Ferill 421. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1992–93. – 1062 ár frá stofnun Alþingis.
116. löggjafarþing. – 421 . mál.


798. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 37 27. maí 1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og mælir með samþykkt þess.
    Anna Ólafsdóttir Björnsson, fulltrúi Samtaka um kvennalista, sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykk áliti þessu.

Alþingi, 24. mars 1993.Össur Skarphéðinsson,

Árni R. Árnason.

Guðmundur Hallvarðsson.


varaform., frsm.Halldór Ásgrímsson.

Jóhann Ársælsson.

Jörgína Jónsdóttir.Stefán Guðmundsson.

Steingrímur J. Sigfússon.

Vilhjálmur Egilsson.