Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

235. Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1989.

Frá fjárveitinganefnd.        Þús. kr.
1. Við 4. gr. 0-201 Alþingi.
.a. Við 130 Þingmannasamtök NATO.
..Fyrir „1.560“ kemur ........................................         2.560
.b. Við 131 Þingmannanefndir Evrópuráðsins.
..Fyrir „2.590“ kemur ........................................         3.590
.c. Við 134 Alþjóðaþingmannasamtökin.
..Fyrir „2.100“ kemur ........................................         2.300
.d. Við 520 Fasteignir.
..Fyrir „3.700“ kemur ........................................         4.865
.e. Við 521 Hús Jóns Sigurðssonar.
..Fyrir „2.500“ kemur ........................................         5.230
.f. Við 690 Ýmis stofnkostnaður.
..Fyrir „16.200“ kemur .......................................         22.600
2. Við 4. gr. 0-202 Ríkisendurskoðun. 101 Yfirstjórn.
.Fyrir „82.188“ kemur ..........................................         86.688
3. Við 4. gr. 1-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa.
.140 Gjöf Jóns Sigurðssonar.
.Fyrir „1.050“ kemur ...........................................         1.364
4. Við 4. gr. 2-201 Háskóli Íslands.
.a. Við 113 Lyfjafræði lyfsala.
..Fyrir „16.710“ kemur .......................................         18.210
.b. Við 115 Viðskipta- og hagfræðideild.
..Fyrir „42.773“ kemur .......................................         43.973
.c. Við 120 Háskólabókasafn.
..Fyrir „46.452“ kemur .......................................         31.452
.d. Við 126 Stofnun Sigurðar Nordals.
..Fyrir „3.488“ kemur ........................................         3.988
.e. Nýr liður:
..620 Bókakaup o.fl. .........................................         15.000
5. Við 4. gr. 2-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „66.712“ kemur .......................................         68.712
.b. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „45.460“ kemur .......................................         33.760
6. Við 4. gr. 2-203 Raunvísindastofnun Háskólans. 4 Sértekjur.
..Fyrir „29.370“ kemur .......................................         39.070
7. Við 4. gr. 2-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi.
.a. Við 101 Yfirstjórn.
..Fyrir „26.481“ kemur .......................................         27.081
.b. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „2.640“ kemur ........................................         1.640
8. Við 4. gr. 2-210 101 Háskóli á Akureyri.
.Fyrir „42.204“ kemur ..........................................         42.804
9. Við 4. gr. 2-301 Menntaskólinn í Reykjavík. 501 Endurbætur.
.Fyrir „3.100“ kemur ...........................................         8.100
10. Við 4. gr. 2-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð.
.a. Við 101 Kennsla.
..Fyrir „89.691“ kemur .......................................         91.691
.b. Við 501 Endurbætur.
..Fyrir „5.000“ kemur ........................................         9.000
11. Við 4. gr. 2-319 101 Framhaldsskólar, almennt.
.Fyrir „79.489“ kemur ..........................................         80.489
12. Við 4. gr. 2-321 Kennaraháskóli Íslands. 120 Endurmenntun.
.Fyrir „6.805“ kemur ...........................................         7.305
13. Við 4. gr. 2-331 Íþróttakennaraskóli Íslands.
.a. Nýr liður:
..501 Viðhald íþróttavalla o.fl. .............................         1.500
.b. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „1.830“ kemur ........................................          830
14. Við 4. gr. 2-350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. Nýr liður:
.602 Lóðaframkvæmdir ...........................................         3.000
15. Við 4. gr. 2-354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi. Nýr liður:
.602 Mötuneyti, nýbygging ......................................         21.000
16. Við 4. gr. 2-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum.
.601 Kennsluhúsnæði.
.Fyrir „1.100“ kemur ...........................................         2.100
17. Við 4. gr. 2-359 Verkmenntaskólinn á Akureyri. 601 Nýbygging.
.Fyrir „48.500“ kemur ..........................................         46.000
18. Við 4. gr. 2-362 Framhaldsskólinn á Húsavík. Nýr liður:
.602 Tölvur og búnaður .........................................         3.500
19. Við 4. gr. 2-501 101 Tækniskóli Íslands.
.Fyrir „113.539“ kemur .........................................         116.539
20. Við 4. gr. 2-514 Iðnskólinn í Reykjavík. Nýr liður:
.501 Fasteignir ................................................         4.500
21. Við 4. gr. 2-515 Iðnnám, almennt. Nýr liður:
.601 Stofnkostnaður, Ísafjörður ................................         1.500
22. Við 4. gr. 2-610 Héraðsskólar, almennt.
.a. Við 590 Viðhaldsfé, óskipt.
..Fyrir „4.000“ kemur ........................................         3.000
.b. Við 690 Stofnkostnaður.
..Fyrir „26.000“ kemur .......................................         39.000
23. Við 4. gr. 2-720 190 Grunnskólar, óskipt.
.Fyrir „9.159“ kemur ...........................................         9.659
24. Við 4. gr. 2-730 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra o.fl.
.a. Við 690 Stofnkostnaður.
..Fyrir „300.000“ kemur ......................................         385.005
.b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra o.fl., framlög     
.(02-730 690).     
.a. Bygging grunnskóla o.fl.     
