Fundir og heimsóknir

Miðvikudagur 12. desember

Meira

Dagskrá

Dagskrá 46. þingfundar
þriðjudaginn 11. desember, fundur hófst kl. 13:30

 1. Störf þingsins.
 2. Veiðigjald, 144. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. — Framhald 3. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 3. Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), 185. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — Framhald 2. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 4. Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði), 300. mál, lagafrumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra. — Framhald 2. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 5. Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja), 301. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 6. Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu), 302. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 7. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 12. mál, lagafrumvarp, flutningsmaður: Silja Dögg Gunnarsdóttir. — Framhald 2. umræðu. (Atkvæðagreiðsla).
 8. Þungunarrof, 393. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — 1. umræða.
 9. Ófrjósemisaðgerðir, 435. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — 1. umræða. Ef leyft verður.
 10. Þjóðarsjóður, 434. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða. Ef leyft verður.
 11. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, frjálsir fjármagnsflutningar, félagaréttur), 339. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 12. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið), 340. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 13. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið), 341. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 14. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið), 342. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 15. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (félagaréttur, skráin sem kveðið er á um í 101. gr.), 343. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 16. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, 3. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 3. umræða.
 17. Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald), 2. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 2. umræða.
 18. Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing), 156. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. — 2. umræða.
 19. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), 157. mál, lagafrumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra. — 2. umræða.
 20. Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), 235. mál, lagafrumvarp, flutningsmaður: Steingrímur J. Sigfússon. — 2. umræða.
 21. Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, 416. mál, lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. — 1. umræða.
 22. Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, 417. mál, lagafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra. — 1. umræða.
 23. Íslenska sem opinbert mál á Íslandi, 443. mál, þingsályktunartillaga mennta- og menningarmálaráðherra. — Fyrri umræða. Ef leyft verður.
 24. Rammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum, 448. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Fyrri umræða. Ef leyft verður.
 25. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018, 449. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Fyrri umræða. Ef leyft verður.

Útsending

Mynd úr útsendingu