Ferill 203. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 203 . mál.


829. Breytingartillögurvið frv. til l. um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.

Frá Árna M. Mathiesen.    Við 2. gr. Greinin orðist svo:
                  Náttúrufræðistofnun Íslands er í eigu íslenska ríkisins.
                  Stofnunin samanstendur af tveimur setrum sem hvort um sig hefur sjálfstæðan fjárhag. Setrin skulu vera á Akureyri og í Reykjavík.
    Við 4. gr.
         
    
    1. mgr. orðist svo:
                            Ráðherra skipar fimm manna stjórn Náttúrufræðistofnunar Íslands til fjögurra ára í senn. Fastráðnir starfsmenn hvors seturs Náttúrufræðistofnunar tilnefna einn mann í stjórn og forstöðumenn náttúrustofa með ríkisaðild einn sameiginlega. Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar.
         
    
    3. mgr. 4. gr. fellur brott.
    Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
                  Unnið skal að því í samvinnu við heimamenn að koma á fót náttúrustofu á Austurlandi eigi síðar en í ársbyrjun 1994 og Suðurlandi eigi síðar en í ársbyrjun 1995.