.. 1. Reykjavík:     
...Seljaskóli ..................................     21.400
...Foldaskóli, 1. og 2. áf. ....................     50.000
...Vesturbæjarskóli, 1. áf. ....................     500
...Ölduselsskóli, 2. áf. og lóð ................     100
...Ölduselsskóli, sundlaug .....................     100
...Ártúnsskóli .................................     100
...Selásskóli, 1. og 2. áf. ....................     100
...Grandaskóli .................................     100
.. 2. Kópavogur:     
...Fastur samningur ............................     9.750
...Íþróttahús (Digranesskóli) ..................     3.000
.. 3. Hafnarfjörður:
...Sundlaug ....................................     2.000
...Víðistaðaskóli, 4. og 5. áf. ................     5.000
...Víðistaðaskóli, viðbygging ..................     2.000
...Öldutúnsskóli, 4. áf. .......................     5.000
.. 4. Seltjarnarnes:     
...Sundlaug ....................................     100
.. 5. Garðabær:     
...Íþróttahús og sundlaug ......................     4.000
.. 6. Keflavík:     
...Íþróttahús, 1. áf. ..........................     100
...Sundlaug ....................................     2.000
...Myllubakkaskóli..............................     5.900
.. 7. Grindavík:     
...Íþróttahús ..................................     2.000
...Skóli, viðbygging ...........................     1.000
.. 8. Njarðvík:     
...Viðbygging skóla ............................     3.000
.. 9. Bessastaðahreppur:     
...Skóli, íþróttahús og sundlaug ...............     4.950
..10. Mosfellsbær:     
...Íþróttahús, 1. áf. ..........................     4.400
...Varmárskóli, 2. áf. .........................     1.600
..11. Sandgerði:     
...Stækkun skóla ...............................     2.500
..12. Gerðahreppur:     
...Sundlaug og búningsklefar ...................     2.100
...Stækkun skóla ...............................     900
..13. Vatnsleysustrandarhreppur:     
...Skóli .......................................     1.500
..14. Kjalarneshreppur:     
...Skóli, stækkun 1. áf. .......................     5.000
..15. Akranes:     
...Fastur samningur ............................     15.800
...Sundlaug ....................................     1.000
..16. Ólafsvík:     
...Stækkun skóla ...............................     800
..17. Leirársveit:     
...Heiðaskóli, íþróttaaðstaða ..................     2.000
..18. Reykholtsdalshreppur, Kleppjárnsreykir:     
...Fastur samningur ............................     3.500
..19. Stafholtstungnahreppur, Varmalandsskóli:     
...Viðbygging, 1. áf. ..........................     1.000
..20. Borgarnes:     
...Grunnskóli, stækkun og breytingar ...........     3.000
..21. Eyjahreppur, Laugagerðisskóli:     
...Íþróttahús og stækkun skóla .................     1.300
..22. Neshreppur utan Ennis, Hellissandur:     
...Skóli, 2. áf. ...............................     1.500
..23. Eyrarsveit, Grundarfjörður:     
...Íþróttahús ..................................     5.000
..24. Stykkishólmur:     
...Íþróttahús (fastur samningur) ...............     6.000
...Skóli, lausar stofur ........................     200
..25. Laxárdalshreppur, Búðardalur:     
...Skóli, 2. áf. ...............................     1.500
..26. Hvammshreppur, Laugaskóli:     
...Íþróttahús ..................................     3.800
...Uppgjör, skuldaskil .........................     200
..27. Ísafjörður:     
...Skólamannvirki ..............................     2.000
...Íþróttahús (fastur samningur) ...............     12.800
..28. Bolungarvík:     
...Íþróttahús, 1. áf. ..........................     200
...Stækkun skóla, 1. áf. .......................     8.500
..29. Reykhólahreppur:
...Endurbætur á sundlaug .......................     1.000
..30. Patrekshreppur:     
...Viðbygging skóla ............................     1.000
..31. Tálknafjarðarhreppur:     
...Íþróttahús og félagsheimili .................     2.000
..32. Suðurfjarðarhreppur, Bíldudalur:
...Íþróttahús ..................................     1.000
..33. Flateyrarhreppur:     
...Íþróttamannvirki ............................     1.000
..34. Suðureyrarhreppur:     
...Íþróttaaðstaða í félagsheimili ..............     1.000
...Sundlaug ....................................     1.000
..35. Súðavíkurhreppur:     
...Skóli, endurbygging og viðbygging ...........     1.000
..36. Árneshreppur, Finnbogastaðir:     
...Skólastjóraíbúð, stækkun ....................     1.000
..37. Kaldrananeshreppur, Drangsnes:     
...Stækkun skóla ...............................     1.500
..38. Hólmavíkurhreppur:     
...Félagsaðstaða ...............................     1.000
..39. Siglufjörður:     
...Íþróttahús ..................................     5.000
..40. Sauðárkrókur:     
...Íþróttahús, 1. áf. ..........................     200
...Grunnskólar, endurbætur og lóðir ............     2.500
..41. Ytri-Torfustaðahreppur, Laugabakkaskóli:     
...Íþróttahús ..................................     100
...Uppgjör .....................................     500
..42. Hvammstangahreppur:     
...Sundlaug og búningsklefar ...................     150
...Skóli, nýbygging ............................     5.000
..43. Þverárhreppur:     
...Skólastjóraíbúð .............................     400
..44. Torfalækjarhreppur, Húnavallaskóli:     
