Ferill 429. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 429 . mál.


799. Nefndarálitum till. til þál. um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á fund til sín Jón Birgi Jónsson, ráðuneytisstjóra í samgönguráðuneyti.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 23. febr. 1995.    Pálmi Jónsson,     Petrína Baldursdóttir.     Sturla Böðvarsson.
    form., frsm.          

    Jóhann Ársælsson.     Jóna Valgerður Kristjánsdóttir,     Guðni Ágústsson,
         með fyrirvara.     með fyrirvara.

    Stefán Guðmundsson.     Árni Johnsen.     Egill Jónsson.