Ferill 501. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 501 . mál.


993. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 66/1995, um grunnskóla.

Frá menntamálanefnd.    Í stað orðanna „fer með þau málefni“ í 1. gr. komi: hefur frumkvæði að lausn málefna.
    Við 6. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo: Ákvæði 1. gr. skal endurskoða eigi síðar en 1. janúar 1999.