Ferill 290. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 290 . mál.


599. Nefndarálitum frv. til l. um afnám laga nr. 45 7. maí 1946, um beitumál.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
    Anna Ólafsdóttir Björnsson, fulltrúi Samtaka um kvennalista, sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 18. mars 1992.Matthías Bjarnason,

Össur Skarphéðinsson.

Guðmundur Hallvarðsson.


form., frsm.Árni R. Árnason.

Halldór Ásgrímsson.

Steingrímur J. Sigfússon.Stefán Guðmundsson.

Jóhann Ársælsson.

Hjálmar Jónsson.