Ferill 432. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 432 . mál.


933. Breytingartillögurvið frv. til l. um Fiskistofu.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Við 2. gr. 2. málsl. greinarinnar falli brott.
    Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                  Fiskistofa skal að höfðu samráði við Hagstofu Íslands fela Fiskifélagi Íslands söfnun tiltekinna upplýsinga, úrvinnslu þeirra og útgáfu hagskýrslna á sviði sjávarútvegsmála.
    Við 13. gr. 2. málsl. greinarinnar falli brott.