...Endurbætur o.fl. ............................     1.500
...Kennaraíbúð .................................     400
..45. Skagaströnd:     
...Sundlaug ....................................     1.400
...Skólastjóraíbúð .............................     100
..46. Blönduós:     
...Íþróttahús ..................................     6.000
..47. Seyluhreppur, Varmahlíð:     
...Íþróttamannvirki ............................     3.700
...Uppgjör skóla ...............................     100
..48. Lýtingsstaðahreppur:     
...Íþróttahús og sundlaug ......................     100
...Skólastjórabústaður .........................     500
..49. Akrahreppur:     
...Skóli, viðbygging ...........................     500
..50. Hólahreppur:     
...Skóli og íbúðir .............................     100
..51. Hofsóshreppur:     
...Viðbygging skóla og bókasafn ................     100
..52. Haganeshreppur:     
...Skóli, nýbygging ............................     850
..53. Akureyri:     
...Fastur samningur ............................     15.900
..54. Húsavík:     
...Íþróttahús, 1. áf. ..........................     600
...Barnaskóli, stækkun .........................     1.000
..55. Ólafsfjörður:     
...Íþróttahús ..................................     500
...Barnaskóli ..................................     3.500
..56. Dalvík:     
...Skóli, stækkun ..............................     2.000
..57. Grímseyjarhreppur:     
...Sundlaug ....................................     2.000
..58. Svarfaðardalshreppur:     
...Sundskáli, endurbætur .......................     500
..59. Hríseyjarhreppur:     
...Íþróttahús og skóli .........................     1.500
..60. Árskógshreppur, Árskógsskóli:     
...Viðbygging ..................................     100
..61. Hrafnagilshreppur:     
...Sundlaug, 3. áf., og íþróttahús .............     3.500
..62. Öngulsstaðahreppur, Laugaland:     
...Endurbætur ..................................     1.500
..63. Svalbarðsstrandarhreppur:     
...Íþróttahús ..................................     1.500
..64. Grýtubakkahreppur, Grenivík:     
...Skóli, 1. áf., og íþróttahús ................     3.000
..65. Bárðdælahreppur:     
...Mötuneyti skóla .............................     100
..66. Skútustaðahreppur:     
...Skóli .......................................     2.500
..67. Aðaldælahreppur, Hafralækjarskóli:     
...Íbúð og lóðir ...............................     1.000
..68. Öxarfjarðarhreppur, Lundarskóli:     
...Skóli, 1. áf., og mötuneyti .................     1.000
..69. Presthólahreppur, Kópasker:     
...Skóli, nýbygging ............................     1.500
..70. Raufarhafnarhreppur:     
...Sundlaug ....................................     100
..71. Svalbarðshreppur:     
...Skóli og íbúð ...............................     800
..72. Þórshöfn:     
...Félagsheimili, endurbætur ...................     800
..73. Seyðisfjörður:     
...Nýbygging skóla .............................     1.000
...Íþróttahús ..................................     3.000
..74. Neskaupstaður:     
...Íþróttahús og skóli .........................     2.500
..75. Eskifjörður:     
...Skóli, nýbygging ............................     1.200
...Íþróttahús, endurbætur ......................     1.300
..76. Skeggjastaðahreppur:     
...Skóli, nýbygging ............................     1.000
..77. Vopnafjarðarhreppur:     
...Íþróttahús ..................................     2.000
..78. Hlíðarhreppur:     
...Lóðarframkvæmdir ............................     100
..79. Jökuldalshreppur:     
...Stækkun skóla og íþróttahús .................     1.000
..80. Fellahreppur:     
...Grunnskóli ..................................     2.000
..81. Hallormsstaður:
...Íþróttahús ..................................     2.800
..82. Egilsstaðahreppur:     
...Íþróttahús, 2. áf. ..........................     2.000
..83. Eiðahreppur:     
...Viðbygging skóla ............................     1.500
..84. Reyðarfjörður:     
...Stækkun skóla ...............................     4.000
..85. Búðahreppur, Fáskrúðsfjörður:     
...Sundlaug, endurbætur ........................     700
...Íbúð, endurbætur ............................     700
...Íþróttahús ..................................     100
..86. Stöðvarhreppur:     
...Skóli og sundlaug ...........................     3.000
..87. Breiðdalshreppur:     
...Skóli .......................................     2.000
..88. Beruneshreppur:
...Íbúð, endurbætur ............................     100
..89. Búlandshreppur, Djúpivogur:     
...Heimavist og íþróttahús .....................     4.000
..90. Geithellnahreppur:     
...Skóli, nýbygging ............................     100
..91. Nesjahreppur:     
...Nesjaskóli, lóðir o.fl. .....................     400
...Sundlaug ....................................     2.000
..92. Hafnarhreppur:     
...Heppuskóli, lóð og viðgerð ..................     800
..93. Mýrahreppur:     
...Íbúð ........................................     200
..94. Borgarhafnarhreppur, Hrollaugsstaðaskóli:     
...Viðbygging og endurbætur ....................     1.000
..95. Vestmannaeyjar:     
...Hamarsskóli .................................     5.000
...Breytingar á barnaskóla .....................     2.000
..96. Selfoss:     
