Ferill 164. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 164 . mál.


399. Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 70/1985, um Framkvæmdasjóð Íslands.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.    Við 4. gr. Fyrri málsliður orðist svo: Lög þessi öðlast þegar gildi.