hagsmunasamtök heimilanna 22 15
Hagstofa Íslands 9 1
Háskólasetur Vestfjarða ses 1 0
Háskóli Íslands 12 3
Háskóli Íslands - Fjölmiðlafræði 1 0
Háskóli Íslands - Miðstöð í lýðheilsuvísindum 1 0
Háskólinn á Akureyri 10 0
Háskólinn á Akureyri - lagadeild 1 0
Háskólinn á Bifröst ses. 10 2
Háskólinn í Reykjavík - lagadeild 1 0
Háskólinn í Reykjavík ehf. 11 0
Heilbrigðiseftirlit Austurlands 5 0
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 5 0
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 5 0
Heilbrigðiseftirlit Norðurl eystra 5 0
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 5 0
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 5 2
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 5 0
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 5 0
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 5 0
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 5 0
Heilbrigðisráðuneytið 1 0
Heilbrigðisstofnun Austurlands 9 0
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 9 1
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 9 0
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 10 0
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 9 0
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 9 0
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík 3 0
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkr. 2 0
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 10 2
Heilsugæslan Árbæ 1 0
Heilsugæslan Efra Breiðholti 1 0
Heilsugæslan Efstaleiti 1 0
Heilsugæslan Fjörður 1 0
Heilsugæslan Glæsibæ 1 0
Heilsugæslan Grafarvogi 1 0
Heilsugæslan Hlíðum 1 0
Heilsugæslan Hvammur 1 0
Heilsugæslan í Garðabæ 1 0
Heilsugæslan í Mjódd sf. 1 0
Heilsugæslan Kópavogi 1 0
Heilsugæslan Lágmúla 1 0
Heilsugæslan Miðbæ 1 0
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi 1 0
Heilsugæslan Salahverfi 1 0
Heilsugæslan Seltjarnarnesi 1 0
Heilsugæslan Sólvangi 1 0
Heilsugæslustöð Akraness 1 0
Heilsugæslustöð Dalvík 1 0
Heilsugæslustöðin á Akureyri 1 0
Heilsugæslustöðin á Kirkjubæjarklaustri 1 0
Heilsugæslustöðin Grundarfirði 1 0
Heilsugæslustöðin Stykkishólmi 1 0
Heimakirkja 2 0
Heimavellir VI ehf. 1 0
Heimili og skóli 2 0
Heimilisfriður slf. 3 0
Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja 1 0
Helga Baldvins Bjargardóttir lögmannsþjónusta 1 0
Helgafellssveit 28 0
Helgi Gunnlaugsson prófessor 1 0
Herjólfur 1 0
Hey Iceland 1 0
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands 3 0
Héraðssaksóknari 8 0
Himinn á jörðu 2 0
Hita- og vatnsveita Dalvíkur 1 0
Hita- og vatnsveita Fjarðarbyggðar 1 0
Hita- og vatnsveita Húnaþings vestra 1 0
Hita- og vatnsveita Mosfellsbæjar 1 0
Hita- og vatnsveita Seltjarnarness 1 0
Hjálpræðisherinn á Íslandi 2 0
Hljóðbókasafn Íslands 2 0
Hlutverkasetur 1 0
Hollvinir Grensás 1 0
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 6 0
Hrafnabjargavirkjun hf. 1 0
Hringbraut - Fjölmiðlar ehf. 1 0
Hringdu ehf. 1 0
Hríseyjarferjan 1 0
Hrollaugur - félag smábátaeigenda á Hornafirði 1 0
Hrunamannahreppur 26 1
HS Orka hf. 3 0
HS Veitur hf. 2 1
Hugarafl 2 0
Hugverkastofan 1 0
Hundaræktarfélag Íslands 1 0
Húnahornið 1 0
Húnavatnshreppur 26 0
Húnaþing vestra 27 0
Húseigendafélagið 7 0
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 16 1
Hvalfjarðarsveit 26 0
Hveragerðisbær 26 2
Hvítasunnukirkjan Akureyri 1 0
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía 3 1
Hvítasunnukirkjan í Keflavík 1 0
Hvítasunnukirkjan Selfossi 1 0
Hæfi endurhæfingarstöð ehf. 1 0
Höfði friðarsetur 1 0
Hörgársveit 27 0
Iceland Review 1 0
Icelandair ehf 1 0
Icelandair Group hf. 2 1
Icelandic Startups 1 0
Icepharma hf 1 0
Iðan - fræðslusetur 1 0
Indriði H. Þorláksson 2 0
Innflytjendaráð - velferðarráðuneytið 1 0
Innheimtustofnun sveitarfélaga 1 0
Intellecta 1 0
Internet á Íslandi hf - ISNIC 1 0
Intersex á Íslandi 1 0
Isavia ohf. 5 1
Island Aviation ehf. 1 0
Í-ess bændur 1 0
Íbúasamtök 3 hverfis 1 0
Íbúasamtök miðborgar 1 1
Íbúasamtök Vesturbæjar 1 0
Íbúðalánasjóður 1 0
Ísafjarðarbær 28 0
Ísland kristin þjóð, félag 2 0
Íslandsbanki - greiningardeild 1 0
Íslandsbanki hf. 3 0
Íslandsdeild Amnesty International 10 5
Íslandsdeild Transparency International 1 0
Íslandspóstur ohf 1 0
Íslandsstofa 1 0
Íslensk erfðagreining ehf 1 0
Íslensk orkumiðlun ehf. 1 0
Íslenska flugafgreiðslufélagið 1 0
Íslenska gámafélagið ehf. 1 1
Íslenska Kristkirkjan 2 0
Íslenskar orkurannsóknir 1 0
Íslenski dansflokkurinn 1 0
Ísteka ehf. 1 1
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 6 0
Íþróttabandalag Reykjavíkur 1 0
Jafnréttisstofa 6 1
Janus heilsuefling 1 0
JETMX ehf. 1 0
JS lögmannsstofa ehf. 1 1
Kadeco 1 1
Kaldrananeshreppur 27 0
Kalka sorpeyðingasrstöð sf 1 0
Kattholt - kattavinafélagið 1 0
Kaupfélag Skagfirðinga 1 0
Kauphöll Íslands hf. 6 0
Kaþólska kirkjan á Íslandi 2 0
Keilir útgáfufélag ehf 1 0
Keilir, miðstöð vísinda,fræða og atvinnulífs 1 0
Kennarasamband Íslands 12 1
KFUM og KFUK á Íslandi 1 0
Kirkja Jesú Krists HSDH á Íslandi 2 0
Kirkja sjöunda dags aðventista 2 0
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma 1 0
Kirkjugarðaráð 1 0
Kirkjugarðasamband Íslands 1 1
Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 1 0
Kjarnafæði hf. 1 1
Kjarninn miðlar ehf. 1 0
Kjósarhreppur 26 0
Kolviður 1 0
Kópavogsbær 27 0
KPMG ehf. 7 1
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 1 1
Krabbameinsfélag Íslands 5 1
Kvenfélagasamband Íslands 1 0
Kvennaráðgjöfin 2 0
Kvennaskólinn í Reykjavík 1 0
Kvenréttindafélag Íslands 8 4
Kvikmyndamiðstöð Íslands 1 0
Kvikmyndasafn Íslands 1 0
Kærunefnd útlendingamála 5 0
Lagadeild Háskóla Íslands 1 0
Lagadeild Háskólans á Bifröst 1 0
Lagastofnun Háskóla Íslands 1 0
Landbúnaðarháskóli Íslands 7 0
Landbúnaðarklasinn 1 0
Landgræðslan 7 2
Landhelgisgæsla Íslands 6 2
Landmælingar Íslands 2 1
Landsbankinn - hagfræðideild 1 0
Landsbankinn hf. 3 0
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 1 1
Landskjörstjórn 1 0
Landsnet hf 6 3
Landspítalinn 18 3
Landspítalinn - neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis 1 0
Landssamband eldri borgara 23 5
Landssamband fiskeldisstöðva 1 0
Landssamband heilbrigðisstofnana 4 0
Landssamband hestamannafélaga 1 0
