Dagskrá

Dagskrá 77. þingfundar
þriðjudaginn 13. apríl, fundur hófst kl. 13:00

 1. Störf þingsins.
 2. Sérstök umræða: Fátækt á Íslandi. Málshefjandi: Inga Sæland. Til andsvara: fjármála- og efnahagsráðherra. Kl. 13:30.
 3. Kosningar til Alþingis (rafræn meðmæli o.fl.), 647. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — 1. umræða.
 4. Hjúskaparlög (aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.), 646. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — 1. umræða.
 5. Almenn hegningarlög (barnaníðsefni, hatursorðræða, mismunun o.fl.), 710. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — 1. umræða.
 6. Meðferð sakamála (réttarstaða brotaþola, fatlaðra og aðstandenda), 718. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — 1. umræða.
 7. Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, 689. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða.
 8. Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.), 697. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða.
 9. Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar), 698. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða.
 10. Verðbréfasjóðir, 699. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða.
 11. Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.), 700. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 1. umræða.
 12. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (ferðakostnaður), 663. mál, lagafrumvarp, flutningsmaður: Steingrímur J. Sigfússon. — 1. umræða.
 13. Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (tímabundnir gestaflutningar og vanræksluálag), 690. mál, lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. — 1. umræða.
 14. Áhafnir skipa, 701. mál, lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. — 1. umræða.
 15. Uppbygging og rekstur flugvalla og þjónusta við flugumferð, 702. mál, lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. — 1. umræða.
 16. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur), 691. mál, þingsályktunartillaga utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. — Fyrri umræða.
 17. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), 693. mál, þingsályktunartillaga utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. — Fyrri umræða.
 18. Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli (niðurfelling ákvæða), 706. mál, lagafrumvarp utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. — 1. umræða.
 19. Vísinda- og nýsköpunarráð, 703. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. — 1. umræða.
 20. Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.), 704. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. — 1. umræða. Mælendaskrá.
 21. Endurskoðuð landsskipulagsstefna 2015–2026, 705. mál, þingsályktunartillaga umhverfis- og auðlindaráðherra. — Fyrri umræða.
 22. Verndar- og orkunýtingaráætlun (málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku), 709. mál, lagafrumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra. — 1. umræða.
 23. Staðsetning vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands, 707. mál, þingsályktunartillaga umhverfis- og auðlindaráðherra. — Fyrri umræða.
 24. Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708. mál, lagafrumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra. — 1. umræða.
 25. Loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi), 711. mál, lagafrumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra. — 1. umræða.
 26. Umhverfismat framkvæmda og áætlana, 712. mál, lagafrumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra. — 1. umræða.
 27. Breyting á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs), 715. mál, lagafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra. — 1. umræða.
 28. Grunnskólar og framhaldsskólar (fagráð eineltismála), 716. mál, lagafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra. — 1. umræða.
 29. Fjölmiðlar (EES-reglur, hljóð og myndmiðlunarþjónusta, samfélagsmiðlar o.fl.), 717. mál, lagafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra. — 1. umræða.

Útsending

Mynd úr útsendingu