Ferill 307. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1992–93. – 1062 ár frá stofnun Alþingis.
116. löggjafarþing. – 307 . mál.


1003. Breytingartillögurvið frv. til l. um stofnun hlutafélags um Íslenska endurtryggingu.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.    Við 2. gr.
         
    
    Fyrri málsliður 2. mgr. orðist svo: Hlutafélagið tekur við eignum og skuldum Íslenskrar endurtryggingar á bókfærðu verði eins og þær voru 1. janúar 1993 og frá sama tíma tekur félagið við hvers konar skuldbindingum, réttindum og skyldum Íslenskrar endurtryggingar.
         
    
    Orðin „við yfirtöku“ í síðari málslið 2. mgr. falli brott.
    Við 7. gr. Síðasti málsliður orðist svo: Félagið skal taka til starfa 15. júní 1993 og fyrsti aðalfundur þess skal haldinn eigi síðar en 30. júní 1993.
    Við 8. gr. Í stað orðanna „Hinn 31. desember 1992“ í síðari málslið komi: Frá sama tíma.