Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

403. Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1989.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.Við 4. gr. 10 321 120 Flóabátar og vöruflutningar.     Þús. kr.Þús. kr.
a. Fyrir „90.020“ kemur ...............................          109.609
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

. Flóabátar og vöruflutningar (10-321 120).     
. a. Til flutninga á landi:     
.. 1. Vetrarflutningar í Breiðavíkurhreppi og     
...Neshreppi utan Ennis ........................     160
.. 2. Vetrarflutningar í Dalahéraði ...............     320
.. 3. Snjóbifreið í Reykhólahreppi ................     70
.. 4. Mjólkurflutningar í V-Barðastrandarsýslu ....     230
.. 5. Vetrarsamgöngur í Rauðasandshreppi ..........     100
.. 6. Vetrarsamgöngur í Bíldudalshreppi ...........     180
.. 7. Vetrarsamgöngur í Auðkúluhreppi í V-Ísafjarðar-
...sýslu .......................................     115
.. 8. Vetrarsamgöngur við Ingjaldssand ............     170
...Stofnstyrkur ................................     500
.. 9. Snjóbifreið í Önundarfirði ..................     150
..10. Snjóbifreið um Botnsheiði ...................     150
.. .Stofnstyrkur ................................     500
..11. Mjólkurflutningar í Önundarfirði, Dýrafirði,     
...Súgandafirði og Djúpi (Mjólkursamlag     
...Ísfirðinga) .................................     560
..12. Vetrarflutningar í Álftafirði, N-Ísafjarðar-     
...sýslu .......................................     115
..13. Vetrarflutningar í Ögurhreppi ...............     70
..14. Vetrarflutningar í Reykjafjarðarhreppi ......     70
..15. Vetrarflutningar í Nauteyrarhreppi ..........     70
..16. Vetrarsamgöngur í Snæfjallahreppi ...........     100
..17. Vetrarflutningar í Árneshreppi ..............     380
..18. Vetrarsamgöngur í Árneshreppi ...............     215
.. .Stofnstyrkur ................................     500
..19. Vetrarsamgöngur í Kaldrananeshreppi .........     70
..20. Snjóbifreið á Hólmavík ......................     80
..21. Fellshreppur ................................     70
..22. Óspakseyrarhreppur ..........................     70
..23. Skefilsstaðahreppur .........................     115
..24. Snjóbifreið í Skagafirði ....................     150
..25. Vetrarflutningar í Haganes- og Holts-     
.. . hreppum .....................................     115
...Stofnstyrkur ................................     500
..26. Snjóbifreið á Ólafsfirði, stofnstyrkur ......     500
..27. Vetrarsamgöngur Ólafsfjörður–Akureyri ......     460
..28. Snjóbifreið í Dalvíkurlæknishéraði ..........     50
..29. Vetrarsamgöngur í Svarfaðardal ..............     100
..30. Snjóbifreið á Akureyri ......................     80
..31. Snjóbifreið í Grýtubakkahreppi ..............     70
..32. Vetrarsamgöngur Akureyri–Grýtubakka-     
...hreppur .....................................     115
..33. Snjóbifreið í Hálshreppi S-Þingeyjarsýslu ...     70
..34. Norðausturleið Vopnafjörður–Húsavík ........     830
..35. Vetrarsamgöngur í Fjallahreppi ..............     300
..36. Snjóbifreið Öxarfjörður–Kópasker ...........     115
..37. Snjóbifreið á Þórshöfn ......................     100
..38. Vetrarflutningar á Bakkafirði ...............     170
..39. Vetrarflutningar á Vopnafirði ...............     170
..40. Vetrarsamgöngur í Borgarfirði eystra ........     200
..41. Vetrarsamgöngur í Hjaltastaðahreppi .........     70
..42. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal ..........     70
..43. Vetrarsamgöngur á Jökuldal ..................     115
.. .Stofnstyrkur ................................     670
..44. Vetrarflutningar í Möðrudal .................     125
.. .Stofnstyrkur ................................     104
..45. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði ..............     60
..46. Snjóbifreið á Fjarðarheiði ..................     725
..47. Snjóbifreið í Oddsskarði og Fagradal ........     875
.. .Stofnstyrkur ................................     575
..48. Snjóbifreið Stöðvarfjörður–Egilsstaða-     
...flugvöllur ..................................     115
..49. Vetrarflutningar á Breiðdalsvík .............     170
..50. Vetrarflutningar Djúpivogur–Hornafjörður ...     400
..51. Svínafell í Nesjum ..........................     70
..52. Vöruflutningar á Suðurlandi .................     600
..53. Snjóbifreið í V-Skaftafellssýslu,     
...stofnstyrkur ................................     400
..54. Óráðstafað ..................................     1.600
     ———16.049
. b. Flóabátar:
.. 1. Akraborg ....................................     16.500
.. 2. Baldur ......................................     18.800
.. 3. Mýrabátur ...................................     60
.. 4. Fagranes ....................................     14.000
.. 5. Dýrafjarðarbátur ............................     200
.. 6. Hríseyjarferja, stofnstyrkur ................     3.500
.. 7. Mjóafjarðarbátur ............................     2.500
.. .Stofnstyrkur ................................     1.000
.. 8. Herjólfur ...................................     29.000
.. 9. Eyjafjörður, Grímsey ........................     8.000
     ———93.560
          ———
         109.609