Landssamband kúabænda 3 0
Landssamband lögreglumanna 2 0
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 3 0
Landssamband smábátaeigenda 13 8
Landssamband sumarhúsaeiganda 1 0
Landssamband ungmennafélaga 1 0
Landssamband veiðifélaga 2 1
Landssamband æskulýðsfélaga 1 0
Landssamtök íslenskra stúdenta 4 1
Landssamtök landeigenda á Íslandi 5 0
Landssamtök lífeyrissjóða 13 6
Landssamtök raforkubænda 2 0
Landssamtök sauðfjárbænda 4 0
Landssamtök skógareigenda 4 0
Landssamtök sláturleyfishafa 1 0
Landssamtökin Þroskahjálp 32 18
Landsvirkjun 9 1
Landvernd 19 8
Langanesbyggð 27 0
Lausasölulyfjahópur SVÞ 1 0
Lax-á ehf. 1 0
Laxar fiskeldi ehf. 1 0
Laxfiskar ehf 1 0
Lánasjóður íslenskra námsmanna 1 0
Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna 1 0
Leigjendasamtökin 1 0
Leigubílar Suðurlands taxi Selfossi 1 0
Leiklistarsamband Íslands 1 0
Lifandi vísindi 1 0
Listaháskóli Íslands 4 0
Listasafn Íslands 1 0
Líf án ofbeldis, félagasamtök 2 2
Ljónshjarta, félagasamtök 1 0
Ljósleiðarinn 1 0
Ljósmæðrafélag Íslands 1 0
Loftslagsráð 1 0
Loftstofan Baptistakirkja 1 0
Lyfis ehf 1 0
Lyfjafræðingafélag Íslands 1 0
Lyfjastofnun 4 1
Lyfsöluhópur SVÞ 1 0
Læknadeild Háskóla Íslands 1 0
Læknafélag Íslands 15 0
Lögfræðingafélag Íslands 2 0
Lögfræðistofa Selfoss 1 0
Lögmannafélag Íslands 21 2
Lögreglan á Austurlandi 13 0
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 14 2
Lögreglan á Norðurlandi eystra 13 2
Lögreglan á Norðurlandi vestra 13 0
Lögreglan á Suðurlandi 13 0
Lögreglan á Suðurnesjum 15 0
Lögreglan á Vestfjörðum 13 0
Lögreglan á Vesturlandi 13 0
Lögreglan í Vestmannaeyjum 13 0
Lögreglustjórafélag Íslands 3 0
Lögvís 1 0
Mannréttindaskrifstofa Íslands 18 6
Mannréttindastofnun Háskóla Íslands 2 0
Markaðsstofa á Norðurlandi 1 0
Markaðsstofa Suðurlands ses. 1 0
Markaðsstofa Vesturlands 2 0
Markaðsstofur landshlutanna 1 0
Marta Jóns Hjördísardóttir 1 0
Matís ohf. 2 0
MATVÍS - Matvæla- og veitingafélag Íslands 1 0
Matvælastofnun 13 2
Matvælasvið Starfsgreinasambands Íslands 2 0
Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna 2 0
Menningarsetur múslima á Íslandi 1 0
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 1 0
Menntamálastofnun 5 1
Menntasjóður námsmanna 5 0
Menntaskólinn að Laugarvatni 1 0
Menntaskólinn á Akureyri 1 0
Menntaskólinn á Egilsstöðum 1 0
Menntaskólinn á Ísafirði 1 0
Menntaskólinn á Tröllaskaga 1 0
Menntaskólinn í Kópavogi 1 0
Menntaskólinn í Reykjavík 1 0
Menntaskólinn við Hamrahlíð 1 0
Menntaskólinn við Sund 1 0
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs 1 0
Minjastofnun Íslands 2 2
Minjavernd hf 1 0
Míla ehf. 3 1
Mjólkursamsalan 2 0
MND félagið á Íslandi 2 1
Morgunblaðið - Árvakur hf. 1 0
Mosfellingur ehf 1 0
Mosfellsbær 27 0
Móðurmál - samtök um tvítyngi 1 0
Múlaþing 21 2
Myllusetur ehf /Viðskiptablaðið 1 0
Mýflug hf 1 0
Mýrdalshreppur 26 0
Mænuskaðastofnun Íslands 1 0
N4 ehf 1 0
NASF, Verndarsjóður villtra laxastofna 4 1
Náttúruarfur 1 0
Náttúrufræðistofnun Íslands 10 3
Náttúruhamfaratrygging Íslands 2 1
Náttúruminjasafn Íslands 2 1
Náttúrurannsóknastöðin v/Mývatn 1 0
