Ferill 94. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 94 . mál.


910. Breytingartillagavið frv. til l. um framhaldsskóla.

Frá Ragnari Arnalds, Steingrími J. Sigfússyni og Kristni H. Gunnarssyni.    Við 37. gr.
    Orðin „og heimavista við þá“ í 1. málsl. 4. mgr. falli brott.
    Við 4. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Kostnað við byggingu heimavistar greiðir ríkissjóður að fullu.