Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

398. Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1989.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.    Við 3. gr. Greinin orðist svo:

    Árið 1989 er ætlast til að innheimtar tekjur verði þær sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein.

    REPRÓ