Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

275. Breytingartillagavið brtt. á þskj. 235 [Fjárlög 1989].

Frá fjárveitinganefnd.
Við brtt. 235, 22 (02-610 Héraðsskólar, almennt). — Liðurinn orðist svo:
a. Við 590 Viðhaldsfé.         Þús. kr.    Þús. kr.
.Fyrir „4.000“ kemur ................................              3.000
b. Við 690 Stofnkostnaður.
.Fyrir „26.000“ kemur ...............................              39.000
c. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

. Héraðsskólar almennt (02-610 690):
. 1. Reykholt .......................................         21.000
. 2. Núpur ..........................................         3.000
. 3. Reykjanes ......................................         2.000
. 4. Reykir .........................................         2.000
. 5. Eiðar ..........................................         8.000
. 6. Skógar .........................................         1.000
. 7. Laugarvatn .....................................         1.000
. 8. Laugar .........................................         1.000
              ———
             39.000