Ferill 550. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 550 . mál.


1154. Breytingartil

laga

við frv. til l. um leikskóla.

Frá menntamálanefnd.    Við 9. gr. Við greinina bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þar sem sveitarfélög hafa sameinast um rekstur leikskóla skulu þau öll eiga fulltrúa í þeirri nefnd sem fer með málefni leikskóla.