Um lagasafn

Lagasafnið er að jafnaði uppfært þrisvar á ári: í ársbyrjun, að vori og að hausti. Útgáfan fær þá númer löggjafarþings ásamt bókstöfunum a (að loknu haustþingi), b (að loknu vetrarþingi) eða c (að hausti).

Við uppfærslu lagasafnsins eru breytingalög felld inn í stofnlög, nýjum lögum bætt við safnið og brottfallin lög felld út. 

Ef í lögum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við þann ráðherra eða ráðuneyti sem tilgreint er hverju sinni í ofanmálsgrein. 

Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta samkvæmt forsetaúrskurði.