Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 1 . mál.


374. Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1996.

Frá Gísla S. Einarssyni, Jóni Baldvini Hannibalssyni, Lúðvík Bergvinssyni,


Petrínu Baldursdóttur, Rannveigu Guðmundsdóttur,


Sighvati Björgvinssyni og Össuri Skarphéðinssyni.Þús. kr.

    Við 3. gr. 40110 Tekjuskattur einstaklinga, nettó.
        Fyrir „16.550.000“ kemur     
17.200.000

    Við 3. gr. Nýr liður:
        415 Fjármagnstekjuskattur frá 1. september     
420.000

    Við 3. gr. 425 Virðisaukaskattur.
        Fyrir „45.450.000“ kemur     
46.250.000

    Við 3. gr. 43801 Áhættugjald ríkisábyrgða.
        Fyrir „270.000“ kemur     
370.000

    Við 4. gr. 01-221 Byggðastofnun.
        Fyrir „210.000“ kemur     
100.000

    Við 4. gr. 02-725 101 Námsgagnastofnun.
        Fyrir „290.200“ kemur     
230.200

    Við 4. gr. 02-981 101 Kvikmyndasjóður.
        Fyrir „88.700“ kemur     
101.700

    Við 4. gr. 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands.
        Fyrir „152.000“ kemur     
184.000

    Við 4. gr. 04-293 Hagþjónusta landbúnaðarins.
        Fyrir „13.800“ kemur     
3.800

    Við 4. gr. 04-811 Bændasamtök Íslands.
        Fyrir „200.800“ kemur     
100.800

    Við 4. gr. 04-821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins.
        Liðurinn fellur brott.
    Við 4. gr. 05-204 Fiskistofa. 4 Sértekjur.
        Fyrir „112.000“     
912.000

    Við 4. gr. Nýr liður:
        06-233 Bætur til þolenda afbrota.
        110 Bætur     
60.000

    Við 4. gr. 07-982 Ábyrgðarsjóður launa.
        Fyrir „200.000“ kemur     
100.000

    Við 4. gr. 08-204 Lífeyristryggingar.
        Fyrir „13.440.000“ kemur     
13.630.000

    Við 4. gr. 09-481 601 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum.
        Fyrir „200.000“ kemur     
150.000

    Við 4. gr. 09-990 110 Ríkisstjórnarákvarðanir.
         
    
    110 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar.
                  Fyrir „100.000“ kemur     
50.000

         
    
    Nýr liður:
                  4 Sértekjur. Endurgreiðslur ráðuneyta vegna sparnaðar í ferðum
                  og risnu     
40.000

    Við 6. gr. Nýr liður:
        1.4        Að breyta framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum í eigu ríkisins, sem ekki eru með einokunarstöðu, svo sem Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, í almenningshlutafélög og selja almenningi hluta þeirra samkvæmt nánari ákvörðun Alþingis. Sala á hlutabréfum verði hafin upp úr miðju ári 1996 og skal stefnt að því að selja fyrir u.þ.b. 700 m.kr.