Ferill 408. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 408 . mál.


1062. Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um fjarskipti, nr. 73 28. maí 1984, sbr. lög nr. 32 14. apríl 1993.

Frá Ragnari Arnalds, Guðmundi Árna Stefánssyni og


Ástu R. Jóhannesdóttur.    Á eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
    Eftir stofnun Pósts og síma hf. skal grunnnetið í fjarskiptaþjónustu Póst- og símamálastofnunar áfram vera í eigu ríkisins eða fyrirtækja sem ríkið á allan hlut í.


Prentað upp.