Ferill 133. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1990–91. – 1060 ár frá stofnun Alþingis.
113. löggjafarþing. – 133 . mál.


Nd.

632. Breytingartillögurvið frv. til l. um einkaleyfi.

Frá iðnaðarnefnd.     Við 7. gr. Þriðji málsliður síðari málsgreinar falli brott.
     Við 63. gr. Síðasti málsliður 4. mgr. falli brott.
     Við 66. gr. Fyrsti málsliður 2. mgr. orðist svo: Hafi einkaleyfishafi ekki umboðsmann fer um birtingu stefnu eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði.
     Við 75. gr. Í stað fyrsta málsliðar 1. mgr. komi: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1992.