Náttúrustofa Austurlands 4 0
Náttúrustofa Norðausturlands 4 0
Náttúrustofa Norðurlands vestra 4 0
Náttúrustofa Reykjaness 4 0
Náttúrustofa Suðausturlands ses 4 0
Náttúrustofa Suðurlands 4 0
Náttúrustofa Suðvesturlands 4 0
Náttúrustofa Vestfjarða 5 0
Náttúrustofa Vesturlands 5 0
Náttúruverndarsamtök Austurlands 1 0
Náttúruverndarsamtök Íslands 16 2
Náttúruverndarsamtök Suðurlands 1 0
Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands 2 0
Náttúruverndarsamtök Vestfjarða 2 0
Náttúruverndarsamtök Vesturlands 1 0
Náttúruverndarsamtökin Laxinn lifir 3 0
Nemendafélag Háskólans Bifröst 2 0
Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands 2 0
Nemendafélag Listaháskóla Íslands 2 0
Nexus-Rannsóknarvettvangur fyrir öryggis- og varnarmál 3 0
Neyðarlínan ohf 6 2
Neytendasamtökin 28 2
Neytendastofa 14 4
No Borders Iceland 3 0
Norðdahl, Narfi & Silva 1 0
Norðurá bs. - sorpeyðing á Norðurlandi vestra 1 0
Norðurflug ehf. 1 0
Norðurorka hf. 1 0
Norðurþing 28 0
Norlandair ehf. 1 0
Nova ehf. 5 3
NPA miðstöðin svf 3 2
Nútíminn ehf. 1 0
Nýja Avalon miðstöðin,félag 1 0
Nýr Landspítali ohf. 1 0
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 1 0
Ofanflóðasjóður - ofanflóðanefnd 1 0
Olíudreifing ehf. 1 0
Orka náttúrunnar ohf. 3 0
Orkubú Vestfjarða ohf. 4 0
Orkufjarskipti hf. 2 0
Orkusalan ehf. 2 0
Orkustofnun 15 1
Orkuveita Húsavíkur ohf. 1 0
Orkuveita Reykjavíkur 2 0
Óbyggðanefnd 1 1
ÓFEIG náttúruvernd 2 0
Óháði söfnuðurinn 2 0
Páll Hreinsson 1 0
Persónuvernd 21 8
PKU-félagið á Íslandi 1 0
Postulakirkjan Beth-Shekhinah 1 0
Póst- og fjarskiptastofnun 2 0
PricewaterhouseCoopers ehf. 7 0
Pure North Recycling ehf. 1 0
Rafiðnaðarsamband Íslands 1 0
Ragnar og Ásgeir ehf. 1 0
Ragnheiður Bragadóttir prófessor 1 0
Rangárþing eystra 26 0
Rangárþing ytra 26 0
Rannís - Rannsóknamiðstöð Íslands 1 1
Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi - Háskólinn á Akureyri 1 0
Rannsóknarnefnd almannavarna 1 0
Rannsóknarnefnd samgönguslysa 3 0
Rannsóknasetur í fötlunarfræðum 1 0
Rarik ohf 7 0
Rauða regnhlífin 1 0
Rauði krossinn á Íslandi 12 4
Ráðgjafahópur umboðsmanns barna (ungmennaráð) 1 1
Refsiréttarnefnd 1 0
Reiknistofa fiskmarkaða hf. 1 0
Reykhólahreppur 29 2
Reykjanesbær 28 0
Reykjavík Grapevine 1 0
Reykjavíkurborg 34 7
Réttarfarsnefnd 1 0
Réttindagæslumenn fatlaðs fólks 2 0
Réttlæti 1 0
Réttur - ráðgjöf og málflutningur ehf 2 0
RIKK - Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands 1 0
Ríkiseignir 1 0
Ríkisendurskoðun 5 1
Ríkiskaup 2 0
Ríkislögmaður 2 0
Ríkislögreglustjóri 21 4
Ríkissaksóknari 11 1
Ríkisskattstjóri 3 0
Ríkisútvarpið 6 1
Rjómabúið Erpsstaðir 1 0
Rjúkandi - Samtök um verndun náttúru, menningarminja og sögu í Árneshreppi 1 0
Rótin - félag um málefni kvenna 3 1
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan 1 0
Röskva, samtök félagshyggjufólks við HÍ 1 0
Samband garðyrkjubænda 3 0
Samband íslenskra auglýsingast 1 1
Samband íslenskra námsmanna erlendis 3 1
Samband íslenskra sparisjóða 2 0
Samband íslenskra sveitarfélaga 75 17
Samband sveitarfélaga á Austurlandi 22 1
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 24 1
