Ferill 98. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 98 . mál.


403. Nefndarálitum frv. til l. um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fékk á fund til sín Jón Ögmund Þormóðsson, skrif stofustjóra í viðskiptaráðuneyti. Þá bárust nefndinni umsagnir um málið frá BHMR, Samtökum iðnaðarins, Verslunarráði Íslands og VSÍ.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:    2. mgr. 2. gr. falli brott.

Alþingi, 17. des. 1994.    Jóhannes Geir Sigurgeirsson,     Vilhjálmur Egilsson.     Kristín Ástgeirsdóttir.
    form., frsm.          

    Ingi Björn Albertsson.     Sólveig Pétursdóttir.     Guðjón Guðmundsson.

    Guðmundur Árni Stefánsson.     Steingrímur J. Sigfússon,     Finnur Ingólfsson.
         með fyrirvara.