Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

102. fundur
Miðvikudaginn 22. febrúar 1995, kl. 13:04:04 (4722)


     Fjarvistarleyfi:
    Jón Kristjánsson, 2. þm. Austurl.,
    Lára Margrét Ragnarsdóttir, 13. þm. Reykv.