Ferill 446. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 446 . mál.


1185. Breytingartillagavið frv. til l. um söfnunarkassa.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.    Eftirfarandi breytingar verði á 4. gr.:
    Orðið „staðsetningu“ í 1. málsl. falli brott.
    Á eftir 1. málsl. komi tveir nýir málsliðir sem orðist svo: Óheimilt er að starfrækja söfnunarkassa á vínveitingastöðum. Kveðið skal á um staðsetningu söfnunarkassa og önnur skilyrði fyrir leyfisveitingu í lögreglusamþykkt viðkomandi sveitarfélags.