Ferill 430. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 430 . mál.


936. Breytingartillögurvið frv. til l. um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Við 5. gr. Eftirfarandi breytingar verði á greininni:
         
    
    Í stað orðanna „Þeim sem hafa með höndum eftirlit skv. 1. mgr. 4. gr.“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: Fiskistofu.
         
    
    Orðið „eftirlitsmanna“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
         
    
    Í stað orðanna „eftirlitsmenn mælast“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: Fiskistofa mælist.
         
    
    Í stað orðsins „Eftirlitsmönnum“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: Fiskistofu.
         
    
    Í stað orðanna „þeim, sem hafa með höndum eftirlit skv. 1. mgr. 4. gr.“ í 2. mgr. komi: Fiskistofu.
         
    
    3. mgr. falli brott.
         
    
    Í stað orðanna „eftirlitsmenn Fiskistofu telja“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: Fiskistofa telur.
         
    
    Í stað orðanna „þeir telja“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: hún telur.
         
    
    Í stað orðanna „skulu þeir“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: skal hún.
    Við 10. gr. 4. mgr. falli brott.
    Við 12. gr. Orðið „eftirlitsmönnum“ í 1. málsl. falli brott.