...Gagnfræðaskóli og íþróttahús ................     3.000
..97. Kirkjubæjarhreppur:     
...Skóli, stækkun ..............................     200
..98. Mýrdalshreppur:     
...Skólamannvirki ..............................     1.000
..99. Austur-Eyjafjallahreppur:     
...Íþróttaaðstaða o.fl. í félagsheimili ........     900
...Endurbætur á skóla ..........................     600
..100. Vestur-Eyjafjallahreppur:     
...Íþróttaaðstaða o.fl. í félagsheimili ........     1.300
..101. Austur-Landeyjahreppur:     
...Íbúð ........................................     1.000
..102. Vestur-Landeyjahreppur:     
...Stækkun skóla og íbúð .......................     100
..103. Hvolhreppur:     
...Skóli, 2. áf. ...............................     2.000
...Sundlaug og búningsklefar ...................     1.000
..104. Rangárvallahreppur:     
...Skóli, stækkun ..............................     2.500
...Endurbætur á skólastjórabústað ..............     500
..105. Holtahreppur, Laugaland:     
...Stækkun skóla, 1. áf. .......................     3.000
..106. Gaulverjabæjarhreppur:     
...Íþróttaaðstaða í félagsheimili ..............     500
..107. Stokkseyrarhreppur:     
...Íþróttaaðstaða og sundlaug ..................     500
...Viðbygging ..................................     500
..108. Eyrarbakkahreppur:     
...Skóli, stækkun ..............................     500
..109. Hraungerðishreppur:     
...Skóli, 2. áf. ...............................     2.000
..110. Skeiðahreppur:     
...Skóli, viðbygging ...........................     1.000
..111. Gnúpverjahreppur:     
...Skóli, nýbygging ............................     1.500
..112. Biskupstungnahreppur:     
...Skóli .......................................     2.500
..113. Hveragerðishreppur:     
...Skóli, viðbygging ...........................     6.000
..114. Ölfushreppur, Þorlákshöfn:     
...Skóli, stækkun ..............................     2.000
...Sundlaug ....................................     2.000
     ———380.500
.b. Til undirbúnings framkvæmda við skólabyggingar:     
.. 1. Seltjarnarnes, skóli ........................     5
.. 2. Kópavogur, kennslusundlaug ..................     5
.. 3. Garðabær, Hofsstaðaskóli ....................     5
.. 4. Hafnarfjörður, Setbergsskóli ................     5
.. 5. Hafnarfjörður, Engidalsskóli, viðbygging ....     5
.. 6. Keflavík, íþróttahús, 2. áf. .............. .     5
.. 7. Mosfellsbær, gagnfræðask. Brúará, stækkun ...     5
.. 8. Njarðvík, kaup á Þórustíg 1 .................     5
.. 9. Kjalarnes, stækkun, 2. áf. ..................     5
..10. Stóru-Vogaskóli, Vatnsleysuströnd ...........     5
..11. Ólafsvík, íþróttahús ........................     5
..12. Ólafsvík, endurbætur á skólastjórabústað ....     5
..13. Stykkishólmur, sundlaug .....................     5
..14. Varmaland, hitaveita ........................     5
..15. Grundarfjörður,     
...endurbætur á skólastjórabústað ..............     5
..16. Staðarsveit, Lýsuhóll, nýb. skóla og íb. ....     5
..17. Reykhólar, íbúð og lóð ......................     5
..18. Þingeyri, sundlaug ..........................     5
..19. Flateyrarhreppur, stækkun skóla o.fl. .......     5
..20. Bæjarhreppur, íbúð ..........................     5
..21. Siglufjörður, viðbygging ....................     5
..22. Hvammstangi, íþróttahús .....................     5
..23. Blönduós, stækkun skóla .....................     5
..24. Húnavellir, sundlaug ........................     5
..25. Akureyri, Oddeyrarskóli, stækkun ............     5
..26. Húsavík, gagnfræðaskóli, 3. áf. .............     5
..27. Ólafsfjörður, endurbætur á sundlaug .........     5
..28. Þelamörk, íþróttahús ........................     5
..29. Grýtubakkahreppur, sundlaug .................     5
..30. Raufarhöfn, skóli, endurbætur ...............     5
..31. Raufarhöfn, hönnun íþróttahúss ..............     5
..32. Neskaupstaður, stækkun Nesskóla .............     5
..33. Eskifjörður, endurbætur á skólastjóraíbúð ...     5
..34. Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla, íbúð og     
...heimavist ...................................     5
..35. Norðfjarðarhreppur, skóli ...................     5
..36. Höfn í Hornafirði, stækkun Hafnarskóla ......     5
..37. Borgarfjörður eystri, skóli, nýbygging ......     5
..38. Fellahreppur, skólastjórabústaður ...........     5
..39. Mýrdalshreppur, íbúð Vík ....................     5
..40. Mýrdalshreppur, sundlaug Vík ................     5
..41. Ketilsstaðaskóli, stækkun ...................     5
..42. Vestur-Landeyjahreppur, skólastjóraíbúð .....     5
..43. Laugaland í Holtum, skóli, 2. áf. ...........     5
..44. Djúpárhr., sundlaug og íþróttahús Þykkvabæ ..     5
..45. Gaulverjabæjarhreppur, kennaraíbúð ..........     5
..46. Hrunamannahreppur, Flúðir, íþróttahús .......     5
..47. Ölfushreppur, Þorlákshöfn, íþróttahús .......     5
..48. Villingaholtshreppur, skóli, viðbygging .....     5
..49. Selfoss, gagnfræðaskóli, 3. áf. .............     5
     ———245
.c. Orkusparandi aðgerðir ......................................     1.500
.d. Stofnbúnaður eldri skóla ...................................     2.000
.e. Hagræðing ..................................................     760
     ———
    385.005

25. Við 4. gr. 2-750 Skólar fyrir þroskaheft börn. 150 Sameiginleg
.þjónusta.
