Ferill 104. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1990–91. – 1060 ár frá stofnun Alþingis.
113. löggjafarþing. – 104 . mál.


Nd.

871. Nefndarálitum frv. til l. um skipti á dánarbúum o.fl.

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og fékk Markús Sigurbjörnsson prófessor á sinn fund. Nefndinni barst umsögn Jóns Ísbergs sýslumanns, auk þess sem þær umsagnir, sem lágu fyrir allsherjarnefnd efri deildar, voru kannaðar.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar voru í meðförum efri deildar.

Alþingi, 11. mars 1991.Jón Kristjánsson,


form., frsm.

Ólafur G. Einarsson,


fundaskr.

Guðni Ágústsson.


Ingi Björn Albertsson.

Rannveig Guðmundsdóttir.

Friðjón Þórðarson.


Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir.