Ferill 469. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 469 . mál.


1061. Breytingartillögurvið till. til þál. um flugmálaáætlun árin 1994–1997.

Frá samgöngunefnd.    Við III. Liðurinn orðist svo:

III. FLOKKUN FLUGVALLA3.1. Áætlunarflugvellir I.
        Reykjavík, Akureyri, Vestmannaeyjar, Egilsstaðir, Ísafjörður, Húsavík, Hornafjörður og Sauðárkrókur.

3.2. Áætlunarflugvellir II.
        Patreksfjörður, Bíldudalur, Siglufjörður, Vopnafjörður, Grímsey, Norðfjörður, Flateyri, Þingeyri og Þórshöfn.

3.3. Áætlunarflugvellir III.
        Mývatn, Hólmavík, Raufarhöfn, Gjögur, Kópasker, Breiðdalsvík og Borgarfjörður eystri.

3.4. Aðrir flugvellir og lendingarstaðir.
         A. Þjónustuvellir: Bakkafjörður, Bakki, Blönduós, Borgarnes, Djúpivogur, Flúðir, Grundarfjörður, Hella, Ingjaldssandur, Melgerðismelar, Ólafsfjörður, Reykhólar, Reykjanes við Djúp, Rif, Sandskeið, Selfoss, Stóri-Kroppur, Stykkishólmur og Vík.
         B. Lendingarstaðir: Arngerðareyri, Álftaver, Búðardalur, Bæir, Dagverðará, Einholtsmelar, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Geysir, Grímsstaðir, Herðubreiðarlindir, Hrafnseyri, Hrísey, Húsafell, Hvammstangi, Hveravellir, Hvolsvöllur, Kaldármelar, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Króksfjarðarnes, Melanes, Narfastaðamelar, Nýidalur, Sandármelar, Skálavatn, Skógasandur, Sprengisandur, Steinasandur, Stórholt, Suðureyri, Tálknafjörður og Þórsmörk.
         C. Lendingarstaðir í eigu og í umsjá annarra aðila en Flugmálastjórnar: Auðkúluheiði, Forsæti, Gunnarsholt, Múlakot og Þórisós.
    Við IV. Liðurinn orðist svo:

IV. SUNDURLIÐUN VERKEFNA


(Fjárhæðir í millj. kr.)Staður/verkefni

1994

1995

1996

19974.1. Reykjavík
     1. Girðing     
5

     2. Öryggissvæði     
20
     3. Aðflugshallasendir     
12
     4. Endurnýjun slitlags     
8 100
     5. Skýjahæðar- og skyggnismælir     
6

     6. Vindmælar     
3

     7. Ýmis búnaður     
5 5

    
14
12 33 105

4.2. Akureyri
     1. Stækkun flugstöðvar     
20
10
     2. Endurbætur eldri hluta flugstöðvar     
25
     3. Stækkun flugvélahlaðs     
20
     4. Breikkun malbiks     
25
     5. Nýtt malbiksyfirlag     
20 10
     6. Bílastæði og lóð     
15
     7. Veðurmælitæki     
12
     8. Endurbætur á aðflugi     
2

     9. Ýmis búnaður     
3 3

    
22
35 75 33

4.3. Vestmannaeyjar
     1. Flugstöð, athuganir     
2

     2. Tækjageymsla     
20

     3. Sandgeymsla     
5
     4. Slökkvibúnaður     
2

     5. Snjóblásari     
12
     6. Vörubifreið/snjótönn     
15
     7. Flutningur á DME     
2

     8. Ýmis búnaður     
3 3

    
26
0 18 20

4.4. Egilsstaðir
     1. Ný flugbraut     
19

     2. Flugstöð     
22
30
     3. Aðflugshallasendir     
12

     4. Snjósópur     
10

     5. Snjóblásari     
10 7
     6. Vörubifreið/snjótönn     
15
     7. Slökkvibúnaður     
10
     8. Bílastæði og lóð     
15
     9. Stækkun tækjageymslu     
6 4 8
     10. Skýjahæðar- og skyggnismælir     
6

     11. Ýmis búnaður     
2 3

    
69
61 38 11

4.5. Ísafjörður
     1. Ný tækjageymsla     
5
6 1 1
     2. Snjóblásari     
10 7
     3. Vörubifreið/snjótönn     
15
     4. Endurbætur á flugstöð     
12
     5. Yfirborðslokun klæðningar     
14
     6. Akbrautir og hlöð     
15
     7. Bílastæði og lóð     
10
     8. Ýmis búnaður     
3 3

    
5
21 41 35

4.6. Hornafjörður
     1. Lenging flugbrautar     
20

     2. Breikkun bundins slitlags     
14
     3. Snjósópur     
10
     4. Slökkvibifreið     
10

     5. Aðflugsbúnaður     
7
     6. Flugbrautarljós, endurnýjun     
6

     7. Sandgeymsla     
5
     8. Ýmis búnaður     
3 3

    
36
7 27 8

4.7. Húsavík
     1. Bundið slitlag     
52
18
     2. Öryggissvæði     
15
     3. Tækjageymsla     
15
     4. Snjósópur     
10
     5. Snjóblásari     
10
     6. Bílastæði og lóð     
10 5
     7. Ýmis búnaður     
3

    
52
38 35 13

4.8. Sauðárkrókur
     1. Bundið slitlag     
55 10
     2. Öryggissvæði     
15
     3. Tækjageymsla     
7

     4. Snjósópur     
10
     5. Snjóblásari     
10
     6. Slökkvibifreið     
10
     7. Bílastæði og lóð     
15
     8. Endurbætur aðflugs     
2

     9. Ýmis búnaður     
3

    
9
80 35 13


4.9. Patreksfjörður
     1. Bundið slitlag     
40 10
     2. Öryggissvæði     
35
     3. Tækjageymsla, innréttingar     
6
     4. Snjósópur     
10
     5. Ýmis búnaður     
4

    
0
40 20 45


4.10. Bíldudalur
      1. Flugstöð     
2

      2. Tækjageymsla     
1

      3. Bundið slitlag     
16
14
      4. Lenging flugbrautar     
15
      5. Snjósópur     
10
      6. Ýmis búnaður     
3

    
19
14 0 28


4.11. Grímsey
      1. Ný flugstöð     
3
3
      2. Flugbrautarljós á lengingu     
4
      3. Aðflugshallaljós, færsla     
1


    
4
7 0 0


4.12. Siglufjörður
      1. Bundið slitlag     
33

      2. Snjóblásari     
10

    
33
0 0 10


4.13. Þórshöfn
      1. Farþegaskýli     
3

      2. Tækjageymsla     
3

      3. Bundið slitlag     
4
16
      4. Ýmis búnaður     
3

    
10
16 0 3


4.14. Hólmavík
      1. Tækjageymsla     
1

      2. Ýmis búnaður     
5

    
1
0 0 5

4.15. Gjögur
      1. Öryggissvæði     
10
      2. Flugbrautarljós á lengingu     
4

      3. Slökkvibifreið     
5
      4. Ýmis búnaður     
3

    
4
0 10 8


4.16. Mývatn
      1. Lenging flugbrautar     
5 10
      2. Ýmis búnaður     
1


    
1
5 10 0

4.17. Vopnafjörður
      1. Bundið slitlag     
5

    
0
0 0 5


4.18. Aðrir flugvellir og lendingarstaðir
      1. Óskipt     
5
5 10 10

4.19. Flugumferðar- og leiðsögubúnaður
      1. Flugstjórnarmiðstöð o.fl.     
55
10 10 10
      2. Aðflugsb. á Vestfjörðum     
22

      3. GPS-leiðréttingarst. og ath.     
22 5 5

    
77
32 15 15


4.20. Til leiðréttinga og brýnna verkefna     
0
14 20 20

4.21. Stjórnunarkostnaður     
8
8 8 8

    Samtals
395
395 395 395