Ferill 365. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


120. löggjafarþing 1995–1996.
Nr. 13/120.

Þskj. 1161 —  365. mál.


Þingsályktun

um flugmálaáætlun árin 1996–1999.


     Alþingi ályktar að framkvæmdum í flugmálum og rekstri flugvalla skuli hagað samkvæmt eftirfarandi flugmálaáætlun fyrir árin 1996–1999.

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN
(Fjárhæðir í millj. kr.)


1996 1997 1998 1999
1.1      Markaðar tekjur:
1. Flugvallagjald 427 442 442 442
*2. Eldsneytisgjald 46 46 46 46
3. Lendingargjöld 50 50 50 50
4. Loftferðaeftirlitsgjöld 14 14 14 14
5. Leigugjöld 18 18 18 18
6. Þjónustugjöld 72 72 72 72
7. Aðrar tekjur 51 51 51 51
678 693 693 693
1.2    Önnur framlög:
1. ICAO-tekjur 400 400 400 400
2. Framlag úr ríkissjóði 406 496 496 496
3. Umframtekjur frá 1995 49 0 0 0
Samtals: 1.533 1.589 1.589 1.589
* Tekjur sem bundnar eru til framkvæmda í flugmálum samkvæmt lögum nr. 31/1987, um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum.

II. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í millj. kr.)


1996 1997 1998 1999
2.1     Rekstur:
1. Allar deildir 766 766 766 766
2. Alþjóðaflugþjónustan 435 435 435 435
1.201 1.201 1.201 1.201
2.2     Áætlunarflugvellir I:
1. Flugbrautir og stæði 23 10 20 6
2. Bundið slitlag 53 167 181 190
3. Byggingar 44 40 10 5
4. Slökkvi- og björgunarbúnaður 10 0 10 0
5. Snjóhreinsibúnaður 42 6 9 19
6. Aðflugs- og ljósabúnaður 19 2 4 0
7. Veðurmælibúnaður 12 10 10 5
8. Varaafl 6 2 8 4
9. Til rannsókna og þróunarverkefna 0 10 10 10
10. Ýmis búnaður 13 2 2 7
222 249 264 246
2.3 Áætlunarflugvellir II:
1. Flugbrautir og stæði 0 0 15 15
2. Bundið slitlag 10 30 0 2
3. Byggingar 3 8 2 10
4. Slökkvi- og björgunarbúnaður 0 0 0 0
5. Snjóhreinsibúnaður 10 8 0 11
6. Aðflugs- og ljósabúnaður 0 0 10 6
7. Veðurmælibúnaður 0 0 0 0
8. Varaafl 0 0 0 0
9. Ýmis búnaður 0 1 0 8
23 47 27 52
2.4 Áætlunarflugvellir III:
1. Flugbrautir og stæði 0 0 0 0
2. Bundið slitlag 15 0 0 0
3. Byggingar 3 0 0 0
4. Slökkvi- og björgunarbúnaður 0 0 0 0
5. Snjóhreinsibúnaður 0 0 0 0
6. Aðflugs- og ljósabúnaður 0 0 0 0
7. Veðurmælibúnaður 0 0 0 0
8. Varaafl 0 0 0 0
9. Ýmis búnaður 0 0 0 3
18 0 0 3
2.5 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir:
1. Óskipt 6 12 12 12
2.6 Flugumferðar- og flugleiðsöguþjónusta:
1. Flugstjórnarmiðstöð o.fl. 15 20 20 20
2. GPS-leiðréttingarst. og athuganir 15 20 15 10
3. Annað 10 10 20 15
40 50 55 45
2.7 Til leiðréttingar og brýnna verkefna:
1. Óskipt 17 20 20 20
2.8 Yfirstjórn:
1. Stjórnunarkostnaður 6 10 10 10
Samtals: 1.533 1.589 1.589 1.589


III. FLOKKUN FLUGVALLA

3.1     Áætlunarflugvellir I:
        Reykjavík, Akureyri, Vestmannaeyjar, Egilsstaðir, Ísafjörður, Hornafjörður, Húsavík og Sauðárkrókur.
3.2     Áætlunarflugvellir II:
        Patreksfjörður, Bíldudalur, Siglufjörður, Vopnafjörður, Grímsey, Norðfjörður, Flateyri og Þingeyri.
3.3     Áætlunarflugvellir III:
        Mývatn, Hólmavík, Raufarhöfn, Gjögur, Kópasker, Borgarfjörður eystri og Þórshöfn.
3.4     Aðrir flugvellir og lendingarstaðir:
         A. Þjónustuflugvellir: Bakkafjörður, Bakki, Blönduós, Borgarnes, Breiðdalsvík, Ólafsfjörður, Reykhólar, Reykjanes við Djúp, Rif, Selfoss, Stykkishólmur og Vík.
         B. Aðrir flugvellir: Álftaver, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Geysir, Grímsstaðir, Herðubreiðarlindir, Hrafnseyri, Húsafell, Hveravellir, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Nýidalur, Skálavatn, Sprengisandur og Þórsmörk.
         C. Sportflugvellir: Flúðir, Hella, Melgerðismelar og Sandskeið.
         D. Lendingarstaðir: Arngerðareyri, Búðardalur, Bæir, Dagverðará, Djúpivogur, Einholtsmelar, Grundarfjörður, Hrísey, Hvammstangi, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Króksfjarðarnes, Melanes, Sandármelar, Skógarsandur, Stórholt, Stóri-Kroppur og Tálknafjörður.
         E. Lendingarstaðir í eigu og í umsjá annarra aðila en Flugmálastjórnar: Auðkúluheiði, Forsæti, Gunnarsholt, Hvolsvöllur, Múlakot og Þórisós.

