Ferill 412. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 412 . mál.


806. Breytingartillaga


við frv. til l. um breyt. á l. nr. 29/1988, um Kennaraháskóla Íslands.

Frá meiri hluta menntamálanefndar (SAÞ, ÁJ, PBald, BBj, TIO).


    Við 2. mgr. 3. gr. bætist: að fenginni tillögu skólaráðs Kennaraháskóla Íslands.