Ferill 308. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 308 . mál.


905. Breytingartillögurvið brtt. á þskj. 756 [Vegáætlun 1995–1998].

Frá meiri hluta samgöngunefndar (PJ, PBald, StB, EJ, ÁJ).    Við 3. tölul.
     1 .     Í stað liðarins óráðstafað í 1.1. Almenn og bundin slitlög komi:

    1997      1998

Óráðstafað á Vesturlandi          6     7
Óráðstafað á Vestfjörðum          12     13
Óráðstafað á Austurlandi          19     21


     2 .     Aftan við 1.3. Stórverkefni komi svofelld viðbót:
    Af framlögum til stórverkefna skal á vegáætlunartímabilinu millifæra af liðnum stórverkefni til þriggja kjördæma þessar upphæðir:
    Vesturland          16 m.kr.
    Vestfirðir          32 m.kr.
    Austurland          50 m.kr.
    Þessar upphæðir skulu í lok tímabilsins teljast sem mótframlag kjördæmanna til viðkomandi stórverkefna.

     3 .     Í stað liðarins óráðstafað í 1.5. Framkvæmdaátak, almenn verkefni komi:

    1997      1998

Óráðstafað á Vesturlandi          3     
Óráðstafað á Vestfjörðum          6     1
Óráðstafað á Austurlandi          8     2
Óráðstafað               8


     4 .     Í stað liðarins óráðstafað í lið 2. Tengivegir komi:

    1997            1998

Óráðstafað á Suðurlandi          10     3
Óráðstafað á Reykjanesi               6
Óráðstafað á Norðurlandi vestra          9     
Óráðstafað á Norðurlandi eystra               8
Óráðstafað               3