Samband ungra framsóknarmanna 1 0
Samband ungra sjálfstæðismanna 1 0
Sameinuðu þjóðirnar 1 0
Sameyki 3 0
Samfélag trúaðra 2 0
SAMFÉS, samtök félagsmiðstöðva 1 0
SAMFOK 1 0
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 1 0
Samgöngufélagið 1 0
Samgöngustofa 10 0
Samhjálp, félagasamtök 3 0
Samkeppniseftirlitið 26 12
Samnor 1 0
Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja 14 1
Samráðsvettvangur fagfélaga sviðslistafólks 1 0
Samskip hf. 2 0
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 2 0
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra 2 0
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf 3 2
Samtök atvinnulífsins 74 10
Samtök eigenda sjávarjarða 3 0
Samtök ferðaþjónustunnar 17 6
Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda 7 0
Samtök fjármálafyrirtækja 29 3
Samtök forstöðumanna sundstaða á Íslandi 1 0
Samtök framtaksfjárfesta í nýsköpun FRAMÍS 1 0
Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna 1 0
Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði 3 0
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 16 7
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 9 2
Samtök grænkera á Íslandi 3 2
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða 3 0
Samtök hernaðarandstæðinga 2 0
Samtök iðnaðarins 37 5
Samtök íslenskra handverksbrugghúsa 1 0
Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi 6 0
Samtök lánþega 2 0
Samtök leigjenda á Íslandi 6 1
Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja 4 0
Samtök náttúrustofa 4 1
Samtök orkusveitarfélaga 1 0
Samtök sjálfstæðra skóla 1 0
Samtök sjávarútvegssveitarfélaga 3 0
Samtök skattgreiðenda 3 0
Samtök smábátaútgerða 1 0
Samtök smærri útgerða 14 2
Samtök sparifjáreigenda 1 0
Samtök sprotafyrirtækja 1 0
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 22 0
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 22 1
Samtök sveitarfélaga á köldum svæðum 1 0
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 23 3
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 24 4
Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra 17 1
Samtök um betri byggð, hagsmunafélag 1 0
Samtök um kvennaathvarf 10 1
Samtökin 78 5 2
Samtökin frelsi og ábyrgð 1 0
Sandgerði/Garður 2 0
SÁÁ - Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann 2 2
Sálfræðingafélag Íslands 4 0
Securitas hf 1 0
Seðlabanki Íslands 24 8
Seðlabanki Íslands fjármálaeftirlitsnefnd 3 0
Seglbúðir - handverkssláturhús 1 0
Seltjarnarnesbær 27 0
Serbneska rétttrúnaðarkirkjan 1 0
Seyðisfjarðarkaupstaður 7 0
SGI - Soka Gakkai International, Íslandi 1 0
Siðfræðistofnun Háskóla Íslands 3 0
Siðmennt, félag siðrænna húmanista 3 0
Siglfirðingur.is 1 0
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 1 0
Sinfóníuhljómsveit Íslands 1 0
Síminn hf 7 3
Sjálfsbjörg - landssamband hreyfihamlaðra 2 0
Sjálfstætt starfandi heilsugæstustöðvar 1 0
Sjómannafélag Íslands 1 0
Sjómannasamband Íslands 3 0
Sjónarhæðarsöfnuður 1 0
Sjóvá-Almennar tryggingar hf 3 0
Sjúkrahúsið á Akureyri 8 1
Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi 1 0
