Ferill 308. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 308 . mál.


756. Breytingartillögurvið till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1995–1998.

Frá meiri hluta samgöngunefndar (PJ, PBald, SB, EJ, ÁJ).     1 .     Við I. Liðurinn orðist svo:

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN


(Fjárhæðir í m.kr.)
    1995     1996     1997     1998

1.1. Markaðar tekjur:
         1. Bensíngjald          4370     4613     4706     4779
         2. Þungaskattur, árgjald          570     598     609     619
         3. Þungaskattur, km-gjald          1410     1476     1507     1527
         4. Bætt innheimta þungaskatts          100     103     103     103
1.2. Fært í ríkissjóð          –275     –144     –144     –144
                        6175     6646     6781     6884

1.3. Framkvæmdaátak:
         1. Frá mörkuðum tekjustofnum          310     361     366     372
         2. Framlag úr ríkissjóði          350     361     361     361
         3. Lánsfé          590     310     47     0
         4. Endurgreiðsla lánsfjár í lið 1.3.3.                         –217
                        1250     1032     774     516
                   Samtals     7425     7678     7555     7400(12 síður, texti ekki til tölvutækur.)