IV. SUNDURLIÐUN FRAMKVÆMDA
(Fjárhæðir í millj. kr.)


Staður/verkefni 1996 1997 1998 1999
4.1 Reykjavík
1. Girðing 5
2. Endurnýjun slitlags 8 117 181 170
3. Til rannsókna og þróunarverkefna 10 10 10
4. Ýmis búnaður 5
18 127 191 180
4.2 Akureyri
1. Endurbætur eldri flugstöðvar 7 10
2. Breikkun malbiks 25
3. Nýtt slitlagsyfirlag 10 30
4. Bílastæði og lóð 5 10
5. Stækkun flugvélahlaðs 5 5
6. Veðurmælitæki 12
7. Leiðarljós 4 2
8. Ýmis búnaður 3
66 52 5 5
4.3 Vestmannaeyjar
1. Vörubifreið/snjótönn 15
2. Sandgeymsla 5
3. Snjóblásari 3 3
4. Varaafl 2
5. Veðurmælibúnaður 5
6. Hindranalýsing 4
7. Flugstöð, athugun 1
8. Ýmis búnaður 1 2
17 7 14 3
4.4 Egilsstaðir
1. Flugbraut 5
2. Snjóblásari 7
3. Slökkvibúnaður 10
4. Stækkun tækjageymslu 9
5. Flugstöð 10 5 5
6. Ýmis búnaður 2 1 2
43 6 5 2
4.5 Ísafjörður
1. Ný tækjageymsla 1
2. Snjóblásari 10
3. Hindranalýsing 15
4. Varaafl 6
5. Bílastæði og lóð 15
6. Nýtt slitlagsyfirlag 20
7. Veðurmælibúnaður 5
8. Flugstöð 1 15
9. Ýmis búnaður 1
33 21 15 20
4.6 Hornafjörður
1. Lenging flugbrautar 8
2. Breikkun bundins slitlags 20
3. Sandgeymsla 5
4. Vörubifreið/snjótönn 6
5. Veðurmælibúnaður 5
6. Varaafl 4
7. Ýmis búnaður. 2 3
10 20 6 17
4.7 Húsavík
1. Tækjageymsla 15 10
2. Slökkvibifreið 10
3. Vörubifreið 4
4. Veðurmælibúnaður 5
5. Varaafl 4
6. Ýmis búnaður 1
15 10 19 5
4.8 Sauðárkrókur
1. Bundið slitlag 10
2. Snjósópur 10
3. Snjóblásari 12
4. Vörubifreið/snjótönn 6
5. Veðurmælibúnaður 5
6. Varaafl 4
7. Ýmis búnaður 1
20 6 9 13
4.9 Patreksfjörður
1. Bundið slitlag 10
2. Snjósópur 10
3. Tækjageymsla 6
4. Ýmis búnaður 1
20 6 0 1
4.10 Bíldudalur
1. Snjósópur 8
2. Tækjageymsla 10
3. Flugbrautarljós 10
4. Aðflugshallaljós 6
5. Ýmis búnaður 1
0 8 10 17
4.11 Grímsey
1. Endurbætur flugstöðvar 3
2. Ýmis búnaður 1 1
3 1 0 1
4.12 Siglufjörður
1. Snjóblásari 11
2. Ýmis búnaður 1
0 0 0 12
4.13 Þórshöfn
1. Farþegaskýli 3 2 2
2. Ýmis búnaður 1
3 2 2 1
4.14 Hólmavík
1. Ýmis búnaður 1
0 0 0 1
4.15 Gjögur
1. Ýmis búnaður 1
0 0 0 1
4.16 Mývatn
1. Bundið slitlag 15
2. Ýmis búnaður 1
15 0 0 1
4.17 Vopnafjörður
1. Bundið slitlag 30 1
2. Ýmis búnaður 1
0 30 0 2
4.18 Þingeyri
1. Flugbraut/öryggissvæði 15 16
2. Ýmis búnaður 1
0 0 15 17
4.19 Norðfjörður
1. Bundið slitlag 1
2. Ýmis búnaður 1
0 0 0 2
4.20 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir
1. Óskipt 6 12 12 12
6 12 12 12
4.21 Flugumferðar- og flugleiðsögubúnaður
1. Flugstjórnarmiðstöð o.fl. 15 20 20 20
2. GPS-leiðréttingarstöðvar og athuganir 15 20 15 10
3. Upplýsingakerfi 4 9 10 5
4. Flugprófunartæki 1 1 10 10
5. Selárdalur, varaafl 5
40 50 55 45
4.22 Til leiðréttinga og brýnna verkefna
1. Óskipt 17 20 20 20
17 20 20 20
4.23 Yfirstjórn
1. Stjórnunarkostnaður 6 10 10 10
6 10 10 10
     Samtals: 332 388 388 388
     Til reksturs flugvalla: 190 100 100 100

Samþykkt á Alþingi 3. júní 1996.