Sjúkraliðafélag Íslands 6 2
Sjúkratryggingar Íslands 11 1
Skaftárhreppur 26 0
Skagabyggð 26 0
Skagafréttir ehf. 1 0
Skattrannsóknarstjóri ríkisins 2 0
Skatturinn 29 5
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 26 1
Skessuhorn ehf 1 0
Skipulagsstofnun 10 0
Skorradalshreppur 26 0
Skógræktarfélag Íslands 2 0
Skógræktin 5 1
Skóla ráðgjafafaþjónustan Ásgarði 1 0
Skólastjórafélag Íslands 2 0
Skútustaðahreppur 27 0
Slysavarnafélagið Landsbjörg 4 0
Slysavarnaskóli sjómanna 1 1
Smárakirkja 1 0
Snarfari,félag sportbátaeigenda 1 0
Snarrótin, samtök um borgaraleg réttindi 3 1
Snerpa ehf. 3 0
Snæfellsbær 28 0
SO Tech ehf. 1 0
Solaris - Hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi 2 0
Sorgarmiðstöð, félagasamtök 1 1
SORPA bs 1 1
Sorpsamlag Strandasýslu ehf 1 0
Sorpstöð Rangárvallasýslu bs 1 0
Sorpstöð Suðurlands 1 0
Sorpurðun Vesturlands hf. 1 0
Sóttvarnalæknir 2 0
Sóttvarnaráð 1 0
Stafrænt Ísland - Ísland.is 1 0
Starfsgreinasamband Íslands 2 0
Starfshópur þjóðkirkjunnar um málefni flóttafólks 2 0
Startup Orkídea 1 0
Stígamót,samtök kvenna 8 0
Stjórn listamannalauna 1 0
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 1 0
Stofnun múslima á Íslandi ses. 1 0
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 1 0
Storm Orka ehf. 1 1
Strandabyggð 27 0
Strætó bs 1 0
Stúdentafélag háskólans á Akureyri 2 0
Stúdentafélag Háskólans í Rvík 2 0
Stúdentafélag Hólaskóla 2 0
Stúdentaráð Háskóla Íslands 4 2
Stykkishólmsbær 29 3
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna 1 0
Suðurnesjabær 27 1
SUNN - Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi 1 0
Sunnlenska fréttaveitan ehf 1 0
Súðavíkurhreppur 26 0
Svalbarðshreppur 25 0
Svalbarðsstrandarhreppur 27 0
Sveitarfélagið Árborg 26 0
Sveitarfélagið Hornafjörður 26 1
Sveitarfélagið Skagafjörður 27 2
Sveitarfélagið Skagaströnd 26 0
Sveitarfélagið Vogar 28 1
Sveitarfélagið Ölfus 26 1
Sven ehf. 1 1
Svifflugfélag Íslands 1 0
Svínaræktarfélag Íslands 2 0
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu 23 4
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 1 1
Sýn hf. 6 3
Sýslumaðurinn á Austurlandi 8 0
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 11 0
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 9 0
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 8 0
Sýslumaðurinn á Suðurlandi 8 0
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 8 0
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 8 0
Sýslumaðurinn á Vesturlandi 8 0
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 8 1
Sýslumannafélag Íslands 4 0
Sýslumannaráð 2 1
Sæferðir ehf. 1 0
Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda 1 0
Tabú, feminísk fötlunarhreyfing 1 0
Tannlæknafélag Íslands 2 1
Taxi Service Iceland 1 0
Tálknafjarðarhreppur 28 1
Tengir hf. 2 0
Terra umhverfisþjónusta hf. 1 0
Til sjávar og sveita - viðskiptahraðall 1 0
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum 1 0
Tix miðasala ehf. 1 0
Tjörneshreppur 27 0
Torg ehf. 1 0
Tónskáldafélag Íslands 1 0
Trans Ísland, félag trans fólks á Íslandi 2 1
Tryggingamiðstöðin hf. 3 0