.Fyrir „33.070“ kemur ..........................................     38.070
26. Við 4. gr. 2-885 Fullorðinsfræðsla. 160 Heimilisiðnaðarskólinn.
.Fyrir „370“ kemur .............................................     500
27. Við 4. gr. 2-902 Þjóðminjasafn Íslands. 101 Almennur rekstur.
.Fyrir „32.310“ kemur ..........................................     33.810
28. Við 4. gr. 2-907 Listasafn Íslands. 620 Nýbygging, Fríkirkjuvegi 7.
.Fyrir „19.700“ kemur ..........................................     22.400
29. Við 4. gr. 2-909 Blindrabókasafn Íslands. Nýr liður:
.601 Tölvuvæðing útlánakerfis ..................................     400
30. Við 4. gr. 2-931 Náttúruverndarráð.
.a. Við 130 Eftirlit við Mývatn og Laxá.
..Fyrir „1.006“ kemur ........................................     1.306
.b. Við 632 Þjóðgarðurinn í Skaftafelli.
..Fyrir „1.300“ kemur ........................................     1.800
.c. Við Nýr liður:
..635 Hreinlætisaðstaða við Gullfoss .........................     1.000
.d. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „12.790“ kemur .......................................     11.790
31. Við 4. gr. 2-975 Vísindasjóður. 101 Vísindaráð.
.Fyrir „5.030“ kemur ...........................................     5.950
32. Við 4. gr. 2-980 601 Listskreytingasjóður.
.Fyrir „5.000“ kemur ...........................................     6.000
33. Við 4. gr. 2-982 Listir, framlög.
.a. Við 124 Önnur leiklistarstarfsemi.
..Fyrir „4.500“ kemur ........................................     1.000
.b. Við 141 Listasöfn, styrkir.
..Fyrir „2.000“ kemur ........................................     3.000
.c. Við 175 Lista- og menningarmál, ýmis.
..Fyrir „14.000“ kemur .......................................     12.000
.d. Við 182 Ferðaleikhúsið.
..Fyrir „300“ kemur ..........................................     800
34. Við 4. gr. 2-984 Norræn samvinna.
.a. Nýr liður:
..115 Ferðamálasamtök Vestur-Norðurlanda .....................     500
.b. Við 118 Menningarsjóður Íslands og Finnlands.
..Fyrir „70“ kemur ...........................................     2.650
35. Við 4. gr. 2-985 601 Félagsheimilasjóður.
.Fyrir „15.000“ kemur ..........................................     21.000
36. Við 4. gr. 2-986 Íþróttasjóður. 620 Bygging íþróttamannvirkja.
.Fyrir „45.000“ kemur ..........................................     51.209
37. Við 4. gr. 2-988 Æskulýðsmál.
.a. Við 116 Íslenskir ungtemplarar.
..Fyrir „570“ kemur ..........................................     750
.b. Við 117 Starfsemi KFUM og KFUK.
..Fyrir „1.380“ kemur ........................................     1.500
38. Við 4. gr. 2-989 Ýmis íþróttamál.
.a. Nýr liður:
..120 Glíman, íslenska þjóðaríþróttin, kynning í skólum ......     2.000
.b. Við 140 Ýmis framlög til íþróttamála.
..Fyrir „2.000“ kemur ........................................     4.500
39. Við 4. gr. 2-991 Húsafriðun.
.a. Við 610 Húsafriðunarsjóður.
..Fyrir „2.700“ kemur ........................................     3.200
.b. Við 640 Byggða- og minjasöfn.
..Fyrir „5.800“ kemur ........................................     7.000
.c. Við 660 Sjóminjasafn Íslands.
..Fyrir „2.600“ kemur ........................................     3.500
40. Við 4. gr. 2-999 Ýmislegt.
.a. Nýr liður:
..120 Fundur íþróttaráðherra Evrópu á Íslandi ................     2.000
.b. Við 131 Geysir í Haukadal.
..Fyrir „980“ kemur ..........................................     1.500
.c. Nýr liður:
..140 Dimmuborgir ............................................     500
.d. Við 142 Reykholtsstaður.
..Fyrir „400“ kemur ..........................................     600
.e. Við 171 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur.
..Fyrir „3.300“ kemur ........................................     4.000
.f. Nýr liður:
..196 Útflutnings- og markaðsskólinn .........................     3.000
41. Við 4. gr. 3-103 101 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs.
.Fyrir „46.517“ kemur ..........................................     48.817
42. Við 4. gr. 4-201 Búnaðarfélag Íslands. Liðurinn orðist svo:

Viðfangsefni:
Almennur rekstur>a2<:          77.418
1 01 Yfirstjórn ........................................     22.788
1 20 Ráðunautar ........................................     29.981
1 30 Sérfræðileg aðstoð við landbúnað ..................     21.650
1 40 Ýmis framlög ......................................     3.000
          ———
Gjöld samtals .....................................          77.418

Tegun dasundurliðun:
51 Laun .............................................     52.918
52–58 Önnur gjöld .....................................     30.687
59 Tilfærslur:
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........     3.000
     ———
5 Gjöld samtals ....................................     87.105
4 Sértekjur ........................................     9.187
Mismunur .........................................          77.418

43. Við 4. gr. 4-206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Nýr liður:
.682 Stóra-Ármót ...............................................     3.000
44. Við 4. gr. 4-231 Skógrækt ríkisins.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „103.305“ kemur ......................................     88.005
.b. Nýr liður:
..185 Rannsóknastöð að Mógilsá ...............................     15.300
45. Við 4. gr. 4-235 Landgræðsla ríkisins.
.a. Við 110 Almenn landgræðsla.
