Hægt er að sækja Word Perfect útgáfu af skjalinu, sjá upplýsingar um uppsetningu á Netscape fyrir Word Perfect skjöl.

1993--94. -- 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. -- 119 . mál.


997. Breytingartillaga


við frv. til vegalaga.

Frá samgöngunefnd.


    Á eftir 1. málsl. 61. gr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Ákvæði 56. gr. öðlast gildi 1. janúar 1995.