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta 1 0
Tryggingastofnun ríkisins 19 2
Túristi 1 0
Tvær stjörnur ehf 1 0
Tækniskólinn ehf. 1 0
Umboðsmaður barna 15 5
Umboðsmaður skuldara 9 0
Umdæmisskrifstofa Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 2 0
UMFÍ 2 0
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 1 0
Umhverfisstofnun 29 6
Umhyggja, félag langveikra barna 2 0
UN Women - Jafnréttisstofnun Samein. þjóðanna 4 1
Ung vinstri græn 1 0
Ungir jafnaðarmenn 1 0
Ungir umhverfissinnar 15 5
Ungmennafélag Íslands 4 0
Ungmennaráð UN Women á Íslandi 1 0
Ungsól, félag 1 0
UNICEF á Íslandi 6 0
Utanríkismálanefnd 1 0
Utanríkisráðuneytið 3 0
Úr Vör ehf. 1 0
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 1 0
Úrskurðarnefnd velferðarmála 2 0
Úrvinnslusjóður 2 0
Útgáfufélag Austurlands ehf. 1 0
Útgáfufélag Viljans ehf. 1 0
Útgáfufélagið Stundin ehf. 2 0
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 1 0
Útlendingastofnun 10 1
Útvarp Saga 1 1
Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta við HÍ 1 0
Valorka ehf 2 0
Vantrú 1 0
Varðberg, samtök um vestræna samvinnu 3 0
Vatnajökulsþjóðgarður 1 0
Vatnsveita Garðabæjar 1 0
Vatnsveita Grindavíkur 1 0
Vatnsveita Ísafjarðar 1 0
Vatnsveita Kjósahrepps 1 0
Vatnsveita og fráveita Blönduóss 1 0
Vatnsveita og fráveita Þorlákshafnar 1 0
Vatnsveita Rangárþings Eystra 1 0
Vatnsveita Þórshafnar 1 0
Vátryggingafélag Íslands hf 3 0
Veðurstofa Íslands 4 2
Vegagerðin 6 1
Vegurinn 2 0
Veiðifélag Þjórsár, Kálfárdeild 1 0
Veitur 2 0
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 3 0
Verðbréfamiðstöð Íslands 1 0
Verðlagsstofa skiptaverðs 1 0
Verkefnastjóri Ráðgjafarstofu innflytjendamála 1 0
Verkfræðingafélag Íslands 3 0
Verkmenntaskóli Austurlands 1 0
Verkmenntaskólinn á Akureyri 1 0
Vernd, fangahjálp 1 0
Vestfjarðastofa 5 0
Vestmannaeyjabær 26 0
Vestmannaeyjaflugvöllur 1 0
Vesturbyggð 29 1
Vesturtindar ehf 1 0
Viðskiptaráð Íslands 29 10
Vinnueftirlitið 5 0
Vinnumálastofnun 14 0
Vinnuvernd ehf 2 0
Virk Starfsendurhæfingarsjóður 1 0
Vistor hf. 2 1
Víkurblaðið ehf. 1 0
Víkurfréttir ehf 1 0
Vínlandssetrið 1 0
Vodafone 3 0
Vonarhöfn, kristilegt félag 2 0
Vopnafjarðarhreppur 27 0
VOR- félag framleiðenda í lífrænum búskap 5 0
Votlendissjóður 3 0
Vottar Jehóva 1 0
Vottunarstofan Tún 3 0
VR 16 1
Vör-sjávarrannsóknarsetur við B 1 0
Vörður tryggingar hf. 3 0
Yfirskattanefnd 1 0
Zen á Íslandi-Nátthagi, trúfélag 2 0
Það er von 1 1
Þingeyjarsveit 27 0
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 1 0
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 1 0
Þjóðkirkjan 2 0
Þjóðleikhúsið 1 0
Þjóðminjasafn Íslands 1 1
Þjóðskjalasafn Íslands 2 1
Þjóðskrá Íslands 12 1
Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 2 0
Þroskaþjálfafélag Íslands 1 0
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf 1 0
Þyrluþjónustan ehf. 1 0
Þörungaverksmiðjan hf. 2 1
Æðarræktarfélag Íslands 2 1
Æskan - barnahreyfing IOGT 1 1
Æskulýðsvettvangurinn 2 0
Öfgar 2 0
Öldrunarfræðafélag Íslands 2 1
Öldrunarráð Íslands 3 0
Öldungaráð Reykjanesbæjar 1 0
Öryrkjabandalag Íslands 43 22