..Fyrir „59.315“ kemur .......................................     64.315
.b. Nýr liður:
..620 Fræverkunarstöð ........................................     2.500
46. Við 4. gr. 4-243 101 Sauðfjárveikivarnir.
.Fyrir „336.175“ kemur .........................................     351.175
47. Við 4. gr. 4-246 Veiðimálastofnunin. 140 Laxeldisstöðin í Kollafirði.
.Fyrir „1.000“ kemur ...........................................     7.600
48. Við 4. gr. 4-247 Yfirdýralæknir. Nýr liður:
.131 Menntun í fisksjúkdómum ...................................     2.000
49. Við 4. gr. 4-270 Landgræðslu- og landverndaráætlun. Nýr liður:
.660 Landgræðsluáætlun, óskipt .................................     23.600
50. Við 4. gr. 4-501 Bændaskólinn á Hvanneyri. 130 Rekstur skóla.
.Fyrir „50.539“ kemur ..........................................     51.139
51. Við 4. gr. 4-502 Bændaskólinn á Hólum.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „49.026“ kemur .......................................     49.626
.b. Nýr liður:
..601 Fasteignir .............................................     3.000
52. Við 4. gr. 4-503 Garðyrkjuskóli ríkisins.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „29.992“ kemur .......................................     30.292
.b. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „2.750“ kemur ........................................     1.750
53. Við 4. gr. 5-201 190 Fiskifélag Íslands.
.Fyrir „37.920“ kemur ..........................................     39.920
54. Við 4. gr. 5-299 121 Sjóvinnukennsla, sjóvinnu- og rannsóknabátur.
.Fyrir „2.600“ kemur ...........................................     5.000
55. Við 4. gr. 6-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík. 120 Almenn löggæsla.
.Fyrir „525.945“ kemur .........................................     534.345
56. Við 4. gr. 6-225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. 101 Yfirstjórn.
.Fyrir „43.893“ kemur ..........................................     45.093
57. Við 4. gr. 6-226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík. 601 Nýbygging.
.Fyrir „2.700“ kemur ...........................................     8.500
58. Við 4. gr. 6-235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík.
.621 Lögreglustöð Grindavík.
.Fyrir „1.000“ kemur ...........................................     4.000
59. Við 4. gr. 6-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði. 101 Yfirstjórn.
.Fyrir „68.423“ kemur ..........................................     69.923
60. Við 4. gr. 6-240 Fangelsi á höfuðborgarsvæðinu. Nýr liður:
.623 Fangelsi, Kópavogsbraut ...................................     4.500
61. Við 4. gr. 6-251 Landhelgisgæsla Íslands. 690 Tæki og búnaður.
.Fyrir „11.600“ kemur ..........................................     17.600
62. Við 4. gr. Við bætist nýr liður 6-252 Bifreiðaeftirlit ríkisins.
. Viðfangsefni:
.101 Bifreiðaeftirlit ..........................................     14.000
63. Við 4. gr. 6-302 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar. 601 Búnaður.
.Fyrir „800“ kemur .............................................     1.500
64. Við 4. gr. 6-304 Ýmis kirkjuleg málefni.
.a. Við 190 Ýmislegt.
..Fyrir „5.986“ kemur ........................................     8.300
.b. Nýr liður:
..542 Viðhald húseignar á Löngumýri ..........................     500
.c. Við 651 Hallgrímskirkja.
..Fyrir „7.000“ kemur ........................................     12.000
65. Við 4. gr. 7-399 601 Vatnsveitur.
.Fyrir „20.000“ kemur ..........................................     30.000
66. Við 4. gr. 7-700 Málefni fatlaðra. 180 Starfsþjálfun.
.Fyrir „5.240“ kemur ...........................................     5.640
67. Við 4. gr. 7-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi.
.170 Vistheimilið Skálatúni.
.Fyrir „80.405“ kemur ..........................................     80.905
68. Við 4. gr. 7-704 Málefni fatlaðra, Vestfjörðum. 101 Svæðisstjórn.
.Fyrir „3.801“ kemur ...........................................     4.151
69. Við 4. gr. 7-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi. 171 Sólheimar.
.Fyrir „58.348“ kemur ..........................................     64.348
70. Við 4. gr. 7-951 Brunamálastofnun ríkisins.
.a. Nýr liður:
..601 Gámur til reykköfunar ..................................     1.000
.b. Við 4 Sértekjur.
..Fyrir „25.840“ kemur .......................................     26.840
71. Við 4. gr. 7-999 131 Félagasamtök, styrkir.
.Fyrir „8.720“ kemur ...........................................     10.000
72. Við 4. gr. 8-271 Tryggingastofnun ríkisins. 120 Sjúkratryggingar.
.Fyrir „5.840.000“ kemur .......................................     5.830.800
73. Við 4. gr. 8-301 Landlæknir. 101 Yfirstjórn.
.Fyrir „20.577“ kemur ..........................................     20.877
74. Við 4. gr. 8-356 Sjúkrahúsið Sauðárkróki. 101 Almennur rekstur.
.Fyrir „205.070“ kemur .........................................     209.870
75. Við 4. gr. 8-357 Sjúkrahúsið Siglufirði. 101 Almennur rekstur.
.Fyrir „99.579“ kemur ..........................................     100.179
76. Við 4. gr. 8-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri.
.a. Við 51 Laun.
