Ferill 284. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 284 . mál.


444. Nefndarálitum frv. til l. um ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsins til að vega á móti skerðingu þorskveiðiheimilda.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og mælir með samþykkt þess. Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru Vilhjálmur Egilsson og Steingrímur J. Sigfússon.
    Anna Ólafsdóttir Björnsson, fulltrúi Samtaka um kvennalista, sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 18. des. 1993.Matthías Bjarnason,

Gunnlaugur Stefánsson.

Stefán Guðmundsson.


form., frsm.Árni R. Árnason.

Jóhann Ársælsson.

Guðmundur Hallvarðsson.Ólafur Þ. Þórðarson.