Ferill 370. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 370 . mál.


854. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 35 29. apríl 1966, með síðari breytingum.

Frá félagsmálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fékk hún á sinn fund Húnboga Þorsteinsson frá félagsmálaráðuneyti og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga Þórð Skúlason og Magnús Karel Hannesson.
    Nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 24. febr. 1995.Gísli S. Einarsson,

Guðjón Guðmundsson.

Jón Helgason.


form., frsm.Eggert Haukdal.

Kristinn H. Gunnarsson.

Sigbjörn Gunnarsson.Einar K. Guðfinnsson.

Jón Kristjánsson.

Guðrún J. Halldórsdóttir.