..Fyrir „590.252“ kemur ......................................     584.152
.b. Við 52 Önnur gjöld.
..Fyrir „318.540“ kemur ......................................     324.640
77. Við 4. gr. 8-371 Ríkisspítalar. 150 Þjónustudeildir.
.Fyrir „928.458“ kemur .........................................     938.958
78. Við 4. gr. 8-372 Borgarspítalinn.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „2.267.109“ kemur ....................................     2.271.909
.b. Við 601 Ýmis eignakaup.
..Fyrir „35.100“ kemur .......................................     45.100
79. Við 4. gr. 8-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir.
.a. Nýr liður:
..121 Öldrunarþjónusta á Suðurnesjum .........................     9.000
.b. Við 690 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða.
..Fyrir „200.000“ kemur ......................................     240.320
.c. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknis-     
.bústaða (08-381 690).     
.a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar:     
.. 1. Akranes, sjúkrahús ..........................     10.500
.. 2. Akranes, H2 .................................     14.600
.. 3. Ólafsvík, H2 ................................     1.100
.. 4. Stykkishólmur, H2 ...........................     5.000
.. 5. Patreksfjörður, sjúkrahús ...................     4.000
.. 6. Ísafjörður, sjúkrahús .......................     27.000
.. 7. Blönduós, H2 ................................     23.200
.. 8. Hvammstangi, H2 .............................     1.000
.. 9. Sauðárkrókur, sjúkrahús og H2 ...............     2.000
..10. Siglufjörður, sjúkrahús .....................     7.500
..11. Ólafsfjörður ................................     2.200
..12. Akureyri, H2 ................................     5.800
..13. Kópasker, H1 ................................     500
..14. Raufarhöfn, H1 ..............................     1.000
..15. Þórshöfn, H1 ................................     1.000
..16. Húsavík, H2 .................................     25.500
..17. Bakkafjörður, H .............................     400
..18. Egilsstaðir, H2 og sjúkrahús ................     300
..19. Seyðisfjörður, sjúkrahús og H2 ..............     5.000
..20. Djúpivogur, H2 ..............................     6.000
..21. Neskaupstaður, sjúkrahús ....................     2.000
..22. Vík í Mýrdal, H1 ............................     1.000
..23. Hella, sjúkrahús ............................     2.000
..24. Vestmannaeyjar, sjúkrahús ...................     5.500
..25. Þorlákshöfn, H2 .............................     6.500
..26. Selfoss, sjúkrahús ..........................     3.100
..27. Gerðar, H2 ..................................     2.400
..28. Vogar, H ....................................     2.200
..29. Sandgerði, H ................................     1.200
..30. Hafnarfjörður, H2 ...........................     20.000
..31. Garðabær, H2 ................................     6.200
..32. Mosfellsbær .................................     2.800
..33. Seltjarnarnes, H2 ...........................     8.000
     ———206.500
.b. Húsaleiga:     
.. 1. Suðurnes ....................................     800
.. 2. Mosfellsbær .................................     320
.. 3. Akureyri ....................................     7.500
.. 4. Reyðarfjörður ...............................     1.100
.. 5. Þorlákshöfn .................................     600
     ———10.320
.c. Læknisbústaðir:     
.. 1. Blönduós ....................................     3.000
.. 2. Hvolsvöllur .................................     4.700
     ———7.700
.d. Hjúkrunarheimili aldraðra:     
.. 1. Sauðárkrókur ................................     6.100
.. 2. Egilsstaðir .................................     1.700
.. 3. Sólvangur ...................................     8.000
     ———15.800
          ———
         240.320

.d. Nýr liður:
..691 Sjúkrahús St. Franciskusarreglunnar í Stykkishólmi .....     9.000
80. Við 4. gr. 8-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi.
.131 Krabbameinsfélag Íslands.
.Fyrir „60.950“ kemur ..........................................     62.950
81. Við 4. gr. 8-401 101 St. Franciskusarspítali, Stykkishólmi.
.Fyrir „77.553“ kemur .........................................     80.753
82. Við 4. gr. 8-403 101 Sjúkrahús Bolungarvíkur.
.Fyrir „27.227“ kemur ..........................................     29.627
83. Við 4. gr. 8-407 101 Sundabúð II, Vopnafirði.
.Fyrir „18.876“ kemur ..........................................     19.776
84. Við 4. gr. 8-408 101 Sunnuhlíð Kópavogi.
.Fyrir „72.880“ kemur ..........................................     75.580
85. Við 4. gr. 8-481 Bindindisstarfsemi. Nýr liður:
.120 Stórstúka Íslands, ungliðastarf ...........................     1.000
86. Við 4. gr. 9-261 101 Ríkistollstjóri.
.Fyrir „158.633“ kemur .........................................     164.633
87. Við 4. gr. 9-262 101 Tollstjórinn í Reykjavík.
.Fyrir „110.688“ kemur .........................................     113.688
88. Við 4. gr. 10-331 101 Vita- og hafnamálaskrifstofan.
.Fyrir „53.899“ kemur ..........................................     55.199
89. Við 4. gr. 10-332 Vitastofnun Íslands. Nýr liður:
.640 Kolbeinsey, sjóvarnamerki .................................     3.400
90. Við 4. gr. 10-333 630 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
.a. Við 630 Stofnkostnaður.
