Fundir og heimsóknir

Dagskrá

Dagskrá 125. þingfundar
miðvikudaginn 19. júní kl. 11:00

 1. Störf þingsins.
 2. Hafnalög (Hafnabótasjóður), 1161. mál, lagafrumvarp meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar. — 1. umræða. Ef leyft verður.
 3. Breyting á ýmsum lögum vegna launa þjóðkjörinna fulltrúa og embættismanna (hækkun launa), 1160. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. — 1. umræða. Ef leyft verður.
 4. Réttindi sjúklinga (takmörkun á beitingu nauðungar), 1105. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — 1. umræða. Ef leyft verður.
 5. Afurðasjóður Grindavíkurbæjar, 1131. mál, lagafrumvarp matvælaráðherra. — 3. umræða.
 6. Úrvinnslugjald (hringrásarhagkerfi, umbúðir, ökutæki o.fl.), 924. mál, lagafrumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. — 2. umræða.
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldfrjálsar skólamáltíðir), 1114. mál, lagafrumvarp innviðaráðherra. — 2. umræða.
 8. Skák, 931. mál, lagafrumvarp mennta- og barnamálaráðherra. — 2. umræða.
 9. Listamannalaun (nýir sjóðir og fjölgun úthlutunarmánaða), 937. mál, lagafrumvarp menningar- og viðskiptaráðherra. — 2. umræða.
 10. Hafnalög (gjaldtaka, rafræn vöktun o.fl.), 830. mál, lagafrumvarp innviðaráðherra. — 2. umræða.
 11. Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (umfjöllun Persónuverndar), 905. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — 2. umræða. Mælendaskrá.
 12. Staðfesting rammasamkomulags milli Íslands og Grænlands um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum, 1104. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. — Síðari umræða.
 13. Breytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar (þjónustugjöld), 898. mál, lagafrumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. — Framhald 3. umræðu.
 14. Ferðamálastefna og aðgerðaáætlun til ársins 2030, 1036. mál, þingsályktunartillaga menningar- og viðskiptaráðherra. — Framhald síðari umræðu. Mælendaskrá.
 15. Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna (forstaða og stafrænt aðgengi), 847. mál, lagafrumvarp matvælaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 16. Seðlabanki Íslands (rekstraröryggi greiðslumiðlunar), 662. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 17. Skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 880. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 18. Breyting á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (lagfæringar), 915. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 19. Aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. (áhættumat o.fl.), 927. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 20. Virðisaukaskattur og kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða (erlendir aðilar, kílómetragjald o.fl.), 917. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 21. Sjúkraskrár og landlæknir og lýðheilsa (miðlun sjúkraskrárupplýsinga milli landa), 904. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 22. Sjúkraskrár (umsýsluumboð), 906. mál, lagafrumvarp heilbrigðisráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 23. Réttindagæsla fyrir fatlað fólk (réttindagæslumenn og persónulegir talsmenn), 922. mál, lagafrumvarp félags- og vinnumarkaðsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 24. Fjarskipti o.fl. (fjarskiptanet, skráning o.fl.), 205. mál, lagafrumvarp háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 25. Hollustuhættir og mengunarvarnir (geymsla koldíoxíðs), 689. mál, lagafrumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 26. Brottfall laga um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, nr. 81/1997, 832. mál, lagafrumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 27. Umferðarlög (EES-reglur), 400. mál, lagafrumvarp innviðaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 28. Fullnusta refsinga (samfélagsþjónusta og reynslulausn), 928. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 29. Námsstyrkir (nemendur með alþjóðlega vernd), 934. mál, lagafrumvarp mennta- og barnamálaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 30. Menntasjóður námsmanna (ábyrgðarmenn og námsstyrkir), 935. mál, lagafrumvarp háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 31. Opinber skjalasöfn (gjaldskrá, rafræn skil), 938. mál, lagafrumvarp menningar- og viðskiptaráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 32. Mannréttindastofnun Íslands, 239. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 33. Raforkulög (raforkuöryggi o.fl.), 348. mál, lagafrumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. — Framhald 2. umræðu. Mælendaskrá.
 34. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu), 521. mál, lagafrumvarp meiri hluta atvinnuveganefndar. — 2. umræða.
 35. Ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf., 920. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 2. umræða.
 36. Slit ógjaldfærra opinberra aðila, 705. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 2. umræða.
 37. Fjármálaáætlun fyrir árin 2025–2029, 1035. mál, þingsályktunartillaga fjármála- og efnahagsráðherra. — Síðari umræða.
 38. Fjáraukalög 2024, 1078. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. — 2. umræða.
 39. Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga, 864. mál, lagafrumvarp félags- og vinnumarkaðsráðherra. — 2. umræða.

Útsending

Mynd úr útsendingu