Ferill 449. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 449 . mál.


1147. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    1. gr., svo og fyrirsögn hennar og fyrirsögn 2. gr., falli brott.
    Við 3. gr. Greinin falli brott.
    Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                  Lög þessi öðlast þegar gildi.
    Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987.