..Fyrir „400.000“ kemur ......................................     410.000
.b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

7. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10-333 630).     
. 1. Akranes ........................................     13.100
. 2. Ólafsvík .......................................     8.000
. 3. Grundarfjörður .................................     4.900
. 4. Stykkishólmur ..................................     30.000
. 5. Brjánslækur ....................................     14.100
. 6. Patreksfjörður .................................     10.500
. 7. Tálknafjörður ..................................     900
. 8. Þingeyri .......................................     3.000
. 9. Suðureyri ......................................     1.200
.10. Bolungarvík ....................................     1.000
.11. Ísafjörður .....................................     26.500
.12. Bíldudalur .....................................     1.500
.13. Súðavík ........................................     10.100
.14. Norðurfjörður ..................................     3.300
.15. Hvammstangi ....................................     3.500
.16. Blönduós .......................................     6.000
.17. Skagaströnd ....................................     8.000
.18. Sauðárkrókur ...................................     4.500
.19. Hofsós .........................................     200
.20. Siglufjörður ...................................     20.800
.21. Ólafsfjörður ...................................     4.100
.22. Dalvík .........................................     10.800
.23. Árskógssandur ..................................     3.300
.24. Akureyri .......................................     14.400
.25. Grímsey ........................................     5.000
.26. Húsavík ........................................     30.600
.27. Kópasker .......................................     1.000
.28. Hallbjarnarstaðakrókur .........................     600
.29. Raufarhöfn .....................................     11.200
.30. Þórshöfn .......................................     8.400
.31. Bakkafjörður ...................................     5.600
.32. Vopnafjörður ...................................     22.400
.33. Borgarfjörður eystri ...........................     4.900
.34. Seyðisfjörður ..................................     4.500
.35. Eskifjörður ....................................     7.800
.36. Reyðarfjörður ..................................     8.900
.37. Fáskrúðsfjörður ................................     14.600
.38. Breiðdalsvík ...................................     1.300
.39. Djúpivogur .....................................     1.200
.40. Höfn, Hornafirði ...............................     4.800
.41. Vestmannaeyjar .................................     17.500
.42. Grindavík ......................................     15.200
.43. Sandgerði ......................................     3.800
.44. Vogar ..........................................     5.000
.45. Hafnarfjörður ..................................     18.200
.46. Garðabær .......................................     3.800
     ———400.000
.Óskipt fjárveiting til slysavarna .............................     6.000
.Lendingarbætur, Kópavogur .....................................     2.000
.Lendingarbætur, óskipt ........................................     2.000
     ———
    410.000


91. Við 4. gr. 10-333 Hafnamál. Nýr liður:
.631 Landshafnir ...............................................     15.000
92. Við 4. gr. 10-333 640 Sjóvarnargarðar.
.a. Fyrir „10.000“ kemur .......................................     31.300
.b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
. Sjóvarnargarðar (10-333 640).
.. 1. Akranes .....................................     1.300
.. 2. Ólafsvík ....................................     1.000
.. 3. Búðardalur ..................................     700
.. 4. Neshreppur utan Ennis .......................     800
.. 5. Flateyri ....................................     1.500
.. 6. Suðureyri ...................................     1.000
.. 7. Bolungarvík .................................     1.500
.. 8. Ísafjörður ..................................     1.500
.. 9. Blönduós ....................................     3.800
..10. Skagaströnd .................................     1.000
..11. Sauðárkrókur ................................     1.500
..12. Húsavík .....................................     3.000
..13. Stokkseyri ..................................     4.800
..14. Eyrarbakki ..................................     2.000
..15. Grindavík ...................................     1.300
..16. Miðneshreppur ...............................     800
..17. Gerðahreppur ................................     800
..18. Vatnsleysustrandarhreppur ...................     1.000
..19. Hafnahreppur ................................     1.000
..20. Bessastaðahreppur ...........................     500
..21. Seltjarnarnes ...............................     500
     ———31.300

93. Við 4. gr. 10-341 Siglingamálastofnun ríkisins.
.601 Mengunarvarnatæki o.fl.
.Fyrir „3.500“ kemur ...........................................     3.630
94. Við 4. gr. 10-485 Ýmis framlög.
.a. Við 120 Tilkynningarskylda íslenskra skipa.
..Fyrir „7.780“ kemur ........................................     8.500
.b. Við 126 Ýmislegt.
..Fyrir „2.240“ kemur ........................................     3.240
.c. Við 133 Öryggismálaskóli sjómanna.
..Fyrir „11.050“ kemur .......................................     11.500
95. Við 4. gr. 10-651 Ferðamálaráð. 620 Hótel, framlög.
..Fyrir „15.000“ kemur .......................................     20.000
96. Við 4. gr. 10-652 Veðurstofa Íslands. 120 Jarðeðlisfræðideild.
.Fyrir „11.470“ kemur ..........................................     11.970
97. Við 4. gr. 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa.
.a. Nýr liður:
..102 Vörumerkja- og einkaleyfaskrifstofa ....................     7.086
.b. Við 110 Iðnþróun og markaðsmál.
..Liðurinn fellur brott.
98. Við 4. gr. 11-102 Vörumerkja- og einkaleyfaskrifstofa.
.Liðurinn fellur brott.
99. Við 4. gr. 11-299 Iðja og iðnaður, framlög. Nýir liðir:
.121 Byggingarþjónusta .........................................     500
.150 Iðnþróun og markaðsmál ....................................     7.000