Ferill 117. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 117 . mál.


737. Breytingartillögurvið frv. til l. um erfðabreyttar lífverur.

Frá umhverfisnefnd.    4. mgr. 13. gr. orðist svo:
                  Hollustuvernd ríkisins skal leita umsagna Náttúruverndarráðs og annarra eftir því sem við á og nánar er kveðið á um í reglugerð.
    Við 1. málsl. 14. gr. bætist: að fengnum tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands.