Ferill 28. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
119. löggjafarþing. – 28 . mál.


81. Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Frá Árna R. Árnasyni.    Í stað „2.–11. mgr.“ í 1. efnismgr. 2. gr. komi: 2.–10. mgr.

Greinargerð.


    Hér er einungis verið að leiðrétta misvísandi tilvísun í 2. gr. frumvarpsins.