Ferill 32. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 32 . mál.


483. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála, nr. 63 31. maí 1979.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin fjallaði um frumvarp þetta samhliða 31. máli. Lagt er til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Geir H. Haarde tók þátt í afgreiðslu málsins í fjarveru Sólveigar Pétursdóttur.

Alþingi, 26. febr. 1992.Matthías Bjarnason,

Rannveig Guðmundsdóttir.

Halldór Ásgrímsson,


form., frsm.

með fyrirvara.Steingrímur J. Sigfússon,

Guðrún J. Halldórsdóttir,

Geir H. Haarde.


með fyrirvara.

með fyrirvara.Ingi Björn Albertsson.

Vilhjálmur Egilsson.

Jóhannes Geir Sigurgeirsson,


með fyrirvara.